فارض نت اخی جهان

ADS
نويسنده : قدیر پیری یکشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٥, ٢:٤٧ ‎ق.ظ

مقدمه

چیست آن یا چیستان عبارت است از سوال از چیزی با دادن نشانیهای آن، به گونه ای که جواب دادن به آن مشکل باشد.
از قدیم الایام چیستان را برای سنجش هوش جوانان و کودکان بکار می بردند و ذهن کنجکاو کودکان و نوجوانان را وادار به تفکر می کردند.
هم اکنون نیز معما و چیستان یکی از سرگرمیهای سالم و از وسائل سنجش هوش و تقویت قوه تفکر محسوب می شود.


و این جانب به لحاظ اینکه نقش معما را در جذب دانش آموزان به برنامه های مذهبی و کلاسهای سازنده مثبت و مفید می دانستم مجموعه ای از معماهای مذهبی، ریاضی، اجتماعی، علمی و... را گرد آوری و تنظیم نمودم به امید اینکه وسیله ای باشد برای جذب بیشتر دانش آموزان و خدمتی به مربیان گرامی، و سرگرمی سالمی برای خانواده های محترم.
محمود اکبری 
تابستان / 1382.

 

فهرست کتاب

 

معماهای قرآنی

1 - کدام آیه ای است که می توان آن را از دو طرف خواند(1)؟
2 - اسلحه ی دانشمند که همنام یکی از سوره های قرآن است چیست(2)؟
3 - آن چیست که اشرف دین است اولش ب و آخرش سین است(3)؟
4 - کدام زمینی است که یک بار آفتاب بر آن تابیده است(4)؟

5 - ای که عقل تو کیمیا باشد - سخنی گویمت به جا باشد 
یک شتر در میان دو خدا - این به من گو که در کجا باشد (5)
6 - آن چیست که هر کس کندش کرده گناه - هم آن کس که پذیرا شودش کرده گناه 
اسلام به نابودی آن دست زده - تا ریشه کن اش کند به حکم الله (6)

7 - نام کدام سوره قرآن است که همنام یکی از کرات است که با ظهورش وقت یک نماز تمام می شود و با رفتنش وقت نماز دیگری فرا می رسد(7)؟
8 - کدام سوره است که همنام پایتخت یکی از کشورهاست(8)؟
9 - کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمی شود(9)؟
10 - کدام پیامبر به خاطر حمایت از عفاف به شهادت رسید(10)؟
11 - از کدام آیه قرآن استفاده می شود که 1073 می شود(11)؟
12 - کدام سوره ای است که همنام یکی از جنگهای پیغمبر اسلام است(12)؟
13 - کدام سوره ای است که همنام یکی از فروع دین است(13)؟
14 - کدام سوره ای است که همنام یکی از شهرهای استان مازندران است(14)؟
15 - کدام سوره یای است که همنام قبیله پیامبر است(15)؟
16 - کدام سوره ای است که بنام یکی از اصول دین است(16)؟
17 - کدام سوره قرآن بنام یکی از فلزات است(17)؟
18 - کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد(18)؟
19 - کدام سوره ای است که همنام یکی از اعیاد اسلامی است(19)؟
20 - کدام دعائی است که بین مسلمانان معروف است و نقطه ندارد(20)؟
21 - نام سه سوره ای را ببرید که با حرف ز شروع می شود(21)؟
22 - کدام یک از سوره های قرآن یک کسره دارد(22)؟
23 - به کدام حیوان در قرآن تهمت زده شده است(23)؟
24 - - نام سفر معنوی که برای رسیدن به کمال و گاهی برای رهایی از انحراف و محیط آلوده انجام می شود چیست(24)؟
25 - سفر فضایی پیامبر چه نام داشت(25)؟
26 - کدام آیه قرآن را فقط حضرت علی (علیه السلام) عمل کرده است(26)؟
27 - کدام خانواده در قرآن به عنوان خانواده ایثارگر و نیکوکار مطرح شده است(27)؟
28 - نام دیگر سوره نور چیست(28)؟
29 - نام دیگر سوره احزاب چیست(29)؟
30 - کدام جنگ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بود که هم نام سوره ای از قرآن است(30)؟
31 - آن کیست که به نیروهای خود هشدار داد ولی نه انسان بود و نه جن(31)؟
32 - آن چیست که از نظر قرآن از قتل بالاتر است(32)؟

معماهای احکام

33 - یکی از پاک کننده هاست که اگر حرف اول آن را برداریم وسیله جنگی می شود(33)؟
34 - یکی از پاک کننده هاست که اگر حرف اولش را برداریم نشانه ادب و پایان نماز است(34)؟
35 - همه با نام من آشنا هستید در اسلام اهمیت زیادی دارم. همیشه رو به قبله قرار دارم مار در مسجد با نمازهای (عمومی) می یابید و خون حضرت علی (علیه السلام) بر جسم من ریخت و دشمنان دین از من وحشت دارند من چیستم(35)؟
36 - مسجدی ساختم بلند پایه 8 در آفتاب و 9 در سایه(36)؟
37 - از واجبات نماز که اگر حرف اول آن را برداریم یکی از شهرهای عربستان می شود(37)؟
38 - از چیزهایی که مناسب است نمازگزار از آن استفاده کند اگر حرف اولش را برداریم نام دیگر راه می شود و اگر حرف آخرش را برداریم لقب امام چهارم (علیه السلام) می شود(38)؟
39 - یکی از فروع دین است که اگر حرف اولش را برداریم نام نوعی فلز می شود(39)؟
40 - آن چیست که اصلش مستحب است و فرعش واجب(40)؟
41 - یکی از مقدمات نماز است که از هر طرف خوانده شود همان است(41)؟
42 - در چه صورت در یک نماز چهار بار می توان تشهد خواند(42)؟
43 - در چه صورت آب کر با اینکه مضاف هم نیست با برخورد با نجس، نجس می شود(43)؟
44 - آن چیست که خوردن آن جنگ با خداست(44)؟
45 - کدام سفری است که در عمر یک بار برای برخی از افراد واجب می شود(45)؟
46 - کدام پاک کننده ای است که می تواند همه نجاسات را پاک کند(46)؟
47 - کدام یک از مبطلات وضو است که مربوط به تماس بدنی می شود(47)؟

معماهای نماز

48 - اولین رکن نماز چیست(48)؟
49 - اولین ذکر نماز چیست(49)؟
50 - نمازهای یومیه چند بسم الله دارد(50)؟
51 - در نمازهای یومیه جند سوره خوانده می شود(51)؟
52 - نماز یومیه چند تشهد دارد(52)؟
53 - نمازهای یومیه مسافر چند رکعت است(53)؟
54 - دعوتنامه نمازهای یومیه چیست(54)؟
55 - کدام نماز سوره ندارد(55)؟
56 - کدام نماز دو قنوت دارد(56)؟
57 - کدام نماز 9 قنوت دارد؟(57)
58 - هر نماز گزار روزانه چند سوره از قرآن را باید بخواند(58)؟
59 - هر نماز گزار حداقل در روز چند آیه باید بخواند(59)؟
60 - کدام نمازی است که فقط حمد دارد(60)؟
61 - کدام نمازی است که حمد و سوره ندارد(61)؟
62 - از کدام مکان مسافر می تواند نمازش را شکسته بخواند(62)؟
63 - مسافر چگونه می توان نمازهایی را که شکسته خوانده است ثواب نماز کامل ببرد(63)؟
64 - کدام نمازی است که هرگز قضا نمی شود(64)؟
65 - کدام نماز واجب را نمی توان به جماعت خواند(65)؟
66 - در چه صورت نماز گزار حمد و سوره نماز مغرب و عشا را باید آهسته بخواند(66)؟
67 - کدام نمازی است که نماز گزار علاوه بر حمد و سوره یک آیه را در هر رکعت باید بخواند(67)؟
68 - کدام نماز یاست که باید به جماعت خوانده شود(68)؟
69 - کدام نمازی است که بعد از وقت به نیت ما فی الذمه خوانده می شود(69)؟
70 - در کدام مکان مسافر می تواند نمازش را کامل بخواند ولو اینکه سفرش یک روز باشد(70)؟
71 - تنها سوره ای که به نام یکی از اصول دین است کدام است(71)؟
72 - کدام سوره قرآن همنام یکی از واجبات نماز است(72)؟
73 - در چه صورت ثواب نماز هزار برابر می شود(73)؟
74 - در چه صورت ثواب نماز قابل شمارش نیست(74)؟
در متن زیر، چند غلط املایی وجود دارد با خواندن متن، غلطها را پیدا کنید.
75 - وقتی پسران 15 سال را تمام می کنند و دختران 9 سالشان تمام می شود آغاز بلوغ و تکلیف آنان است و اجرای دستورهای خداوند، بر آنان واجب می شود، و باید از کارهای حرام اکیداً پرهیز کنند.
اگر هم به سن تکلیف نرسیده اند باز هم این فرضیه الهی را انجام دهند تا با فراگیری صحیح نماز و احکام مربوط به آنها با این وظیفه مقدس و عبادی آشنا و منوس شوند تا زمانی که برایشان واجب شود مشکلی از جهت اجرا یا آشنایی با جزئیات آن نداشته باشند.
البته می دانید که غیر از بلوغ چیزهای دیگری هم شرط تکلیف است مثل قدرت، اختیار، و عقل یعنی اگر کسی دیوان و صفیه باشد یا در شرایط غیر اختیاری قرار بگیرد یا توانایی نداشته باشد، انجام تکلیف های شرعی بر او واجب نیست(75)؟
یک داستان یک سوال 
76 - در آن زمان که نیروهای انگلیس در اثنای جنگ جهانی دوم در ایران بودند خشکسالی بی سابقه ای مزارع را تهدید می کرد، مردم قم چندین بار خدمت علماء آمدند و از بی آبی شکایت کردند. تا آنکه او که از بزرگان علماء عصر محسوب می شد وعده اقامه نماز باران را به مورد داد و بالاخره همراه با مردم به طرف زمینهای بیرون قم حرکت کردند و به نماز ایستادند، اما از باران خبری نشد، نیروهای انگلیسی شروع به تمسخر کردند که چطور از آسمان بی ابر باران می آید روز بعد بار دیگر مردم و آن عالم بزرگ با حال دل شکستگی به نماز ایستادند که رحمت حق بر آنان نازل کشت باران زیادی آمد که زمینهای قم را سیراب و منافقین را رو سیاه کرد. قبر مطهر آن عالم بزرگ در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه (علیه السلام) در قم قرار دارد.
نام این شخصیت بزرگ چیست(76)؟
77 - با اضافه کردن یک حرف به اول و آخر کلمات داده شده واجبات نماز را پیدا کنید(77).
ی؟
یا؟
کبیره الاحرام؟
کو؟
جو؟
رائ؟
ک؟
شه؟
لا؟
رتی؟
والا؟
کلمات زیرا را مرتب کنید تا مقدمات نماز را بدست آورید.
78 - ه - ط - ت - ا - ر(78)؟
79 - س - ل - ا - ب(79)؟
80 - ن - ا - ک - م(80)؟
81 - ه - ب - ق - ل(81)؟
82 - ت - و - ق(82)؟

معماهای اخلاقی

83 - آن چیست که اگر بریزد نمی توان آن را جمع کرد(83)؟
84 - آن چیست که از شخص مودب زودتر وارد خانه می شود(84)؟
85 - آن چیست که اگر از دست بدهیم دیگر پیدا نمی شود(85)؟
86 - آن چیست که اگر برود دیگر بر نمی گردد(86)؟
87 - آن چیست که از عسل شیرین تر از زهر تلخ تر است(87)؟

معماهای پیامبران

88 - کدام پیامبری است که هیچ قوم و عشیره ای نداشت(88)؟
89 - کدام پیامبری بود که پدر نداشت(89)؟
90 - کدام پیامبر بود که در کودکی پیامبر شد(90)؟
91 - کدام پیامبر بود که برادرانش او را در چاه انداختند(91)؟
92 - کدام پیامبر بود که شمشیر و زره می ساخت(92)؟
93 - کدام پیامبر بود که خداوند او را از دست دشمنان به آسمان برد(93)؟
94 - کدام پیامبر بود که به فضا رفت و شگفتیهای آسمانها را در آن سفر آسمانی دید(94)؟
95 - کدام پیامبر را خداوند در شکم ماهی حفظ کرد(95)؟
96 - کدام پیامبر بود که در اوج فقر و گرفتاری از امتحان الهی فائق آمد(96)؟
97 - قبر کدام پیامبر در استان خوزستان است(97)؟
98 - کدام پیامبر خواب یازده ستاره را دید(98)؟
99 - کدام کودک بود که در گهواره سخن می گفت(99)؟
100 - همسر کدام پیامبر بدون پدر و مادر به دنیا آمد(100)؟
101 - کدام پیامبر به سفر آسمانی رفت(101)؟
102 - کدام پیامبر کشتی ساخت(102)؟
103 - کدام پیامبر افراد کور را شفا می داد(103)؟
104 - کدام پیامبر دارای دوازده پسر بود(104)؟
105 - کدام پیامبر الگوی صبر است(105)؟
106 - کدام پیامبران هم اکنون زنده هستند(106)؟

معماهای پیامبران

88 - کدام پیامبری است که هیچ قوم و عشیره ای نداشت(88)؟
89 - کدام پیامبری بود که پدر نداشت(89)؟
90 - کدام پیامبر بود که در کودکی پیامبر شد(90)؟
91 - کدام پیامبر بود که برادرانش او را در چاه انداختند(91)؟
92 - کدام پیامبر بود که شمشیر و زره می ساخت(92)؟
93 - کدام پیامبر بود که خداوند او را از دست دشمنان به آسمان برد(93)؟
94 - کدام پیامبر بود که به فضا رفت و شگفتیهای آسمانها را در آن سفر آسمانی دید(94)؟
95 - کدام پیامبر را خداوند در شکم ماهی حفظ کرد(95)؟
96 - کدام پیامبر بود که در اوج فقر و گرفتاری از امتحان الهی فائق آمد(96)؟
97 - قبر کدام پیامبر در استان خوزستان است(97)؟
98 - کدام پیامبر خواب یازده ستاره را دید(98)؟
99 - کدام کودک بود که در گهواره سخن می گفت(99)؟
100 - همسر کدام پیامبر بدون پدر و مادر به دنیا آمد(100)؟
101 - کدام پیامبر به سفر آسمانی رفت(101)؟
102 - کدام پیامبر کشتی ساخت(102)؟
103 - کدام پیامبر افراد کور را شفا می داد(103)؟
104 - کدام پیامبر دارای دوازده پسر بود(104)؟
105 - کدام پیامبر الگوی صبر است(105)؟
106 - کدام پیامبران هم اکنون زنده هستند(106)؟

معماهای گوناگون

107 - کار چه کسی بیشتر لگد مال می شود(107)؟
108 - به نظر شما آخر هر چیزیی چیست(108)؟
109 - کدام دانه غذایی است که اگر حرف اولش را برداریم نام چیزی می شود که مردم از آن خوششان نمی آید(109)؟
110 - در بیابان زار و نالان می رود دست ندارد، پا ندارد روی دندان می رود(110)؟
111 - شخصی گفت: پدر من می تواند با یک دست هر اتومبیلی را که بخواهد نگهدارد. آیا چنین چیزی ممکن است(111)؟
112 - قاشقی از دست زهره به میان حوضی افتاد که پر از آب بود او چگونه می تواند این قاشق را از آب خارج کند، بدون این که بدن و لباسش خیس شود؟ و یا از وسیله دیگری هم استفاده کرده باشد(112)؟
113 - بند پوتین چند سوراخ دارد(113)؟
114 - آخر دنیا چیست(114)؟
115 - در کجا دوشنبه قبل از شنبه می آید(115)؟
116 - برنده است ولی اره نیست ریشه دارد ولی درخت نیست سفید است ولی برف نیست می کشند اما نه با ترازو(116)؟
117 - معلمی از شاگردش پرسید دریا بزرگتر است یا دریاچه؟ شاگرد گفت: دریاچه، آیا جواب او صحیح است(117)؟
118 - کدام کلیدی است که به هیچ دری نمی خورد(118)؟
119 - چطور می توان با خودکار قرمز آبی نوشت(119)؟
120 - دو اتوبوس با یک سرعت با هم حرکت کردند وقتی به مقصد رسیدند یکی از آن دو جلوتر بود آیا چنین چیزی ممکن است(120)؟
121 - شخصی از پلکان چهل پله ای به زمین افتاد و آسیبی ندید آیا ممکن است(121)؟
122 - محمود گفت خودمان داریم. رضا گفت نه من دارم تو نداری؟ آیا می دانید چه چیزی را دارند(122)؟
123 - نام خواب طولانی که اگر بر عکس کنیم چیزی می شود که در تابستان بسیار است(123)؟
124 - اتوبوسی 40 مسافر سوار کرد در بین راه چهارده نفر پیاده شدند در آخر خط مسافری باقی نمانده بود که پیاده شود سوال اینکه بقیه مسافرها کجا رفتند(124)؟
125 - در خیابان هستم ولی پستچی نیستم - همه جا هستم و کارم گزارش است ولی اخبار گو نیستم آیا می توانی بگویی من چیستم(125)؟
126 - یک دختری خواب می بیند که حیوانات درنده دور او جمع شده اند حال باید چگونه از دست این حیوانات فرار کند که زخمی نشود(126)؟
127 - دو اتوبوس از تهران به کرج در حرکتند با اینکه هر دو در شرایط یکسان هستند در عین حال یکی از این دو با یک ساعت و دیگری با دو ساعت به مقصد رسیدند علت این تفاوت چیست(127)؟
128 - کدام رازی داری است که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید(128)؟
129 - کدام دیواری است که ممکن است بشکند ولی نمی ریزد(129)؟
130 - پدر و پسری احکام هم مسافرت کردند در بین راه تصادف کردند بچه زخمی شد او را به اورژانس برند وقتی که دکتر او را دید شروع کرد به گریه کردن و گفت اخ فرزندم سوال اینکه دکتر چه نسبتی با او داشته(130)؟
131 - شخصی گفت: تخم مرغ را زدم زمین نشکست آیا این باور کردنی است(131)؟
132 - از راننده دو اتومبیل (به ترتیب) پرسیدند آیا برادر داری؟ اولی گفت: نه دومی گفت: همان بود که رفت آیا چنین چیزی ممکن است(132)؟
133 - رئیس یک اداره ای می خواست به سفر برود همین که آمد با نگهبان خداحافظی کند نگهبان گفت من خواب دیدم که با هواپیمایی که می خواهی با آن سفر کنی سقوط می کند آقای رئیس از شنیدن این خبر از سفرش منصرف شد و بعد از آن - فهمیده هواپیما سقوط کرده خوشحال شد هم نگهبان را تشویق کرد و هم از اداره اخراج کرد. سوال این است که چرا اخراج کرد(133)؟
134 - اگر ساعت هفت شب ساعتتان را روی ساعت هشت کوک کنید و بخوابید تا فردا صبح در این ساعت بیدار شوید چند ساعت تا به صدا در آمدن زنگ ساعت خواهید خوابید(134)؟
135 - دو کشاورز با هم صحبت می کردند اولی می گفت اگر شما هفت هکتار از زمینهایت را به من بفروشی زمینهای من دو برابر زمینهای شما می شود کشاورز دومی گفت: اگر شما هفت هکتار از زمینهایت را به من بفروشی زمینهای من به اندازه زمینهای شما می شود هر کدام از این دو کشاورز چند هکتار زمین دارند(135)؟
136 - از یک رودخانه ای که یخ زده است چگونه دو نفر می توانند بگذرند و از باغ میوه بچینند(136)؟
137 - کدام کلیدی است که احتیاج به قفل ندارد(137)؟
138 - پدر علی سه پسر دارد، حامد و حسن نام پسر سوم او چیست(138)؟
139 - شخصی کر و لال است چگونه به تلویزیون نگاه می کند(139)؟
140 - علی به اکبر گفت: آن چیست که من دارم تو نداری مجید داره اصغر نداره پسر عمو دارد پسر خاله نداره(140)؟
141 - کدام گیاهی است که اگر دو نیم کنیم نیمی لنگ و نیمی غصه می شود(141)؟
142 - خروس بی(و) کیست(142)؟
143 - مرکز کره زمین چیست(143)؟
144 - یک راننده تریلی بدون توجه به چراغ قرمز از چهار راه رد شد با اینکه پلیس او را می دید جریمه نکرد(144)؟
145 - منزل شخصی در طبقه 10 آپارتمانی بود اما همیشه زنگ طبقه پایین تر را می زد سوال این است که چرا زنگ همان طبقه را نمی زد(145)؟
146 - 10 پرنده بالای درخت بود شکارچی یکی از آنها را زد حال چند تا باقی مانده است(146)؟
147 - محتوای سه شیشه را می خواهیم عوض کنیم و چیزی جز چند برگ کاغذ نداریم چطور می توانیم محتوی شیشه ها را عوض کنیم بدون این که به کاغذها آسیبی برسد(147)؟
148 - بهترین سرگرمی بچه ها در زمستان چیست(148)؟
149 - پرنده ای است که میان مرز ایران و عراق روزی یک تخم مرغ می گذارد حال این تخم مرغ ها مال ایران است یا عراق(149)؟
150 - آن چیست که همه چیز از زیرش می گذرد(150)؟
151 - سه خوردنی است که انسان از خوردن آنها سیر نمی شود آیا می دانید آنها کدامند(151)؟
152 - یک تخم مرغ در 5 دقیقه پخته می شود حال پنج عدد تخم مرغ در چند دقیقه پخته می شود(152)؟
153 - یک کشتی ده پله دارد وقتی آب 5 متر بالا بیاید چند پله زیر آب می رود(153)؟
154 - کدام گزنده ای است که جان ندارد(154)؟
155 - زن و تلفن چه فرقی دارند(155)؟
156 - شباهت شل با پارک چیست(156)؟
157 - شخصی در حال بازگشت از کوه سر بالا آمد آیا چنین چیزی می شود(157)؟
158 - رضا در خواب می بیند که سه حیوان از سه طرف او را محاصره کرده اند او برای نجات خود باید چیکار کند(158)؟
159 - کدام شهر ایران مین دارد ولی منفجر نمی شود(159)؟
160 - آن چیست که همه ما او را می خوریم و هم او ما را می خورد(160)؟
161 - چه مکانی است مال خدا است ولی استفاده از آن به بندگان می رسد(161)؟
162 - کدام حیوان حلال گوشت است که اگر یک حرف آن برداشته شود نام یک حیوان حرام گوشت می شود(162)؟
163 - جمعی از سربازان در خندقی محاصره شدند آنان با خود فکر کردند که اگر در آنجا بمانند حتماً نابود خواهند شد لذا تصمیم گرفتند خود به دشمن زده به استقبال مرگ بشتابند. از خندق بیرون آمده به طرف خطا دشمن حرکت کردند یکی از آنها دید که دو نفر از عقب می آیند یکی دیگر دید که دو نفر از جلو در حرکتند و یکی دیگر هم دید که یک نفر از جلو و یک نفر از عقب در حرکتند. حال بگوید عده سربازان چند نفر است(163)؟
164 - چهار ورزش را نام ببرید که آخرشان بال باشد(164)؟
165 - کدام جنگی است که یک چهارم مردم زمین کشته شدند(165)؟
166 - کدام پرنده ای که پدر و مادر نداشت(166)؟
167 - کدام زنی است که پدرش امام، جدش امام، عمویش امام، شوهرش امام، فرزندش هم امام است(167)؟
از کلمات زیر نام حیوانات را بدست آورید
168 - برگه(168)؟
169 - مکر(169)؟
170 - رشت(170)؟
171 - شوم(171)؟
172 - رسوم(172)؟
173 - سرخ(173)؟
174 - بهر(174)؟
175 - مایه(175)؟
176 - رام(176)؟
177 - رخ(177)؟

معمای شهرها

178 - کدام شهرهایی است که اگر دو حرف آخرش را برداریم همنام حیوان می شود(178)؟
179 - نام کدام شهر از شهرهای استان قم است که از دو طرف یکسان خوانده میشود(179)؟
180 - شهری است که در آخرش ماده خوشبو دارد(180)؟
181 - کدام پرنده ای است که نام دو شهر است(181)؟
182 - نام یکی از شهرهای بلوچستان است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از غذاها می شود(182)؟
183 - کدام شهر است که همنام یکی از فلزات است(183)؟
184 - شهری است که اگر حرف اولش را برداریم یکی از اشکال هندسی می شود؟ و اگر حرف دوم را برداریم پایتخت ایتالیا می شود(184)؟
185 - کدام شهری است که اگر حرف اولش را برداریم محل عبور سیل می شود(185)؟
186 - آن چیست که در رشت اول و در اراک دوم و تهران سوم است(186)؟
187 - نام یکی از شهرهاست که اگر حرف اول آن را برداریم نام پسر و اگر دو حرف اول آن را برداریم وسیله جنگی و اگر چهار حرف اول آن را برداریم واحد پول ژاپن می شود(187)؟
188 - دو شهری که نام خاک است(188)؟
189 - شهری که حرف اولش برداریم نام وسیله جنگی می شود(189)؟
190 - نام شهری که دو حرف اول آن کشنده و سه حرف آخر آن حیات بخش است(190)؟
191 - نام شهری که دو حرف اول آن را برداریم پایتخت یک کشور می شود(191)؟
192 - نام کدام استان ایران در قرآن آمده است(192)؟
این شخصیت در کدام شهر است؟
در اینجا نامهای برخی از شخصیهای الهی و یا شخصیتهای مشهور و نامی کشور مطرح می شود و مخاطبان باید نام آن شهرها را بگویند.
193 - قبر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در کجاست(193)؟
194 - قبر حضرت علی (علیه السلام) در کجاست(194)؟
195 - قبر امام حسن (علیه السلام) در کجاست(195)؟
196 - قبر امام حسین (علیه السلام) در کجاست(196)؟
197 - قبر امام جواد (علیه السلام) در کجاست(197)؟
198 - قبر امام حسن عسکری (علیه السلام) در کجاست(198)؟
199 - قبر امام صادق (علیه السلام) در کجاست(199)؟
200 - قبر امام هادی (علیه السلام) در کجاست(200)؟
201 - قبر حضرت فاطمه (علیها السلام) در کجاست(201)؟
202 - قبر حضرت زینب (علیها السلام) در کجاست(202)؟
203 - خواهر امام رضا (علیها السلام) در کجاست(203)؟
204 - بابا طاهر در کجاست(204)؟
205 - حافظ در کجاست(205)؟
206 - سعدی در کجاست(206)؟
207 - فردوسی در کجاست(207)؟
208 - محتشم در کجاست(208)؟
209 - بوعلی در کجاست(209)؟
210 - استاد شهریار در کجاست(210)؟
211 - عمر خیام در کجاست(211)؟

معماهای شعری

212- آن چیست که شاید تو هم آن را داری - در آن همه چیز می شود بگذاری 
یک نوع از آن به دست مادر باشد - در نزد پدر به شکل دیگر باشد 
اغلب همه یک نوع از آن را دارند - تا هر چه بخواهند در آن بگذارند (212)
213 - هم زدست هم زدیوار روان در ره مدام - ما به خواب و او به آواز خوشی در نالش است (213)
214 - آن چیست که فرق است میان تو و حیوان - این نعمت ارزنده خدا داده به انسان 
با بدون آن راه سعادت ببری پیش - بگرفته تو را زندگی از آن سر و سامان (214)
215 - روزها خواب و شام بیدار است - تن او گرم و داغ و تب دار است 
شامگاهان چو می کند خدمت - روزها گوشه گیر و بیکار است (215)
216 - محبوب کلاغ و موش و انسان باشد - در حقه میان پوست پنهان باشد 
با نان و پنیر چو به هم آمیزد - بهر شکم گرسنه درمان باشد (216)
217 - یک حرف تو از کلمه اگر برداری - حرف دگری بجای آن بگذاری 
چون سرد شود سخت شود هم چون سنگ - چون گرم شود چو آب گردد جاری (217)
218 - هم کور را بینا کند - هم جهل را رسوا کند 
راه سعادت را یقین - یا بنده اش پیدا کند 
داده نبی راستگو - فرمان ترا بی گفتگو 
گر اهل قرآنی تو را - گهواره تا گورش بجو (218)
219 - می روم راه سفید - می ریزم خون سیاه 
نشود خسته تنم - بروم هر چه که راه 
توی کیفهای شما - همیشه جای من است (219)
220 - مجموعه سه حرف یک صد و هفتاد است - گاهی اثرش بیشتر از فریاد است 
بر خصم اگر حمله کند ما شادیم - چون نیش زند به دوست دشمن شادست (220)
221 - ما چه هستیم از گیاهانیم - آشنا با زمین و دهقانیم 
هم غذای پرنده و دامیم - هم اساس خوراک انسانیم (221)
222 - آن چیست که سر در افلاک است - پای او غرق در بن خاک است 
یک تن و صد هزار فرزندش - گوشت شیرین و استخوان چاک است 
نیمی از مار و نیمی از خرگوش - نام آن زین دو جسم ناپاک است (222)
223 - درختی را که ایزد آفریده - دو ده شاخه به رویش برگزیده 
که بر هر شاخه ای 30 برگ دارد - به هر برگش دو میوه آفریده (223)
224 - گردن دراز جنگلم - در قد و هیکل اولم 
پوست تنم خال خالیه - شکل گلهای قالیه 
غذای من برگ درخت - حالا بگو اسمم چیه؟ (224)
225 - آن چیست که در برگ پناهی دارد - جامه سیه و سبز کلاهی دارد 
جامه بدرند و سینه اش چاک کند - من در عجبم او چه گناهی دارد (225)
226 - قبا سبزی از این کوچه گذر کرد - که بوی کاکلش ما را خبر کرد (226)
227 - عجایب صنعتی دیدم در این دشت - سرش را می بریدند زنده می گشت (227)
228 - عجایب صنعتی دیدم در این دشت - که آتش در میان آب می گشت (228)
229 - با اینکه شکل گوجه ام - گوجه فرنگی نیستم 
کال مرا هرگز نخور - حالا بگو من کیستم (229)
230 - بچه ها در زمان ساسانی - یک جوان شجاع ایرانی 
که دل خون، ز وضع ایران داشت - شکوه از فتنه امیران داشت 
عزم هجرت ز خاک ایران کرد - ترک آن کشور پریشان کرد 
چون ز اسلام با خبر شده بود - بی قرار پیامبر شده بود 
رفت سوی دیار پیغمبر - دین اسلام را پذیرا شد 
گره از مشکلات او وا شد - سالها بود یار پیغمبر 
همه جا در کنار پیغمبر - او کیست اگر توانی گو (230)
231 - چیست آن جانوری که با هوش است - هم در او نیش و هم از او نوش است 
لیک نیشش همی علاج بلاست - نوش او هم همی بدان که شفاست (231)

چیستانها

232 - آن چیست که چیست را چیستان می کند(232)؟

233 - آن چیست که پا و سر ندارد - گرد است و دراز در ندارد 
توی شکمش ستارگان است - جز نام دو جانور ندارد (233)
234 - گر تو خواهی نام آن سیمین عذار - نیم سنگی بر لب دریا گزار (234)
235 - یک جانوری موذی - سر تا پا طلادوزی 
گر با آن کنی بازی - صد ناله براندازی (235)

236 - آن چیست که در سن چهارده به رشد و کمال می رسد ولی هنوز به سن سی نرسیده دوباره کوچک می شود(236)؟
237 - آن چیست که همه آن پا است(237)؟
238 -سن پدری 7 برابر پسرش است اگر سن آن دو را در هم ضرب کنیم حاصل ضرب سه برابر سن پدر بزرگ می شود در صورتی که پدر بزرگ 84 ساله باشد سن پدر و فرزند چقدر می شود(238)؟
239 - آن چیست که بدون شکستن شیشه از آن می گذرد(239)؟
240 - آن چیست که چشم دارد ولی نمی بیند گاز می گیرد ولی دندان ندارد(240)؟
241 - آن چیست که در کاف است در قاف نیست در لام است در میم نیست در غین هست در سین نیست(241)؟
242 - آن چیست که سبک است ولی نمی توان آن را نگهداشت(242)؟
243 - آن چیست که زرد است مثل زعفران، نیش می زند همچو دشمنان (کافران)(243)؟
244 - 
آن چیست که ما زنده بر آنیم - از غیبت آن رخنه کند در دل ما غم 
وابسته بدو زندگی، ما همه بر آن - گر نیست شود گشته گرفتار به ماتم (244)

245 - آن چیست که از همه چیز زودتر آتش می گیرد(245)؟
246 - 
آن چیست که روی آب بی پا برود - ماهی نبود دمی به دریا برود 
انواع زیاد دارد از خرد و بزرگ - جنگ ار نکند به حمل کالا برود؟(246)

247 - آن چیست که در سر بالایی سرعتش بیشتر می شود(247)؟
248 - آن چیست که هر چه بچینیم بیشتر می شود(248)؟
249 - آن چیست که بی صدا زنگ می زند(249)؟
250 - آن چیست که با سوادترین افراد آنرا غلط می نویسد(250)؟
251 - آن چیست که دوازده تماشاچی و سه بازیکن دارد(251)؟
252 - آن چیست که خودت آن را سر می بری و برایش گریه می کنی(252)؟
253 - آن چیست که هر چه آب در آن بریزیم پر نمی شود(253)؟
254 - آن چیست که پر و خالیش از نظر وزن با هم یکی است(254)؟
255 - آن چیست که نه دست دارد و نه پا اما خبر می برد به همه جا(255)؟
256 - آن چیست که یک چشم دارد اما نمی بیند(256)؟
257 - آن چیست که خودش نمی بیند و راهنمای کسی است که او هم نمی بیند(257)؟
258 - آن چیست که صدها تیغ دارد اما گل ندارد(258)؟
259 - آن چیست که پر از شهر است و خانه ندارد. پر از جنگل است و درخت ندارد. پر از رود است و آب ندارد(259)؟
260 - آن چیست که پوست دارد ولی جاندار نیست برگ دارد اما درخت نیست(260)؟
261 - آن چیست که می نویسد اما نمی تواند بخواند(261)؟
262 - آن چیست که رو به روی ما است ولی دیده نمی شود(262)؟
263 - آن چیست که انسان هر چه بیشتر داشته باشد راضی تر است(263)؟
264 - آن چیست که در یک لحظه به دورترین نقطه سفر می کند(264)؟
265 - آن چیست که برگهای زیادی دارد اما ساقه ندارد(265)؟
266 - آن چیست که انیس انسان است و انسان را از تنهایی می رهاند(266)؟
267 - آن چیست که اگر حرف اولش را برداریم وسیله بازی بچه ها می شود و اگر دو حرف اولش را برداریم نام ماده حیاتی می شود(267)؟
268 - آن چیست که برگ دارد اما گل ندارد(268)؟
269 - آن چیست که برگ دارد ولی درخت نیست حرف می زند ولی انسان نیست می دوزندش اما لباس نیست(269)؟
270 - نخستین چیزی که در کلاس می گذاریم(270)؟
271 - آن چیست که در جهان وجود دارد ولی در علم وجود ندارد(271)؟
272 - آن چیست که دندان دارد ولی چیزی نمی خورد(272)؟
273 - آن چیست که هر چه سیاه تر باشد تمیزتر است(273)؟
274 - آن چیست که آسمان یکی است و در زمین چهار تا(274)؟
275 - آن چیست که مدیر داره معلم نداره دست داره سر نداره(275)؟
276 - آن چیست که ابتدا چهار پا دارد و بعد 2 پا و بعد 3 پا(276)؟
277 - آن چیست که یک چشم دارد و همیشه رو به آسمان است(277)؟
278 - آن چیست که تا جلو دهانمان می بریم ولی نمی خوریم(278)؟
279 - آن چیست که چشم دارد نمی بیند گوش دارد نمی شنود بینی دارد ولی بو را نمی فهمد(279)؟
280 - آن چیست که می تواند یک انبار بزرگ را پر کند ولی وزن ندارد(280)؟
281 - آن چیست که شیرین است ولی طعم ندارد سنگین است ولی وزن ندارد(281)؟
282 - آن چیست که نفربر است ولی خودرو نیست(282)؟
283 - آن چیست که یک پا و سه چشم دارد(283)؟
284 - آن چیست که جان ندارد ولی جاندار را می گیرد(284)؟
285 - آن چیست که پولدار دارد ولی گدا نیست(285)؟
286 - آن چیست که اتوبوس به آن بزرگی 3 تا دارد اما مینی بوس چهارتا(286)؟
287 - آن چیست که ما می رویم و او می ماند(287)؟
288 - آن چیست که پنج انگشت دارد ولی گوشت و استخوان ندارد(288)؟
289 - آن چیست که به شما تعلق دارد ولی دیگران بیشتر از آن استفاده می کنند(289)؟
290 - آن چیست که هم در چشم و هم در گوش و هم در سر شب وجود دارد(290)؟
291 - آن چیست که وقتی راهش می برند یک پا دارد و وقتی به زمین می گذارند سه پا(291)؟
292 - آن چیست در یک قرن یکبار و در ده سال و صد سال نمی آید و در دقیقه دوبار می آید(292)؟
293 - آن چیست که اگر حرف اولش را برداریم نام دیگر لباس می شود(293)؟
294 - آن چیست که که هر چه آن را بخوریم سیر نمی شویم(294)؟
295 - آن چیست که در دامغان اول و در یزد و همدان سوم است(295)؟
296 - آن چیست که نه مغز داره و نه پوست امام دهقان گریه اش را دوست داره(296)؟
297 - آن چیست که در آب خیس نمی شود و در آتش نمی سوزد(297)؟
298 - آن چیست که در دهان بی دندانشان هر چه افتد ریز ریزش می کند(298)؟
299 - آن چیست که در صحرا سبز است و در بازار سیاه و بعد از استفاده قرمز است(299)؟
300 - آن چیست که هر کس او را ببیند دیگر نمی بیند(300)؟
301 - آن چیست تا نیاید نمی رود(301)؟
302 - آن چیست که اگر دست به چشمانش کنیم دهانش باز می شود(302)؟
303 - چیست آن چیزی که باشد هم به گردن هم به گوش هم در گردو باشد و هم داردش گردو فروش(303)؟
304 - آن چیست که پایش در سر و رویش در پاست(304)؟
305 - آن چیست که همیشه در راه است و خسته نمی شود(305)؟
306 - آن چیست که هر چه کار کند خسته نمی شود(306)؟
307 - آن چیست که با آب می شود کباب(307)؟
308 - آن چیست که وقتی وارد خانه می شویم دهانش باز می ماند و نفسی راحت می کشد(308)؟
309 - آن چیست که خالی می رود و بر می گردد(309)؟
310 - آن چیست که سخت است سنگ نیست چهار پا دارد و گرگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست(310)؟
311 - آن چیست که در خیابان هست در بیابان نیست(311)؟
312 - آن چیست که تاریک است ولی با نور درست می شود(312)؟
313 - آن چیست که اگر کارش داشته باشیم می اندازیم و اگر کارش نداشته باشیم بر می داریم(313)؟
314 - آن چیست که گوشتش بیرون و پوستش در درون است(314)؟
315 - آن چیست که دست داره پاه نداره شکمش پاره بشه حال نداره(315)؟
316 - آن چیست که نه دست داره نه پاه داره از همه جا خبر داره(316)؟
317 - آن چیست که در زنجان اول و در یزد دوم و در خوزستان سوم است زمستان را او شروع می کند و پاییز او تمام می کند(317)؟
318 - آن چیست که می بینیم نمی خریم، می پوشیم نمی بینیم(318)؟
319 - آن چیست که جان دارد ولی نفس نمی کشد(319)؟
320 - آن چیست که هم پا آن را دارد و هم صابون(320)؟
321 - آن چیست که در اسلام نیست و در قرآن وجود دارد(321)؟
322 - آن چیست که به دنبال انسان می آید(322)؟
323 - آن چیست که به دنبال انسان نمی آید(323)؟
324 - عدد دو و سه و نه از چند نظر شبیه یکدیگر هستند(324)؟
325 - عدد پنج و هفت از چه نظر شبیه هم هستند(325)؟
326 - زیر دریا چیست(326)؟
327 - در کدام راه نمی توان رانندگی کرد(327)؟
328 - آن چیست که در گوش و چشم وجود دارد ولی در دهان نیست(328)؟
329 - آن چیست که چهار پا دارد ولی نمی تواند راه برود(329)؟
330 - آن چیست که در مشهد بیشتر از قم است(330)؟
331 - آن چیست که جاهل یکی غافل دو تا عالم هیچ ندارد(331)؟
332 - آن چیست که می توان هم چیز بنویسد ولی نمی تواند بخواند(332)؟
333 - آن چیست که چه پر باشد و چه خالی، وزن آن تغییر نمی کند(333)؟
334 - آن چه مرغی است که در هوا، ره سپر است. آهنین پیکر و آهن دل و فولاد پر است(334)؟
335 - آن چیست که توی کلاس هست، اما دانش آموز نیست! روی آن می نویسند، اما کاغذ نیست سیاه است، اما مرکب نیست. به دیوار چسبیده است، اما در نیست(335)؟
336 - آن چیست که پر دارد ولی پرواز نمی کند(336)؟
337 - آن چیست که تولد دارد اما مرگ ندارد(337)؟
338 - آن چیست که می کشیم ولی نمی بینیم(338)؟
339 - آن چیست که هرگز پائین نمی آید(339)؟
340 - آن چیست در چشم و گوش هست در دهان نیست(340)؟
341 - آن چیست که در قم دو تا و مشهد چار تا است(341)؟
342 - آن چیست که در بشقاب یکی است و در قاشق دو تا است(342)؟
343 - آن چیست که در شب بیشتر از روز است(343)؟
344 - آن چیست که در اسلام بیشتر از قرآن وجود دارد(344)؟
345 - آن چیست که دو تا پا دارد و دو تا پای دیگر هم قرض می کند تا حرکت کند(345)؟
346 - آن چیست که بیشتر اوقات روز می دود ولی شب نگهبان اتاق است(346)؟
347 - آن چیست که بی صدا زنگ می زند(347)؟

348 - چیستم جعبه ای ظریف و قشنگ - سبز و سرخ و سیاه و رنگارنگ 
آشنا زنگ خوش صدای من است - نه تا صفر نمرده های من است (348)

349 - آن چیست که چهار تا پا دارد اما گاو نیست، تخم می گذارد ولی مرغ نیست(349)؟
350 - آن چیست که دیروز، فردا بود(350)؟
351 - آن چیست که دست و پا ندارد اما از نرده بالا می رود(351)؟
352 - آن چیست که پیش خدا نیست(352)؟
353 - آن چیست که خدا ندارد(353).

معماهای شعری

212- آن چیست که شاید تو هم آن را داری - در آن همه چیز می شود بگذاری 
یک نوع از آن به دست مادر باشد - در نزد پدر به شکل دیگر باشد 
اغلب همه یک نوع از آن را دارند - تا هر چه بخواهند در آن بگذارند (212)
213 - هم زدست هم زدیوار روان در ره مدام - ما به خواب و او به آواز خوشی در نالش است (213)
214 - آن چیست که فرق است میان تو و حیوان - این نعمت ارزنده خدا داده به انسان 
با بدون آن راه سعادت ببری پیش - بگرفته تو را زندگی از آن سر و سامان (214)
215 - روزها خواب و شام بیدار است - تن او گرم و داغ و تب دار است 
شامگاهان چو می کند خدمت - روزها گوشه گیر و بیکار است (215)
216 - محبوب کلاغ و موش و انسان باشد - در حقه میان پوست پنهان باشد 
با نان و پنیر چو به هم آمیزد - بهر شکم گرسنه درمان باشد (216)
217 - یک حرف تو از کلمه اگر برداری - حرف دگری بجای آن بگذاری 
چون سرد شود سخت شود هم چون سنگ - چون گرم شود چو آب گردد جاری (217)
218 - هم کور را بینا کند - هم جهل را رسوا کند 
راه سعادت را یقین - یا بنده اش پیدا کند 
داده نبی راستگو - فرمان ترا بی گفتگو 
گر اهل قرآنی تو را - گهواره تا گورش بجو (218)
219 - می روم راه سفید - می ریزم خون سیاه 
نشود خسته تنم - بروم هر چه که راه 
توی کیفهای شما - همیشه جای من است (219)
220 - مجموعه سه حرف یک صد و هفتاد است - گاهی اثرش بیشتر از فریاد است 
بر خصم اگر حمله کند ما شادیم - چون نیش زند به دوست دشمن شادست (220)
221 - ما چه هستیم از گیاهانیم - آشنا با زمین و دهقانیم 
هم غذای پرنده و دامیم - هم اساس خوراک انسانیم (221)
222 - آن چیست که سر در افلاک است - پای او غرق در بن خاک است 
یک تن و صد هزار فرزندش - گوشت شیرین و استخوان چاک است 
نیمی از مار و نیمی از خرگوش - نام آن زین دو جسم ناپاک است (222)
223 - درختی را که ایزد آفریده - دو ده شاخه به رویش برگزیده 
که بر هر شاخه ای 30 برگ دارد - به هر برگش دو میوه آفریده (223)
224 - گردن دراز جنگلم - در قد و هیکل اولم 
پوست تنم خال خالیه - شکل گلهای قالیه 
غذای من برگ درخت - حالا بگو اسمم چیه؟ (224)
225 - آن چیست که در برگ پناهی دارد - جامه سیه و سبز کلاهی دارد 
جامه بدرند و سینه اش چاک کند - من در عجبم او چه گناهی دارد (225)
226 - قبا سبزی از این کوچه گذر کرد - که بوی کاکلش ما را خبر کرد (226)
227 - عجایب صنعتی دیدم در این دشت - سرش را می بریدند زنده می گشت (227)
228 - عجایب صنعتی دیدم در این دشت - که آتش در میان آب می گشت (228)
229 - با اینکه شکل گوجه ام - گوجه فرنگی نیستم 
کال مرا هرگز نخور - حالا بگو من کیستم (229)
230 - بچه ها در زمان ساسانی - یک جوان شجاع ایرانی 
که دل خون، ز وضع ایران داشت - شکوه از فتنه امیران داشت 
عزم هجرت ز خاک ایران کرد - ترک آن کشور پریشان کرد 
چون ز اسلام با خبر شده بود - بی قرار پیامبر شده بود 
رفت سوی دیار پیغمبر - دین اسلام را پذیرا شد 
گره از مشکلات او وا شد - سالها بود یار پیغمبر 
همه جا در کنار پیغمبر - او کیست اگر توانی گو (230)
231 - چیست آن جانوری که با هوش است - هم در او نیش و هم از او نوش است 
لیک نیشش همی علاج بلاست - نوش او هم همی بدان که شفاست (231)

چیستانها

232 - آن چیست که چیست را چیستان می کند(232)؟

233 - آن چیست که پا و سر ندارد - گرد است و دراز در ندارد 
توی شکمش ستارگان است - جز نام دو جانور ندارد (233)
234 - گر تو خواهی نام آن سیمین عذار - نیم سنگی بر لب دریا گزار (234)
235 - یک جانوری موذی - سر تا پا طلادوزی 
گر با آن کنی بازی - صد ناله براندازی (235)

236 - آن چیست که در سن چهارده به رشد و کمال می رسد ولی هنوز به سن سی نرسیده دوباره کوچک می شود(236)؟
237 - آن چیست که همه آن پا است(237)؟
238 -سن پدری 7 برابر پسرش است اگر سن آن دو را در هم ضرب کنیم حاصل ضرب سه برابر سن پدر بزرگ می شود در صورتی که پدر بزرگ 84 ساله باشد سن پدر و فرزند چقدر می شود(238)؟
239 - آن چیست که بدون شکستن شیشه از آن می گذرد(239)؟
240 - آن چیست که چشم دارد ولی نمی بیند گاز می گیرد ولی دندان ندارد(240)؟
241 - آن چیست که در کاف است در قاف نیست در لام است در میم نیست در غین هست در سین نیست(241)؟
242 - آن چیست که سبک است ولی نمی توان آن را نگهداشت(242)؟
243 - آن چیست که زرد است مثل زعفران، نیش می زند همچو دشمنان (کافران)(243)؟
244 -آن چیست که ما زنده بر آنیم - از غیبت آن رخنه کند در دل ما غم 
وابسته بدو زندگی، ما همه بر آن - گر نیست شود گشته گرفتار به ماتم (244)
245 - آن چیست که از همه چیز زودتر آتش می گیرد(245)؟
246 -آن چیست که روی آب بی پا برود - ماهی نبود دمی به دریا برود 
انواع زیاد دارد از خرد و بزرگ - جنگ ار نکند به حمل کالا برود؟(246)
247 - آن چیست که در سر بالایی سرعتش بیشتر می شود(247)؟
248 - آن چیست که هر چه بچینیم بیشتر می شود(248)؟
249 - آن چیست که بی صدا زنگ می زند(249)؟
250 - آن چیست که با سوادترین افراد آنرا غلط می نویسد(250)؟
251 - آن چیست که دوازده تماشاچی و سه بازیکن دارد(251)؟
252 - آن چیست که خودت آن را سر می بری و برایش گریه می کنی(252)؟
253 - آن چیست که هر چه آب در آن بریزیم پر نمی شود(253)؟
254 - آن چیست که پر و خالیش از نظر وزن با هم یکی است(254)؟
255 - آن چیست که نه دست دارد و نه پا اما خبر می برد به همه جا(255)؟
256 - آن چیست که یک چشم دارد اما نمی بیند(256)؟
257 - آن چیست که خودش نمی بیند و راهنمای کسی است که او هم نمی بیند(257)؟
258 - آن چیست که صدها تیغ دارد اما گل ندارد(258)؟
259 - آن چیست که پر از شهر است و خانه ندارد. پر از جنگل است و درخت ندارد. پر از رود است و آب ندارد(259)؟
260 - آن چیست که پوست دارد ولی جاندار نیست برگ دارد اما درخت نیست(260)؟
261 - آن چیست که می نویسد اما نمی تواند بخواند(261)؟
262 - آن چیست که رو به روی ما است ولی دیده نمی شود(262)؟
263 - آن چیست که انسان هر چه بیشتر داشته باشد راضی تر است(263)؟
264 - آن چیست که در یک لحظه به دورترین نقطه سفر می کند(264)؟
265 - آن چیست که برگهای زیادی دارد اما ساقه ندارد(265)؟
266 - آن چیست که انیس انسان است و انسان را از تنهایی می رهاند(266)؟
267 - آن چیست که اگر حرف اولش را برداریم وسیله بازی بچه ها می شود و اگر دو حرف اولش را برداریم نام ماده حیاتی می شود(267)؟
268 - آن چیست که برگ دارد اما گل ندارد(268)؟
269 - آن چیست که برگ دارد ولی درخت نیست حرف می زند ولی انسان نیست می دوزندش اما لباس نیست(269)؟
270 - نخستین چیزی که در کلاس می گذاریم(270)؟
271 - آن چیست که در جهان وجود دارد ولی در علم وجود ندارد(271)؟
272 - آن چیست که دندان دارد ولی چیزی نمی خورد(272)؟
273 - آن چیست که هر چه سیاه تر باشد تمیزتر است(273)؟
274 - آن چیست که آسمان یکی است و در زمین چهار تا(274)؟
275 - آن چیست که مدیر داره معلم نداره دست داره سر نداره(275)؟
276 - آن چیست که ابتدا چهار پا دارد و بعد 2 پا و بعد 3 پا(276)؟
277 - آن چیست که یک چشم دارد و همیشه رو به آسمان است(277)؟
278 - آن چیست که تا جلو دهانمان می بریم ولی نمی خوریم(278)؟
279 - آن چیست که چشم دارد نمی بیند گوش دارد نمی شنود بینی دارد ولی بو را نمی فهمد(279)؟
280 - آن چیست که می تواند یک انبار بزرگ را پر کند ولی وزن ندارد(280)؟
281 - آن چیست که شیرین است ولی طعم ندارد سنگین است ولی وزن ندارد(281)؟
282 - آن چیست که نفربر است ولی خودرو نیست(282)؟
283 - آن چیست که یک پا و سه چشم دارد(283)؟
284 - آن چیست که جان ندارد ولی جاندار را می گیرد(284)؟
285 - آن چیست که پولدار دارد ولی گدا نیست(285)؟
286 - آن چیست که اتوبوس به آن بزرگی 3 تا دارد اما مینی بوس چهارتا(286)؟
287 - آن چیست که ما می رویم و او می ماند(287)؟
288 - آن چیست که پنج انگشت دارد ولی گوشت و استخوان ندارد(288)؟
289 - آن چیست که به شما تعلق دارد ولی دیگران بیشتر از آن استفاده می کنند(289)؟
290 - آن چیست که هم در چشم و هم در گوش و هم در سر شب وجود دارد(290)؟
291 - آن چیست که وقتی راهش می برند یک پا دارد و وقتی به زمین می گذارند سه پا(291)؟
292 - آن چیست در یک قرن یکبار و در ده سال و صد سال نمی آید و در دقیقه دوبار می آید(292)؟
293 - آن چیست که اگر حرف اولش را برداریم نام دیگر لباس می شود(293)؟
294 - آن چیست که که هر چه آن را بخوریم سیر نمی شویم(294)؟
295 - آن چیست که در دامغان اول و در یزد و همدان سوم است(295)؟
296 - آن چیست که نه مغز داره و نه پوست امام دهقان گریه اش را دوست داره(296)؟
297 - آن چیست که در آب خیس نمی شود و در آتش نمی سوزد(297)؟
298 - آن چیست که در دهان بی دندانشان هر چه افتد ریز ریزش می کند(298)؟
299 - آن چیست که در صحرا سبز است و در بازار سیاه و بعد از استفاده قرمز است(299)؟
300 - آن چیست که هر کس او را ببیند دیگر نمی بیند(300)؟
301 - آن چیست تا نیاید نمی رود(301)؟
302 - آن چیست که اگر دست به چشمانش کنیم دهانش باز می شود(302)؟
303 - چیست آن چیزی که باشد هم به گردن هم به گوش هم در گردو باشد و هم داردش گردو فروش(303)؟
304 - آن چیست که پایش در سر و رویش در پاست(304)؟
305 - آن چیست که همیشه در راه است و خسته نمی شود(305)؟
306 - آن چیست که هر چه کار کند خسته نمی شود(306)؟
307 - آن چیست که با آب می شود کباب(307)؟
308 - آن چیست که وقتی وارد خانه می شویم دهانش باز می ماند و نفسی راحت می کشد(308)؟
309 - آن چیست که خالی می رود و بر می گردد(309)؟
310 - آن چیست که سخت است سنگ نیست چهار پا دارد و گرگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست(310)؟
311 - آن چیست که در خیابان هست در بیابان نیست(311)؟
312 - آن چیست که تاریک است ولی با نور درست می شود(312)؟
313 - آن چیست که اگر کارش داشته باشیم می اندازیم و اگر کارش نداشته باشیم بر می داریم(313)؟
314 - آن چیست که گوشتش بیرون و پوستش در درون است(314)؟
315 - آن چیست که دست داره پاه نداره شکمش پاره بشه حال نداره(315)؟
316 - آن چیست که نه دست داره نه پاه داره از همه جا خبر داره(316)؟
317 - آن چیست که در زنجان اول و در یزد دوم و در خوزستان سوم است زمستان را او شروع می کند و پاییز او تمام می کند(317)؟
318 - آن چیست که می بینیم نمی خریم، می پوشیم نمی بینیم(318)؟
319 - آن چیست که جان دارد ولی نفس نمی کشد(319)؟
320 - آن چیست که هم پا آن را دارد و هم صابون(320)؟
321 - آن چیست که در اسلام نیست و در قرآن وجود دارد(321)؟
322 - آن چیست که به دنبال انسان می آید(322)؟
323 - آن چیست که به دنبال انسان نمی آید(323)؟
324 - عدد دو و سه و نه از چند نظر شبیه یکدیگر هستند(324)؟
325 - عدد پنج و هفت از چه نظر شبیه هم هستند(325)؟
326 - زیر دریا چیست(326)؟
327 - در کدام راه نمی توان رانندگی کرد(327)؟
328 - آن چیست که در گوش و چشم وجود دارد ولی در دهان نیست(328)؟
329 - آن چیست که چهار پا دارد ولی نمی تواند راه برود(329)؟
330 - آن چیست که در مشهد بیشتر از قم است(330)؟
331 - آن چیست که جاهل یکی غافل دو تا عالم هیچ ندارد(331)؟
332 - آن چیست که می توان هم چیز بنویسد ولی نمی تواند بخواند(332)؟
333 - آن چیست که چه پر باشد و چه خالی، وزن آن تغییر نمی کند(333)؟
334 - آن چه مرغی است که در هوا، ره سپر است. آهنین پیکر و آهن دل و فولاد پر است(334)؟
335 - آن چیست که توی کلاس هست، اما دانش آموز نیست! روی آن می نویسند، اما کاغذ نیست سیاه است، اما مرکب نیست. به دیوار چسبیده است، اما در نیست(335)؟
336 - آن چیست که پر دارد ولی پرواز نمی کند(336)؟
337 - آن چیست که تولد دارد اما مرگ ندارد(337)؟
338 - آن چیست که می کشیم ولی نمی بینیم(338)؟
339 - آن چیست که هرگز پائین نمی آید(339)؟
340 - آن چیست در چشم و گوش هست در دهان نیست(340)؟
341 - آن چیست که در قم دو تا و مشهد چار تا است(341)؟
342 - آن چیست که در بشقاب یکی است و در قاشق دو تا است(342)؟
343 - آن چیست که در شب بیشتر از روز است(343)؟
344 - آن چیست که در اسلام بیشتر از قرآن وجود دارد(344)؟
345 - آن چیست که دو تا پا دارد و دو تا پای دیگر هم قرض می کند تا حرکت کند(345)؟
346 - آن چیست که بیشتر اوقات روز می دود ولی شب نگهبان اتاق است(346)؟
347 - آن چیست که بی صدا زنگ می زند(347)؟

348 - چیستم جعبه ای ظریف و قشنگ - سبز و سرخ و سیاه و رنگارنگ 
آشنا زنگ خوش صدای من است - نه تا صفر نمرده های من است (348)

349 - آن چیست که چهار تا پا دارد اما گاو نیست، تخم می گذارد ولی مرغ نیست(349)؟
350 - آن چیست که دیروز، فردا بود(350)؟
351 - آن چیست که دست و پا ندارد اما از نرده بالا می رود(351)؟
352 - آن چیست که پیش خدا نیست(352)؟
353 - آن چیست که خدا ندارد(353).

معماهای خانواده

354 - از دختری سوال شد چند تا خواهر داری؟ گفت: به اندازه برادرانم و از برادرش سوال شد چند تا برادر داری؟ گفت: نصف خواهرانم آیا چنین چیزی ممکن است(354)؟
355 - احمد آقا و دخترش محمد آقا با زنش هر یک، یک قرص نان می خورند و سر سفره سه نان بیشتر نیست باید چه کار کنند(355)؟
356 - کدام نامی است که اگر حرف آخرش را برداریم نام یکی از فصلهای سال می شود اگر دو حرف آخرش را برداریم نام دیگر قیمت می شود(356)؟
357 - دو نفر با هم دعوی کردند و بعد از این که به هم صلح کردند اولی گفت: برادر من چرا مرا ناراحت کردی که من با شما دعوا کنم دومی گفت: نه من برادر شما نیستم. سوال این است که این دو چه نسبتی با هم دارند(357)؟
358 - شخصی به فرزند خود گفت: آیا من پدر تو نیستم او گفت: نه من پسر تو نیستم و برادر او گفت: آیا من برادر تو نیستم او گفت: نه من برادر تو نیستم آیا چنین چیزی می شود(358)؟
359 - مادر خواهر پدرت چه نسبتی با تو دارد(359)؟
360 - من همان مقدار خواهر دارم که برادر دارم امام خواهرم زهرا دو برابر خواهرانش برادر دارد اگر پدر و مادرمان را در نظر نگیرید من بچه ها چند نفر هستیم(360)؟
361 - دو برادرند یکی پسر و دیگری دختر نسبت آن پسر با پسر عموی دختر عمویش چیست(361)؟
362 - سه تا پسر و یک دختر زیر یک چتر هستند ولی هیچ کدام از آنها خیس نمی شود؟ چرا(362)؟
363 - حسن پدر حسین و حسین پدر علی است اگر تقی فرزند حسن باشد چه نسبتی با علی خواهد داشت(363)؟
364 - نامی است برای پسران اگر حرف اولش را برداریم به معنای راحتی است و اگر حرف دومش را برداریم؟ نام بازدید نظامی است و اگر حرف اول و دوم و سوم را برداریم اشاره به دور است آیا می توانید آن چه نامی است(364)؟

365 - صد ندارد لیک دارد پنج و بیست - زن دو تا دارد ولی در مرد نیست 
نیست در مادر ولی در بچه هست - تو دو تا داری در من یکی است (365)

366 - او فرزند پدر و مادرم است ولی نه برادرم هست و نه خواهرم او کیست(366)؟
367 - نه برادرند و هر کدام یک خواهر دارند مجموع این خانواده چند نفرند(367)؟
368 - از مادری پرسیدند فرزند شما چند کیلو وزن دارد او گفت: بچه من دو برابر من است حال اگر وزن مادر 50 کیلو باشد وزن بچه چقدر است(368)؟
369 - زنی گفت می دانم چیست ولی نمی دانم چیست(369)؟
370 - کدام حیوانی است که اگر حرف اولش را برداریم همه انسانها دارند و اگر حرف دوم آن را هم برداریم فقط مردها دارند(370)؟
371 - مردی 4 پسر داشت وقتی او مرد بزرگترین پسرش 4 سال بیشتر از دومین پسرش و دومین پسرش 4 سال بیشتر از سومین پسرش و سومین پسر او 4 سال بیشتر از چهارمین پسرش داشت احکام یا می توانید سی پسرهای این مرد را بیابید(371)؟
372 - شخصی سیزده سال و پدرش چهل سال دارد چند سال پیش پدرش چهار برابر سن او را داشته باشد(372)؟
373 - آن گیست که هم از پدر من است و هم از مادر من است ولی نه خواهر من است و نه برادرم(373)؟
374 - چه رابطه ای وجود دارد بین پدر و فرزند اگر فرزند پسر پدر نباشد(374)؟
375 - دو نفر از جای عبور می کردند کسی پرسید شما چه نسبتی با هم دارید یکی از آنها جواب داد این مرد دایی پسر عمه من است حال چه نسبتی با او دارد(375)؟
376 - نزدیکترین نسبت شوهر خواهر برادر مادر شما با شما چیست(376)؟
377 - دختر برادر شوهر زن عموی زهرا چه نسبتی با او دارد(377)؟
378 - پسر برادر شوهر خواهر برادر زن عموی برادر زاده حسین کیست(378)؟
379 - چطور می شود که یک زن و شوهر خواهر و برادر باشند(379)؟
380 -در یک هواپیما 200 نفر نشسته بودند وقتی هواپیما فرود آمد 201 نفر خارج شدند آن یک نفر زیادی از کجا آمد(380)؟
381 - کسی بالای سر جنازه ای گریه می کرد پرسیدند با مرده چه نسبتی داری گفت با در زنش دایی من می شود او کیست(381)؟
382 - مادر خواهر زاده چه نسبتی با برادر مادر دارد(382)؟
383 - مریم می گوید: من و محمود هر دو در یک سال و یک روز به دنیا آمده ایم. ولی محمود می گوید من و خواهرم دو قلو نیستیم آیا چنین چیزی ممکن است(383)؟

معماهای ریاضی

384 - اگر جلو عدد صحیح یک صفر قرار دهیم چند برابر اضافه می شود(384)؟
385 - اگر بخواهیم 4700 ریال را، میان رضا و احمد و علی طوری تقسیم کنیم که رضا هزار ریال از احمد و احمد هشتصد ریال بیشتر از علی داشته باشد به هر کدام چقدر باید بدهیم(385)؟
386 - چگونه 6 تا سکه می شود 10 تومان(386)؟
387 - چگونه می توانیم با بکار بردن 8 تا عدد 7 هزار بدست بیاوریم(387)؟
388 - چگونه می توانیم با بکار بردن 8 تا عدد 8 عدد هزار را بدست بیاوریم(388)؟
389 - 10 و 10 را نمی توان گفت 20 ولی اگر 50 تا بر آن اضافه کنیم می شود یازده(389)؟
390 - علی چهار ساله است سه سال دیگر سن او یک پنجم پدرش می شود حال پدر او چند ساله است(390)؟
391 - سه نفر به حمام رفتند وقت خارج شدن از حمام صندوقدار به هر یک از آنها گفت: بر سر صندوق بروید هر مقدار در آنجا هست به همان اندازه پول به صندوق بریزید و 40 تومان بردارید. آخر کار وقتی صندوقدار سر صندوق رفت دید پولی ندارد آیا چنین چیزی ممکن است(391)؟
392 - پنج عدد تخم مرغ در بشقاب داریم به نظر شما چطور ممکن است پنج عدد تخم مرغ را بین پنج نفر تقسیم کرده که به هر نفر یک تخم مرغ برسد یک تخم مرغ در بشقاب بماند(392)؟
393 - برای بدست آوردن عدد 38 چه علامتهایی را باید در میان این اعداد قرار دهیم 38 8، 7، 11، 4، 3(393)؟
394 - چگونه می توانید از چهار عدد هشت عدد 120 را بدست آورید(394)؟
395 - چگونه می توانید از پنج عدد سه، عدد صد، را بدست آورید(395)؟
396 - آیا می توانید دو عدد را بیابید که حاصل جمع و ضرب آن دو یکی باشد، با این تفاوت که حاصل ضرب و جمع اعدا جابجا می شود(396)؟
مثل:27324 - 72324 
397 - چگونه می توانید با شش تا عدد 9 عدد صد بدست بیاورید(397)؟
398 - چگونه می توانید از هفت عدد چهار عدد صد بدست بیاورید(398)؟
399 -این جمله را به نحوی بخوانید که جواب - 11 باشد؟ اگر دو را از دوازده کم کنید می شود 11(399)؟
400 - کدام اعدا است که اگر وارونه اش کنیم بیشتر می شود(400)؟
401 - از عدد یک تا عدد صد چند تا 9 وجود دارد(401)؟
402 - گودالی 2 متر طول و یک متر عرض دارد حال چقدر خاک در آن وجود دارد(402)؟
403 - چگونه می توانیم از 5 تا عدد یک با انجام یکی از چهار عمل اصلی عدد 100 بدست آوریم(403)؟
404 - چگونه می توانیم از نه تا عدد، نه، عدد 100 بدست بیاوریم(404)؟
405 - اگر وزن هر من سه کیلو باشد وزن ما چقدر خواهد بود(405)؟
406 - عدد دو رقمی پیدا کنید که اگر به 4 و 3 و 2 تقسیم شود باقیمانده به ترتیب 1، 2، 3 باقی می ماند(406)؟
407 - 5 نفر در کلاس بودند و باید 10 پا داشته باشند ولی یکی از بچه ها مدادش به زیر پاهای بچه ها افتاد وقتی رفت از زیر میز مدادش را بیاورد پای بچه ها را شمرد دید 9 تا است، آیا چنین چیزی می شود(407)؟
408 - دو دسته پرنده در روی دو شاخه درخت نشسته اند اگر یک پرنده به طرف مقابل برود. آن طرف دو برابر خواهد شد ولی اگر یک پرنده از آن طرف به دسته دیگر برود هر دو دسته مساوی خواهد شد آیا می دانید این دو دسته پرنده چند تا هستند(408)؟
409 - دو پدر به دو پسرشان عیدی دادند یکی 150 تومان و دیگری 100 تومان وقتی این پسرها پولهایشان را شمردند مجموعاً 150 تومان شد آیا چنین چیزی ممکن است(409)؟
410 - 5 عدد بگوئید که از دو طرف با هم مساوی باشند(410)؟
411 - شماره هایی را بگوئید که اگر بر عکس کنیم کمتر می شود(411)؟
412 - مجموع 3 عدد 100 که یکی از آنها دو برابر دیگری است اگر عدد سوم 10 باشد عددهای دیگر چند خواهد بود(412)؟
413 - علی و پرویز و حسن سوار تاکسی شدند مقصد آنها مختلف بود پرویز که در فاصله دورتری می خواست پیاده شود دو برابر حسن کرایه داد علی از مجموع پرداختی آنها یک تومان بیشتر داد. راننده تاکسی از این سه نفر مجموعاً 25 تومان گرفته آیا می توانید بگویید علی چند تومان پرداخت کرده است(413)؟
414 - مجموع دو عدد 54 تا است اگر یکی از آنها دو برابر دیگری باشد عدد دیگر چند خواهد بود(414)؟
415 - کدام عددی است که نتیجه ضرب و جمع اش یکی است(415)؟
416 - آیا می دانید از 5 تا عدد با انجام یکی از چهار عمل اصلی عدد 100 بدست آورید(416)؟
417 - کدام عددی است که بر تمام اعداد یک رقمی قابل قسمت است(417)؟
418 - نسبت 947 با 10 937 چیست(418)؟
419 - نسبت 963 با 5 - 968 چیست(419)؟
نقل شده: یک نفر یهودی به حضور امام علی (علیه السلام) آمد و پرسید: عددی را به من بگو که قابل تقسیم بر 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 باشد، بی آنکه در تقسیمت بر این اعداد، باقیمانده بیاورد.
حضرت علی (علیه السلام) فرمود: اگر از چنین عددی به تو خبر دهم، قبول اسلام می کنی؟
یهودی عرض کرد: آری.
فرمود: اضرب ایام اسبوعک فی ایام سنتک فکان کما قال: روزهای هفته را در روزهای سال ضرب کن، حاصل ضرب آنها همان عددی خواهد شد که قابل قسمت بر اعداد مذکور بدون باقیمانده می شود.
یهودی روزهای سال را که 360 روز است ضرب در 7 کرد، حاصل ضرب آن 25220 شد، و این عدد بر 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 قابل قسمت، بدون باقیمانده است.
یهودی، پس از دریافت پاسخ صحیح، طبق تعهد خود مسلمان شد.
420 - حسن، اسکناس 20 تومانی برادرش را با سکه های 10 ریالی و 5 ریالی عوض کرد. اگر تعداد سکه های 5 ریالی یک عدد بیشتر از سکه های 10 ریالی باشد، حسن از هر سکه چند تا گرفته است(420)؟
421 - یک گروه از بازیگران سیرک، سوار بر یک دوچرخه و سوار بر یک دوچرخه و سه چرخه نمایش می دهند. اگر تعداد کل چرخها 30 عدد و تعداد رکابها 24 عدد هر بازیگر سوار بر یک وسیله باشد، چند بازیگر در این نمایش شرکت دارند(421)؟
422 - چه علامتی می توان بین دو عدد 2 و 3 قرار داد که عدد به دست آمده از 2 بزرگتر و از 3 کوچکتر باشد(422)؟
423 - روزی حسین سن پدر خود را پرسید. پدر برای آزمایش هوش به پسرش گفت: برای دانستن سن من کافی است که بدانی 20 سال پیش من یک سوم سن امروز را داشتم ام، آیا سن پدر حسین را می دانید(423)؟
424 - پنج عدد دو را طوری تنظیم کنید که یک نتیجه دهد(424)؟
425 - پنج عدد سه را طوری تنظیم کنید که نتیجه ده شود(425)؟
426 - پنج عدد را طوری تنظیم کنید که نتیجه سه شود(426)؟
427 - کدام عددی است که اگر از خودش کسر یا تقسیم یا ضرب کنیم باز همان عدد می شود(427)؟

معماهای چند بعدی

428 - آن چیست که هم در داروخانه است و هم در آشپزخانه(428)؟
429 - آن چیست که هم در آشپزخانه است و هم در نجاری(429)؟
430 - آن چیست که هم در کوره ی آهنگری است و هم در تنور نانوا(430)؟
431 - آن چیست که هم در دریاست و هم در غذا(431)؟
432 - آن چیست که هم در آسمان است و هم در مغازه(432)؟
433 - آن چیست که هم در تلویزیون است و هم در کوکر(433)؟
434 - آن چیست که هم کوه دارد و هم بعضی از لباسها(434)؟
435 - آن چیست که هر چه بکشیم زیادتر می شود(435)؟
436 - آن چیست که هر چه بکشیم کوتاهتر می شود(436)؟
437 - آن چیست که هر چه از آن برداریم بیشتر می شود(437)؟
438 - آن چیست که هر چه بچینیم بیشتر می شود(438)؟
439 - آن چیست که هر چه بیشتر بکشیم پخته تر و کاملتر می شویم(439)؟
440 - دو چینی بالای کوه رفتند حالا چی می شوند(440)؟
441 - دو چینی خود را به آب زدند حالا چه می شوند(441)؟
442 - دو چینی به همدیگر برخوردند حالا چه باید بگویند(442)؟
443 - یکی از دو چینی دیگری را انداخت به زمین حالا چه می شود(443)؟
444 - یک چینی را دار زدند حالا چه می شود(444)؟
445 - یک سرخ پوست به دریای سرخ افتاد حالا چه می شود(445)؟
446 - سرخ پوستی تازه به دنیا آمده یا می دانید دندانش چه رنگی است(446)؟
447 - آن چیست که به او نگاه می کنیم گریه می کنیم(447)؟
448 - آن چیست که سرش را می بریم گریه می کنیم(448)؟
449 - آن چیست که اگر بشنویم گریه می کنیم(449)؟
450 - آن چیست که اگر در نزدیکی ما بیافتد گریه می کنیم(450)؟
451 - کدام عدد است؟ اگر بر عکس کنیم کمتر می شود(451)؟
452 - کدام عدد است که اگر بر عکس کنیم بیشتر می شود(452)؟
453 - کدام عدد است که اگر بر عکس کنیم فرق نمی کند(453)؟
454 - دو شهر در استان خراسان که به معنای خاک است(454)؟
455 - دو شهر در استان خوزستان که اگر باران بیاید هر دو یکسان می شود(455)؟
456 - دو شهر بندری در شمال و جنوب کشور که اگر یک نقطه از هر کدام را جابه جا کنیم نام بندر دیگر می شود(456)؟
457 - آن چیست که هم خودکار دارد هم پرنده(457)؟
458 - آن چیست که هم داروخانه دارد هم فرودگاه(458)؟
459 - آن چیست که در خیابان هست ولی در بیابان نیست(459)؟
460 - آن چیست که که آن را می کشیم ولی نمی بینیم(460)؟
461 - آن چیست که هیچ وقت پایین نمی آید(461)؟
462 - آن چیست که در دهان است که هم از نامهای دختران است و هم نام پرنده و هم نام یک گل زیباست(462)؟
463 - فرق ستاره با سیاره چیست(463)؟
464 - اگر تابوت را بر عکس کنیم می شود(464)؟
465 - نام شهری است در استان بوشهر که دو ویژگی دریا را دارد آیا می دانید نام آن شهر چیست(465)؟
466 - آن چیست که هم در آشپزخانه است و هم در اتومبیل(466)؟
467 - آن چیست که هم در خیابان است و هم در بعضی از نشریات(467)؟
468 - آن چیست که کم می شود ولی زیاد نمی شود(468)؟
469 - آن چیست که زیاد می شود ولی کم نمی شود(469)؟
470 - آن چیست که هم زیاد می شود و هم کم می شود(470)؟

کیستان

471 - یکی از نیروهای موثر در انقلاب بودیم امام در تمام فرمایشات خود از ما به عنوان چهره های فداکار و پشتوانه نظام نام می برد؟ در قبل از انقلاب به فکر گناه بودیم اما از زمانی که امام حرکت کرد به دنبالش حرکت کردیم بعد از انقلاب نظام به پشتوانه ما تداوم یافت تحول در روحیه ما یکی از دست آوردهای انقلاب بود(471)؟
472 - او یکی از الگوهای جاویدان است که تمامی خوبیها را به تنهایی دارد هم مقام عصمت و پاکی را و هم علم و معرفت و از مجاهدین در راه خداوند محسوب می شود او نیمه های شب از خواب بر می خواست برای عبادت و دائماً برای دیگران دعا می نمود و برای خود دعا نمی کرد فرزندش از او سوال کرد چرا برای خود دعا نکردی فرمود اول همسایه بعد خانه او در سنین جوانی بوسیله دشمنان ولایت آسیب دید و با غمی که از پدر به او رسیده بود سخت محزون گردید و بیت الحزان محل ناله های مظلومانه اوست او کیست(472)؟
473 - او یکی از زنان است که در قرآن از او به عظمت و بزرگی یاد شده او در محیط فاسدی زندگی می کرد و هرگز تحت تاثیر تبلیغات طاغوت زمان قرار نگرفت او به خاطر پایداری در دین مورد خشم همسرش قرار گرفت و به دستور او در آخرین لحظات زندگی در حالی که سنگ بزرگی بر روی سینه اش بود بوسیله همسرش شکنجه می شد فرمود پروردگارا! خانه ی بهشتی برایم آماده نما و مرا از دست ظالمین نجات بده و لحظه ی بعد به شهادت رسید؟ او کیست(473)؟
474 - او یکی از پیامبران بزرگ است که چندین قرن مردم را به ایمان و عدالت و مبارزه فرا می خواند اما مردمی که دلهایشان به گناه آلوده شده بود به گناه سخن او را نپذیرفتند (حتی همسر او که یکی از دشمنان او محسوب می شد). او سرانجام قومش را نفرین کرد و خداوند قوم او را هلاک گردانید او کیست(474)؟

475 - کاشفم کاشفی اروپایی - شهرتم، شهرتی است دنیایی 
من زنام آوران طب هستم - وزنه ای در جهان طب هستم 
کشف میکرب زکارهای من است - کار پر ارج و پربهای من است 
مثلا کشف میکرب هاری - بوده از کشفیات من آری 
یک انستیتو هست در تهران - نام من را نهاده اند بر آن 
خدمت من به طب نمایان است - خدمتی واقعاً درخشان است 
نور پا شد چراغ دانش من - گل ببارد زباغ دانش من 
کودک هوشمند ایرانی - کیستم من؟ بگو اگر دانی (475)
476 - کیستم من ادیب و شاعره ام - بیشتر در پی مناظره ام 
من زنی شاعر و سخندانم - شاعری از دیار ایرانم 
بیشتر شعرهای من پنداشت - گاه تلخ است و گاه چون قنداست 
مثل شعری که با تکبر و ناز - سر یک روز طعنه زدبه پیاز 
یا سخن گفتن عدس با ماش - وقت پختن میان دیگ آتش 
شعرهایم روان و شیرین است - یکی از شعرهای من این است 
کودکی کوزه ای شکست و گریست - که مرا پای خانه رفتن نیست 
کیستم من؟ بگو اگر دانی - پی به نامم به آسمانی (476)
477 - از طبیبان خوب ایران بود - عالم و شاعر و سخندان بود 
او نه تنها پزشک بود و طبیب - بلکه در چند فن نداشت رقیب 
مثلاً فیلسوف دوران بود - همچنین شاعری سخندان بود 
در زبان عرب مهارت داشت - مدتی رغبت سیاست داشت 
مانده از او کتابها برجا - مثل قانون و یا کتاب شفا 
برخی از این نوشته ها عربی است - گفته هایش پزشکی و ادبی است 
چند قرن است این پزشک شهیر - که به دوران نداشته است نظیر 
شده مدفون به شهری از ایران - آرمیده است در کجا، همدان 
کیست نامش؟ بگو اگر دانی - پی به نامش ببر به آسانی (477)
478 - من کیم شاعری ریاضیدان - نامبردار در تمام جهان 
آنچه مشهر از صفات من است - اسم و رسم رباعیات من است 
در رباعی کسی به من نرسد - هیچ شاعر ز، مرد و زن نرسد 
ترجمه گشته این رباعیها - به زبانهای زنده دنیا 
انگلیسی، فرانسه، آلمانی - روسی و ژاپنی و لبنانی 
لیک باشد به هر کس معلوم - هنر من ریاضی است و نجوم 
روز و شب بهر کسب هر مجهول - ماه و خورشید و اختلاف فصول 
کار من بود در رصد خانه - یا که تحقیق کنج خانه 
بس رسالت کرده ام تنظیم - مثل نوروزنامه و تقویم 
خفته ام من به خاک نیشابور - شهر عطار شاعر مشهور 
کیستم من؟ بگو اگر دانی - پی به نامم ببر به آسانی (478)
479 - من کیستم؟ محبوب دلها - من چیستم؟ سلطان گلها 
من نیستم یک جای تنها - من حاضرم اینجا و آنجا 
من عاشق از تن رهایم - من بارهایی آشنایم من 
با وضوی سرخ مهتاب - رفتم شبی تنها به محراب 
من زنده ام تا روز دیدار - آزاده و آزاد و بیدار 
با آنکه از یاران جدایم - مهمان محبوب خدایم 
چون عکس من از روی دیوار - دیدی تو نامم را بیاد آر؟ (479)

480 - نام یکی از ظالمین است که اگر نامش را بر عکس کنیم نام ظرفی می شود که در قهوه خانه از آن استفاده می شود(480)؟
481 - من سرمایه دار زمان حضرت موسی هستم که دراثر نافرمانی و گناه مورد خشم خداوند قرار گرفتم و هستیم نابود شد من کیستم(481)؟
482 - یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب هستم فصل هشتم قانون اساسی درباره من بحث می کند و اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره اختیارات من صحبت می کند از عمده کارهایی من متحد ساختن مردم و هدایت آنان است من کیستم(482)؟
483 - پس از بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اولین کسی بود از مردان به پیامبر پیوست آن زمان 13 ساله بود و دوران نوجوانی و بلوغش را در جوار پیامبر اسلام سپری نمود رشادت و شجاعت وی در نبرد با جنگجویان عرب همچون (عمر بن عبدود) و (مرحب یهودی) و سایر پهلوانان زبانزد عام و خاص است(483)؟
484 - نوجوانی که در جنگ با (هوای نفس) پیروز شد و توانست خود را از معرکه ای سخت نجات دهد و روح خود را آغشته به گناه نکند از رموز موفقیت او پناه بردن به خدا و درک موقعیت و منزلت خود می توان نام برد او کیست(484)؟
485 - در داستان زندگی این پیامبر می خوانیم که در جنگ سختی که هیچ کس حاضر به مقابله و جنگیدن با جالوت را نداشت وی پا پیش گذاشت و توانست با قدرت و اراده الهی او را از بین ببرد او کیست(485)؟
486 - نوجوانی 13 ساله ای که جان و هستی خود را در گرما گرم جنگ روز عاشورا فدای عموی بزرگوار خود کرده در پاسخ امام حسین که فرمود: مرگ و شهادت را چگونه می بینی؟ عرض کرد، شهادت برایم از عسل شیرین تر است او کیست(486)؟
487 - یکی از شخصیتهای بزرگ تاریخ است که چهار بار نامش در قرآن ذکر شده و زندگی او بسیار آموزنده است.
ایشان از طرفی مردم را به خدا پرستی دعوت می کرد و از سوی دیگر با فعالیت زیاد خود و فرزندانش در کشاورزی دامداری، بسیار ثروتمند شد.
شیطان گفت: او چون ثروتمند است و هیچ کمبودی ندارد، به عبادت خدا می پردازد امام اگر فقیر شود، دست از عبادت بر می دارد.
خداوند او را مورد آزمایش قرار داد و در مدت بسیار کوتاهی تمام ثروتش از بین رفت و فرزندانش را نیز از دست داد. اما بدون هیچ تغییری در روحیه اش، همچنان به عبادت خدا می پرداخت. پس از این مرحله نوبت به خودش رسید و سخت بیمار شد.
فقر و بیماری شدید او نیز مانع عبادتش نشد و همچنان در برابر پروردگار، سر تعظیم فرود می آورد.
پس از آن که در آزمایشات الهی پیروزمند شد، بار دیگر سلامتی و نعمت های گوناگون خداوند به او داد.
نام ایشان مترادف با پایداری، مقاومت و صبر به صورت ضرب المثل در آمده است آیا می دانید نام او چیست(487)؟
488 - یکی از یاران پیامبر که عمری طولانی داشت و امام باقر (علیه السلام) را نیز درک کرده بود او اولین زائر امام حسین (علیه السلام) محسوب می شود او کیست(488)؟

حدس بزنید

489 - از دوستت خواهش کن که یک تکه کاغذ بردارد با مداد روی کاغذ دور از چشم شما چیزی بنویسد بعد کاغذ را تا کند و زیر پایش بگذارد وقتی که همه کارها را کرد به دوستت می توانی بگویی روی کاغذ چیست؟ حتماً تعجب می کنید(489)؟
490 - آیا می توانید بگوید ویژگی این شعر چیست؟

هیچ کس در نزد خود چیزی نشد - هیچ آهن خنجر تیزی نشد 
هیچ قنادی نشد استاد کار - تا که شاگرد شکر ریزی نشد (490)

491 - دانش آموزی املاء 20 کلمه ای نوشت و 22 غلط داشت حدس بزنید چرا(491)؟
492 - شخصی را زیاد کتک زدند وقتی به هوش آمد اثری از کتکها نبود آیا چنین چیزی می شود(492)؟
493 - شاگردی 20 شد و از مدرسه اخراجش کردند آیا می توانید بگویید چرا(493)؟
494 - چگونه می شود جیبی خالی باشد اما چیزی در آن باشد(494)؟
495 - شخصی رفت ساندویچ فروشی گفت یک همبرگر بده ولی کاهو همراهش نگذار فروشنده گفت آیا شما خلبان هستید گفت بلی سوال این است که او از کجا فهمید مشتری خلبان است(495)؟
496 - یک لیتر آب سنگین تر است یا یک لیتر روغن(496)؟
497 - در چه ماهی خانم ها کمتر حرف می زنند(497)؟
498 - هوا بسیار گرم بود راننده ای کامیون پر از بارش را جلوی رستورانی نگه داشت تا استراحت کند چند ساعت بعد وقتی از رستوران بیرون آمد بار کامیون خالی شده بود آیا می توانید بگویید بار کامیون چه بود(498)؟

مسابقه من کیستم؟

499 - یکی از خصوصیات روشن ملت ایران است در صدر اسلام هم میان سربازان راستین اسلام وجود داشت. در انقلاب و جنگ هم بسیار دیده می شد.
بارها مردم از امام راحلمان می خواستند که دعا بفرمایند که خداوند آنها را به این مقام برساند. خداوند نیز وعده بهشت برای این گروه داده است(499).
500 - پادشاه روم از امام حسین (علیه السلام) سوال کرد هفت چیزی که خداوند آنها را بدون رحم آفریده کدامند(500)؟
پایان

 


جوابها

 

1) جواب - ربک فکبر سوره مدثر آیه 3.
2) جواب - قلم.
3) جواب - قرآن که با حرف ب شروع می شود و با حرف سین خاتمه می یابد.
4) جواب - زمین رود نیل که حضرت موسی و یارانش از آن عبور کردند.
5) جواب - سوره شمس، آیه 13.
6) جواب - ظلم.
7) جواب - سوره شمس.
8) جواب - روم.
9) جواب - سوره جن.
10) جواب - حضرت یحیی.
11) جواب - سوره بقره، آیه 196.
12) جواب - جنگ احزاب.
13) جواب - سوره حج.
14) جواب - نور.
15) جواب - سوره قریش.
16) جواب - سوره توحید.
17) جواب - حدید.
18) جواب - سوره حمد.
19) جواب - سوره جمعه.
20) جواب - صلوات.
21) جواب - سوره های زمر، زلزال، زخرف.
22) جواب - سوره اخلاص.
23) جواب - گرگ.
24) جواب - هجرت.
25) جواب - معراج.
26) جواب - آیه نجوا در سوره مجادله.
27) جواب - خانواده حضرت علی (علیه السلام).
28) جواب - عفاف.
29) جواب - حجاب.
30) جواب - احزاب.
31) جواب - مورچه ای که افراد خود را از لشکر سلیمان ترساند.
32) جواب - فتنه.
33) جواب - زمین.
34) جواب - سلام.
35) جواب - محراب.
36) جواب - 17 رکعت نماز یومیه.
37) جواب - سجده.
38) جواب - سجاده.
39) جواب - خمس.
40) جواب - سلام.
41) جواب - وضو.
42) جواب - در صورتی که ماموم در نماز چهار رکعتی در رکعت دوم نماز جماعت رسیده باشد. بار اول از باب متابعت به صورت نیم خیز تشهد می گوید بار دوم در رکعت دوم تشهد می گوید بار سوم در رکعت سوم که رکعت چهارم نماز جماعت است به صورت نیم خیز تشهد را به عنوان متاعبعت می گوید و بار چهارم هم که رکعت چهارم اوست باید تشهد بگوید.
43) جواب - در صورتی که قسمتی از آن یخ زده باشد.
44) جواب - ربا.
45) جواب - سفر حج.
46) جواب - استحاله.
47) جواب - تماس با بدن مرده.
48) جواب - نیت.
49) جواب - تکبیره الاحرام.
50) جواب - 20.
51) جواب - 20.
52) جواب - 9 بار.
53) جواب - 11 رکعت.
54) جواب - اذان.
55) جواب - میت - احتیاط - غفیله.
56) جواب - میت.
57) جواب - عید فطر و قربان و نماز باران.
58) جواب - بیست سوره.
59) جواب - صد و بیست آیه.
60) جواب - احتیاط.
61) جواب - میت.
62) جواب - (حد ترخص) جایی که صدای اذان شهر شنیده نمی شود و خانه های شهر دیده نمی شود.
63) جواب - بعد از نماز سی بار تسبیحات اربعه بگوید.
64) جواب - نماز آیات برای زلزله.
65) جواب - نماز احتیاط.
66) جواب - اگر با تاخیر به نماز جماعت رسیده باشد و وظیفه او خواندن حمد و سوره باشد.
67) جواب - نماز ده اول ماه ذی الحجه.
68) جواب - نماز جمعه.
69) جواب - نماز مغرب و عشا بعد از نیمه شب شرعی.
70) جواب - مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و حرم امام حسین (علیه السلام).
71) جواب - سوره توحید.
72) جواب - سوره سجده.
73) جواب - اگر بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا خوانده شود.
74) جواب - نماز جماعتی که بیش از ده نفر باشد.
75) جواب - صحیح املاء به شرح زیر است: مانوس، سفیه، دیوانه.
76) جواب - آیت الله محمد تقی خوانساری.
77) جواب - ا - نیت. ب - قیام، ج - تکبیره الاحرام، د - رکوع، ه - سجود، و - قرائت، ز - ذکر، ح - تشهد، ط - سلام، ی - ترتیب، ک - موالات.
78) جواب - طهارت.
79) جواب - لباس.
80) جواب - مکان.
81) جواب - قبله.
82) جواب - وقت.
83) جواب - آبرو.
84) جواب - سلام.
85) جواب - عمر.
86) جواب - سخن از دهان اگر خارج شود دیگر بر نمی گردد.
87) جواب - زبان.
88) جواب - حضرت آدم.
89) جواب - حضرت عیسی.
90) جواب - حضرت عیسی.
91) جواب - حضرت یوسف.
92) جواب - حضرت داوود.
93) جواب - حضرت عیسی.
94) جواب - حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم).
95) جواب - حضرت یونس.
96) جواب - حضرت ایوب.
97) جواب - دانیال در شوش.
98) جواب - یوسف.
99) جواب - حضرت عیسی.
100) جواب - حضرت آدم.
101) جواب - حضرت محمد.
102) جواب - حضرت نوح.
103) جواب - حضرت عیسی.
104) جواب - حضرت یعقوب.
105) جواب - حضرت ایوب.
106) جواب - حضرت خضر و عیسی.
107) جواب - کفاش.
108) جواب - حرف (ی).
109) جواب - برنج.
110) جواب - خرمنکوب.
111) جواب - پلیس راهنمایی.
112) جواب - قاشق چوبی بوده است.
113) جواب - سوراخ ندارد.
114) جواب - حرف الف.
115) جواب - در کتاب لغت.
116) جواب - دندان.
117) جواب - بلی چون دریاچه یک (چه) بیشتر دارد.
118) جواب - کلید برق.
119) جواب - کلمه ابی می توان نوشت.
120) جواب - جلوی یکی از دو اتوبوس تر بود.
121) جواب - از پله اول افتاده است.
122) جواب - حرف (م).
123) جواب - مرگ.
124) جواب - چهار تا ده نفر پیاده شدند.
125) جواب - تلفن.
126) جواب - باید از خواب بیدار شود.
127) جواب - ساعت ماشین و ساعت خودش.
128) جواب - نامه.
129) جواب - دیوار صوتی.
130) جواب - مادرش بوده است.
131) جواب - زمین نشکست.
132) جواب - خواهر و برادر بودند.
133) جواب - چون نگهبان نباید در سر پست بخواید.
134) جواب - یک ساعت چون ساعت روی عدد هشت زنگ خواهد زد و کاری به امروز و فردا ندارد.
135) جواب - اولی 49 هکتار دومی 35 هکتار.
136) جواب - در زمستان که باغ میوه ندارد.
137) جواب - کلید برق.
138) جواب - علی.
139) جواب - با چشم.
140) جواب - حرف میم (م).
141) جواب - شلغم.
142) جواب - خرس.
143) جواب - حرف ز.
144) جواب - چون پیاده بود.
145) جواب - چون قدش کوتاه بوده.
146) جواب - همان یکی که تیر خورده است.
147) جواب - محتوی شیشه از جامدات است.
148) جواب - کلاه پشمی.
149) جواب - پرنده تخم مرغ نمی گذارد.
150) جواب - قلم.
151) جواب - قسم - کتک - سرما.
152) جواب - 5 دقیقه.
153) جواب - هیچی.
154) جواب - گیاه گزنه.
155) جواب - تلفن را اول می گیرند بعد حرف می زنند ولی زن را اول حرفش را می زنند بعد می گیرند.
156) جواب - هر دو تاب دارند.
157) جواب - سر خود شخص به بالا بود.
158) جواب - باید از خواب بیدار شود.
159) جواب - ورامین.
160) جواب - غصه.
161) جواب - مسجد.
162) جواب - خروس.
163) جواب - 9 نفر.
164) جواب - هندبال - فوتبال - والیبال، بسکتبال.
165) جواب - کشته شدن هابیل توسط برادرش قابیل.
166) جواب - پرنده ای که حضرت عیسی را از گل ساخت.
167) جواب - همسر امام سجاد (علیه السلام).
168) جواب - گربه.
169) جواب - کرم.
170) جواب - شتر.
171) جواب - موش.
172) جواب - سمور.
173) جواب - خرس.
174) جواب - بره.
175) جواب - ماهی.
176) جواب - مار.
177) جواب - خر.
178) جواب - شیراز - اهواز - گرگان - کرمان.
179) جواب - کهک.
180) جواب - اندیمشک.
181) جواب - قمری.
182) جواب - خاش.
183) جواب - فولاد شهر.
184) جواب - جهرم - هرم - رم.
185) جواب - درود.
186) جواب - حرف (ر).
187) جواب - ورامین.
188) جواب - تربت حیدریه - تربت جام.
189) جواب - خمین.
190) جواب - سمنان.
191) جواب - قزوین.
192) جواب - قم.
193) جواب - مدینه.
194) جواب - نجف.
195) جواب - مدینه.
196) جواب - کربلا.
197) جواب - کاظمین.
198) جواب - سامره.
199) جواب - مدینه.
200) جواب - سامره.
201) جواب - مدینه.
202) جواب - شام.
203) جواب - قم.
204) جواب - همدان.
205) جواب - شیراز.
206) جواب - شیراز.
207) جواب - طوس.
208) جواب - کاشان.
209) جواب - همدان.
210) جواب - تبریز.
211) جواب - نیشابور.
212) جواب - کیف.
213) جواب - ساعت.
214) جواب - عقل.
215) جواب - چراغ.
216) جواب - گردو.
217) جواب - برق - برف.
218) جواب - علم و دانش.
219) جواب - قلم.
220) جواب - قلم.
221) جواب - گندم.
222) جواب - خرما.
223) جواب - یک سال 12 ماه و هر ماه 30 روز و هر روز آن شبی هم دارد.
224) جواب - زرافه.
225) جواب - بادنجان.
226) جواب - ذرت.
227) جواب - درخت انگور.
228) جواب - سماور.
229) جواب - خرمالو.
230) جواب - سلمان فارسی.
231) جواب - زنبور.
232) جواب - آن.
233) جواب - خربزه.
234) جواب - مریم.
235) جواب - زنبور عسل.
236) جواب - ماه (شب چهارده).
237) جواب - رود.
238) جواب -28 - 4.
239) جواب - نور. 
240) جواب - قیچی. 
241) جواب - کلاغ.
242) جواب - نفس. 
243) جواب - زنبور. 
244) جواب - امید. 
245) جواب - کبریت.
246) جواب - کشتی. 
247) جواب - حرارت آتش. 
248) جواب - دیوار. 
249) جواب - آهن.
250) جواب - کلمه غلط. 
251) جواب - ساعت. 
252) جواب - پیاز.
253) جواب - آبکش. 
254) جواب - نوار. 
255) جواب - نامه. 
256) جواب - سوزن. 
257) جواب - عصا. 
258) جواب - جوجه تیغی. 
259) جواب - نقشه. 
260) جواب - کتاب. 
261) جواب - قلم. 
262) جواب - آینده. 
263) جواب - آرزو. 
264) جواب - فکر.
265) جواب - کتاب. 
266) جواب - کتاب. 
267) جواب - کتاب. 
268) جواب - دفتر و کتاب.
269) جواب - کتاب. 
270) جواب - پا. 
271) جواب - نقطه. 
272) جواب - شانه. 

273) جواب - تخته سیاه. 
274) جواب - نقطه. 
275) جواب - نقطه. 
276) جواب - انسان در کودکی و جوانی و پیری (با عصا می رود).
277) جواب چاه.
278) جواب - گوشی تلفن.
279) جواب - تابلوی نقاشی (عکس).
280) جواب - نور. 
281) جواب - خواب. 
282) جواب - کفش. 
283) جواب - چراغ راهنما. 
284) جواب - تله. 
285) جواب - نقطه. 
286) جواب - نقطه.
287) جواب - جای پا.
288) جواب - دستکش.
289) جواب - اسم.
290) جواب - حرف ش.
291) جواب - فرغون.
292) جواب - حرف ق.
293) جواب - درخت.
294) جواب - کتک.
295) جواب - حرف د.
296) جواب - ابو.
297) جواب - سایه.
298) جواب - قیچی.
299) جواب - چای.
300) جواب - عزرائیل.
301) جواب - خواب.
302) جواب - قیچی.
303) جواب - حرف گ.
304) جواب - پارو.
305) جواب - جوی اب.
306) جواب - ساعت.
307) جواب - کب.
308) جواب - کفش.
309) جواب - در.
310) جواب - لاک پشت.
311) جواب - حرف خ.
312) جواب - سایه.
313) جواب - گیره کشتی برای لنگر.
314) جواب - سنگدان مرغ.
315) جواب - ژاکت.
316) جواب - رادیو.
317) جواب - حرف ز.
318) جواب - کفن.
319) جواب - فنجان.
320) جواب - کف.
321) جواب - نقطه.
322) جواب - سایه.
323) جواب - جای پا.
324) جواب - دو حرفی هستند.
325) جواب - سه حرفی هستند.
326) جواب - نقطه.
327) جواب راه شیری در آسمان.
328) جواب - حرف ش.
329) جواب - میز.
330) جواب - نقطه.
331) جواب - نقطه.
332) جواب - قلم.
333) جواب - نوار.
334) جواب - هواپیما.
335) جواب - تخته سیاه.
336) جواب - پرگار.
337) جواب - کلمه مرگ نقطه ندارد.
338) جواب - نفس.
339) جواب - سن و سال.
340) جواب - حرف شین.
341) جواب - حرف.
342) جواب - حرف قاف.
343) جواب - نقطه.
344) جواب - حروف.
345) جواب - دوچرخه.
346) جواب - کفش.
347) جواب - اهن.
348) جواب - تلفن.
349) جواب - لاک پشت.
350) جواب - امروز.
351) جواب - کرم و مار.
352) جواب - نیاز. 
353) شریک.
354) جواب - دو خواهر و یک برادر بودند.
355) جواب - زن محمد آقا دختر احمد آقاست و مجموعا سه نفر بیشتر نیستند.
356) جواب - بهاره.
357) جواب - خواهر و برادر بودند.
358) جواب - پدر و دختر.
359) جواب - مادر بزرگ است.
360) جواب - چهار پسر و دو دختر.
361) جواب - خودش.
362) جواب - چون باران نمی اید.
363) جواب - عموی اوست.
364) جواب - ساسان.
365) جواب - نقطه.
366) جواب -خودم.
367) جواب - 12 نفر.
368) جواب - شش کیلو.
369) جواب - بچه است ولی نمی داند پسر است یا دختر.
370) جواب - گوزن.
371) جواب - 12 - 16 - 20 - 24.
372) جواب - چهار سال پیش.
373) جواب - خودم.
374) جواب - دختر پدر.
375) جواب - پدر دختر.
376) جواب - شوهر خاله.
377) جواب - خواهر.
378) جواب - برادر حسین.
379) جواب - وقتی پدر زن با مادر شوهر ازدواج کند.
380) جواب - زن حالمه فراغ شد.
381) جواب - پدرش بود.
382) جواب - خواهر زاده و دایی.
383) جواب - خواهری غیر از مریم دارد.
384) جواب - 9 برابر.
385) جواب - 2500 ریال به رضا 1500 ریال به احمد 700 ریال هم به علی باید بدهیم.
386) جواب - یک سکه 5 تومانی - 2 پنج ریالی و 2 ده ریالی و یک سکه 2 تومانی.
387) جواب - 10007:777-7777
388) 10008:888-88888
389) جواب - ساعت 10/10 دقیقه که اگر 50 دقیقه بر آن اضافه کنیم می شود ساعت یازده.
390) جواب - 35 ساله.
391) جواب - موجودی صندوق 35 تومان بود. نفر اول 35 تومان پول گذاشته و 40 تومان برداشته - نفر دوم 30 تومان گذاشته 40 تومان برداشته و نفر سوم 20 تومان گذاشته و 40 تومان برداشته.
392) جواب - یکی از افراد تخم مرغ خود را با بشقابش بردارید.
393) جواب - 38 871143. 
394) جواب - 1208-888
395) جواب - 100(3:3)333
396) جواب - 1899،8199
397) جواب -1009:99-999
398) جواب - 1004444444
399) جواب - جمله را چنین می خوانیم 1 گردو را اگر از دوازده کم کنیم می شود یازده.
400) جواب - 7 و 77.
401) جواب - 20 تا.
402) جواب - هیچی.
403) 10011-111
404) جواب - 100 90:9000999-9999
405) جواب - 9کیلو.
406) جواب - عدد 11.
407) جواب - تا عدد 9 بیشتر بلد نبود.
408) جواب - 5، 7.
409) جواب - در اینجا 3 نفر بودند (پسر و پدر و پدر بزرگ) پدربزرگ 150 تومان به پسرش می دهد پسر او 100 تومان به پسر خود می دهد.
410) جواب - 77-44-11-22-33-55
411) جواب - 8 و 88.
412) جواب - 30، 60.
413) جواب - 13 تومان.
414) جواب - 18.
415) جواب - عدد 2.
416) جواب -10011-111
417) جواب - 2520.
418) جواب - مساوی.
419) جواب - مساوی است.
420) جواب - 13 سکه 10 ریالی و 14 سکه 5 ریالی.
421) جواب - 12 بازیگر، چون چرخ از هر نوع که باشد، 2 رکاب دارد و 24 رکاب داریم.
422) جواب - علامت ممیز 3/2.
423) جواب - دو سوم سن پدر حسین 20 سال است پس پدر او 30 سال دارد.
424) جواب - 12-2:222
425) جواب - 103:3333
426) جواب - 32:2-222
427) جواب - عدد صفر.
428) جواب - کپسول.
429) جواب - رنده.
430) جواب - آتش.
431) جواب - نمک.
432) جواب - مشتری.
433) جواب - کانال.
434) جواب - دامن.
435) جواب - خط.
436) جواب - سیگار.
437) جواب - چاه.
438) جواب - دیوار.
439) جواب - رنج و زحمت.
440) جواب - کوهنورد.
441) جواب - خیس می شوند.
442) جواب - ببخشید.
443) جواب - می شکند.
444) جواب - دارچین.
445) جواب - خیس می شود.
446) جواب - دندان ندارد.
447) جواب - دود.
448) جواب - پیاز.
449) جواب - مصیبت.
450) جواب - گاز اشک آور.
451) جواب 31 - 41.
452) جواب - 18.
453) جواب - 22.
454) جواب - تربت حیدریه - تربت جام.
455) جواب - شوش و شوشتر.
456) جواب - بوشهر و نوشهر.
457) جواب - نوک.
458) جواب - باند.
459) جواب - حرف خ.
460) جواب - نفس.
461) جواب - سن.
462) جواب - مینا.
463) جواب - ستاره نقطه اش بالاست اما سیاره نقطه اش پایین است.
464) جواب - مرده از درون آن می افتد.
465) جواب - خورموج - خور و موج.
466) جواب - گاز.
467) جواب - جدول.
468) جواب - عمر انسان.
469) جواب - اب دریا.
470) جواب - نور ماه.
471) جواب - جوانان. 
472) جواب - حضرت زهرا (علیها السلام).
473) جواب - آسیه همسر فرعون.
474) جواب - نوح.
475) جواب - لوئی پاستور.
476) جواب - پروین اعتصامی.
477) جواب - ابو علی سینا.
478) جواب - حکیم عمر خیام.
479) جواب - شهید.
480) جواب - یزید.
481) جواب - قارون.
482) جواب - رهبری.
483) جواب - حضرت علی (علیه السلام).
484) جواب - حضرت یوسف (علیه السلام).
485) جواب - حضرت داود.
486) جواب - حضرت قاسم سلام الله علیه.
487) جواب - حضرت ایوب.
488) جواب - جابر بن عبدالله انصاری.
489) جواب - پای تو.
490) جواب - لبها بهم نمی خورد.
491) جواب - چون اسم و فامیل خودش را هم غلط نوشته بود.
492) جواب - خواب دیده است.
493) جواب - مجموع نمرات او 20 شده بود.
494) جواب - سوارخ جیب.
495) جواب - لباس خلبانی تنش بود.
496) جواب - یک لیتر آب.
497) جواب - اسفند ماه.
498) جواب - یخ.
499) جواب - شهادت طلبی.
500) جواب - امام حسین فرمود: آدم - حواء - کلاغ - کبک - ناقه صالح - عصای موسی - پرنده ای که عیسی ابن مریم باذن الله آفرید. و در روایتی از حضرت علی (علیه السلام) آمده است که پنج موجود زنده در رحم نبودند: حضرت آدم، حوا، شتر صالح، قوچ ابراهیم، عصای موسی.

 

 

 

 


دسته بندي :


» صفحه آغازین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرها و رویدادهای اخی جهان ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرهای فوری و آنلاین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» یوزر نیم و پسورد های روزانه نود 32 ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» سفر کرده ها ( یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 - کلیه استانها و شهرها ( پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» نرم افزار طراحی سوال و سربرگ امتحانی ( دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» مراسم افتتاح دار القرآن خاتم الانبیاء (ص) اخی جهان . 1396 ( یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» دانلود 200 سخنرانی از حجت الاسلام محسن قرائتی ( جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» احادیث موضوعی در مورد عقل ( جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
موضوعات متفرقه

لينک هاي مفيد

» 1000 سایت در یک سایت
» آپلود سنتر رایگان (1)
» آپلود سنتر رایگان (2)
» آپلود سنتر رایگان (3)
» آپلود سنتر رایگان (4)
» آپلود سنتر رایگان (5)
» ارسال و دریافت فاکس اینترنتی
» آرشیو موسقی
» آرشیو موسیقی سایت خبري ویستا
» آسان دانلود
» افکت گذاری آنلاین برروی تصاویر
» اوقات شرعی شهرهای ایران
» اوقات شرعی آذرشهر
» باشگاه خبر نگاران جوان
» پارس قرآن
» پایگاه خبری 598
» پایگاه خبری افق
» پرشین پرشیا ( موسیقی سنتی )
» پرشین گرافیک
» پرنیان ـ قرآن آنلاین
» پست بانک اخی جهان
» تبدیل آنلاین عکس به آیکون
» تبدیل آنلاین فایلهای صوتی
» تبدیل آنلاین ویدئو، صوت، عکس، متون و کتاب های الکترونیک
» ترجمه آنلاین متون انگلیسی
» تن سنجی آنلاین
» ثامن گرافیگ
» جدیدترین اخبار ایران و جهان
» جهت یاب قبله
» خبر گزاری فارس
» خوشنویسی آنلاین
» دانلود کتب فارسی
» دفتر یادداشت پارسی و تقویم آنلاین
» دهياري اخي جهان
» رادیو آنلاین اینترنتی
» رادیو دیروز
» رادیو معارف
» ساعت رسمی کشور
» سامانه تعویض دفترچه خدمات درمانی
» سامانه فيش حقوق فرهنگيان
» سايت تفريحي و يگ
» سايت توفارقان
» سایت خبری بولتن نیوز
» سایت خبری بی باک
» سایت خبری تعامل
» سایت خبری رصد خانه
» سایت خبری شفاف
» سایت خبری عصر ایران
» سایت خبری موسیقی ایرانی
» سایت خبری موسیقی روز
» سایت شهید آوینی
» سایت طرح های اسلیمی
» سایت غدیر
» سایت فارسی کودکان
» سایت قرآنی تنزیل
» سایت کودک و نوجوان
» سرویس ایمیل فارسی
» سلامت نیوز
» سمت خدا . شبکه سه
» سیستم پرداخت قبوض از طریق اینترنت
» شبکه خبری زمان
» شهدای اخی جهان
» شهر خبر ( موتور جستجوی خبر فارسی )
» شیعه والپیپر
» فرمول نویس آنلاین ریاضی
» قبله یاب آنلاین
» قرآن آنلاین : حوض کوثر
» كتابخانه عترت اخي جهان
» گالری صوتی صلوات
» گالری عکس های جذاب
» متن و ترجمه صوتی قرآن
» محاسبه آنلاین وزن ایده آل بدن
» محاسبه وزن ایده آل
» مدرسه راهنمایی غیر دولتی آزادگان
» مرجع موبایل ایران (تصاویر پس زمینه)
» موسیقی آنلاین
» موسیقی آنلاین
» نقاشی و ویرایش تصویر آنلاین با Picozu
» همشهری آنلاین
» وب سایت ختم قرآن
» وبگردي 20:30
» وبلاگ حاج آقا صالحی
» وبلاگ رضا پور زین العابدین ( اخی جهان )
» وبلاگ ناصر محمد حسيني
» ورزش ایرانی
» ورود به جهان خبر
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .1
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .2
» بزرگترين مرجع قرآني جهان اسلام
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .1
» مجموعه تصاویر بسم الله الرحمن الرحیم
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .2
» گالری تصاوير جالب
» 287 نوع بسم الله ...
» سامانه مدیریت اشیاء گمشده
» ورود به شات نت
» ورود به گالری عکس فارض نت
» فهرست کشورها بر پایه تاریخ ایجاد
» وبلاگ گروهی رضا پیری
» صنایع الماس چوب عابدی ( اخی جهان )
» جدول لیگ های فوتبال
» پیانو آنلاین
» ساخت کد موزیک
» انتخاب کد رنگ آنلاین
» نقاشی آنلاین
» با قطره ها ( میرزا علی اصغر رسولزاده)
» گنجینه عربی ( خانم علیزاده)
» پایگاه کشوری سیم کارت
» مرجع تخصصی موبایل
» نی نی نام
» دهکده موزیک
» فروشگاه شارژ تلفن همراه
» بازی ، مربیگری وباشگاه داری فوتبال در مستر کاپ
» فوتبال فانتزی . لیگ فانتزی
» ورزش سه (3)
» دریافت کد نتایج زنده و جداول لیگ
» جستجوگر هوشمند خبری تحلیل گری
» پایگاه اطلاع رسانی باشگاه تراکتور سازی تبریز
» تراکتور لینک
» آهنگ های تراختور
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 1
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 2
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 3
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 4
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 5

نويسنده

قدیر پیری

آمار روزانه بازديد


درباره ما


وبسایت رسمی اخی جهان و مرجع نرم افزار های کاربردی ، آموزشی و فرهنگی
ايجاد کننده وبلاگ :
لوگوی دوستان http://up.behtarin.com/ وبسایت گالری عکس با گوگل کروم قابل مشاهده نیست http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/
................... آمار زنده سایت