فارض نت اخی جهان

ADS
نويسنده : قدیر پیری جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٥, ٥:۱٧ ‎ب.ظ

دانلود: 

 


حدیث اول: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

إنّ أخی و وصِیّی و وزیری و خلیفَتی فی أهلی علیُّ بنُ أبی طالبٍ، یَقْضی دَینی، و یُنجِزُ مَوعِدی یا بنی هاشمٍ 
اى بنى هاشم! همانا برادر من، وصىّ من، وزیر من و جانشین من در میان خانواده ام على بن ابى طالب است. او بدهى مرا مى پردازد و وعده ام را به انجام مى رساند.
الأمالی للطوسی:  ص602،ح1244.

حدیث دوم:

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

أتانی جَبرئیلُ فقالَ: یا محمّدُ، إنّ ربَّکَ (یُقْرِئکَ السّلامَ و) یقولُ لکَ: إنّ علیَّ بنَ أبی طالبٍ وصیُّکَ و خلیفتُکَ على أهلِکَ و اُمّتِکَ . 
جبرئیل نزد من آمد و گفت: اى محمّد! پروردگارت [ درودت مى فرستد و ] مى گوید: همانا على بن ابى طالب وصى و جانشین تو در میان خاندان و امّت توست.
الأمالی للمفید: ص168،ح3

حدیث سوم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

إنّ وصیّی و مَوضِعَ سِرّی و خیرَ مَن أتْرُکُ بَعدی و یُنجِزُ عِدَتی و یَقْضی دَینی علیُّ بنُ أبی طالبٍ . 
 همانا وصىّ من، راز دار من، بهترین بازماندگانم، و کسى که وعده ام را تحقّق مى بخشد و دینم را ادا مى کند، على بن ابى طالب است.
کنز العمّال: 32952

حدیث چهارم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ـ به على علیه السلام ـ فرمود:

أنتَ مِنّی بمنزلةِ هارونَ مِن موسى إلاّ أنّه لا نَبیَّ بَعدی . 
 تو براى من همچون هارون براى موسى هستى جز آن که پس از من پیامبرى نیست.
کنز العمّال: 32881

حدیث پنجم:

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

علیٌّ إمامُ البَرَرةِ، و قاتِلُ الفَجَرةِ، منصورٌ مَن نَصرَهُ، مَخذولٌ مَن خَذلَهُ . 
 على پیشواى نیکوکاران است و کُشنده بدکاران، هر که او را یارى کند، یارى مى شود و هر که از یارى او دست شوید، بى یار مى ماند.
کنز العمّال: 32909

حدیث ششم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

یا علیُّ، إنَّ اللّه ··· وَهَبَ لکَ حُبَّ المَساکینِ، فَرَضُوا بکَ إماما و رَضیتَ بهِم أتْباعا . 
 اى على ! خداوند ··· دوست داشتن مستمندان را به تو بخشیده است؛ از این رو، آنان به پیشوایى تو خرسندند و تو به داشتن پیروانى چون ایشان خرسندى.
تاریخ دمشق: 42 / 281

حدیث هفتم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

اُوحِیَ إلیَّ فی علیٍّ بثلاث خصال: أنَّهُ سَیّدُ المسلِمینَ، و إمامُ المُتّقِینَ، و قائدُ الغُرِّ المُحَجَّلینَ . 
درباره على سه ویژگى به من وحى شده که او سرور مسلمانان، پیشواى پرهیزگاران و رهبر رو سپیدان است.
تاریخ دمشق: 42 / 303 / 8835

حدیث هشتم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

إنّ علیّا منّی و أنا مِنهُ، و هُو ولیُّ کلِّ مؤمنٍ . 
على از من است و من از او. او ولىّ هر مؤمنى است.
کنز العمّال: 32938

حدیث نهم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

إنْ تُولُّوا علِیّا تَجِدوهُ هادِیا مَهْدِیّا، یَسلُکُ بکُمُ الطّریقَ المستقیمَ . 
 اگر على را به ولایت و سرپرستى بگیرید، خواهید دید که رهنمایى رهیافته است و شما را به راه راست مى برد.
کنز العمّال: 32966

حدیث دهم: 

امام على علیه السلام 

و اللّه، ما نَزلَتْ آیةٌ إلاّ و قَد علِمْتُ فِیمَ نَزَلت، و أینَ نَزلَتْ، و على مَن نَزلَتْ . إنّ ربّی وَهبَ لی قَلبا عَقولاً، و لسانا طَلْقا سَؤولاً . 
به خدا قسم، هیچ آیه اى نازل نشد مگر آن که من دانستم درباره چه چیز و در کجا و درباره چه کسى نازل شده است. پروردگارم به من دلى خردمند و زبانى گشاده و پرسشگر بخشید.
کنز العمّال: 36404

حدیث یازدهم: 

امام على علیه السلام ـ با اشاره به سینه خود ـ فرمودند:

و إنّ هاهُنا لَعِلما جَمّا ـ و أشارَ إلى صدرِه ـ و لکنّ طُلاّبَهُ یَسیرٌ، و عن قلیلٍ یَنْدَمونَ لو فَقَدونی . 
در اینجا علم بسیارى است(( با اشاره به سینه خود) ولى طالبان آن کم هستندو به زودى وقتى مرا از دست دادند پشیمان خواهند شد. عیون أخبار الرضا: 1 / 205 / 1

حدیث دوازدهم:

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

علیٌّ مَع الحقِّ و الحقُّ مَع علیٍّ، یَدورُ حَیثُما دارَ. 
على با حق و حق با على است و بر محور او مى گردد
شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید: ج2،ص297

حدیث سیزدهم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

الحقُّ مع علیٍّ أیْنَما مالَ .  
حق با على است هر جا که رو کند.
الکافی:ج 1 ،ص294 ،ح1 .

حدیث چهاردهم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

علیٌّ مَع القرآنِ و القرآنُ مَع علیٍّ، لن یَتَفَرَّقا حتّى یَرِدا علَیّ الحوضَ . 
 على با قرآن و قرآن با على است و هرگز از هم جدا نمى شوند تا کنار حوض (کوثر) نزدم آیند.
المستدرک على الصحیحین: 3 / 134 / 4628

حدیث پانزدهم:

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

أنا مدینةُ العلمِ و علیٌّ بابُها، فمَن أرادَ العلمَ فلْیَأتِ البابَ . 
 من شهر علم هستم و على دروازه آن است. پس، هر که علم مى خواهد، باید از دروازه درآید.
کنز العمّال: 32890

حدیث شانزدهم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

علیٌّ بابُ عِلمی، و مُبَیِّنٌ لاُمّتی ما اُرسِلْتُ به، مِن بَعدی . 
على، دروازه دانش من است و پس از من پیام هاى مرا براى امّتم تبیین مى کند.
کنز العمّال: 32981

حدیث هفدهم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

أعلمُ اُمّتی مِن بَعدی علیُّ بنُ أبی طالبٍ . 
 داناترین فرد امّتم پس از من على بن ابى طالب است.
کنز العمّال: 32977

حدیث هجدهم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

علیُّ بنُ أبی طالبٍ أعلمُ النّاسِ باللّه و النّاسِ،حُبّا و تعظیما لأهلِ لا إله إلاّ اللّه . 
 على بن ابى طالب خدا شناس ترین مردمان است و بیش از همه، اهل «لا إله إلاّ اللّه » را دوست دارد و بزرگشان مى دارد.
کنز العمّال: 32980

حدیث نوزدهم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

یا علیُّ، أنتَ ··· وارثُ عِلمی . 
 اى على! تو ··· وارث دانش منى.
ینابیع المودّة: 1 / 397 / 17

حدیث بیستم:

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

أنا و علیٌّ مِن شَجَرةٍ واحدةٍ، و النّاسُ مِن أشجارٍ شَتّى . 
 من و على از یک درختیم و دیگر مردمان از درختهاى گوناگون.
کنز العمّال: 32943

حدیث بیست و یکم:

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ـ به على علیه السلام ـ فرمودند: 

أنتَ أخی فی الدُّنیا و الآخِرَةِ . 
تو در دنیا و آخرت برادر من هستى.
تاریخ دمشق: 42 / 52 / 8385 .

حدیث بیست و  دوم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

علیٌّ مِنّی بمنزلةِ رَأسی مِن بَدَنی . 
على نسبت به من به منزله سر من است براى پیکرم.
کنز العمّال: 32914

حدیث بیست و سوم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

حُبُّ علیٍّ یأکُلُ الذُّنوبَ کما تأکُلُ النّارُ الحَطَبَ . 
دوستى على گناهان را مى خورد همچنان که آتش هیمه را.
کنز العمّال: 33021

حدیث بیست و چهارم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

عُنوانُ صحیفةِ المؤمنِ حُبُّ علیِّ بنِ أبی طالبٍ . 
 سر لوحه کار نامه مؤمن، دوستى على بن ابى طالب است.
کنز العمّال: 32900

حدیث بیست و پنجم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

ما ثَبّتَ اللّه حُبَّ علیٍّ فی قلبِ مؤمنٍ فَزلَّتْ به قدمٌ إلاّ ثَبّتَ اللّه قَدَما یومَ القیامةِ علَى الصِّراطِ . 
 هر گاه خداوند عشق و دوستى على را در دل مؤمنى استوار سازد و با این حال قدمش بلغزد (خطایى از او سر زند) خداوند قدمش را در روز قیامت بر صراط، استوار نگه مى دارد.
کنز العمّال: 33022

حدیث بیست و ششم:

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ـ به على علیه السلام ـ فرمودند:

لا یُحِبُّکَ إلاّ مؤمنٌ، و لا یُبغِضُکَ إلاّ منافقٌ . 
 تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمنت نمى دارد.
کنز العمّال: 32878

حدیث بیست و هفتم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

مَن أرادَ أن یَنظُرَ إلى آدمَ فی علمِهِ، و إلى نوحٍ فی فَهمِهِ، و إلى إبراهیمَ فی حِلمِهِ، و إلى یحیى بنِ زکریّا فی زُهدِهِ، و إلى موسى بنِ عِمرانَ فی بَطْشِهِ، فَلیَنْظُرْ إلى علیِّ بنِ أبِی طالبٍ . 
هر که مى خواهد دانش آدم را ببیند و بینش نوح و بردبارى ابراهیم و زهد یحیى بن زکریا و قدرت موسى بن عمران را، به على بن ابى طالب بنگرد.
تاریخ دمشق: 42 / 313 / 8862

حدیث بیست و هشتم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

علیٌّ عَمودُ الدِّینِ . 
 على، ستون دین است.
الکافی: ج1 ،ص 294 ،ح 1

حدیث بیست و نهم:

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

مَن آذى علیّا فَقدْ آذانی . 
 هر که على را بیازارد مرا آزرده است.
بحار الأنوار: ج5،ص 69 ،ح 1

حدیث سی ام: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

حقُّ علیٍّ على هذهِ الاُمّةِ کحقِّ الوالدِ علَى الولَدِ . 
حقّ على بر این امّت همچون حقّ پدر است بر فرزندش .
بحار الأنوار:  ج36،ص 5 ،ح 1

حدیث سی و یکم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

صاحِبُ سِرّی علیُّ بنُ أبی طالبٍ . 
 على بن ابى طالب، راز دار من است.
تاریخ دمشق: 42 / 317 / 8872

حدیث سی و دوم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

إنّ علیّا و شیعتَهُ هُمُ الفائزونَ یومَ القیامةِ . 
 على و شیعیان او همان رستگارانِ در روز رستخیزند.
تاریخ دمشق: 42 / 333 / 8900

حدیث سی و سوم: 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

ذِکرُ علیٍّ عبادةٌ . 
 یاد و ذکر على، عبادت است.
تاریخ دمشق: 42 / 356 / 8949

حدیث سی و چهارم:

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

کَفِّی و کَفُّ علیٍّ فی العَدلِ سَواءٌ . 
دست من و دست على در [اجراى]عدالت یکسان است.
تاریخ دمشق: 42 / 369 / 8963

حدیث سی و پنجم: 

امام على علیه السلام  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمودند:

لَوْلاکَ یا علِیّ، ما عُرِفَ المؤمنونَ مِنْ بَعْدی . 
 اى على ! اگر تو نبودى بعد از من مؤمنان شناخته نمى شدند .
کنز العمّال: 36477

دسته بندي :


» صفحه آغازین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرها و رویدادهای اخی جهان ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرهای فوری و آنلاین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» یوزر نیم و پسورد های روزانه نود 32 ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» سفر کرده ها ( یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 - کلیه استانها و شهرها ( پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» نرم افزار طراحی سوال و سربرگ امتحانی ( دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» مراسم افتتاح دار القرآن خاتم الانبیاء (ص) اخی جهان . 1396 ( یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» دانلود 200 سخنرانی از حجت الاسلام محسن قرائتی ( جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» احادیث موضوعی در مورد عقل ( جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
موضوعات متفرقه

لينک هاي مفيد

» 1000 سایت در یک سایت
» آپلود سنتر رایگان (1)
» آپلود سنتر رایگان (2)
» آپلود سنتر رایگان (3)
» آپلود سنتر رایگان (4)
» آپلود سنتر رایگان (5)
» ارسال و دریافت فاکس اینترنتی
» آرشیو موسقی
» آرشیو موسیقی سایت خبري ویستا
» آسان دانلود
» افکت گذاری آنلاین برروی تصاویر
» اوقات شرعی شهرهای ایران
» اوقات شرعی آذرشهر
» باشگاه خبر نگاران جوان
» پارس قرآن
» پایگاه خبری 598
» پایگاه خبری افق
» پرشین پرشیا ( موسیقی سنتی )
» پرشین گرافیک
» پرنیان ـ قرآن آنلاین
» پست بانک اخی جهان
» تبدیل آنلاین عکس به آیکون
» تبدیل آنلاین فایلهای صوتی
» تبدیل آنلاین ویدئو، صوت، عکس، متون و کتاب های الکترونیک
» ترجمه آنلاین متون انگلیسی
» تن سنجی آنلاین
» ثامن گرافیگ
» جدیدترین اخبار ایران و جهان
» جهت یاب قبله
» خبر گزاری فارس
» خوشنویسی آنلاین
» دانلود کتب فارسی
» دفتر یادداشت پارسی و تقویم آنلاین
» دهياري اخي جهان
» رادیو آنلاین اینترنتی
» رادیو دیروز
» رادیو معارف
» ساعت رسمی کشور
» سامانه تعویض دفترچه خدمات درمانی
» سامانه فيش حقوق فرهنگيان
» سايت تفريحي و يگ
» سايت توفارقان
» سایت خبری بولتن نیوز
» سایت خبری بی باک
» سایت خبری تعامل
» سایت خبری رصد خانه
» سایت خبری شفاف
» سایت خبری عصر ایران
» سایت خبری موسیقی ایرانی
» سایت خبری موسیقی روز
» سایت شهید آوینی
» سایت طرح های اسلیمی
» سایت غدیر
» سایت فارسی کودکان
» سایت قرآنی تنزیل
» سایت کودک و نوجوان
» سرویس ایمیل فارسی
» سلامت نیوز
» سمت خدا . شبکه سه
» سیستم پرداخت قبوض از طریق اینترنت
» شبکه خبری زمان
» شهدای اخی جهان
» شهر خبر ( موتور جستجوی خبر فارسی )
» شیعه والپیپر
» فرمول نویس آنلاین ریاضی
» قبله یاب آنلاین
» قرآن آنلاین : حوض کوثر
» كتابخانه عترت اخي جهان
» گالری صوتی صلوات
» گالری عکس های جذاب
» متن و ترجمه صوتی قرآن
» محاسبه آنلاین وزن ایده آل بدن
» محاسبه وزن ایده آل
» مدرسه راهنمایی غیر دولتی آزادگان
» مرجع موبایل ایران (تصاویر پس زمینه)
» موسیقی آنلاین
» موسیقی آنلاین
» نقاشی و ویرایش تصویر آنلاین با Picozu
» همشهری آنلاین
» وب سایت ختم قرآن
» وبگردي 20:30
» وبلاگ حاج آقا صالحی
» وبلاگ رضا پور زین العابدین ( اخی جهان )
» وبلاگ ناصر محمد حسيني
» ورزش ایرانی
» ورود به جهان خبر
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .1
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .2
» بزرگترين مرجع قرآني جهان اسلام
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .1
» مجموعه تصاویر بسم الله الرحمن الرحیم
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .2
» گالری تصاوير جالب
» 287 نوع بسم الله ...
» سامانه مدیریت اشیاء گمشده
» ورود به شات نت
» ورود به گالری عکس فارض نت
» فهرست کشورها بر پایه تاریخ ایجاد
» وبلاگ گروهی رضا پیری
» صنایع الماس چوب عابدی ( اخی جهان )
» جدول لیگ های فوتبال
» پیانو آنلاین
» ساخت کد موزیک
» انتخاب کد رنگ آنلاین
» نقاشی آنلاین
» با قطره ها ( میرزا علی اصغر رسولزاده)
» گنجینه عربی ( خانم علیزاده)
» پایگاه کشوری سیم کارت
» مرجع تخصصی موبایل
» نی نی نام
» دهکده موزیک
» فروشگاه شارژ تلفن همراه
» بازی ، مربیگری وباشگاه داری فوتبال در مستر کاپ
» فوتبال فانتزی . لیگ فانتزی
» ورزش سه (3)
» دریافت کد نتایج زنده و جداول لیگ
» جستجوگر هوشمند خبری تحلیل گری
» پایگاه اطلاع رسانی باشگاه تراکتور سازی تبریز
» تراکتور لینک
» آهنگ های تراختور
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 1
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 2
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 3
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 4
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 5

نويسنده

قدیر پیری

آمار روزانه بازديد


درباره ما


وبسایت رسمی اخی جهان و مرجع نرم افزار های کاربردی ، آموزشی و فرهنگی
ايجاد کننده وبلاگ :
لوگوی دوستان http://up.behtarin.com/ وبسایت گالری عکس با گوگل کروم قابل مشاهده نیست http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/
................... آمار زنده سایت