فارض نت اخی جهان

ADS
نويسنده : قدیر پیری یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٥, ٥:٢٢ ‎ق.ظ

این پست برای مراکز آموزشی و فرهنگی و روابط عمومی ادارات و بخش های فرهنگی سازمانها و نهادها برای برگزاری مسابقات فرهنگی بین دانش آموزان و کارمندان و اعضای همه مجموعه های فرهنگی مناسب و پیشنهاد میگردد.

طراحی برگهای مسابقه و پاسخنامه را به عهده عزیزان میگذارم. انشالله مفید فایده قرار گیرد.


 

پاسخنامه آماده 

فایل  WORD        فایل  PDF       فایل بصورت عکس

فرم لایه باز و بروشور سوالات ( پشت و رو )

برای دانلود روی تصویر کلیک کنید.

 

        

 

 

 


1- آیات 8 الی 16 سوره ی بقره نشانه  ............... را بیان می کند؟

الف) کفّار                            ب) منافقان                         ج) مومنان                      د) مشرکان

2- « ... در نیکی ها و اعمال خیر از یکدیگر سبقت بگیرید» ترجمه ی کدام آیه ی سوره ی بقره می باشد؟

الف)آیه ی 148                   ب)آیه ی 153                        ج) آیه ی 155                   د) الف و ج                            

3- کدام آیات به ترتیب در مورد انفاق و تبعیت و اطاعت از پیامبر اکرم (ص) می باشد؟

الف) 254 بقره – 264 بقره             ب) 276 بقره – 286 بقره             ج) 262 بقره – 31 آل عمران               د) الف و ب

4- آیه ......  سوره آل عمران: « اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد؛ کیست که بعد از او شما را یاری کند؟».

الف) 144                          ب) 157                                     ج)160                               د) 200

5- آیه ی 36 و 58 سوره نساء به ترتیب در مورد ...... و........می باشد  ؟

الف) آداب معاشرت – حرمت ربا                                    ب) تواضع – خمس        

ج) نماز – زکات                                                             د) آداب معاشرت – ادای امانت

6- کدام آیه سوره مائده شیوه وضو گرفتن را بیان می کند؟

الف) آیه 3                          ب) آیه 6                              ج) آیه 55                           د) الف وج

7- پیام و مفهوم آیه 54 سوره انعام چیست؟

الف) بخشش همه گناهان بندگان                                    ب) رحمت و لطف ویژه خدا نسبت به بندگان مومن        

 ج)خشم خدا نسبت به منافقین                                           د) الف و ج

8- آیات 59 الی 68 سوره اعراف در مورد کدام پیامبر می باشد؟

الف) حضرت نوح (ع)                  ب) حضرت صالح(ع)                 ج) حضرت حضرت هود (ع)                     د) الف و ج

9- «اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان مى‏آوردند و تقوا پیشه مى‏کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها مى‏گشودیم» ترجمه آیه ...... سوره اعراف می باشد؟

الف) 96                         ب) 126                                                 ج) 131                                                د) 142

10- بر اساس آیه 60 سوره ی انفال وظیفه ی مسلمانان در برابر دشمنان چیست ؟

الف) مدارا و سازش با آنان                                            ب) حفظ آمادگی و تقویت نیرو و امکانات

ج) تسلیم شدن                                                           د) توهین به مقدسات آنان

11- با توجه به آیات 9 و 57 سوره یونس کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) پروردگار مومنان را به پاس ایمانشان هدایت می کند

ب) قرآن مایه ی هدایت و رحمت برای مومنان است

ج) کسانی را که در راه خدا کشته شده اند را مرده نخوانید.              

د) قرآن موعظه ای از طرف خداوند و شفا بخش دردهای سینه هاست.

12- پیام آیات 15 و 16 سوره هود چیست؟        

الف) کسانی که تنها هدفشان زندگى دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد، به آن نخواهند رسید.   

ب) کسانی که تنها هدفشان زندگى دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد، خداوند ثمره تلاششان را به آنان خواهد داد (دنیا و زینت هایش را به آنان می دهد) اما در آخرت چیزی جز آتش برایشان نخواهد بود       

ج) کسانی که تنها هدفشان زندگی دنیا باشند در همین دنیا آنان را عذابی سخت می کنیم    

د) الف و ج

13- از کدام آیه سوره یوسف فهمیده می شود توسل به اولیاء خدا جایز است؟

الف) آیه 67                         ب) آیه 86                          ج) آیه 87                               د) آیه 97

14-آیات 68 و 69 سوره نحل به چه چیزی اشاره می کند؟

الف) شیوه زندگی زنبور و خاصیت عسل                                     ب) فقط به شیوه زندگی عسل

ج) کوه ها                                                                                  د) میوه های مختلف

15- وظیفه فرزندان نسبت به پدر و مادر در کدام آیه سوره اسراء بیان شده است؟

الف) آیه 23                      ب) آیه 24                      ج) آیه 36                                  د) الف و ب

16- آیات 103 الی 106 سوره کهف زیانکارترین مردم را چه کسانی معرفی می کند؟

الف) کسانی که با مومنین جنگ می کنند

ب) کسانی که آیات الهی و لقای پروردگار را انکار می کنند

 ج) کسانی که مسلمانان را مورد تمسخر قرار می دهند

د) همه موارد

17- عبارت «...به خدا متوسل شوید، که او مولای شماست؛ چه نیکو مولا و چه نیکو یاو‏ری » ترجمه کدام آیه سوره حج می باشد؟

الف) آیه 74                               ب) آیه 76                                 ج) آیه 78                                  د) الف و ب

18- آیات 27 الی 29 سوره نور می فرماید:

الف) بدون اجازه در خانه هایی که خانه های شما نیست وارد نشوید

ب) می توانید در هر خانه ای که خواستید بدون اجازه وارد شوید

ج) نشانه مومن آن است که در امانت خیانت نمی کند

د) الف و ج

19- آیات 28، 30، و70 سوره فرقان به ترتیب درباره ............ ، ............ و ................ می باشد.

الف) دوست بد، مهجور بودن قرآن، ثمره توبه واقعی                       ب)دوست بد، حرام بودن غیبت، توبه

ج) توبه، ادای امانت، دوست بد                                            د)مهجور بودن قرآن، دوست بد، ثمره توبه واقعی

20- آیات 7 الی 13 سوره قصص داستان کدام پیامبر را بازگو می کند؟

الف) حضرت یعقوب (ع)              ب) حضرت یوسف(ع)              ج) حضرت موسی ( ع)               د) الف و ج

21- کدام آیه درباره الگو بودن پیامبر اکرم (ص) می باشد؟

الف)آیه 69 سوره عنکبوت          ب) آیه 6 سوره روم     

ج) آیه 39 سوره روم              د) آیه 21 سوره احزاب

22- بر اساس آیه 57 سوره احزاب چه کسانی مورد لعن خداوند در دنیا و آخرت هستند؟

الف) کسانی که خدا و پیامبر را آزار می دهند                      ب) کسانی که مومنین را آزار می دهند                             ج) منافقان                                                                                            د) الف و ج

23- بر اساس آیه 18 سوره زمر یکی از ویژگی های بندگان خوب خدا چیست؟

الف) گوش دادن سخنان و پیروی از بهترین آنها          ب) خوش اخلاقی

ج) صله رحم            د) الف و ج

24- «کسى که عمل صالحى انجام دهد، سودش براى خود اوست و هر کس بدى کند، به خویشتن بدى کرده است و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏کند» ترجمه آیه ............ سوره فصلت می باشد؟

الف) 30                         ب) 34                                    ج) 46                                 د) 51

25- از آیات 68 الی 72 سوره زخرف استفاده می شود که ...............

الف)همسران مومن در بهشت هم در کنار هم هستند                          ب) جهنمیان به حال اهل بهشت حسرت می خورند                               ج) دوست ناباب می تواند انسان را جهنمی کند                     د) الف و ج

26- کدام آیه سوره حجرات درباره  حرمت غیبت کردن می باشد؟

الف) آیه 6                          ب) آیه 11                           ج) آیه 12                           د) آیه 13

27- آیه ......... سوره حدید: «بدانید زندگى دنیا در حقیقت بازى و سرگرمى و تجمّل پرستى و فخرفروشى شما  به یکدیگر و افزون طلبى در اموال و فرزندان است‏»

الف) 12                                        ب) 18                                    ج) 20                                   د) 21

28- آیه 19 سوره حشر: « همچون کسانى نباشید که  ...... فراموش کردند و خدا نیز آنها را به  .............گرفتار کرد، آنها فاسقانند »

الف) خدا را – خود فراموشی         ب) مردگان را – سختی          ج) فقراء را – فقر          د) والدین خود را – مصائب دنیا 

29- با توجه به  آیه 20 سوره مزمل کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) به اندازه ای که برایتان ممکن است قرآن بخوانید    

ب) پیامبر و گروهی از مومنین قسمتی از شب را به نماز می ایستند     

 ج) افراد مومن از لغو دوری می کنند         

 د) نماز به پا کنید و زکات و قرض بدهید

30-آیات 4 الی 7 سوره ماعون چه کسانی را مذمت می کند؟

الف) کسانی که اهل نماز نیستند                          ب) کسانی که اهل نماز هستند ولی در نماز خود سهل انگاری می کنند

ج) کسانی که کم فروشی می کنند                         د) همه موارد

 

سؤال 1:

ترجمه ی زیر مربوط به کدامیک ازآیات قرآنی می باشد ؟

« و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود زیاد کنید »

 

الف) آیه  7 سوره ی مبارکه نمل

ب) آیه  183 سوره ی مبارکه بقره

ج) آیه  103 سوره ی مبارکه آل عمران ( جواب صحیح )

د) آیه  56 سوره ی مبارکه زخرف

 

سؤال 2:

آیه شریفه « انماالمؤمنون اخوه فاصلحو بین اخویکم » ناظر به چه معنایی است ؟

 

الف) برادر بودن مؤمنان با یکدیگر

ب) پرهیز از دشمنی با یکدیگر

ج) سازش دادن میان برادران دینی

د) گزینه های الف و ج صحیح است  ( جواب صحیح )

 

سؤال 3:

تر جمه زیز مربوط به کدامیک از ایات قرآن کریم می باشد ؟

« آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید – خداوند – میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم باشید »

 

الف) آیه 7 سوره ی مبارکه آل عمران

ب) آیه  133 سوره ی مبارکه آل عمران

ج) آیه  208 سوره ی مبارکه بقره

د) آیه  103 سوره ی مبارکه آل عمران ( جواب صحیح )

 

سؤال 4:

با توجه به معنای آیه ی شریفه ی 92 سوره ی مبارکه انبیاء کدام پیام را می توان از آن دریافت کرد ؟

 

الف) امت اسلام ، امتی یگانه هستند . ( جواب صحیح )

ب) پرهیز از اختلاف در امت اسلام

ج) اطاعت از رهبری در امت اسلام

د) پرهیز از دشمنی با یکدیگر

 

سؤال 5:

با توجه به آیه ی شریفه ی 103 سوره ی مبارکه آل عمران محور وحدت باید چه چیزی باشد ؟

 

الف) اطاعت از رسول الهی

ب) حبل الله( جواب صحیح )

ج) عروه الوثقی

د) ثقلین

 

سؤال 6:

پیام آیه ی شریفه ی 10 سوره ی مبارکه حجرات کدام یک از موارد زیر است ؟

 

الف) دوستی دو برادر ، عمیق و پایدار است ( جواب صحیح )

ب) دوستی دو برادر متقابل است نه یکجانبه

ج) دو برادر در برابر بیگانه ، یگانه اند و بازوی یکدیگر

د) همه ی موارد

 

سؤال 7:

ترجمه ی زیر مربوط به کدام آیه ی شریفه می باشد ؟

« از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و باهم نجنگید که سست شوید و مهابت شما از بین برود ...»

 

الف) آیه 120  سوره ی مبارکه مائده

ب) آیه14   سوره ی مبارکه جاثیه

ج) آیه 46  سوره ی مبارکه انفال ( جواب صحیح )

د) آیه  4 سوره ی مبارکه انفطار

 

 

سؤال 8:

با توجه به معنای آیه شریفه ی 29 سوره ی مبارکه فتح کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) کسانی که با پیامبر هستند بر خود سخت می گیرند

ب) بر کافران سخت گیری کرده و با یکدیگر مهربان هستند  ( جواب صحیح )

ج) هم بر کافر و هم بر یکدیگر مهربان هستند

د) برای جلب نظر کافران بر آنها مهربانی می کنند

 

 

سؤال 9:

با توجه به آیه شریفه ی 101 سوره ی مبارکه ی مؤمنون کدام نوع برادری ، روزی گسسته می شود ؟

 

الف) برادری دینی

ب) برادری نسبی ( جواب صحیح )

ج) برادری بر مبنای رضای الهی

د) هر سه مورد

 

 

سؤال 10:

با توجه به معنای آیه ی شریفه ی 67 سوره ی مبارکه زخرف کدام نوع برادری حتی در روز قیامت هم باقی خواهد ماند ؟

 

الف) برادر ایمانی بر مبنای تقوی ( جواب صحیح )

ب) برادری نسبی بر مبنای فامیل بودن

ج) هیچ نوع دوستی بین مردم نخواهد بود

د) دوستی و برادری بر مبنای امور دنیوی

 

 

سؤال 11:

صلح و صفا و زندگی مسالمت آمیز در کنار هم پیام کدام یک از آیات زیر است ؟

 

الف) آیه 98  سوره ی مبارکه نحل

ب) آیه 38  سوره ی مبارکه انبیاء

ج) اولین آیه ی سوره ی مبارکه انفال ( جواب صحیح )

د) آیه 27 سوره ی مبارکه جاثیه

 

 

سؤال 12:

با توجه به آیه ی 9 سوره ی مبارکه حجرات کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) دوری از درگیری و اختلاف مؤمنان با یکدیگر

ب)برقراری صلح و عدالت میان مؤمنان ( جواب صحیح )

ج)مسلمانان در برابر یکدیگر مسئولند و بی توجهی به در گیریهای میان آنها درست و پذیرفته نیست

د) همه ی موارد

 

 

سؤال 13:

پرهیز از تفرقه و اختلاف پیام کدامیک از آیات زیر است ؟

 

الف) آیه  28 سوره ی مبارکه توبه

ب) آیه20   سوره ی مبارکه ابراهیم

ج) آیه 105  سوره ی مبارکه آل عمران ( جواب صحیح )

د) آیه110   سوره ی مبارکه اسراء

 

 

سؤال 14:

با توجه به آیه ی 71 سوره ی مبارکه توبه کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند

ب) چنگ زدن به ریسمان خدا و پراکنده نشدن ( جواب صحیح )

ج)امت واحد بایستی خداپرست باشند

د)مشرکان دارای دین واحد هستند

 

 

سؤال 15:

این عبارت مربوط به کدامیک از آیات زیر می باشد ؟

« این امت شماست که امتی یگانه است »

 

الف) آیه 92  سوره ی مبارکه انبیاء ( جواب صحیح )

ب) آیه 186  سوره ی مبارکه بقره

ج) آیه 52  سوره ی مبارکه مؤمنون

د) آیه ی گزینه های الف و ج

 

 

سؤال 16:

توصیه به عدم برقراری دوستی با کافران پیام کدامیک از آیات زیر است ؟

 

 

الف) آیه 49  سوره ی مبارکه انفال

ب) آیه 144  سوره ی مبارکه نساء ( جواب صحیح )

ج) آیه 5  سوره ی مبارکه شوری

د) آیه36   سوره ی مبارکه الرحمن

 

 

سؤال 17:

خداوند در آیه ی 14 سوره ی مباکه شوری چه حکمی را بر پیامبران خود وحی نموده است ؟

 

الف) برپاکردن دین و تفرقه اندازی نکردن در آن ( جواب صحیح )

ب) برپا کردن دین و تلاوت آیات الهی بر مردم

ج) تفرقه اندازی نکردن در دین

د) گزینه های ب و ج

 

 

سؤال 18:

با در نظر گرفتن آیه ی 11 سوره ی مبارکه حجرات کدام پیام زیر درست می باشد ؟

 

الف) محور وحدت باید « حبل الله » باشد

ب) اتحاد نعمت بزرگ الهی است

ج) مسخره کردن کلید فتنه و دشمنی است ( جواب صحیح )

د) گزینه های الف و ج

 

 

سؤال 19:

قاطعیت و صلابت در مقابل دشمن و رأفت و عطوفت در برابر مؤمنان پیام کدام یک از آیات زیر می باشد ؟

 

 

الف) آیه 42  سوره ی مبارکه یس

ب) آیه 29  سوره ی مبارکه فتح ( جواب صحیح )

ج) آیه اول سوره ی مبارکه شوری

د) آیه 52 سوره ی مبارکه انفال

 

 

سؤال 20:

« توصیه به صلح و آشتی و دنبال نکردن گامهای شیطان » در کدام یک از آیات زیر سفارش شده است ؟

 

الف) آیه 105  سوره ی مبارکه نساء

ب) آیه 13  سوره ی مبارکه طه

ج) آیه 19  سوره ی مبارکه ذاریات

د) آیه 208 سوره ی مبارکه بقره ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 21:

« هشدار به پرهیز از تفرقه و جدائی میان مؤمنان » در کدام یک از آیات زیر توصیه شده است ؟

 

الف) آیات 31 و 32 سوره ی مبارکه روم ( جواب صحیح )

ب) آیات 41 و 42 سوره ی مبارکه الرحمن

ج) آیات 7 و 8 سوره ی مبارکه لقمان

د) آیات 7و 8 سوره ی مبارکه نجم

 

 

سؤال 22:

کدام یک از موارد زیر با در نظر گرفتن آیه شریفه ی 153 سوره ی مبارکه انعام صحیح است ؟

 

الف) پیروی کردن از راه راست

ب) تبعیت نکردن از راههای دیگر

ج) تفرقه و پریشانی از موجبات تبعیت راه غیر خدائی است

د) همه ی موارد  ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 23:

با توجه به آیه ی شریفه 150 سوره ی مبارکه نساء تفرقه اندازان بین خدا و پیامبران الهی کدام گروه هستند؟

 

الف) مشرکین

ب) کافران ( جواب صحیح )

ج) منافقین

د) هیچکدام

 

 

سؤال 24:

جمله ی زیر مربوط به کدامیک از آیات قرآنی می باشد ؟

« خداوند شما را از دوستی آنان که با شما در دین دشمنی نکردند نهی نمی کند»

 

الف) آیه 51  سوره ی مبارکه مائده

ب) آیه 3  سوره ی مبارکه تغابن

ج) آیه 8  سوره ی مبارکه ممتحنه ( جواب صحیح )

د) آیه 25  سوره ی مبارکه معارج

 

 

سؤال 25:

با در نظرگرفتن آیه ی شریفه ی 71 سوره ی مبارکه توبه ملاک دوستی و ولایت بین مؤمنان چه چیزی است ؟

 

الف) ایمان ( جواب صحیح )

ب) قوم و نژاد

ج) نسب و خویشاوندی

د) هیچکدام

 

 

سؤال 26:

پیام زیر مربوط به کدام آیه از قرآن کریم می باشد ؟

« خداوند به برکت وحدت کلمه ی مردم ، در مقابل کید و مکر کافران ، کید و مکر الهی خودش را نشان داد»

 

الف) آیات 3و4 سوره ی مبارکه ابراهیم

ب) آیات 17 و 18 سوره ی مبارکه احقاق

ج) آیات 29 و 30 سوره ی مبارکه نجم

د) آیات 15و16 سوره ی مبارکه طارق ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 27:

خداوند در کدام آیه برادران دینی را از ناسازگاری و جدایی برحذر داشته است ؟

 

الف) آیه 29  سوره ی مبارکه ابراهیم

ب) آیه 159  سوره ی مبارکه انعام ( جواب صحیح )

ج) آیه 52  سوره ی مبارکه روم

د) آیه 96  سوره ی مبارکه واقعه

 

 

سؤال 28:

مفهوم کدام  یک از آیات زیر مربوط به اتحاد و وحدت مسلمین است ؟

 

الف) آیه 10  سوره ی مبارکه حجرات

ب) آیه 12  سوره ی مبارکه مجادله

ج) آیه 52  سوره ی مبارکه مؤمنون

د) گزینه های الف و ج ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 29:

با توجه به آیه ی شریفه ی 173 سوره ی مبارکه آل عمران کدام دو عامل در مقابل تبلیغ منفی منافقان باعث انسجام قوای از دست رفته ی مسلمانان در جنگ « احد » شد ؟

 

الف) شهادت طلبی و ایمان

ب) ایمان و توکل به خدا ( جواب صحیح )

ج) غنائم جنگی و حس انتقامجویی

د) گزینه های الف و ج

 

 

سؤال 30:

بر اساس حدیث مشهور ثقلین پیامبر اکرم (ص) تمسک به کدام دو چیز را عامل انسجام و عدم تفرقه برای امت اسلامی معرفی کردند ؟

 

الف) ایمان به خدا و کتاب قرآن

ب) توحید و ایثار به همنوع

ج) کتاب قرآن و اهل بیت ( جواب صحیح )

د) کتاب قرآن و سخنان پیامبر

 جواب مسابقه شماره ۱:

کدامیک از آیات زیر مفهوم جهاد اقتصادی را بیان می کند؟

۱) نجم-۳۹     ۲) بقره-۲۱۶     ۳)یوسف- ۴۷    ۴)همه موارد

جواب مسابقه شماره ۲:

آیه 7 سوره مائده کدام یک از شاخص های "جهاد اقتصادی" را بیان کرده است؟

 1) تقوی 2) عدالت 3) قیام در مقابل دشمنان 4) پرداخت قرض

جواب مسابقه شماره ۳:

باتوجه به آیات سوره کهف و روایات؛ علامت ایمان کامل چیست؟ 1)مجاهدت در عبادت 2) خدمت به محرومان 3) توکل بر خداوند

جواب مسابقه شماره ۴:

وظیفه ما به هنگام روئت جلوه های گوناگون طبیعت چیست؟ (آیه 130 سوره طه)1)یاد و تسبیح 2) استغفار 3) هردو

           جواب مسابقه شماره۵:

آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره معارج به کدام یک از صفات تارکان نماز اشاره دارد؟

1)ناقص العقل 2) فراموشکار 3) حریص و کم طاقت 4) تکبر و غرور

جواب مسابقه شماره۶:

آیه 37 سوره سباء؛عامل مهم و اساسی هدایت و رسیدن به مقام شامخ انسان کامل را چه می داند؟

 

1) علم،دانش و تفکر  2)ایمان   3) عمل صالح   4) هرسه مورد

جواب مسابقه شماره۷:

هم منشا سعادت است، هم منشا شقاوت؟(کهف -آیه 29)

1) اختیار  2) حقوق دیگران        3) تفکر     4)دوست

جواب مسابقه شماره۸:

آیات ۱۵ و ۱۶ سوره مبارکه فجر؛ ضعف نگرش انسان در وقایع و حوادث تلخ و شیرین را چه می داند؟

۱)سطحی نگری   ۲)حکمت گریزی  ۳)منفی نگری  ۴) ۱ و۲

جواب مسابقه شماره۹:

 آفتی است برای انسانها؛ که در آیه 10 سوره هود بیان شده است؟

1)غفلت 2)خیالبافی 3)فخرفروشی 4)هرسه مورد

جواب مسابقه شماره۱۰:

در آیات مختلف سوره کهف از چه چیزی بشدت انتقاد شده است؟

 1)حدس گرایی 2) ترک هجرت 3)مماشات 4) تکبر و غرور

 

سوال1 :  با توجه به آیات (13) الی (20) سوره مبارکه «مجادله» کدام گزینه بیانگر ویژگی (حزب شیطان) است؟

جواب :  گزینه ب )توسل به سوگند و قسم – فراموشی یاد خدا

سوال 2:   در آخرین آیه سوره مبارکه «مجادله» کدام گزینه به عنوان ویژگی «حزب الله» معرفی نشده‌است؟

جواب :  گزینه د  )محبت نسبت به خویشاوندان

سوال  3:  آیه (2) سوره مبارکه «حشر» چه چیز را مایه عبرت صاحبان بصیرت می‌داند؟

جواب : گزینه الف)اینکه عذاب الهی ممکن است از جایی که هیچکس گمان نمی‌کند فرا رسد

سوال4 :براساس مضامین آیات (1) الی (6) سوره مبارکه «ممتحنه» حضرت ابراهیم (ع) و یارانش در چه زمینه‌ای الگو بشمار می‌آیند؟

جواب :گزینه ج )در مواجهه با مشرکان و موضع‌گیری سازش ناپذیر با آنها

سوال5 :طبق آیات نخستین سوره مبارکه «صف» چه کاری خشم سخت خداوند را بهمراه دارد؟

جواب:گزینه ج)اختلاف قول و عمل

سوال6 :  در آیات (6) الی (14) سوره مبارکه «صف» از (ایمان به خدا و رسول او و جهاد در راه خدا) با چه تعبیری یاد شده‌است؟

جواب :  گزینه ب)تجارتی سودمند و نجاتبخش

سوال 7:   در سوره مبارکه «منافقون» بر کدام ویژگی اهل نفاق تکرار و تصریح شده‌است؟

جواب :  گزینه د)نفهمی

سوال  8:  در سوره مبارکه «تغابن» از کدام گزینه به عنوان (اسباب فتنه و آزمایش) یاد شده‌است؟

جواب : گزینه الف )دارایی‌ها و فرزندان

سوال9:مطابق مضامین آیات نخستین سوره مبارکه «طلاق» کدام گزینه نتیجه (تقوای الهی) است؟

جواب :گزینه د)هر سه مورد     

سوال10:در آیات پایانی سوره مبارکه «تحریم» از چه کسانی به ترتیب به عنوان مثل (اهل ایمان) و مثل (اهل کفر) یاد شده‌است؟

جواب:گزینه ب)زن فرعون وحضرت مریم – زن حضرت نوح و زن حضرت لوط

سوال11 :  طبق آیات (7) الی (11) سوره مبارکه «ملک» ، اهل دوزخ درقیامت کدام گزینه زیر را دلیل انحراف خود و مبتلا شدن به عذاب اخروی معرفی میکنند؟

جواب :  گزینه الف )عدم تعقل – نداشتن گوش شنوا

سوال 12:   با توجه به آیات سوره مبارکه «قلم» معادل قرآنی واژه‌های (بسیار عیب جو) ، (پست و دون) و (اندوهناک و غمگین) به ترتیب کدامند؟

جواب :  گزینه ج  )هماز – مهین – مکظوم

سوال  13:  آیه (30) سوره مبارکه «قلم» بیانگر کدام مفهوم زیر است؟

جواب : گزینه الف)سرزنش ستمگران نسبت به یکدیگر

سوال14 :طبق آیات (25) الی (29) سوره مبارکه «حاقه»، اهل دوزخ در مواجهه با عملکرد ناشایست خود در قیامت چه آرزویی می‌کنند؟

جواب :گزینه ب )ای کاش نامه اعمالم را به من نمی‌دادند و از حساب اعمالم آگاه نمی‌شدم

سوال15:‌کدام گزینه زیر تماماً شامل اوصاف نمازگزاران است که در سوره مبارکه «معارج» به آنها تصریح شده‌است؟

جواب:گزینه د)پاک دامن – خدا ترس – توجه کننده به محرومین

سوال16 :  طبق آیات پایانی سوره مبارکه «جن» ، عذاب جاودان دوزخ ناشی از کدام عملکرد است؟

جواب :  گزینه ب )نافرمانی خدا و رسول او

سوال 17:   در آخرین آیه سوره مبارکه «مزمل» کدام گزینه دوبار مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؟

جواب :  گزینه د)تلاوت قرآن

سوال  18:  مفهوم این بیت با مضمون کدام گزینه زیر تناسب بیشتری دارد؟

 «هر چه کنی به خود کنی         گر همه نیک و بد کنی»

جواب : گزینه د)آیه 38 سوره مدثر

سوال19:در نخستین آیات سوره مبارکه «مدثر» به ترتیب چه کارهایی به پیامبر(ص) توصیه شده‌است؟

جواب :گزینه ج)قیام – انذار – بزرگداشت پروردگار – طهارت – دوری از بدی – عدم منت گذاشتن و زیاده خواهی – شکیبایی

سوال20:طبق آیات (40) الی (50) سوره مبارکه «مدثر» کدام گزینه می‌تواندعلت افکنده شدن آدمی به دوزخ باشد؟

جواب:گزینه د)هر سه مورد

سوال21:  در سوره مبارکه «نباء» به کدامیک از مفاهیم زیر اشاره نشده‌است؟

جواب :  گزینه ج)جهاد و جانفشانی در راه خدا

سوال 22:   آیات پایانی سوره مبارکه «نازعات» بیانگر کدام فرمول زیر نمی‌باشد؟

جواب :  گزینه ج )خودخواهی + سرکشی = دنیاطلبی

سوال  23:  منظور از (رسول کریم) و  (قول فصل) در سوره‌های مبارکه «تکویر» و «طارق» به ترتیب چیست؟

جواب : گزینه ب)جبرائیل – قرآن‌کریم

سوال24:کدام برداشت از آیه کریمه (لست علیهم بمصیطر)‌در سوره مبارکه «غاشیه» صحیح است؟

جواب :گزینه د )حق انتخاب و آزادی عمل انسان

سوال25:آیات کدامیک از سور زیر تصریح دارد که «عالم محضر خداست»؟

جواب:گزینه ج)سوره مبارکه علق

سوال26:  در سوره مبارکه «فجر» از (برخورداری از نعمت) و (سلب آن) به ترتیب با چه تعابیری یاد شده‌است؟

جواب :  گزینه د )امتحان الهی – امتحان الهی

سوال 27:   به استناد آیات سوره مبارکه «علق» علت اصلی سرکشی و نافرمانی انسانها چیست؟

جواب :  گزینه الف)احساس ناصحیح بی نیازی نسبت به خدا

سوال  28:  طبق آیات سوره مبارکه «همزه»آتشی که خداوند افروخته است چه ویژگی دارد؟

جواب : گزینه ج )از دلها زبانه می‌کشد

سوال29:در کدامیک از سور زیر به ترتیب به مفاهیم (صبر) ، (مراتب یقین) و (رستگاری) اشاره شده‌است؟

جواب :گزینه ب)عصر – تکاثر - شمس    

سوال30:در سوره مبارکه «شمس» (رستگاری) در گرو چه کاری معرفی شده‌است؟

جواب:گزینه ب)تزکیه

 

مسابقه قرآنی تسنیم ۱

 

1- آیات 8 الی 16 سوره ی بقره نشانه ی ............... را بیان می کند؟

 

الف) کفّار                            ب) منافقان                            ج) مومنان                      د) مشرکان

 

2- « ... در نیکی ها و اعمال خیر از یکدیگر سبقت بگیرید» ترجمه ی کدام آیه ی سوره ی بقره می باشد؟

 

الف)آیه ی 148                   ب)آیه ی 153                        ج) آیه ی 155                   د) الف و ج                            

 

3- کدام آیات به ترتیب در مورد انفاق و تبعیت و اطاعت از پیامبر اکرم (ص) می باشد؟

 

الف) 254 بقره – 264 بقره             ب) 276 بقره – 286 بقره             ج) 262 بقره – 31 آل عمران               د) الف و ب

 

 

 

4- آیه ......  سوره آل عمران: « اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد؛ کیست که بعد از او شما را یاری کند؟».

 

الف) 144                          ب) 157                                     ج)160                               د) 200

 

 

 

5- آیه ی 36 و 58 سوره نساء به ترتیب در مورد ...... و........می باشد  ؟

 

الف) آداب معاشرت – حرمت ربا                                    ب) تواضع – خمس        

 

ج) نماز – زکات                                                             د) آداب معاشرت – ادای امانت

 

 

 

6- کدام آیه سوره مائده شیوه وضو گرفتن را بیان می کند؟

 

الف) آیه 3                          ب) آیه 6                              ج) آیه 55                           د) الف وج

 

 

 

7- پیام و مفهوم آیه 54 سوره انعام چیست؟

 

الف) بخشش همه گناهان بندگان                                        ب) رحمت و لطف ویژه خدا نسبت به بندگان مومن        

 

 ج)خشم خدا نسبت به منافقین                                           د) الف و ج

 

 

 

8- آیات 59 الی 68 سوره اعراف در مورد کدام پیامبر می باشد؟

 

الف) حضرت نوح (ع)                  ب) حضرت صالح(ع)                 ج) حضرت حضرت هود (ع)                     د) الف و ج

 

 

 

9- «اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان مى‏آوردند و تقوا پیشه مى‏کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها مى‏گشودیم» ترجمه آیه ...... سوره اعراف می باشد؟

 

الف) 96                         ب) 126                                                 ج) 131                                                د) 142

 

 

 

10- بر اساس آیه 60 سوره ی انفال وظیفه ی مسلمانان در برابر دشمنان چیست ؟

 

الف) مدارا و سازش با آنان                                            ب) حفظ آمادگی و تقویت نیرو و امکانات

 

ج) تسلیم شدن                                                                د) توهین به مقدسات آنان

 

 

 

11- با توجه به آیات 9 و 57 سوره یونس کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 

الف) پروردگار مومنان را به پاس ایمانشان هدایت می کند

 

ب) قرآن مایه ی هدایت و رحمت برای مومنان است

 

ج) کسانی را که در راه خدا کشته شده اند را مرده نخوانید.              

 

د) قرآن موعظه ای از طرف خداوند و شفا بخش دردهای سینه هاست.

 

 

 

12- پیام آیات 15 و 16 سوره هود چیست؟        

 

الف) کسانی که تنها هدفشان زندگى دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد، به آن نخواهند رسید.   

 

ب) کسانی که تنها هدفشان زندگى دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد، خداوند ثمره تلاششان را به آنان خواهد داد (دنیا و زینت هایش را به آنان می دهد) اما در آخرت چیزی جز آتش برایشان نخواهد بود       

 

ج) کسانی که تنها هدفشان زندگی دنیا باشند در همین دنیا آنان را عذابی سخت می کنیم    

 

د) الف و ج

 

 

 

13- از کدام آیه سوره یوسف فهمیده می شود توسل به اولیاء خدا جایز است؟

 

الف) آیه 67                         ب) آیه 86                                       ج) آیه 87                               د) آیه 97

 

 

 

14-آیات 68 و 69 سوره نحل به چه چیزی اشاره می کند؟

 

الف) شیوه زندگی زنبور و خاصیت عسل                                     ب) فقط به شیوه زندگی عسل

 

ج) کوه ها                                                                                  د) میوه های مختلف

 

+ منظور از وحی در آیه ، «الهام غریزی» می باشد، یعنی خداوند در وجود و غریزه آنان این گونه قرار داده است.

 

 

 

15- وظیفه فرزندان نسبت به پدر و مادر در کدام آیه سوره اسراء بیان شده است؟

 

الف) آیه 23                               ب) آیه 24                              ج) آیه 36                                  د) الف و ب

 

 

 

16- آیات 103 الی 106 سوره کهف زیانکارترین مردم را چه کسانی معرفی می کند؟

 

الف) کسانی که با مومنین جنگ می کنند

 

ب) کسانی که آیات الهی و لقای پروردگار را انکار می کنند

 

 ج) کسانی که مسلمانان را مورد تمسخر قرار می دهند

 

د) همه موارد

 

 

 

17- عبارت «...به خدا متوسل شوید، که او مولای شماست؛ چه نیکو مولا و چه نیکو یاو‏ری » ترجمه کدام آیه سوره حج می باشد؟

 

الف) آیه 74                               ب) آیه 76                                 ج) آیه 78                                  د) الف و ب

 

 

 

18- آیات 27 الی 29 سوره نور می فرماید:

 

الف) بدون اجازه در خانه هایی که خانه های شما نیست وارد نشوید

 

ب) می توانید در هر خانه ای که خواستید بدون اجازه وارد شوید

 

ج) نشانه مومن آن است که در امانت خیانت نمی کند

 

د) الف و ج

 

 

 

19- آیات 28، 30، و70 سوره فرقان به ترتیب درباره ............ ، ............ و ................ می باشد.

 

الف) دوست بد، مهجور بودن قرآن، ثمره توبه واقعی                       ب)دوست بد، حرام بودن غیبت، توبه

 

ج) توبه، ادای امانت، دوست بد                                                         د)مهجور بودن قرآن، دوست بد، ثمره توبه واقعی

 

 

 

20- آیات 7 الی 13 سوره قصص داستان کدام پیامبر را بازگو می کند؟

 

الف) حضرت یعقوب (ع)              ب) حضرت یوسف(ع)              ج) حضرت موسی ( ع)                        د) الف و ج

 

 

 

21- کدام آیه درباره الگو بودن پیامبر اکرم (ص) می باشد؟

 

الف)آیه 69 سوره عنکبوت          ب) آیه 6 سوره روم                   ج) آیه 39 سوره روم              د) آیه 21 سوره احزاب

 

 

 

22- بر اساس آیه 57 سوره احزاب چه کسانی مورد لعن خداوند در دنیا و آخرت هستند؟

 

الف) کسانی که خدا و پیامبر را آزار می دهند                      ب) کسانی که مومنین را آزار می دهند                             ج) منافقان                                                                                            د) الف و ج

 

 

 

23- بر اساس آیه 18 سوره زمر یکی از ویژگی های بندگان خوب خدا چیست؟

 

الف) گوش دادن سخنان و پیروی از بهترین آنها          ب) خوش اخلاقی                ج) صله رحم            د) الف و ج

 

 

 

24- «کسى که عمل صالحى انجام دهد، سودش براى خود اوست و هر کس بدى کند، به خویشتن بدى کرده است و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏کند» ترجمه آیه ............ سوره فصلت می باشد؟

 

الف) 30                         ب) 34                                    ج) 46                                 د) 51

 

 

 

25- از آیات 68 الی 72 سوره زخرف استفاده می شود که ...............

 

الف)همسران مومن در بهشت هم در کنار هم هستند                          ب) جهنمیان به حال اهل بهشت حسرت می خورند                               ج) دوست ناباب می تواند انسان را جهنمی کند                                   د) الف و ج

 

 

 

26- کدام آیه سوره حجرات درباره  حرمت غیبت کردن می باشد؟

 

الف) آیه 6                                 ب) آیه 11                                 ج) آیه 12                             د) آیه 13

 

 

 

27- آیه ......... سوره حدید: «بدانید زندگى دنیا در حقیقت بازى و سرگرمى و تجمّل پرستى و فخرفروشى شما  به یکدیگر و افزون طلبى در اموال و فرزندان است‏»

 

الف) 12                                        ب) 18                                    ج) 20                                   د) 21

 

 

 

28- آیه 19 سوره حشر: « همچون کسانى نباشید که  ...... فراموش کردند و خدا نیز آنها را به  .............گرفتار کرد، آنها فاسقانند »

 

الف) خدا را – خود فراموشی         ب) مردگان را – سختی          ج) فقراء را – فقر          د) والدین خود را – مصائب دنیا

 

 

 

 

 

29- با توجه به  آیه 20 سوره مزمل کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 

الف) به اندازه ای که برایتان ممکن است قرآن بخوانید    

 

ب) پیامبر و گروهی از مومنین قسمتی از شب را به نماز می ایستند     

 

 ج) افراد مومن از لغو دوری می کنند          

 

 د) نماز به پا کنید و زکات و قرض بدهید

 

 

 

 

 

30-آیات 4 الی 7 سوره ماعون چه کسانی را مذمت می کند؟

 

الف) کسانی که اهل نماز نیستند                          ب) کسانی که اهل نماز هستند ولی در نماز خود سهل انگاری می کنند

 

ج) کسانی که کم فروشی می کنند                         د) همه موارد

 

 

 

مسابقه قرآنی تسنیم ۲

 

1- «نماز را بر پا دارید و زکات را ادا کنید؛و (بدانید) هر کار خیری را که برای خود از پیش می فرستید آن را نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت» ترجمه کدام آیه سوره بقره می باشد؟

 

الف) آیه 83                           ب) آیه 110                           ج) آیه 112                       د) آیه 132

 

2- کدام آیات سوره بقره به ترتیب در مورد شهدا و امتحان انسان هاست؟

 

الف) آیه  147 و 148              ب)آیه 152 و 153                 ج) آیه 154 و 155               د) آیه195 و 196                          

 

3- پیام و مفهوم آیه 267 و 268 سوره بقره چیست؟

 

الف) از اموال پاک و با ارزش خود صدقه بدهید                                          ج)چیزهای بی ارزش و ناپاک را انفاق نکنید

 

ب) در هنگام انفاق کردن شیطان شما را از فقر می ترساند؛ فریب نخورید        د) همه موارد         

 

 

 

4- آیه 130 و 200 سوره آل عمران به تر تیب در مورد ........... و ........  می باشد؟

 

الف) ربا – صبر و استقامت            ب) صبر – تقوا           ج)نماز جمعه – تلاوت قرآن             د) ربا – نماز جماعت

 

5- بر اساس آیه 79 سوره نساء کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 

الف) هر خوبی و نیکی که به شما می رسد از جانب خداست

 

ب) هر بدی که به شما می رسد از جانب خداست

 

ج) بدی هایی که به شما می رسد به خاطر اعمال خودتان است             

 

د) خداوند گواه و شاهد اعمال انسان هاست

 

6- «عدم دوستی با یهودیان و مسیحیان»«ولایت حضرت علی (ع)» و « دشمنی یهود با مسلمانان» به ترتیب در کدام آیات سوره مائده به آن اشاره شده است؟

 

الف) آیات 51- 55 و82        ب) آیات 55 – 51 و 81         ج) آیات 39- 51 و 64                د) آیات 51 – 57 و60

 

7- آیات 116 تا 118 سوره مائده از زبان کدام پیامبر می باشد؟

 

الف) حضرت موسی (ع)                  ب) حضرت عیسی(ع)                 ج)حضرت محمد (ع)                   د) الف و ب

 

8- کدام گزینه در آیه 152 و 160 سوره انعام ذکر نشده است؟

 

الف) در سخن گفتن عدالت را رعایت کنید                           ج) خداوند کار خیر شما را ده برابر پاداش می دهد

 

ب) از روی ظلم به مال یتیم نزدیک نشوید                          د) در جهاد؛ استقامت داشته باشید

 

9- آیات 194 و 195 سوره اعراف دلیل چه چیزی می باشد؟

 

الف) باطل بودن پرستش بت ها                                        ج) تسلط شیطان بر بعضی انسان ها                          

 

ب) جهنمی بودن منافقان                                                 د) دوستی نکردن با فاسدان

 

10- آیه 71 سوره توبه ویژگی چه گروهی را بیان می کند ؟

 

الف) فقراء                                    ب) مومنین                                    ج) علماء                               د) مجاهدین

 

11- کدام آیه در مورد لزوم« تفقه و اجتهاد در دین» می باشد؟

 

الف) آیه 105 توبه     ب) آیه 109 توبه                        ج) آیه122 توبه                                           د) آیه24 یونس

 

 

 

12- آیات 25 – 49 سوره هود؛ مسائل زندگی کدام پیامبر را پیامبر را بیان م یکند؟ 

 

الف) حضرت هود (ع)      ب) حضرت نوح (ع)      ج) حضرت صالح (ع)            د) ب وج   

 

 

 

13- « کسانی که به خاطر پروردگارشان شکیبایی می کنند،و نماز را برپا می دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده ایم، در پنهان و آشکار،انفاق می کنند؛ و با خوبی ها ، بدی ها را از میان می برند؛ پایان نیک سرای دیگر از آن آنهاست» ترجمه کدام آیه سوره رعد می باشد؟

 

الف) آیه 11    -                ب) آیه 21                                                            ج) آیه 22                    د) آیه 28

 

 

 

14-کدام آیه سوره نحل اشاره به این نکته دارد که در رسیدن به مقامات معنوی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؟

 

الف) آیه 90                ب) آیه 91             ج) آیه 95                        د) آیه 97

 

 

 

15- آیه 27 سوره اسرائ ، برادران شیاطین را چه کسانی معرفی می کند؟

 

الف) کسانی که اسراف می کنند                               ب) کسانی که غیبت می کنند                                            ج) کسانی که دروغ می گویند                                      د) کسانی که نماز نمی خوانند

 

 

 

16- آیه 11 سوره مریم حکایت چه کسی را بیان می کند؟(با توجه با آیات قبل)

 

الف) حضرت یحیی (ع)     

 

ب) حضرت زکریا (ع)     

 

 ج) حضرت مریم (ع)     

 

د) حضرت یعقوب (ع)     

 

17- کدام آیه سوره حج در مورد دفاع و پشتیبانی پروردگار عالم از مومنان است؟

 

الف) آیه35                 ب) آیه 38                                  ج) آیه 46                   د) آیه 53     

 

 

 

18- کدام آیه سوره نور در مورد حجاب و پوشش می باشد؟

 

الف) آیه21   ب) آیه27    ج) آیه31     د) آیه32              

 

19- بر اساس آیه 30 سوره فرقان، پیامبر اکرم(ص) در روز قیامت از چه چیزی شکایت می کند؟

 

الف) مهجور بودن قرآن در بین امت خویش ( رها کردن قرآن توسط امت)            ج)نداشتن یاور 

 

ب) ظلم به اهل بیت                                                                                         د)الف و ج

 

20- در آیه 8 سوره عنکبوت پروردگار عالم انسان ها را به ....... وصیت و از ...... نهی کرده است؟

 

الف) نیکی به والدین – اطاعت آنها در شریک قرار دادن برای خدا                   ج) اقامه نماز – ظلم به یتیمان

 

 ب) رعایت تقوا – دشمنی با پیامبران                              د) تلاوت قرآن - غیبت

 

 

 

21- آیه ..... سوره عنکبوت: « کسانی که در راه ما (با خلوص نیت) جهاد کنند (و تلاش کنند) قطعا به راه های خود، هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است»؟

 

الف)51      ب) 52                       ج) 58                د) 69

 

22- کدام آیه سوره احزاب به ترتیب در مورد « صلوات بر پیامبر اکرم(ص)» و حجاب می باشد؟

 

الف) 57 و 59                    ب) 56 و 59                          ج)59 و 56                                                د) 59 و 70

 

23-بر اساس آیه 8 سوره زمر یکی از صفات ناپسند انسان ها چه چیزی بیان  شده است؟

 

الف) فراموشی خدا هنگام راحتی و نعمت          ب) نماز نخواندن                ج) عجله کردن            د) تنبلی

 

24- « بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید (گناه کرده اید) از رحمت خداوند نومید نشوید که خداوند همه گناهان را (اگر واقعا توبه کنبد) می آمرزد زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است» این عبارت ترجمه آیه ...... سوره زمر می باشد؟

 

الف) 37                     ب) 45                                ج) 53                                         د) 65

 

25- بر اساس آیات 36 تا 39 کدام گزینه صحیح می باشد؟

 

الف)مومنان بر خدا توکل می کنند و از اعمال زشت دوری می کنند                    

 

  ب) اهل مشورت هستند                               ج) هنگام خشم عفو می کنند                                   د) همه موارد

 

 

 

26- کدام آیه درباره  شیوه رفتار پیامبراکرم (ص) وهمراهان آن حضرت  می باشد؟

 

الف) آیه 17 فتح                                ب) آیه 29 فتح                                       ج) آیه 12 حجرات                            د) ب و ج

 

27- آیه ......... سوره حدید: «آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مومنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد‏»

 

الف) 10                                        ب) 11                                ج) 16                                   د) 19

 

28- از آیات 11 و 12 سوره صف فهمیده می شود که:

 

الف) خداوند همه مومنان را می بخشد         ب) خداوند همه نماز

 

گزاران را می بخشد          ج) خداوند همه مجاهدان را می بخشد          د) خداوند مومنان به خدا و پیامبر را که با مال و جان خود جهاد کنند می بخشد

 

29- « نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند» ترجمه آیه ..... سوره مزمل می باشد.

 

الف) 6    

 

ب) 7     

 

 ج) 8         

 

 د) الف و ب

 

30-بر اساس آیات 7 تا 10 سوره شمس زیانکارواقعی چه کسی معرفی شده است؟

 

الف) کسی که نفس خود را آلوده به گناه کند                                     ب) کسی که مال زیاد نداشته باشد

 

ج) کسی که اولاد نداشته باشد                         د) کسی که بدن سالمی نداشته باشد

 

 

 

 

 

مسابقه قرآنی تسنیم ۳

 

1- کدام آیه سوره بقره در مورد احسان به پدر و مادر، نیکی به یتیمان و پرداخت زکات می باشد؟

 

الف) آیه 79                            ب) آیه 81                            ج) آیه 83                      د) آیه 86

 

2- آیه 153 سوره بقره: «ای کسانی که ایمان آورده اید؛ از ................. و .................. کمک بگیرید؛ خداوند با صابران است»

 

الف) صبر، گذشت         ب) صبر، نماز                         ج) نماز، صبر                 د) اموال، اولاد

 

3- آیات 48-55 سوره آل عمران در مورد کدام پیامبر می باشد؟

 

الف) حضرت موسی(ع)               ب) حضرت عیسی (ع)                 ج) حضرت نوح(ع)                   د) الف و د

 

4- براساس آیه 92 سوره آل عمران، راه رسیدن به حقیقت نیکوکاری در چیست؟

 

الف) انفاق از انچه دوست می دارید                                 ب) منت نگذاشتن بر دیگران

 

ج) گذشت از حق خود                                                    د) الف و ج

 

5- بر اساس آیه 95 سوره نساء، خداوند چه گروهی را بر گروه دیگر برتری داده است؟

 

الف) نمازگزاران را بر کسانی که اهل نماز نیستند.                     

 

ب) عالمان را بر کسانی که اهل علم نیستند.

 

ج) مجاهدین را بر کسانی که بدون دلیل از جهاد بازنشستند.

 

و)خدمتگزاران را بر کسانی که به مردم خدمت نمی کنند.

 

6- کدام آیه ی سوره مائده در مورد ولایت حضرت علی (ع) می باشد؟

 

الف) آیه 55                          ب) آیه 67                         ج) آیه 82                        د) الف و ب

 

7- کدام آیه در مورد قمار و شراب می باشد؟

 

الف) آیه 91 سوره مائده          ب) آیه 27 سوره انعام           ج) آیه 31 سوره انعام            د) الف و ج

 

8- بگو : «چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده، و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟! بگو: اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند؛ ( اگر چه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت، فقط برای مومنان خواهد بود، ترجمه کدام آیه سوره اعرافه است؟

 

الف) آیه 29                                    ب) آیه 31                           ج) آیه 32                     د) آیه 86

 

9- پیام آیه 96 سوره اعراف چیست؟

 

الف) کفر و نفاق سبب خلود در جهنم می شود.                        ب) ایمان و تقوا باعث نزول برکات می شود.

 

ج) گناه باعث می شود انسان با کفر بمیرد.                                د) الف وج

 

10- آیه 18 سوره توبه، صفات و ویژگی های چه کسانی را بیان می کنند؟

 

الف) عالمان و بزرگان                           

 

ب) کسانی که در راه خدا جهاد می کنند

 

ج) مومنین و اهل تقوا                           

 

 د) کسانی که می خواهند مساجد را آباد کنند.

 

11- «پیامبری از میان شما به سویتان آمد که رنج های شما برای او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است» ترجمه کدام آیه می باشد؟

 

الف) آیه 123 توبه                       ب) آیه 125 توبه               ج) آیه 128 توبه               د) آیه 4 یونس

 

12- آیات 51 و 52 سوره هود از زبان کدام پیامبر می باشد؟

 

الف) حضرت هود(ع)     ب) حضرت موسی (ع)         ج) پیامبر خاتم حضرت محمد(ص)      د) حضرت نوح (ع)

 

13- در آیه 28 سوره رعد آمده است که:

 

الف) تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد                   ب) اگربه عهده خود وفا کنید، خدا هم به عهد خود وفا می کند

 

ج) اعتصام به ریسمان الهی کنید                            د) در زندگی از نماز و صبر کمک بگیرید.

 

14- بر اساس آیه 99 و 100 سوره نحل کدام گزینه صحیح نیست؟

 

الف) شیطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل کنند تسلط و سلطه ندارد.

 

ب) سلطه ی شیطان فقط بر کسانی است که او را سرپرست خود قرار داده اند و کسانی که او را شریک (خدا در اطاعت و بندگی قرار می دهند او به فرمان شیطان گردن می نهند)

 

ج) ایمان و توکل بر خدا باعث می شود شیطان بر انسان سلطه ای نداشته باشد

 

د) شیطان بر همه ی انسان ها سلطنت و سلطه دارد.

 

15- عبارت «اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می کنید؛ واگر بدی کنید باز هم به خود می کنید» ترجمه کدام آیه سوره اسراء می باشد؟

 

الف) آیه 7                                ب) آیه 36                         ج) آیه 79                     د) الف و ج

 

16- آیات 34-16 سوره مریم در مورد ................................... می باشد؟

 

الف) حضرت زکریا(ع)               ب) حضرت مریم(س)          ج) حضرت ابراهیم (ع)             د) ذوالقرنین

 

17- از آیه 35 سوره انبیاء بدست می آید که :

 

الف) همه انسان ها طعم مرگ را می چشند.    

 

ب) خداوند همه را، با بدی ها و خوبی ها امتحان و آزمایش می کند.

 

ج) برای همه ی ملت ها رسول و پیامبری فرستاده شده است.     

 

 د) الف و ب

 

18- براساس آیه 21 سوره نور، خداوند ما را، از ....................... نهی کرده است زیرا ..................

 

الف) دوستی با منافقین- آنان دین شما را ازبین می برند.

 

ب) ترک نماز- این کار باعث کفر می شود.

 

ج) پیروی از گام های شیطان- اوبه کارهای زشت و منکر فرمان می دهد.

 

د) نپذیرفته حق- موجب گمراهی و فساد می شود.

 

 

 

19- آیات 9، 1، 127، 145، 164 سوره شعراء به ترتیب از زبان کدام پیامبر می باشد؟

 

الف) حضرت موسی- صالح- لوط- عیسی                          ب) حضرت نوح، هود، صالح، لوط

 

ج) حضرت یعقوب، موسی، ابراهیم، اسحاق                           د) حضرت لوط، موسی، نوح، هود

 

 

 

20- مثل کسانی که غیر از خدا را اولیاء خود قرار داده اند در کدام آیه ی سوره عنکبوت بیان شده است؟

 

الف) آیه 12                             ب) آیه 20                         ج) 41                           د) آیه 45

 

21- بر اساس آیات 19-16 سوره لقمان، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 

الف) امربه معروف کن- با غرور بر زمین راه مرو

 

ب) در برابر مصیبت هایی که به تو می رسد صبور باش- نماز را به پا کن

 

ج) نهی از منکر کن- زکات را پرداخت کن

 

د) با بی اعتنایی از مردم روی مگردان- از صدای خود بکاه (فریاد مزن)

 

22- « ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را بسیار یاد کنید، و صبح و شام او را تسبیح گوئید» مضمون کدام آیات سوره احزاب می باشد؟

 

الف) 41- 42                       ب) 47- 48                               ج) 56-57                  د)58-59

 

23- آیات 77-71 سوره «ص» علت رانده شدن ابلیس از درگاه الهی را چه چیزی بیان کرده؟

 

الف) تکبر ورزیدن شیطان          ب) مسخره کردن مخلوق خدا                ج) جن بودن او            د) الف و ج

 

24- کدام آیه سوره زمر در مورد نعمت های خدا و آزمایش انسان می باشد؟

 

الف) آیه 42                             ب) آیه 49                           ج) آیه 73                               د) آیه 75

 

25- آیات 67 و 77 سوره زخرف وقایع چه روزی را بیان می کند؟

 

الف) قیامت                             ب) برزخ                                 ج) دنیا                              د) الف و ج

 

26- براساس آیه 7 سوره محمد(ص) خداوند به کسانی که (دین) خدا را یاری می کنند وعده داده است که ........

 

الف) خداوند هم آنها را یاری می کند.                                    ب) خداوند هم گام های آنان را استوار می دارد.

 

ج) خداوند هم عذاب را از آنان دور می کند.                             د) الف و ب

 

27- «برای انسان چیزی جز حاصل، سعی وتلاش او نیست» ترجمه کدام آیه می باشد؟

 

الف) 39 نجم                       ب) 9 رحمن                       ج) 7 حدید                        د) الف و ج

 

28- کدام آیه در مورد نماز جمعه می باشد؟

 

الف) 6 جمعه                        ب) 9 جمعه                     ج) 9 منافقون                     د) 9 تغاین

 

29- آیه 23 سوره ملک: « بگو: او کسی است که شما را آفرید و برای شما ................ و ................. و............. قرارداد، اما کمتر سپاسگزاری می کنید»

 

الف) گوش، دست و پا، عقل         ب) گوش، چشم، عقل         ج) زبان، چشم، گوش          د) چشم، عقل، زبان

 

30- بر اساس آیات 9و10 دوره شمس، رستگار و محروم کیست؟

 

الف) کسی که نفس خود را پاک و تزکیه کند ـ کسی که نفس خویش را با معصیت آلوده سازد

 

ب) کسی که اهل نماز است ـ کسی که کافر دین خداست.

 

ج) کسی که به یتیمیان رسیدگی کند ـ کسی که دشمنی با پیامبران کند.

 

د) الف و ج

 

 

 

 مسابقه قرآنی تسنیم ۴

 

1- کدام آیه سوره بقره در مورد احسان به پدر ومادر و رسیدگی به یتیمان و خوب سخن گفتن است ؟

 

الف: آیه 81              ب: آیه94                       ج: آیه 114                     د: آیه 83

 

2- ترجمه آیه 155 سوره بقره کدام گزینه می باشد؟

 

الف: قطعا همه شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در مال ها و جانها و میوه ها آزمایش می کنیم . . .

 

ب: قطعا بعضی از شما را آزمایش و امتحان خواهیم کرد.

 

ج: خداوند بعضی از شما را با چیزی از قبیل مال و جان امتحان می کند.

 

د: الف و ج

 

3- کدام آیات به ترتیب در مورد توطئه شیطان وحرام بودن ربا می باشد؟

 

الف: 268بقره - 275 بقره         ب: 29 آل عمران- 276 بقره         ج: 282 بقره-  15 آل عمران          د:الف و ج

 

4- کدام آیات در مورد شخص و شخصیت پیامبر اکرم (ص) است؟

 

الف : آیه 144 آل عمران           ب: آیه 134 آل عمران                ج: آیه 164 آل عمران                د: الف وج

 

5- کدام گزینه  در مورد امر به معروف و نهی از منکر می باشد؟

 

الف: آیه 104 سوره آل عمران               ب: آیه 103 آل عمران             ج: آیه 110 آل عمران              د: الف و ج

 

6- کدام گزینه مضمون آیه 58 سوره نساء می باشد؟

 

الف: خداوند به شما فرمان می دهد هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری  کنید.

 

ب: خداوند اندرز های خوبی به شما می دهد.

 

ج: خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان بدهید.

 

 د: هر سه مورد

 

7- کدام آیه سوره مائده پیرامون ولایت  حضرت علی (ع) می باشد؟

 

الف: آیه 8 مائده                   ب: آیه  55 مائده                       ج: آیه 3 مائده                د: ب و ج 

 

8- بر اساس آیه 91 سوره مائده ،شیطان به وسیله ی  شراب و قمار چه هدفی را دنبال می کند؟

 

الف: ایجاد دشمنی و کینه             ب: باز داشتن  از یاد خدا و نماز             ج: ضرر مالی            د: الف و ب

 

9- آیه 121 سوره انعام به چه چیزی اشاره دارد؟

 

الف: نخوردن گوشت نجس                                                                   ب: خورن گوشت حیوانات

 

ج: نخوردن چیزی که  نام خدا (هنگام ذبح) بر آن برده نشده                    د: نخوردن گوشت حیوانات وحشی

 

10- عبارت «هر کس کار نیکی بیاورد ، ده برابر آن (پاداش)خواهد داشت ، و هر کس کار بدی بیاورد ،جز مانند آن جزا نبیند و بر آنان  ستم نرود » ترجمه کدام آیه می باشد؟

 

الف: 165 انعام                       ب: 11 اعراف                 ج: 33  اعراف                د: 160 انعام

 

11- آیات 103 – 128  سوره مبارکه اعراف در مورد کدام پیامبر می باشد؟

 

الف: حضرت نوح(ع)              ب: حضرت موسی(ع)                 ج : حضرت شعیب(ع)                 د: الف و ب

 

12- کدام آیه در مورد خمس می باشد؟

 

الف :60  انفال                       ب: 41 انفال                    ج: 64  انفال                   د: 72  انفال

 

13- منظور از «النسی ء» در آیه 37 سوره توبه چیست؟

 

الف: تغییر دادن ماههای حرام                        ب: فراموشی                  ج: جنگ کردن                د: الف و ب

 

14- خصوصیات پبامبر اکرم (ص) در کدام آیه ذکر شده است؟

 

الف: 128 توبه                      ب: 6 یونس                    ج:124 توبه                    د: الف و ب

 

15- آیات  36- 49 سوره هود  داستان کدام پیامبر را بیان می کند؟

 

الف: حضرت نوح (ع)     ب: حضرت هود (ع)               ج: حضرت عیسی(ع)               د: حضرت موسی (ع)

 

16- کدام گزینه مضمون آیه 87 سوره یوسف می باشد؟

 

الف: از رحمت خدا مایوس نشوید که تنها کافران از رحمت خدا مایوس می شوند.

 

ب: بگو بندگان من که گنه کارید؛ توبه کنید تا خدا گناهان شما را ببخشد.

 

ج: من خودم را تبرئه نمی کنم که نفس سرکش بسیار به بدی ها امر می کند.

 

د: کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند،برای آنان آسایش و راحتی است.

 

17– آیات 65 - 69 سوره نحل به چه چیزی اشاره دارد؟

 

الف: نعمت ها و نشانه های الهی         ب: مراحل قیامت             ج: نشانه ها ی دوست بد            د:  تمام موارد

 

18- « اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید و اگر بدی کنید باز هم به خود می کنید» مضمون کدام آیه از سوره اسراء می باشد؟

 

الف: آیه 1                ب: آیه 7                                    ج: آیه 46                                  د: آیه 57

 

19- آیه 96 سوره مریم :« به یقین کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته و نیک انجام داده به زودی ...........؟

 

الف: خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد               ب: خداوند گناهان کوچک آنان را  می بخشد

 

ج: خداوند آنان را بزرگ و با قدرت می کند                                       د: الف و ب

 

20- دو نام قرآن در کدام آیه ذکر شده است؟

 

الف: آیه 35 انبیاء                  ب: آیه 32 انبیاء              ج: آیه 50 انبیاء               د: آیه 69 انبیاء

 

21- آیه 5 سوره حج دلیل و استدلال بر چه امری است؟

 

الف: امکان رستاخیز و قیامت         ب: وجود روح در انسان          ج: ضعف انسان ها         د: گذرا بودن دنیا

 

22- طبق آیات 2-9  مومنون چه چیزهایی  به عنوان صفات مومنین ذکر شده است؟

 

الف: از لغو دورهستند، در نمازشان خاشع هستند،و دروغگو نیستند.

 

ب: بر نمازشان مواظبت می کنند،امانت ها را رعایت می کنند.

 

ج: در نمازشان خاشع هستند ،اهل زکات هستند، دامان خود را حفظ می کنند.

 

د: ب و ج

 

23- کدام گزینه بر اساس آیات  30 و 31 سوره نور صحیح می باشد؟

 

الف: مردان مومن  باید چشمان خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.

 

ب: زنان مومن باید چشمان خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند.

 

ج: زنان مومن نباید زینت های خود را برای نامحرمان آشکار سازند.

 

د: تمام موارد

 

24- بر اساس آیه 70 سوره فرقان خداوند گناهان چه کسانی را تبدیل به حسنه می کند؟

 

الف: کسانی که توبه کنند ودر راه خدا جهاد کنند.

 

ب: کسانی که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند.

 

ج: کسانی که ایمان آورند و به دیگران نیکی کنند.

 

د: کسانی که اهل نماز و زکات باشند.

 

25- آیات 77- 82 سوره شعراء از زبان چه کسی می باشد؟

 

الف: حضرت محمد(ص)            ب: حضرت ابراهیم(ع)            ج: حضرت موسی(ع)             د: حضرت عیسی(ع)

 

26- کدام گزینه در مورد آیات 2-4 سوره عنکبوت صحیح می باشد؟

 

الف: همه مردم امتحان و آزمایش می شوند.

 

ب: مومنین اهل بهشت هستند.

 

ج: مومنین و اهل ایمان امتحان و آزمایش نمی شوند.

 

د: الف و ب

 

27- طبق آیه 45 سوره عنکبوت چه چیزی انسان را از زشتی ها و اعمال بد باز می دارد؟

 

الف: نماز                             ب: جهاد                                    ج: انفاق                         د: تفکر

 

28- کدام آیه صراحت دارد که پیامبراکرم (ص) آخرین پیامبر و خاتم النبین است؟

 

الف: 45 احزاب                                ب:40 احزاب                   ج: 28 سبا                      د: ب و ج

 

29- عبارت « ای مردم شما (همگی) نیازمند خدایید؛تنها خداوند است که بی نیاز است و ستوده است» ترجمه کدام آیه سوره فاطر می باشد؟

 

الف: آیه 10                        ب: آیه 18                                    ج: آیه 15                      د: آیه 45

30- آیه 8 سوره مبارکه زمردر مورد چه موضوعی می باشد؟

 

الف: بعضی انسان ها نعمت الهی را فراموش می کنند.

 

ب: انسان اهل تنبلی و سستی هستند.

 

ج: انسان ضعیف و ناتوان است.

 

د: تمام موارد

 

31- « بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه ی گناهان را    می آمرزد زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است» مضمون کدام آیه است؟

 

الف: 53 زمر                         ب: 73 زمر                                 ج: 16 غافر                                 د: 28 غافر

 

32- طبق آیه 23 سوره شوری پیامبر اکرم (ص) چه چیزی را به عنوان اجر و مزد خود طلب می کند؟

 

الف: دوستی نزدیکان (اهل بیت)             ب: پیمودن راه راست                ج: رعایت تقوا                 د: وحدت

 

33- « ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید ،چرا که بعضی از گمانها گناه است و( هرگز در کار دیگران) تجسس نکنید و هیچ یک  از شما دیگری را غیبت نکند . . . » ترجمه کدام آیه است؟

 

الف: 17 حجرات                    ب: 15 حجرات                 ج: 16 ق                        د: 12 حجرات

 

34- کدام آیات در مورد  قیامت است؟

 

الف: 16- 18 حدید                ب:20-23 حدید              ج:1-7 واقعه                   د:85- 88 واقعه

 

35- کدام آیه سوره جمعه در مورد نماز جمعه می باشد؟

 

الف: آیه 5                ب: آیه 9                        ج: آیه 6                         د: آیه 8

 

36- عبارت «هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد» ترجمه کدام آیه است؟

 

الف: 17 تغابن                      ب: 2 و 3 طلاق               ج: 12 تحریم      د: الف و ج

 

37- عبارت« اگر (خدا) روزیش را بازدارد کیست آن کس که شما را روزی دهد؟» ترجمه کدام آیه است؟

 

الف:12 ملک             ب:21 ملک                     ج:10 قلم                        د: 35 قلم

 

38- بر اساس آیات40- 46 سوره مدثر علت جهنمی شدن جهنمیان چه چیزهایی بیان شده است؟

 

الف: نخواندن نماز،ندادن اطعام به مستمندان.

 

ب: انکار روز جزا، غفلت.

 

ج: با اهل باطل همنشین و همصدا بودند (دوستان بد)، انکار روز جزا.

 

د: الف و ج

 

39- کدام آیات در مورد کم فروشان می باشد؟

 

الف:10-13 بروج                  ب: 4 و5 بینه                  ج: 1-3 مطففین               د: 1و2 همزه

 

40- « هر کس هم وزن ذره ای کار  خیر انجام دهد،آن را می بیند و هر کس هم وزن ذره ای کار بد کرده آن را (نیز)     می بیند» ترجمه کدام آیات است؟

 

الف: 7 و 8 زلزله                   ب: 1 و 2 تکاثر               ج: 9 و 10 شمس             د: 1 و 2 ماعون

 

کدام یک از اسامی روز قیامت با مفاد آیه 59 سوره یس سازگاری دارد؟

1 -یَومُ الدّین: روز جزا

2 - یَومُ الفَصل: روز جدایی

3 -یَومُ الجَمع: روز جمع شدن انسان‌ها

 

خداوند در آیه 58 سوره یس از کدام نعمت بهشتیان یاد کرده است؟

 

1 -نعمت امنیت و آرامش

 

2 - درود و تحیت از سوی پروردگار بخشنده

 

3 -خوش‌گفتاری فرشتگان با بهشتیان

 

کدام گزینه درباره آیه 57 سوره یس نادرست است؟

 

1 -بر اساس این آیه بهشتیان هر چه از خدا بخواهند، به آنان عطا می‌شود.

 

2 - بر اساس این آیه، بهشتیان همواره خداوند را سپاس کرده و دعا می‌خوانند.

 

3 -در این آیه به نعمت میوه‌های ویژه بهشتی اشاره شده است.

 

در کدام یک از آیات زیر از نعمت همسران بهشتی سخن به میان نیامده است؟

1 -آیه 53 سوره یس

 

2 -آیه 22 سوره واقعه

 

3 -آیه 22 سوره صافات

 

کدام یک از اسامی روز قیامت با مفاد آیه 59 سوره یس سازگاری دارد؟

1 -یَومُ الدّین: روز جزا

 

2 - یَومُ الفَصل: روز جدایی

 

3 -یَومُ الجَمع: روز جمع شدن انسان‌ها

 

 

 خداوند در آیه 58 سوره یس از کدام نعمت بهشتیان یاد کرده است؟

 

1 -نعمت امنیت و آرامش

 

2 - درود و تحیت از سوی پروردگار بخشنده

 

3 -خوش‌گفتاری فرشتگان با بهشتیان

 

 

کدام گزینه درباره آیه 57 سوره یس نادرست است؟

 

1 -بر اساس این آیه بهشتیان هر چه از خدا بخواهند، به آنان عطا می‌شود.

 

2 - بر اساس این آیه، بهشتیان همواره خداوند را سپاس کرده و دعا می‌خوانند.

 

3 -در این آیه به نعمت میوه‌های ویژه بهشتی اشاره شده است.

 

 

در کدام یک از آیات زیر از نعمت همسران بهشتی سخن به میان نیامده است؟

1 -آیه 53 سوره یس

 

2 -آیه 22 سوره واقعه

 

3 -آیه 22 سوره صافات

 

 

در آیه 55 سوره مبارکه یس، به کدام نعمت بهشتیان اشاره شده است؟

 

1 -برخورداری از میوه‌های متنوع و گوناگون

 

2 -سرور و شادمانی و مشغول بودن به نعمت‌های خداوند

 

3 -بهره‌مندی از همسران بهشتی

 

موضوع کلی آیه 54 سوره مبارکه یس چیست؟

 

1 -تأکید بر عدالت خداوند در حسابرسی و جزای اعمال بندگان

 

2 -تأکید بر قدرت خداوند در برپایی قیامت

 

3 -عذاب سخت ظالمان و ستمگران در قیامت

 

در آیه 53 سوره مبارکه یس، خداوند از وقوع ناگهانی و سریع چه حادثه‌ای خبر می‌دهد؟

1 -عذاب کافران

 

2 -محشور شدن انسان‌ها

 

3 –مرگ

 

از آیه 52 سوره یس چه نکته‌ای برداشت می‌گردد؟

 

1 -کافران هنگام برپایی قیامت، به گمراهی و اشتباه خود اعتراف می‌کنند.

 

2 -کافران هنگام برپایی قیامت، به درستی دعوت پیامبران اعتراف می‌کنند.

 

3 -هر دو مورد

 

آیه 51 سوره مبارکه یس، به کدام مرحله از وقوع قیامت اشاره دارد؟

 

1 -برانگیخته شدن مردگان از قبرها

 

2 -حضور همگان در پیشگاه پروردگار

 

3 -هر دو مورد

 

پیام کلی آیه 50 سوره مبارکه یس درباره کافران چیست؟

1 -دست آنها هنگام مرگ از تمام اسباب و وابستگی‌های دنیوی کوتاه است.

 

2 -در قیامت از عذاب خداوند رهایی ندارند.

 

3 -در قیامت به آنان اجازه حرف زدن داده نخواهد شد.

 

1. کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟

سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است.

2. چند سوره با «الحمدلله» شروع می شود؟

پنج سوره با «الحمد الله» شروع می‌شود. «1. حمد، 2. انعام، 3. کهف، 4. سبأ، 5. فاطر».

3. کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟

سوره «تکویر» تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است.

4. نام چه تعداد از سوره‌های قرآن یک حرفی است؟

نام سوره‌های «ق، ص، ن» یک حرفی است.

5. سوره‌ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟

سورة «حج».

6. چند سوره با «اِنّا» شروع می‌شود؟

چهار سوره با «انّا» آغاز می‌شود: «1. فتح، 2. نوح، 3.قدر، 4. کوثر».

7. کدام سوره به سوره « امام حسین ـ علیه السلام ـ » معروف است؟

سوره «فجر» به سوره امام حسین ـ علیه السلام ـ معروف است.

8. سوره‌ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ » می‌باشد چه نام دارد؟

سوره «صف» تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ است.

9. کدام سوره «همنام یکی از شهرهای ایران» است؟

سوره «نور» همنام شهرستان نور در استان مازندران است.

10. سوره‌هایی که به «مسبّحات» مشهور هستند کدامند؟

سوره‌های «اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه،‌ تغابن و اعلی» به مسبّحات مشهور هستند.

11. چه تعداد از سوره‌های قرآن «مکی» و چه تعداد از آن‌ها «مدنی» هستند؟

«86 سوره مکی» و «28 سوره مدنی» است.

12. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام «قبیله پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » است؟

سوره «قریش» همنام قبیله حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است.

13. کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟

سوره «یس» به قلب قرآن معروف است.

14. سور‌ه‌ای که پنج بار کلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟

در سوره «حج» پنج بار کلمه الله آمده است.

15. کدام سوره قرآن کریم است که غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) «حرف میم» در آن به کار نرفته است؟

در سوره «کوثر» به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی‌باشد.

16. چه تعداد از سوره‌های قرآن با «اٍذا‌» شروع می‌شود؟

سوره‌های «واقعه، منافقون،‌ تکویر، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال» با «اذا» شروع می‌شوند.

17. کدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟

سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است.

18. سوره‌هایی که به «عزائم» مشهور هستند کدامند؟

سوره‌های «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند.

19. کدام سوره «همنام یکی از دانشمندان» است؟

سوره «لقمان».

20. سوره‌ای که غیر از «بسم الله الرحمن الرحیم» تنها یک «کسره» در آن به کار برده شده است چه نام دارد؟

سوره‌ای که غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یک کسره در آن به کاربرده شده است سوره «توحید» است.

21. کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است؟

سوره «طارق» تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است.

22. چه تعداد از سوره‌های قرآن اول اسمشان حرف «الف» می‌باشد؟

چهارده سوره است که اول اسمشان حرف الف می‌باشد: «1. آل عمران، 2. احزاب، 3. اخلاص، 4. اعراف، 5. اعلی، 6. انفال، 7. انبیاء، 8. انعام، 9. انشقاق، 10. احقاف، 11. اسرائیل، 12. ابراهیم، 13. انشراح، 14. انفطار».

23. چند سوره با «یا ایها النبی» آغاز می‌شود؟

سه سوره با «ایها النبی» شورع می‌شوند: «1. احزاب، 2. طلاق، 3. تحریم».

24. سوره‌هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کردند کدامند؟

سوره‌هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کردند سوره‌های «هود، واقعه، مرسلات و نبأ» می‌باشد.

25. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از جنگ‌های پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است؟

سوره «احزاب» همنام یکی از جنگ‌های حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ می‌باشد.

26. در کدام سوره ماجرای هلاکت‌بار فرعون و یارانش بیان شده است؟

ماجرای فرعون و یارانش در سوره «یونس» بیان شده است.

27. کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است؟

سوره «حدید» به معنای «آهن» است.

28. چه تعداد از سوره‌های قرآن «سجده واجب» دارد؟

سوره‌های «سجده، فصلت» نجم و علق» سجده واجب دارند.

29. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از «اصول دین» است؟

سوره «توحید» همنام یکی از اصول دین می‌باشد.

30. تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ می‌باشد؟

تعداد کلمات سوره «العصر» برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد.

31. نام چه تعداد از سوره‌های قرآن «اول اسمشان حرف میم» می‌باشد؟

پانزده سوره قرآن اول اسم‌شان حرف میم می‌باشد. «1. مائده، 2. مدثر، 3. منافقون، 4. مؤمن، 5. مطففین، 6.مرسلات، 7. معارج، 8. مجادله، 9. مؤمنون، 10. ماعون، 11. مریم، 12. محمّد، 13. ملک، 14. ممتحنه، 15. مزمّل».

32. کدامیک از سوره‌های قرآن «به زبان بندگان» نازل شده است؟

سوره «حمد» به زبان بندگان نازل شده است

33. کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟

سوره «تین».

34. کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟

قرآن کریم در سوره «حمد» خلاصه شده است.

35. کدام سورة قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟

سوره «توبه»

36. کدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟

سوره «الرحمن» به عروس قرآن معروف است.

37. سوره‌هایی که به «حامدات» معروفند چه نام دارند؟

سوره‌های «انعام، فاتحة الکتاب، کهف، سبأ و فاطر»‌ به حامدات مشهور هستند.

38. کدام سوره است که معادل «یک سوم قرآن» است؟

سوره «توحید»معادل یک سوم قرآن است.

39. چند یک از سوره‌های قرآن «با صیغه قسم» شروع می‌شود؟

سوره‌های «عصر، عادیات، ‌تین، ضحی، شمس، بلد، ‌فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، ‌نجم، طور، ذاریات، صافات، ن، ص، ق و لیل».

40. نام چند یک از سوره‌ها «نقطه» ندارد؟

اسامی سوره‌های بی‌نقطه عبارتند از حمد،‌ رعد،‌ طور، روم و مسد، محمد

41. کدام یک از سوره‌های بزرگ قرآن به‌طور کامل یکجا نازل شده است؟

سوره «مرسلات» به صورت یکجا و کامل نازل شده است.

42. کدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟

سوره «شمس» به ناقه صالح معروف است.

43. سوره‌هایی که به «حوامیم» معروفند چه نام دراند؟

سوره‌های «زخرف، حم، ‌المؤمن، سجده، ‌حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان» به حوامیم مشهور هستند.

44. چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد؟

سوره‌های «طلاق و تحریم» تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد.

45. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟

سوره «جمعه».

46. چه تعداد از سوره‌های کوچک قرآن یکجا نازل شده است؟

سوره‌های «کوثر، نصر،‌ لهب و اخلاص» به صورت کامل و یکجا نازل شده‌اند.

47. چند سوره قرآن با کلمه «قل» آغاز می‌شود؟

پنج سوره با کلمه «قل» آغاز می‌شوند: «جن، کافرون، اخلاص، فلق، ناس».

48. کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟

سوره «نمل» دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.

49. کدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟

سوره «حمد».

50. چه تعداد از سوره‌های قرآن با «حروف مقطعه» آغاز می‌شوند؟

تعداد «29 سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز می‌شوند.

51. کدام سوره «دومرتبه» بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟

«سوره حمد» دو مرتبه بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده یک بار در مدینه و یک بار در مکه.

52. کدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام می‌شود؟

سوره «صافات» با قسم شروع شده و با حمد تمام می‌شود.

53. کدام سوره به نام موجود زنده‌ای است که با چشم دیده نمی‌شود؟

سوره «جن».

54. کدام سوره است که هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه «الله» آمده است؟

سوره «زمر» هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه الله آمده است.

55. سوره‌ای را نام ببرید که نام یکی از میوه‌هاست؟

سوره‌ای که به نام یکی از میوه‌ها است سوره «تین» است.

56. چه تعدا از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج‌تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است؟

چهار سوره تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است: «1. فلق، 2. لهب، 3. فیل، 4. قدر».

57. کدامیک از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟

سوره «بقره» با دعا ختم می‌شود.

58. کدام سوره است که «یک دوازدهم قرآن» را در خود جای داده است؟

سوره‌ای که یک دوازدهم قرآن را در خود جای داده است سوره «بقره» است.

59. کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از کشورها است؟

سوره «روم» همنام یک کشور است.

60. در کدام سوره افراد عیب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟

در سوره «همزه» از افراد عیب‌جو انتقاد شده است.

61. کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه «الله» آمده است؟

کلمه «الله» در تمام آیات سورة «مجادله، آمده است.

62. کدام سوره به «ریحانة القرآن» معروف است؟

سوره «یس» به ریحانة القرآن معروف است.

63. کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟

سوره «حمد».

64. در کدام سوره کلمه «الله» چهل بار آمده است؟

در سوره «مجادله» چهل بار کلمه «الله» ذکر شده است.

65. کدام سوره همنام یکی از «اعیاد اسلامی» است؟

سوره «جمعه».

66. کدام سوره «دوجزء و نیم کل قرآن» را در خود جای داده است؟

سوره «بقره» دو جزء و نیم کل قرآن را در خود جای داده است.

67. در سوره تکویر کلمه «اِذا» چند بار تکرار شده است؟

در سوره تکویر کلمه اذا «12 بار» آمده است.

68. کدام سوره قرآن است که اولش ستایش، وسطش اخلاص و آخرش نیایش است؟

سوره «حمد».

69. چند سوره با «الر» شروع می‌شوند؟

سوره‌های یونس، هود، یوسف،‌ ابراهیم و حجر.

70. کدام سوره است که آن را سوره «حبیب نجار» نیز می‌نامند؟

سوره‌ای که آن را حبیب نجار می‌نامند سوره «یس» است.

71. سوره‌هایی که به نام «قیامت» هستند کدامند؟

سوره‌های رعد، ‌قیامه، واقعه، قارعه، ‌نبأ، زلزال، جاثیه، ‌تغابن و حشر.

72. سوره‌هایی که به «معوذتین» معروفند چه نام دارند؟

سوره‌های «فلق و ناس» به (معوذتین) معروفند.

73. در کدام سوره «دو سجده مستحبی» قرار دارد؟

«سوره‌ حج» دو سجده مستحبی دارد.

74. نام دو سوره در قرآن است که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده می‌شود آن دو سوره کدامند؟

سوره‌های «لیل و تبت».

75. کدام سورة قرآن به «المصابیح» معروف است؟

سوره «فصلت» به المصابیح نیز معروف است.

76. سوره‌ای که به «ملائکه» نیز منسوب است چه نام دارد؟

سوره «فاطر» به ملائکه منسوب است.

77. کدام سوره است که خداوند از تمام نعمت‌های بهشتی در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ از «حورالعین» نام نبرده است؟

«سوره انسان».

78. نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می‌شود؟

سوره «اعلی» که اگر حرف اول آن الف را برداریم می‌شود «علی».

79. کدام سوره است که اگر نامش برعکس کنیم نام نوعی از سبزیجات می‌شود؟

سوره «ملک».

80. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی دیگر از سوره‌های قرآن می‌شود؟

سوره محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ که اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «حمد».

81. سوره‌هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده است کدامند؟

سوره‌های «تبت، لیل،‌ شمس، عصر، قارعه، عبس و ...».

82. نام چند سوره را ببرید که از صفات خداوند متعال باشند؟

سوره‌های «فاطر، نور، رحمن، اعلی و ...» از صفات خداوند می‌باشد.

83. نام کدام سوره قرآن است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از شهرهای عربستان می‌شود؟

سوره «سجده» اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «جده».

84. چند سوره با کلمه «الم» آغاز می‌شوند؟

سوره‌های «انشراح و فیل» با کلمه (اَلَم) شروع می‌شوند.

85. کدام سوره به «السبع المثانی» نیز معروف است؟

«سوره حمد» به «سوره المثانی» معروف است.

86. به کدام سوره «العقود» نیز گفته می‌‌شود؟

«سوره مائده».

87. به کدام سوره «موسی و فرعون» هم می‌گویند؟

به سوره «قصص» (موسی و فرعون) هم می‌گویند.

88. کدام سوره به «فسطاط القرآن» معروف است؟

سوره «بقره» به (فسطاط القرآن) معروف است.

89. چند سوره با «تبارک الذی» آغاز می‌شوند؟

سوره‌های «فرقان و ملک» با (تبارک الذی) آغاز می‌شوند.

90. سوره‌هایی را که با «ایها الذین آمنوا» آغاز می‌شوند نام ببرید؟

سوره‌های ممتحنه، حجرات و مائده با «یا ایها الذین آمنوا» آغاز می‌شوند.

91. یکی از نام‌های دیگر این سوره «المضاجع» می‌باشد این سوره چه نام دارد؟

المضاجع نام دیگر سوره سجده است.

92. سوره‌هایی که با این آیه «فسبح باسم ربک العظیم» ختم می‌شوند کدامند؟

سوره‌های «حاقه واقعه»با آیة (فسبح باسم ربک العظیم) ختم می‌شوند.

93. «سوره‌های مدنی طی چند سال» نازل شده‌اند؟

سوره‌های مدنی «طی 10 سال» نازل شدند.

94. در کدام سورة قرآن کریم داستان «فضیل عیاض» بیان شده است؟

داستان ( فضیل عیاض) در سوره «حدید آیه 17» آمده است.

95. چند سوره با کلمه «هل» شروع می‌شوند؟

سوره‌های «دهر و غاشیه»با کلمه (هل) شروع می‌شوند.

96. سوره‌هایی که به «طواسین» معروفند کدامند؟

سوره‌های «شعرا، نمل و قصص» به (طواسین) معروفند.

97. سوره‌هایی که به «زهروان» معروفند کدامند؟

سوره‌های «بقره و آل عمران» به (زهروان) معروف هستند.

98. سوره‌های مکّی طی چند سال نازل شده‌اند؟

سوره‌های «مکی» طی «13 سال» نازل شده‌اند.

99. سوره‌هایی که به «عتاق» معروفند کدامند؟

سوره‌های «اسری، ‌کهف، ‌مریم، طه و انبیاء» به (عتاق) معروفند.

100. چه تعداد از سوره‌های قرآن با کلمه «قد» شروع می‌شوند؟

سوره‌های «مجادله و مؤمنون» با کلمه (قد) شروع می‌شوند.

101. سوره‌ای که درباره روزگار است چه نام دارد؟‌

سوره‌ای که در باره روزگار است سوره «دهر» است.

102. کدام سوره قرآن منسوب به «اولین پیشوای شیعیان امام علی ـ علیه السلام ـ است؟

سوره «عادیات» منسوب به ( حضرت علی ـ علیه السلام ـ ) است.

103. سوره‌هایی را که به نام زمان‌هایی از شب و روز هستند کدامند؟

سوره‌های «فلق» به معنای (صبح)، «لیل» به معنای (شب) و «فجر» به معنای (سپیده‌دم).

104. کدام سوره به «بنی اسرائیل» منسوب است؟

سوره «اسری» به (بنی اسرائیل) نیز معروف است.

105. چه تعداد از سوره‌های قرآن در «جزء 30» قرار دارند؟

«37 سوره» قرآن در جزء 30 قرار دارند.

106. سوره‌هایی که توصیه شده در «نماز جمعه» خوانده شوند چه نام دارند؟

سوره هایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: «منافقون و جمعه».

107. سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف «د» ختم می‌شوند کدام است؟

سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف «د» تمام می‌شود (اخلاص) است.

108. نام دیگر کدام سوره قرآن «النساء القصری» یعنی (نساء کوتاه) می‌باشد؟

سوره‌ای که به «نساء کوتاه» نیز معروف است «طلاق» می ‌باشد.

109. کدام سوره در شأن «اهل‌بیت ـ علیه السلام ـ » نازل شده است؟

سوره‌ای که در «شأن اهل البیت ـ علیهم السلام ـ » نازل شده است سوره دهر است.

110. کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف «ر» ختم می‌شوند؟

سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف«ر» ختم می‌شوند «کوثر» می‌باشد.

111. در کدام سوره قرآن راجع به «آفرینش انسان» سخن به میان آمده است؟

در سوره «حجرآیه 26» راجع به (آفرینش انسان) اشاره شده است.

112. در کدام سوره به «اولین قبلة مسلمین» (بیت المقدس) اشاره شده است؟

راجع به اولین (قبلة مسلمین) در سوره «اسراء» اشاره شده است.

113. نام کدام یک از سوره‌های قرآن است که اگر آن را برعکس کنیم یکی از واجبات نماز می‌شود؟

سوره «تین» که بر عکس آن می‌شود «نیت».

114. در کدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهی» در یک خط آمده است؟

«سوره اعراف آیه 133».

115. کدام سوره «سورة اخلاق و ادب» است؟

سوره «حجرات» سورة اخلاق و ادب است.

116. در کدام سوره «حکم اسیران جنگی» بیان شده است؟

حکم اسیران جنگی در سوره انفال 67-70.

117. در کدام سوره خداوند به پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ «دستور قرائت و تلاوت قرآن» را می‌دهد؟

سوره علق.

118. چند سوره با «طسم» شروع می‌شوند؟

سوره‌های «قصص و شعراء» با «طسم» آغاز می‌شوند.

119. نام کدام سوره‌ها از «دو حرف» تشکیل شده‌اند؟

نام سوره‌های «حج، طه، یس، صفّ،‌ جنّ و عمّ» از دو حرف تشکیل شده است.

120. «الدین» نام دیگر کدام یک از سوره‌های قرآن است؟

سوره ماعون.

121. در کدام سوره به «قوانین مربوط به ازدواج» اشاره شده است؟

در سورة «نساء» (قوانین ازدواج) اشاره شده است.

122. نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس کنیم «نام یک پرنده» می‌شود؟

سوره مورد نظر سوره «روم» می‌باشد که بر عکس آن می‌شود «مور».

123. در کدام سوره قرآن به مطالعه در «اسرار آفرینش» سفارش شده است؟

سوره حجر.

124. چند سوره با «تسبیح» آغاز می‌شوند؟

سوره‌هایی که با تسبیح شروع می‌شوند عبارتند از: «اسری، اعلی، جمعه،‌ تغابن، صف، ‌حدید و حشر».

125. داستان «گوساله پرستی بنی اسرائیل» در کدام سوره بیان شده است؟

این داستان در «سوره طه» بیان شده است.

126. «قانون ارث» در کدام سوره بیان شده است؟

(قانون ارث) در سوره «نساء» بیان شده است.

127. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «یکی از نام‌های پسران» می‌شود؟

سوره مورد نظر «توحید» می‌باشد که اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «وحید».

128. در کدام سوره به داستان «شب تاریخی هجرت پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ از مکه به مدینه اشاره شده‌است؟

سوره انفال.

129. چند سوره با کلمه «وَیْل» شروع می‌شوند؟

سوره‌های «مطففین و همزه» با کلمه «ویل» آغاز می‌شوند.

130. در کدام سورة قرآن «بیست و هفت صفت از صفات الهی» ذکر شده است؟

در سوره «حشر» (بیست و هفت صفت از صفات الهی) بیان شده است.

131. در کدام سوره «سرگذشت آدم ـ علیه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان» بیان شده است؟

«سوره طه، اعراف آیات 11 الی 27  و سوره بقره آیات 30 الی 38 »

132. نام چه تعداد از سوره‌ها از «یک حرف» تشکیل شده است؟

سوره‌های «ص، ق و ن».

133. در کدام سوره به موضوع «اطاعت از رهبری» اشاره شده است؟

سوره نساء.

134. «الانسان» و «الابرار» نام‌های کدام سوره هستند؟

«سوره دهر».

135. سوره‌ای که تمام آیاتش با «س» ختم می‌شود کدام است؟

سوره «ناس» تمام آیاتش با (س) ختم می‌شود.

136. «الغافر» به کدام سوره گفته می‌شود؟

به سوره «مؤمن» (الغافر) نیز گفته می‌شود.

137. چند سوره با حروف «الم» شروع می‌شوند و این سوره‌ها کدامند؟

سوره‌های «بقره، عنکبوت، آل عمران،‌ روم،‌ لقمان و سجده».

138. به کدام سوره «تبارک» نیز گفته می‌شود؟

به سوره «ملک» تبارک هم گفته می‌شود.

139. در کدام سوره راجع به «داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟

در سوره «انفال» راجع به «جنگ بدر» اشار شده است.

140. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «نام یکی از فلزات» می‌شود؟

سوره مورد نظر سوره «شمس» می‌باشد که اگر حرف اول آن را برداریم می‌شود «مس».

141. چه تعداد از سوره‌های قرآن با کلمة «یا ایها الناس» شروع می‌‌شوند؟

سوره‌های «نساء و حج» با کلمة «یا ایها الناس» آغاز می‌شود.

142. «القتال» به کدام سوره اطلاق می‌شود؟

به سوره «محمد» (القتال) اطلاق می‌شود.

143. در کدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟

در سوره «قصص» به داستان «قارون» اشاره شده است.

144. نام‌های دیگر سوره توبه کدامند؟

نام‌های دیگر این سوره عبارتند از: «العذاب،‌ الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و ...».

145. در کدام سورة قرآن خداوند متعال به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ دستور داده‌اند که از شرّ وسوسه‌گران به خدا پناه ببرد؟

سوره «ناس».

146. «الشریعه» نام دیگر کدام سوره است؟

«الشریعه» نام دیگر سوره «جاثیه» است.

147. نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس بخوانیم به معنای «قدرت و توان» می‌شود؟

سوره مورد نظر «قمر» می‌باشد که برعکس آن می‌شود «رمق».

148. سوره‌ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می‌شود چه نام دارد؟

سوره «لیل» تمام آیاتش با حرف «ی» ختم می‌شود.

149. در کدام سوره قرآن به موضوع «سجده کردن فرشتگان به آدم ـ علیه السلام ـ » اشاره شده است؟

در سوره «ص» به این موضوع اشاره شده است.

150. «اقتربت الساعه» نام دیگر کدام سوره است؟

«سوره قمر».

151. چه تعداد از سوره‌های قرآن با «حم» شروع می‌شوند؟

سوره‌های «مؤمن،‌ فصلت، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف» با «حم» شروع می‌شوند.

152. نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنی «راز»‌ می‌شود.

سوره مورد نظر «زمر» می‌باشد که برعکس آن می‌شود «رمز».

153. «الباسقات» نام دیگر کدام سوره است؟

«الباسقات» نام دیگر سورة «ق» می‌باشد.

154. چند سوره با کلمه «اقْتَرَبَ» شروع می‌شوند؟

سوره‌های «قمر و انبیاء».

 

منبع: irani.blog.ir

 

باتوجه به آیات 49 تا 55 سورۀ مبارکۀ صاد، پرهیزگاران در مقابل چه گروهی قرار گرفته اند؟

1.      گمراهان

2.      طغیانگران

3.      مفسدان

4.      مکذبان

با توجه به آیۀ 66 سورۀ مبارکۀ زمر، پیامبر(ص) با انجام کدام کار، در زمرۀ شاکران قرار می گیرد؟

1.عبادت خدا

2.انفاق در راه خدا

3.جهاد در راه خدا

4.تبلیغ قرآن

 

اینکه ابتدای آیۀ ۴۶ سورۀ مبارکۀ انفال با فرمان به اطاعت از خدا و پیامبر اکرم(ص)آغاز شده است، به چه معناست؟

۱. قوی‏ترین یار انسان‌ها در سختی‌ها و مشکلات، صبر در راه حق است

۲. اتحاد و انسجام ملی در سایۀ‌ اطاعت از خدا و رهبر دینی امکان‎پذیر است

۳. نزاع و دودستگی سبب ازبین‌رفتن‌ شوکت مسلمانان نزد مشرکان است

۴. دودستگی پیامد ناشکیبایی در برابر مشکلات حرکت در مسیر حق است

از دیدگاه پیامبر اکرم(ص) کدام عمل از هر نماز و روزه‌ای پرفضیلت‏تر است؟

۱. آشتی برقرارکردن بین افراد

۲. نظم در امور زندگی

۳. انفاق به مستمندان

۴. تحصیل علوم دینی

با توجه به آیات 36 تا 38 سورۀ مبارکۀ زخرف، فاصله‏اى طولانى بین خود و شیطان آرزوی چه کسانی در قیامت است؟

1.اعراض کنندگان از یاد خدا

2.اعراض کنندگان از رسول خدا

3.اعراض کنندگان از انفاق

4.اعراض کنندگان از قرآن

 

سوالات و پاسخنامه آزمون  

 

* شایان ذکر است گزینه صحیح سوالات چهارگزینه‌ای با رنگ قرمز مشخص شده و زیر آنها خط کشیده شده است .

 

 1. عبارت قرآنی «  وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ » به کدام موضوع اشاره دارد؟ (بقره آیه28)

الف) تناسخ و بازگشت ارواح پس از مرگ به دنیا

 ب)  حیات برزخی (از هنگام مرگ تا وقوع قیامت)

 ج)  حیات اخروی در رستاخیز و قیامت

 د)  رجعت ارواح مؤمنان واقعی ، به هنگام ظهور حضرت حجت (ع)

   (تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 205)

 

 

 1. ترجمه صحیح عبارت « الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ » چیست؟  (بقره ، آیه46)

الف) آنهایی که می دانند دیدار کننده پروردگار خویشند

ب‌)   آن کسانی که گمان دارند پروردگار خویش را می بینند

ج) آنانی که احتمال زیاد می دهند خدای خویش را ملاقات می کنند

د) آنهایی که شک دارند که پروردگار خویش را دیدار کننده باشند

(تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص  )

 

 1. فرشتگان از کجا دانستند که آدم در زمین خونریزی و فساد خواهد کرد؟   

الف) خداوند قبلاً آینده انسان را بطور اجمال برای آنها بیان فرموده بود.

ب)  ملائکه با توجه به محدودیت جهان ماده و طبع زیاده طلب آدمی این مطلب را فهمیدند.

 ج)  بخاطر وجود مخلوقات قبل از انسان که در زمین فساد گری می کردند.

 د)  همه موارد صحیح است.                          

  (تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 215)

 

 1. در آیۀ «وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ لِیُحَاجُّوکُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّکُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» مراد از  «بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ» چیست؟

      الف)سرزمینهایی که یهود آنها را فتح کرده است

      ب)نعمتهای الهی که خداوند برای امتحانِ منافقان، به آنها داده است

      ج) گشودن درهای اسرار الهی و خبرهای مربوط به شریعت آینده به روی یهود

      د) حکم و فرمان الهی دربارۀ مسلمانان و منافقان

      (تفسیر نمونه، ج1، ص315)

 

 1. واژه « فرقان» به چه معناست؟

      الف) کتابی متفاوت                                                ج) وسیله تشخیص حق از باطل

ب) نابود کننده باطل                                              د) درخشنده و نورانی

      (تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 305)

 

 1. کدام تفسیر از « أَمَانِیَّ » با معنای آیۀ «وَمِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لَا یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِلَّا أَمَانِیَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ » سازگار است؟

    الف) ویژگی‌های واقعی آخرین پیامبر که در تورات آمده و عوام یهود به دنبال فهم آن بودند.

     ب) آیات تحریف شده‌ای که دانشمندان یهود در اختیار عوام قرار می‌دادند.

      ج) تصوّرات و تفسیرهای موهومی که عوام یهود از چگونگی نزول تورات داشتند.

      د)پندارهای باطلی که عوام یهود دربارۀ قرآن و منشأ آن داشتند.

      (تفسیر نمونه، ج1، ص317ـ318)

 

 1. منظور از «خَطِیئَتُهُ» در «وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ» چیست؟

   الف) گناه کبیره یا صغیره‌ای که به صورت غیر عمدی تحقق یافته‌ است.

   ب) گناه کبیره یا آثار گناه که بر قلب و جان انسان می نشیند.

   ج) گناه صغیره‌ای که در اثر اصرار گناهکار بر آن به کبیره بدل شده است.

   د)ترک اولی، که انسان را در ورطۀ گناهان کبیره و صغیره می‌اندازد.

   (تفسیر نمونه، ج1، ص323)

 

 1. در آیۀ «  فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ » ، « بَاءُوا » کنایه از چیست؟

      الف) خریدن                                                     ج) استحقاق یافتن

      ب) چشیدن                                                      د) افزودن

      (تفسیر نمونه، ج1، ص347)

 

 1. واژه «حطّة» در لغت به چه معناست؟

الف) محو و نابود شدن                                        ج) تقاضای پیروزی کردن

ب‌)          ریزش و پائین آوردن                                     د) درخواست کمک کردن

      (تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 321)

 

 1. کدام گزینه درباره عبارت «قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا» صحیح است؟

       الف) یهودیان چنین سخنی را واقعاً بر زبان رانده‌اند.

       ب) یهودیان با عمل خویش واقعیت نهفته در این  عبارت را نشان می‌دادند.

       ج) بین گفتار و کردار یهودیان تناقض وجود دارد.

       د) یهودیان علی‌رغم علاقه به اطاعت از حق تحت تأثیر وسوسه‌ها، عصیان می‌کردند.

       (تفسیر نمونه، ج1، ص352)

 

 1. دلیل تعبیر «عَلَی حَیَاةٍ » (به صورت نکره) در «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ» چه می‌تواند باشد؟

    الف) تحقیر                                                         ج) عمومیت

    ب) تعظیم                                                          د) تنکیر

    (تفسیر نمونه، ج1، ص357)

 

 1. بررسی شأن نزول آیۀ « قُلْ مَنْ کَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ» از کدامیک از ویژگیهای ملت یهود پرده برمی‌دارد؟ 

   الف) برتری جویی ملت یهود                                     ج) بهانه جویی ملت یهود

   ب) تبعیض نژادی در ملت یهود                                  د) دشمنی ملت یهود با خدا و فرشتگان او

      (تفسیر نمونه، ج1، ص362)

 

 1. پیام آیۀ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا» کدام است؟

    الف) مخالفت با سنتهای اقوام و ادیان گذشته از سوی مسلمانان

    ب)تقویت ارتباطات اجتماعی میان مسلمانان

    ج) ندادن بهانه به دست دشمن از سوی مسلمانان

    د)استفاده نکردن از واژگان مشترک با یهود از سوی مسلمانان     

    (تفسیر نمونه، ج1، ص384)

 

 1. به باور بیشتر مفسران «أَمْر» در آیۀ «فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ» به چه معناست؟

      الف) فرمان جهاد                                                ج) عذاب الهی

      ب) وعدۀ پیروزی بر کفّار                                       د) فتح مکه

      (تفسیر نمونه، ج1، ص399)

 

 1. بر اساس آیۀ «وَقَالُوا کُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ» مهمترین اصل در شناخت آیین پاک از آیین های انحرافی چیست؟

   الف) پیروی از شریعتی معتدل و میانه رو                      ج) برائت جستن از یهود و نصاری

   ب) رعایت کامل اصل توحید                                     د) عناد نداشتن در برابر حقّ

   (تفسیر نمونه، ج1، ص468)

 

 1. کدام گزینه در مورد آیه « وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ » صحیح است؟  (بقره آیه190)

الف) این آیه ناسخ آیه ای است که منع از پیکار می کند.

 ب) این آیه ، با آیه « وَقَاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّةً » منسوخ شده است.

 ج) مسأله پیکار با مشرکین تا فتح مکه واجب نبوده است.

 د)  تغییر حکم جهاد با دشمنان اسلام در این آیه به خاطر تغییر شرایط است.

 (تفسیر نمونه ، ج 2 ، ص 31)

 

 1. عبارت قرآنی « وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ ...» در آیه 143 سوره بقره به کدام گزینه اشاره دارد؟

      الف) جاودانه بودن ایمان و خلل ناپذیری آن

      ب) باطل نشدن عبادات بخاطر تغییر قبله

      ج) عدم تمایل خداوند به نادیده گرفتن ایمان مؤمنان

      د) ضایع نشدن ایمان بخاطر بطلان اعمالی که از فروع دین هستند

      (تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 554)

 

 1. با توجه به آیه « وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَکِنْ لَا تَشْعُرُونَ » کدام تفسیر در مورد حیات جاودان شهیدان صحیح است؟  (بقره154)

الف) شهیدان دارای حیات روحانی و برزخی هستند با این امتیاز که در جوار رحمت حق و در نعمتهای اویند.

 ب) حیات به معنی «هدایت» است و هر کس در راه خدا شهید شود یعنی به معنای واقعی هدایت شده است.

 ج)  حیات جاوید شهیدان یعنی زنده ماندن نام آنها و مکتب آنهاست.

 د)   شهیدان دارای یک «حیات غیبی» اند که مخصوص به ایشان است.

 (تفسیر نمونه ، ج 2 ، ص 595)

 

 1. واژه «تزکیه»‌ در لغت به چه معناست؟

الف) افزودن و رشد دادن                                        ج) آماده ساختن برای پذیرش

ب) زکات دادن                                                    د) توجه به پاکیزگی

(تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 583)

 

 1. آیه شریفه «الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ» به چه نکته ای اشاره دارد؟  (بقره ، آیه147)

الف) تهدیدی از جانب خداست بخاطر احتمال لغزش و تردید پیامبر(ص) در پیگیری اهداف

ب) هشداری نسبت به پیامبر (ص) است درباره سمپاشی های فرهنگی دشمنان

ج) دلداری خداوند به پیامبر(ص) خود است تا او را در پیگیری اهداف استوار تر کند

د) اساساً این آیه خطاب به پیامبر(ص) نیست بلکه روی خطاب آیه به تازه مسلمانان است

(تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 572)

 1. آیه شریفه « إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ ...» ‌در مورد چه کسانی نازل شد؟  (بقره ، آیه159)

الف) برخی از دانشمندان یهود                           ج) بزرگان قریش که از حقانیت پیامبر(ص) آگاه بودند

ب) برخی از بزرگان مسیحیت نجران                           د) همه دانشمندان که حقایق دین را کتمان می کنند

(تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 621)

 

 1. « أَیَّامٍ مَعْدُودَاتٍ» ، در آیۀ « وَاذْکُرُوا اللَّهَ فِی اََیَّامٍ مَعْدُودَاتٍ» اشاره به چه زمانی دارد؟

   الف) یازده تا سیزدهم ذی الحجه                               ج) روز عرفه

    ب) ایام وقوف حجاج در مزدلفه                                د) ده روز نخست ذی الحجه 

      (تفسیر نمونه، ج2، ص70)

 

 1. واژه «انداد» در لغت به چه معناست؟

الف) جمع (نادّ) به معنی همیار                              ج) جمع ( ندّ ) به معنی معبود

ب) جمع (نادی) به معنی کمک کار                         د) جمع ( ندّ ) به معنی مثل و شبیه

(تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 636)

 

 

 1. به باور بیشتر مفسران مقصود از «تَوَلَّى» در آیۀ «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الْأَرْضِ...» چیست؟

   الف) دوست داشتن                                              ج) قبول حکومت

   ب) روی برگرداندن                                              د) روی آوردن به کفر

   (تفسیر نمونه، ج2، ص74)

 

 1. از دیدگاه علامه طباطبایی آیۀ «کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ»            نشانگر کدامیک از اقسام عصمت است؟

 الف) عصمت از خطا هنگام دریافت وحی                   ج) عصمت از گناه

 ب) عصمت از خطا در تبلیغ                                   د) عصمت در تبیین

 (تفسیر نمونه، ج2، ص99)

 

 1. کدام گزینه درباره مفهوم « وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى...»‌ صحیح است؟

الف) انسان نباید به اموال خود علاقه مند باشد

ب) انسان باید به هر چه علاقه مند بود آنرا از خود دور کند

ج) انسان با تمام علاقه ای که به مال دارد باید از آن انفاق کند

د) کار نیکو فقط از طریق دستگیری از مستمندان حاصل می شود

(تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 676)

 

 

 1. مصداق « الصَّلاةِ الْوُسْطَى » در آیۀ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ» چیست؟

    الف) نماز صبح                                                    ج) نماز مغرب

    ب) نماز شب                                                       د) نماز ظهر

     (تفسیر نمونه، ج2، ص207)

 

 1. کدام گزینه درباره مفهوم عبارت «کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّیْلِ » صحیح است؟  (بقره ، آیه187)

الف) این عبارت به اعتدال در خوردن و آشامیدن برای روزه داران اشاره می کند.

ب) این آیه شاخصی است برای وقت نماز شب و وقت فضیلت آن

ج) این عبارت نشان دهنده آغاز و پایان زمان روزه داری در شبانه روز است

د) در ابتدای بعثت آغاز روزه داری از طلوع آفتاب تا غروب آن بود

(تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص )

 

 1. از آیۀ «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیَاهُمْ» کدامیک از عقاید شیعه را می‌توان استنباط کرد؟

      الف) رجعت                                                       ج) معاد روحانی

       ب) بداء                                                            د) شفاعت

       (تفسیر نمونه، ج2، ص222)

 

 1. آیۀ «وَمَنْ یُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» گویای چه حقیقتی است؟

    الف) دخل و تصرف انسان در نعمتهای طبیعی             

    ب) از میان بردن نعمتها و مواهب با گناه

    ج) دگرگون کردن نعمت به نقمت به دلیل ناسپاسی در زندگی دنیا

    د) استفاده از منابع مادی و معنوی در مسیرهای انحرافی و گناه

    (تفسیر نمونه، ج2، ص89)

 

 

 1. کدام صفت از صفات الهی بیان کننده نیازمندی تمام موجودات به او و در واقع ریشه و اساس تمام صفات فعلِ الهی است؟

الف) خالق                                                              ج) قیّوم

 ب) رازق                                                                 د) ربّ

 (تفسیر نمونه، ج2 ص 70 و 316)

 

 1. کدام قسم از «هدایت ها» از وظایف حتمی پیامبران و امامان است؟

     الف) هدایت تکوینی                                                   ج) هدایت تشریفی

      ب) هدایت تشریعی                                                    د) هدایت به سوی پاداش ها

     (تفسیر نمونه، ج2 ، ص 412)

 

 1. زینت دهندۀ امور مادی برای انسان در آیۀ« زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ » کیست؟ (آل عمران آیه14)

الف) نفس انسان                                                        ج) خداوند

ب) هوسهای شیطانی                                                  د) انسانهای دیگر   

(تفسیر نمونه، ج2، ص457)

 

 1. شهادت خداوند بر یگانگی خود که درآیۀ « شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ » مطرح شده، چگونه است؟  (آل عمران آیه 18)

الف) شهادت قولی تمامی آفریده‌ها در نظام واحد آفرینش

ب) شهادت قولی موحّدان در گفتار و کردار خود

ج) فرو فرستادن رسولان برای باورمند کردن انسانها به این حقیقت

د) پدید آوردن جهان آفرینش بر اساس نظام واحد

(تفسیر نمونه، ج2، ص467)

 

 1. آیه « یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ...» به کدامیک از موارد زیر اشاره دارد؟   (آل عمران ، آیه 30)

الف) مشاهده نامۀ اعمال توسط افراد                          ج) مشاهده پاداش و کیفر اعمال توسط افراد

ب) حضور و تجسم اعمال در صحنه قیامت                  د) آماده شدن پاداش و کیفر اعمال در حضور خداوند

(تفسیر نمونه، ج2، ص506)

 

 

 

 1. مقصود از «آیات خدا» در آیۀ « وَمَنْ یَکْفُرْ بِآَیَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ » کدام گزینه است؟ (آل عمران ، آیه 19)

الف) تورات و انجیل                                         ج) آیات تکوینی و تشریعی الهی که بر اهل کتاب نازل شد.

ب) آیات روشنگر قرآن کریم                              د) آیات تکوینی و کتابهای آسمانی تمام ادیان الهی

(تفسیر نمونه، ج2، ص473)

 

 1. منظور از «نظر» در آیۀ « وَلَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَکِّیهِمْ » چیست؟

 (آل عمران ، آیه 77)

الف) نگاه کردن                                                        ج) توجه داشتن

ب) انتظار کشیدن                                                     د) مهلت دادن

(تفسیر نمونه، ج2، ص627)

 

 1. آیۀ «وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقًا یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْکِتَابِ» ناظر به کدامیک از ویژگیهای اهل کتاب است؟ (آل عمران ، آیه 78)

الف) عدم رعایت آداب تلاوت و قرائت نامناسب آیات           ج) پیچیده جلوه دادن مفاهیم کتب الهی

ب) تحریف کردن کتب الهی                                          د) تبعیض در پذیرش فرامین کتب الهی

(تفسیر نمونه، ج2، ص630)

 

 1. منظور از «عهد عتیق» چیست؟

الف) پیمانهایی که از زمان حضرت ابراهیم(ع) تا زمان حضرت موسی(ع) از بنی اسرائیل گرفته شد

ب) کتابهایی که از زمان حضرت یعقوب (اسرائیل) تا هنگام نزول تورات بر بنی اسرائیل نازل شد

ج) مجموعه کتابهای مقدس و مورد احترام و پذیرش در آئین یهود

د) میثاقهایی که خداوند پس از بعثت حضرت موسی(ع) از یهود گرفت

(تفسیر نمونه ، ج 2 ، ص 422)

 

 1.  مفهوم آیۀ « إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَم ...» می‌تواند موجب بطلان کدامیک از عقاید مسیحیت باشد؟  (آل عمران ، آیه 45)

الف) فدیه بودن مسیح برای گناهان پیروان خود                ج) الوهیت مسیح

ب) به صلیب کشیده شدن مسیح                                 د) روح القدس بودن مسیح

(تفسیر نمونه، ج2، ص548)

 

 1. بهترین تفسیر از توبۀ غیر مقبولِ بیان شده در آیۀ « إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ » کدام است؟  (آل عمران ، آیه90)

الف) توبۀ ظاهری و از روی ناچاری                               ج) توبه از گناهان صغیره در حال کفر

ب) توبه در حال مرگ                                              د) توبۀ بدون پذیرفتن رسالت حضرت رسول اکرم(ص) 

 (تفسیر نمونه، ج2، ص654ـ655)

 

 1. خداوند با این مثال «فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا» به چه امری اشاره دارد؟  (بقره/264)

الف) بی فایده بودن ایمان بدون هجرت در راه خدا          ج) بی اثر بودن انفاقی که از روی ریا انجام شود

ب) بی اثر بودن زکات از مالی که از ربا کسب شده           د) انفاقی که از روی اکراه و نه تمایل باشد

(تفسیر نمونه ، ج 2 ، ص 324)  

 

 1. واژه «تَیَمُّم» در آیه « وَلَا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِیهِ » به چه معناست؟ (بقره/267)

      الف) عملی که به جای وضو و غسل انجام می شود            ج) جدا کردن و کنار گذاردن

     ب) خاک مال کردن و آلوده کردن اشیاء                           د) قصد کردن و به سراغ چیزی رفتن

     (تفسیر نمونه ، ج 2 ، ص 333)

 

 1. مفهوم عبارت « یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ » چست؟ (بقره/273)

      الف) افراد ثروتمند (مستکبر) عفت و حجاب بانوان را مایه کم اطلاعی (و عقب افتادگی) آنها می دانند

      ب) افراد بی خبر فقرای حقیقی را از شدت عفاف آنها غنی می پندارند

      ج) افرادی نادان بانوان فقیر را از شدت عفاف آنها نمی شناسند

      د) جاهلان ، اغنیاء و ثروتمندان را مایه آبرو و سر افرازی خود می دانند

      (تفسیر نمونه ، ج 2 ، ص 357)

 

 1. خداوند «ربا خواران» را در آیات قرآن چگونه و با چه تشبیهی توصیف کرده است؟

     الف) افرادی که بیماری صرع داشته یا دیوانه اند

      ب) افرادی که در پیری تمام حاصل عمر خود را بر اثر صاعقه از دست می دهند

      ج) افرادی که به بیماری جذام و خوره دچار شده و مردم از آنها متنفرند

      د) مردمانی که در شب تاریک در میان باران سر گردانند

      (تفسیر نمونه ، ج 2 ، ص 365)

 

 

 1. آیۀ «یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ» از نظر تاریخی بعد از چه حادثه‌ای نازل شده است؟ (آل عمران ، آیه171)

 الف) جنگ احد                                                    ج) جنگ خندق

ب) جنگ بدر                                                        د) جنگ حنین

(تفسیر نمونه، ج3، ص194)

 

 1. از نقطه نظر ادبیات عرب «لام» در «لِیَزْدَادُوا» آیه «... إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ» از چه نوع است؟  (آل عمران ، آیه178)

الف) زائده                                                            ج) عاقبت و نتیجه

ب) تعلیل                                                             د) قسم

(تفسیر نمونه، ج3، ص213)

 

 1. تفاوت « اَلزُّبُر» با « اَلْکِتَابِ الْمُنِیر» در آیۀ «فَإِنْ کَذَّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ جَاءُوا بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْکِتَابِ الْمُنِیرِ » چیست؟  (آل عمران ، آیه184)

الف) « زبر» کتابهای پیش از پیامبر اسلام و « الکتاب المنیر» قرآن است.

ب) « زبر» کتب آسمانی حاوی احکام و مسائل اجتماعی و « الکتاب المنیر» کتابهای دربردارندۀ پند و موعظه است.

ج) « زبر» کتابهای آسمانی پیش از حضرت موسی و « الکتاب المنیر» تورات و انجیل است.

د) « زبر» کتاب آسمانی حضرت داود و « الکتاب المنیر» کتابهای آسمانی بعد از آن است.

(تفسیر نمونه، ج3، ص229)

 

 1. چرا در آیۀ «وَآَتُوا الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِکُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوبًا کَبِیرًا » تعبیر «حوب» به جای «اثم» به کار رفته است؟  (نساء ، آیه2)

الف) تا بزرگ و کبیره بودن این گناه را برساند.

ب)برای ایجاد تنوع در عبارت چنین آمده است.

ج) زیرا این گناه در اثر نیاز یا به بهانۀ احتیاج صورت می‌گرفت.

د) برای آنکه تأکید بیشتری بر قبح این گناه داشته باشد.

(تفسیر نمونه، ج3، ص284)

 

 

 

 

 1. کدام گزینه از علل شکست جنگ احد نیست؟ 

الف) عدم انضباط نظامی و سر پیچی از فرمان پیامبر(ص)

 ب) توطئه منافقین حاضر در سپاه پیامبر(ص) و جاسوسی آنها

 ج) دنیا پرستی جمعی از مسلمانان تازه کار

 د) غرور ناشی از پیروزی درخشان میدان بدر 

 (تفسیر نمونه، ج 3 ،ص 150)

 

 1. جهالت در این آیه چه معنایی دارد: « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ...»  (نساء ، آیه17)

الف) عدم اختیار و اراده برای انجام گناه

ب) چیره شدن غرائز بر عقل و بی اثر بودن آگاهی عقلانی

ج) جهل و بی خبری از ماهیت گناه آلود عمل

د) عدم آگاهی از اثرات شوم گناه و عواقب آن

(تفسیر نمونه، ج3، ص349)

 

 1. در روایات ، آیۀ «وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...» به چه کسانی اختصاص داده شده است؟   (آل عمران ، آیه180)

الف) مانعان زکات                                                           ج) حاکمان بی توجه به محرومان

ب) کسانی که جامعه را از دانش خود محروم می کنند               د) مانعان هر نوع انفاق در راه خدا

(تفسیر نمونه، ج3، ص218)

 

 1. شیطان در آیۀ « إِنَّمَا ذَلِکُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ » ، کیست؟  (آل عمران ، آیه175)

الف) قدرتهای حاکم بر سرزمین های مشرکین

ب) همۀ شیاطین اعم از جنی و انسی که از رشد و کمال جامعه جلوگیری می‌کنند.

ج) کسانی که مسلمانان را از قدرت مشرکان می‌ترساندند.

د) هر که انسان را از راه راست منحرف کند.

(تفسیر نمونه، ج3، ص217)

 

 1. روشنترین راه خداشناسی چیست؟

الف) رجوع به فطرت پاک                                               ج) پرسش از اهل خرد

ب) تفکر در آفرینش                                                      د)استفاده از براهین عقلی

(تفسیر نمونه، ج3، ص244)

 

 1. کدام گزینه درباره معنای واژه «نِحْلَةً» در آیه «وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» صحیح است؟  (نساء ، آیه4)

الف) ایمان و اسلوب                                                      ج) بخشش و عطیه

ب) راه و روش                                                              د) قصد و نیت

 (تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 335)

 

 1. ترجمه آیه « لَا یَغُرَّنَّکَ تَقَلُّبُ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی الْبِلَادِ » عبارت است از:  ( آل عمران ، آیه196)

      الف) غرور و تعصب کفار مایه دگرگونی تو و اهل ایمان نشود

        ب) سیر و  گردش کفار در شهرها باعث مغرور شدن آنها نمی شود

ج)حیله ها وتقلّب کافران در شهرها مایه فریب تو نشود

      د) رفت و آمد کافران در شهرها تو را نفریبد

       (تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 290)

 

 1. مکه مکرمه «بَکَّة» نامیده شده است زیرا :

الف) محل ازدحام و اجتماع است                                        ج) منطقه‌ای خشک و بی آب و علف است

ب) در میان سلسله جبال قرار گرفته است                             د) اولین مسجد و عبادتگاه است

 (تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 29)

 

 1. عبارت قرآنی «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِکَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ» اشاره به چه موضوعی دارد؟ (آل عمران ، آیه121)

      الف) آماده سازی پایگاههایی برای نبرد با دشمن

      ب) دیده بانی نسبت به موقعیت دشمنان

      ج) توجیه وضعیت نیروهای رزمی پشت جبهه

      د) مهیا کردن ساز و برگ ابزار جنگی برای نیروها

      (تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 97)

 

 1. کدام گزینه شأن نزول آیه « لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوَالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا أَذًى کَثِیرًا ...» می باشد؟  (آل عمران ، آیه186)

     الف) حمله مشرکان به کاروان تجاری مسلمانانِ نجران

      ب) نزاع و درگیری دو قوم اوس و خزرج در مدینه

      ج) آزمایش مسلمانان در نبرد سخت احد

      د) تجاوز مشرکان به اموال مهاجران به مدینه

     (تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 263)

 

 1. منظور از «فَظًّا» در آیه « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» چیست؟  (آل عمران ، آیه159)

الف) خشونت داشتن در عمل                                    ج) خشونت داشتن در سخن

ب) مأیوس و نا امید کردن                                        د) کوتاهی و تفریط

(تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 184)

 

 

 1. منظور از « مُحْصَنَاتٍ » در آیه 25 سوره مبارکه نساء «... فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ » چیست؟

الف) زنان شوهر دار                                                 ج) کنیزان

 ب) زنان مسلمان                                         د) زنان عفیف و پاکدامن

  (تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 443)

 

 1. با توجه به آیه 32 از سوره نساء « وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ » کدام گزینه در مورد حقوق زنان و مردان صحیح است؟ 

الف) حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه ها برابر و مساوی است

 ب) زنان می توانند دوشادوش مردان در تمامی مشاغل و کسب ها وارد شوند

 ج) سهم ارث مردان فقط در صدر اسلام که زنان از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار نبودند دو برابر بوده است

 د) خداوند متعال حقوق زنان و مردان را بر اساس نظام اجتماع اسلام متفاوت و غیر یکسان قرار داده است

 (تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 459 تا 465)

 

 1. کدام گزینه در مورد کلمه «تَیَمُّم» صحیح است؟ 

الف) در تیمم باید از نوک انگشتان تا مچ دستها و پاها با خاک پاک مسح شود

 ب) در تیمم بهتر است از خاکهای زیر سطح زمین که از آلودگی کمتری برخوردار است استفاده شود

 ج) تیمم موجب پرورش روح تواضع و عبودیت و شکرگزاری در بندگان و از بین بردن آلودگی ها می شود

 د) در مسافرت های دریایی ، شخص نمی تواند تیمم انجام دهد

 (تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 506 تا 509)

 

 1. آیۀ «إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ » به چه حقیقتی اشاره دارد؟  (نساء ، آیه97)

الف) تکامل روح در عالم برزخ                               ج) بقای روح پس از مرگ

ب) معاد جسمانی                                                د) فناپذیری روح انسان

 (تفسیر نمونه، ج4، ص85)

 

 1. آیۀ «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ یُضِلُّوکَ وَمَا یُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ» به کدامیک از شؤونات پیامبر(ص) مربوط می‌شود؟  (نساء ، آیه113)

      الف) حکومت                                                    ج) وحی

       ب) عصمت                                                     د) ابلاغ  

(تفسیر نمونه، ج4، ص123)

 

 1. واژه «یُشَاقِق» در آیۀ «وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى...» به چه معناست؟  (نساء ، آیه115)

الف) به مشقت افکندن خود در راه باطل                          ج) مخالفت آگاهانه همراه با دشمنی

ب) عناد و دشمنی و جنگ مسلحانه                                د) مخالفت پنهانی همراه با ظاهرسازی

(تفسیر نمونه، ج4، ص129)

 

 1. ترجمه عبارت «إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا» چیست؟  (نساء ، آیه117)

الف) بجای خدا همسران خود را می خواندند                     ج) غیر از خدا جنیان را می‌خواندند.

ب) غیر از خدا موجوداتی نامحسوس را می‌خواندند.             د)غیر از خدا بتهایی بی‌ اثر را می‌خواندند.

(تفسیر نمونه، ج4، ص135)

 

 

 1. آیه «وَلَا تَکُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا» بیانگر چه موضوعی است؟  (نساء ، آیه105)

الف) منع از دوستی با خیانت پیشگان                             ج) منع از دشمنی با خیانت کنندگان

ب) منع از حمایت از خیانت کنندگان                             د) منع از معاشرت با خیانت کنندگان

(تفسیر نمونه، ج4، ص112)

 

 1. مطابق روایت امام باقر و امام صادق(علیهما السَّلام) مراد از عبارت«فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» چیست؟

(نساء ، آیه119)

الف) کفران نعمت و تبدیل آن به نقمت    

ب) تغییر فطرت توحید و فرمان الهی

ج) بریدن گوش چارپایان و اعمال جاهلی دیگر از این دست

د) تغییر جنسیت افراد در آخر الزمان

(تفسیر نمونه، ج4، ص138)

 

 1. «الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ»چه کسانی هستند؟

الف) مؤمنان کم همت که جهاد  هم بر آنان واجب عینی نبوده است.

ب) مؤمنان کهنسال و یا دارای نقص عضو و بیماری و... که جهاد بر آنان واجب عینی نبوده است.

ج)مؤمنانی که به دلایل موجه یا غیر موجه در جهاد واجب شرکت نکرده‌اند.

د) مؤمنانی که از روی بی اطلاعی از حکم جهاد در جنگی که بر آنان واجب عینی بوده، شرکت نکرده‌اند.

  (تفسیر نمونه، ج4، ص77)

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟ 

الف) توبه واقعی انسان را از تمامی گناهان حتی شرک به خدا پاک می کند

 ب) عفو الهی در آخرت ، مشروط به اراده او شامل همه گناهان حتی شرک به خدا نیز می شود

 ج) پرهیز از گناهان کبیره موجب بخشش گناهان صغیره می شود

 د) شفاعت شفیعان در روز محشر همه گناهان انسان غیر از شرک را پاک می کند

       (تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 524)

 

 1. عبارت قرآنی « تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ» به چه آرزویی اشاره دارد؟  (نساء ، آیه42)

الف) در زمین با مساوات با آنها رفتار شود

ب) خاک بودن و با خاک زمین یکسان شدن(کنایه از نابود شدن کامل)

ج) وقوع قیامت و در هم کوبیده شدن کوهها

د) مسطح شدن زمین برای کشاورزان

(تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 435و436)

 

 1. واژه «فَتِیل»‌ در عبارت « وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا» در لغت به چه معنایی است؟

الف) پوسته نازک پیاز                                              ج) ذرات ریز معلق در هوا

ب) موجودات ریز مانند پشه و مورچه                            د) رشته باریکی که در شکاف هسته خرما هست

(تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 408)

 

 1. کدام گزینه درباره واژه « جِبْت » صحیح است؟

الف) این واژه در چند آیه از آیات قرآن به کار رفته است

ب) این واژه یکی از کلمات اصیل عربی و بسیار کم کاربرد است

ج) این واژه در اصل از لغت حبشی گرفته شده و معنی لغوی آن «سحر» است

د) این واژه به معنای تعدی و از حد گذشتن و صیغه مبالغه است

(تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 463)

 

 1. منظور از « أُولِی الْأَمْرِ» در آیه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ » چیست؟

الف) امامان معصوم(ع)                                                 ج) زمامداران و حاکمان اسلامی

ب) فرماندهان لشکر اسلام                                             د) عالمان عادل و فرهیخته

(تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 482)

 

 

 1.  فلسفه آزمایش الهی با توجه به علیم بودن خداوند نسبت به احوال بندگان چیست؟ 

 

مفهوم آزمایش و امتحانات الهی با آزمایش های ما بسیار متفاوت است. آزمایش های ما برای شناخت بیشتر و رفع ابهام و جهل است اما آزمایشهای الهی طبق سنت حکیمانه اش برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته و در نتیجه پرورش دادن بندگان است ؛ چنانکه مثلاً سربازان را جهت آمادگی و نیرومند شدن با انواع مانورها و رزمایشات در برابر انواع مشکلات و موانع سخت قرار می دهند تا ورزیده و آبدیده شوند.مولای متقیان حضرت علی(علیه السلام) در زمینه فلسفه امتحانات الهی می فرماید: « گرچه خداوند به روحیات بندگانش از خودشان آگاه تر است ولی آنها را امتحان می کند تا کارهای خوب و بد که معیار پاداش و کیفر است از آنها ظاهر گردد.» اگر امتحانات الهی نبود استعدادهای آدمی شکوفا نمی شد این است فلسفه امتحان الهی. 

(تفسیر نمونه ، ج 2 ، ص 600 و 601 ، جزء دوم)

 

 

 1.  تقیه چیست؟

 

تقیه در حقیقت یک سپر دفاعی است . درست است که گاهی انسان به خاطر هدف های عالی تر ، به خاطر حفظ شرافت و به خاطر تقویت حق و کوبیدن باطل حاضر است از جان خویش بگذرد ولی آیا هیچ عاقلی می تواند بگوید جایز است انسان بدون هدف مهمی جان خود را به خطر اندازد؟

اسلام صریحاً اجازه داده است انسان در موردی که جان یا مال او در خطر است و اظهار حق ، هیچگونه نتیجه و فایده مهمی ندارد ، موقّتاً از اظهار آن خودداری کند و به وظیفه خود به طور پنهان عمل کند. چنانکه قرآن در آیه « قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِی صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللَّهُ » و نیز در آیه 106 سوره نحل می فرماید: « إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ » به آن پرداخته است. و در این مورد می توان به سرگذشت عمار و پدر و مادرش اشاره کرد. در حالی که پدر و مادر وی به دست مشرکان به شهادت رسیدند وی با اظهار آنچه مشرکان خواسته بودند جان خود را نجات داد. و وقتی گریه کنان نزد رسول خدا(ص) آمد پیامبر به او فرمود: اگر باز هم گرفتار شدی و از تو خواستند آنچه می خواهند بگو.

(تفسیر نمونه ، ج 2 ، ص 584 ، جزء سوم)

 

 

 1.  فوائد مشورت و مضرات استبداد رأی را بنویسید.

 

ü                انسان کمتر گرفتار لغزش می شود.

ü                باعث پرورش شخصیت و پرورش استعدادها می شود.

ü                کمتر مورد حسد واقع می شود در مواقع پیروزی.

ü                در صورت شکست مورد دلسوزی و غمخواری می شود.

 • گرفتار اشتباهات خطرناک و دردناکی می شوند.
 • شخصیت را در توده مردم می کشد و افکار را متوقف می کند.
 • در موقع موفقیت مورد حسد دیگران واقع می شود.
 • در صورت شکست مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

      (تفسیر نمونه ، ج3 ، ص 190 ، جزء چهارم)

 1.  امتیازات قانون ارث اسلامی را بیان کنید؟

 

در قوانین اسلام عموماً و قانون ارث اسلامی به خصوص مزایایی وجود دارد که به اختصار اشاره می شود:

‌أ              ) در نظام ارث اسلامی هیچ یک از بستگان متوفی با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم نمی شوند، و آنچه در میان اعراب جاهلی یا پاره ای از کشورها معمول بود که زنان و کودکان را به خاطر عدم توانایی بر حمل اسلحه و شرکت در میدان جنگ از ارث محروم می کردند و ثروت متوفی را به افراد دورتر می دادند در اسلام وجود ندارد

‌ب   ) قانون ارث اسلامی به نیازهای فطری و مشروع انسان پاسخ مثبت می دهد زیرا افراد بشر همواره مایلند حاصل دسترنج خود را در دست کسانی ببیند که پاره تن آنها محسوب می شوند لذا می بینیم در قانون ارث اسلامی سهم فرزند از همه بیشتر است و در عین حال پدر و مادر و سایر بستگان نیز به نوبه خود سهم قابل ملاحظه دارند

‌ج              ) قانون ارث اسلامی مایه تلاش و کوشش بیشتر افراد می شود زیرا حاصل زحمات خود را نصیب افراد مورد علاقه اش می بیند

‌د              ) قانون ارث اسلامی از تراکم ثروت جلوگیری می کند زیرا در این نظام بعد از هر نسل ثروت به طور عادلانه در میان افراد متعددی تقسیم می گردد

‌ه              ) قانون ارث اسلامی تنها بر اساس چگونگی ارتباط متوفی تنظیم نشده بلکه نیاز واقعی وارثان نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال ارث پسر دو برابر دختر و یا ارث پدر در پاره ای از موارد بیش از ارث مادر است زیرا مردان در قوانین اسلامی مسئولیت های مالی فراوان دارند و هزینه زندگی بر دوش آنان است

(تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 383 و 384 ، جزء چهارم) 

 

 

 

 1.  در چه صورت گناهان صغیره تبدیل به کبیره می گردد؟ 

 

ü     تکرار صغائر: امام صادق(علیه السلام) فرمودند: هیچ گناهی با تکرار صغیره نیست.

ü    تحقیر گناه: امام علی(علیه السلام) فرمودند: شدید ترین گناهان آن است که مرتکبش آن را کوچک بشمرد.

ü     طغیان و سرکشی: در صورتیکه گناه از روی طغیان و گردنکشی در برابر فرمان خداوند باشد تبدیل به کبیره می شود.

ü     صغائر و موقعیت گنهکار: اگر گناه صغیره ای از فردی که صاحب موقعیت در اجتماع است سر بزند از وی کبیره محسوب می شود.

ü    افتخار به گناه: پیامبر(ص) فرمودند: هر کس گناهی کند در حالیکه خندان باشد در آتش وارد می شود در حالیکه گریان باشد.

ü     راضی شمردن خدا بر گناه: اگر عدم مجازات سریع خداوند را در برابر گناه خود دلیل بر رضایت خدا بشمرد این گناه او کبیره محسوب می شود.

      (تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 456 ، جزء پنجم)

 

 

در خطبۀ 153 نهج البلاغه، انسان غافل با چه تعبیری توصیف شده است؟

۱. تنبل است و برای معاش تلاش نمی‌کند

۲. تمام روزها را با گناهکاران سپرى مى‎کند

۳. دنبال متاع ناچیز دنیاست

۴. عجول و شتابگر و تنگ‌نظر است

 

آیات ابتدایی سورۀ مبارکۀ لقمان چه گروهی را در مقابل محسنین معرفی می نماید؟

1.کسانی که کردارشان ناپسند است

2.کسانی که آیات الهی را می فروشند

3.کسانی که به دیگران احسان نمی کنند

4.کسانی که سخنان بیهوده را می خرند

        

بر اساس روایتی که ابراهیم بن اسحاق از امام صادق (ع)و ایشان از پدر بزرگوارشان نقل فرموده اند،در حال حاضر سوره مبارکه قدر متعلق به کدام بزرگوار است؟

1- پیامبر اکرم(ص)

2- امام علی (ع)

3- امام زمان(عج)

4- امام حسین (ع)

در دعای 44 صحیفه سجادیه ،از ماه مبارک رمضان با چه عنوان یاد شده است؟

1-ماه طهارت و پاکی

2-ماه شب زنده داری

3-ماه تصفیه و رهایی

4-همه گزینه ها

        

کدام آیه به حرکت کوه ها اشاره دارد واین حرکات را به چه چیزی تشبیه نموده است ؟

1.آیه 18 نمل حرکت مورچه ها

2.آیه 63 نمل – وزش بادها

3.آیه 88 نمل – حرکت ابرها

4.آیه 61 حرکت کشتی ها بر روی آب

 

کدام آیۀ به این نکته اشاره دارد که اگر انسان دعا را ترک نماید، خدا براى او ارزش و وزنى قائل نیست؟

1.احقاف5     

2.فرقان 77

3.یونس10    

4.انبیاء15

 

طبق آیۀ 17 سورۀ مبارکۀ نساء، شرط مهم قبول توبه از طرف خداوند کدام‌اند؟

1.جهالت و نادانی درحال ارتکاب گناه، هرچند گناهکار دیر توبه کند

2.زود توبه‌کردن، هرچند گناه از سر لجاجت و دشمنی با خداوند باشد

3.جهالت و نادانی درحال ارتکاب گناه و زود توبه‌کردن از آن

4.جهالت درحال ارتکاب گناه و رغبت‌نداشتن به ارتکاب دوبارۀ آن

 

براساس فرمایش امام‌علی(ع) در خطبۀ 143 نهج ‌البلاغه، خداوند کدام عمل را وسیلۀ دائمىِ فروریختن رزق‌وروزى و موجب رحمت بر آفریدگان قرار داده است؟

۱.استغفار و آمرزش‌خواستن

۲.باوضوبودنِ دائمی

۳.تنبلی‌نکردن و کار زیاد

۴.اطعام‌ مستمندان مؤمن

آیۀ شریفۀ تطهیر دربارۀ کدام بزرگواران نازل شده است؟

۱. رسول‌الله(ص) و علی‌بن‌ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین(ع)

۲. رسول‌الله(ص) و علی‌بن‌ابیطالب(ع) و تمام فرزندان ایشان تا قیامت

۳. رسول‌الله(ص) و علی‌بن‌ابیطالب(ع) و شیعیان واقعیِ ایشان تا قیامت

۴. رسول‌الله(ص) و علی‌بن‌ابیطالب(ع)و فاطمۀ زهرا(س) و زینب کبری(س)

در دورانی که دسترسی به امامان معصوم(ع)وجود ندارد، حاکم مطلوب دین کیست؟

۱. سیاستمداری که در ادارۀ جامعه نیز توانمندترین باشد

۲. فقیهِ سیاست‎شناسی که از مقبولیت عمومی نیز برخوردار باشد

۳. فقیهِ سیاست‎شناسی که در ادارۀ جامعه نیز توانمندترین باشد

۴. فقیهِ عادلی که در ادارۀ جامعه نیز توانمندترین باشد

 

خداوند در آیۀ 114سورۀ مبارکۀ طه، پیامبر(ص) را به چه دعایی توصیه می کند؟

1.شکست دشمنان    

2.گسترش اسلام      

3.افزایش علم 

4.افزایش یاران

 

براساس فرمایش امیرالمؤمنین(ع) در خطبۀ ۹۷ نهج البلاغه، پیامد پیشی‌گرفتن از اهل‌بیت پیامبر اکرم(ص) چیست؟

۱.گمراه‌شدن

۲.هلاک‌شدن

۳.فقر و تهی‌دستی

۴.منزوی‌شدن

 

در دعای 47 صحیفۀ سجادیه از خداوند می‌خواهیم که چگونه ما را حمایت کند؟

۱.همان‌گونه که از مطیعان فرمانش حمایت کرده است

۲.طوری‌که از محبت دیگران بی‌نیازمان کند.

۳.همان‌گونه که مقربان درگاهش را در نظر داشته است.

۴.گزینۀ ۱و۳

 

        

بهترین ثواب و آرزو در آیۀ 46 سورۀ مبارکۀ کهف چه چیزی بیان شده است؟

1.باقیات ‏صالحات     

2.تقوا 

3.بهشت       

4.سعادت

        

در دعای ۲۰ صحیفۀ سجادیه از خداوند می‌خواهیم که ما را به چه کاری بگمارد؟

۱. کاری که اسباب آسایش دنیوی ما را فراهم می‌کند

۲. کاری که انجام آن، به درجات ایمان ما بیفزاید

۳. کاری که فردای قیامت دربارۀ آن بازخواست می‌شویم

۴. کاری که از نیّتی ناب و یقینی سالم برخاسته باشد

 

بنا بر بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در شرح آیۀ ۲۱۸ سورۀ مبارکۀ بقره، ایمان مؤمن باید چگونه باشد تا خداوند از او دفاع کند؟

۱. همراه با آرمان‌خواهی

۲. همراه با عافیت

۳. همراه با محبت

۴. همراه با مجاهدت

 

بر‌اساس کدام آیۀ سورۀ مبارکۀ توبه، همواره خداوند، پیامبر( ص) و ائمه و مؤمنان پاک سیرت، اعمال ما را می‌بینند و از کارهای ما آگاهند؟

1. 103

2. 105

3. 128

4. 126

 

در دعای ۴۷ صحیفۀ سجادیه از خداوند درخواست می‌کنیم که چگونه ما را حمایت کند؟

۱. همان‌طور که از عابدان درگاهش حمایت می‌کند

۲. همان‌طور که از دانشمندان حمایت می‌کند

۳. همان‌طور که از مطیعان فرمانش حمایت می‌کند

۴. همان‌طور که از ناتوانان حمایت می‌کند

 

مفسران در تفسیر عبارت «وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ» مراد از کلمات را چه دانسته‌اند؟

۱. آزمایش‌ها و سختی‌های طبیعی که برای عموم انسان‌ها پیش می‌آید

۲. آزمایش‌ها و سختی‌هایی که برای حضرت ابراهیم(ع) پیش آمد

۳. ایمان به وعدۀ حمایتی که خداوند به بندگان مخلصش داده است

۴. معجزات الهی که در دوران زندگی حضرت ابراهیم(ع) واقع شد

 

کدام گزینه دربارۀ شفاعت درست نیست؟

1. روزنۀ امید گناهکاران و وسیله ای برای ارتباط آنان با اولیای خداست.

2. در روز قیامت به فرشتگان و شهدا اجازه داده می شود تا شفاعت کنند.

3. کسی شفاعت می شود که با فکر و عمل، استحقاق شفاعت را برای خود ایجاد کرده باشد.

4. شفاعت موجب می شود که گناهان مردم در جامعه افزایش یابد و دچار فساد شوند.

 

طبق آیه 33 سوره احزاب، تبرج به چه معناست؟

1- جلوه گری

2- جذابیت

3- زیبایی

4- مهربانی

 

عالی‌ترین مرتبۀ انفاق کدام است؟

۱. انفاق بر پایۀ حبّ مال

۲. انفاق بر اساس حبّ انفاق‌کردن

۳. انفاق بر پایۀ حبّ خدا

۴. انفاق با هدف دریافت پاداش الهی

 

کدام گزینه از وظایف انسان‌هایی است ‌که خدا به ایشان ثروتی عطا فرموده است؟

۱. باید به خویشاوندان خود بخشش کند و اسیر آزاد کند

۲. باید تمام ثروتش را صرف آسایش خانواده‌اش کند

۳. باید مستمندان را بهره‏مند کند و قرض بدهکار را بپردازد

۴. گزینۀ ۱و۳

 

با توجه به آیه ۱۳ سوره حجرات مهمترین عامل کرامت انسان در نزد خداوند متعال چیست؟

۱: عبادت

۲: تقوی

۳: انفاق

۴: امانتداری

با توجه به آیات ۵۱ تا ۵۴ سوره زخرف، کدام گزینه حربه دشمن در جنگ فرهنگی است؟

۱: بزرگ کردن جاذبه دنیا

۲: تخریب رهبر دینی

۳: بی هویت کردن مومنین

۴: همه موارد

بر اساس روایات، امید بخش ترین آیه قرآن کدام است؟

۱: سوره زمر آیه ۲۳

۲: سوره زمر آیه ۵۳

۳:سوره غافر آیه ۱۷

۴: سوره فصلت آیه ۸

 

خداوند متعال در آیه ۶۵ سوره یاسین به کدام یک از شهود قیامت اشاره می نماید؟

۱: زمین

۲: اعضاء و جوارح

۳: فرشتگان

۴: خداوند متعال

 

خداوند متعال در آیه ۳۳ سوره احزاب به کدام ویژگی اهل بیت(ع) اشاره می کند؟

۱: سخاوت

۲: شجاعت

۳: عصمت

۴: عبادت

 

در قرآن به تلاش در راه خدا چه می‌گویند؟

الف: سعی 

ب: جهاد و مجاهدت

ج: حرب

خداوند متعال در آیه ۳۹ سوره روم به کدام ویژگی مال حرام اشاره می کند؟

۱: بی برکت بودن

۲: مایه عذاب شدن

۳: موجب عدم قبولی اعمال شدن

۴: موجب خشم خدا شدن

 

لقب ویژه و اختصاصی حضرت علی (ع) کدام است؟

الف: ابوتراب                                         

ب: حیدر                                           

ج:امیرالمومنین(ع)

 

با توجه به آیه ۴۵ سوره عنکبوت کدام گزینه از نتایج نماز است؟

۱- زیاد شدن روزی

۲- کم شدن فحشاء و منکرات

۳- بارش باران

۴- افزایش ایمان

 

این حدیث از کیست؟  “اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم”

الف: امام علی (علیه السلام)

ب: امام حسن (علیه السلام)

ج: امام حسین (علیه السلام)

 

خداوند متعال در آیه ۳۹ سوره مریم به کدام نام قیامت اشاره کرده است؟

۱- یوم التغابن

۲- یوم الطلاق

۳- یوم الحسره

 

۴- یوم الدین

کدام عمل در نماز جماعت واجب است؟

الف: اقتدا کردن  

ب: تبعیت از امام جماعت

ج: هر دو مورد

 

با توجه به آیه 14 سوره کهف کدام گزینه از برکات قیام برای خداست؟

1- استحکام قلب

2- پیروز شدن

3- بهشتی شدن

4- نجات از دوزخ

خداوند متعال در آیه ۹ سوره حجر به کدام ویژگی قرآن اشاره می نماید؟

۱- عمق معنایی

۲- جامعیت

۳- تحریف ناپذیری

 ۴- همگانی بودن

 

خداوند متعال در آیه ۱۰۸ سوره یوسف کدام ویژگی مومنین را ذکر کرده است؟

۱- تقوی

۲- بصیرت

۳-رحمت     

۴-امانتداری

 

با توجه به آیه ۸۶ سوره هود کدام گزینه از القاب امام زمان(عج) است؟

۱- حجه الله

۲- بقیه الله

۳- المنتظر 

۴- المهدی

 

خداوند متعال در آیه ۱۰۵ سوره توبه چه کسانی را ناظر اعمال ما دانسته است؟

۱- خداوند

۲- پیامبر اکرم

۳- مومنان(امامان)

۴- همه موارد

با توجه به آیه ۱۹ سوره انعام کدام مورد از ویژگیهای قرآن است؟

۱-  جامعیت

۲- جذابیت

۳- جاودانگی

۴- عمیق بودن

پیامبر اکرم اسلام دو امانت بزرگ در بین امت گذاشت چه بود؟

الف) نماز و روزه

ب) قرآن و اهل‌بیت (علیهم السلام)

ج) جهاد و خمس

 

باتوجه به آیه ۳ سوره مائده کمال دین در چیست؟

۱- نمازجماعت

۲- نعمت ولایت

۳- جهاد با کفار

۴- صبر و استقامت

با توجه به آیات جزء پنجم قرآن کریم(آیات۱۴۱ تا ۱۴۴ سوره نساء) کدام گزینه از نشانه های منافقان است؟

۱- کسالت در نماز

۲- ریا در عبادات

۳- کراهت در انفاق

۴-همه موارد

با توجه به آیات جزء سوم قرآن کریم(سوره آل عمران آیه۳۱) کدام گزینه سبب محبت خداوند نسبت به انسان میشود؟ ؟

۱-محبت به پیامبر اکرم(ص)

۲- تبعیت بی چون و چرا از خداوند متعال

3- تبعیت بی چون و چرا از پیامبر اکرم(ص)

 

خداوند در آیات 15و16 سورۀ مبارکۀ مؤمنون، بعد از مسئلۀ توحید و شناخت مبدأ، به کدام‌یک از اصول دین اشاره کرده است؟

۱. نبوّت

۲. عدل

۳. معاد

۴. امامت

در آیات ۱۲تا۱۶ سورۀ مؤمنون، به کدام موضوع اشاره شده است؟

۱. آغاز آفرینش انسان از عصاره‌ای از گِل

۲. مرگ و برانگیخته‌شدن حتمی در روز قیامت

3. گزینۀ ۱و۲

با توجه به آیات 68 تا 70 سورۀ مبارکۀ واقعه، خداوند به خاطر شکر نکردن کدام نعمت، مردم را توبیخ می کند؟

1.خلقت

2.آب

3.آتش

4.دانه گیاه

 

خداوند در آیۀ 11 سورۀ مبارکۀ مجادله، از بالا بردن درجات کدام گروه در کنار مومنین سخن می گوید؟

1.صاحبان علم

2.متقین

3.محسنین

4.همۀ موارد

 

با توجه به آیه ۵۶ سوره ذاریات هدف از خلقت انسان چیست؟

۱: عدالت

۲:  عبودیت

۳: رحمت

۴: مغفرت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

کسى که در پى تحصیل علم رود ، این عمل ..........گذشته او است .

میزان الحکمه، ح 17742

کفّاره گناهان               جبران کمبودهای معنوی او               فضیلتی بر عبادتهای

 

آیه  ۵۳ سوره مبارکه نور این کارها را موجب آزار رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) معرفی می کند:

🔸بدون اجازه وارد خانه پیامبر(ص) نشوید،

🔸زمانی که میهمان ایشان می شوید اقامت خود را طول ندهید،

هر دو گزینه

مهم‌ترین نعمت‌های خداوند کدام است؟

الف: جوانی

ب: امنیت

ج: ولایت

د:همه موارد

 

 

 

 

زمینه های ابتلاء وآزمایش الهی بر اساس آیه ی 155 سوره ی بقره ، چه چیزهایی هستند؟

1.فقدان عزیزان، نقصان اموال، گرسنگی ودام شیطان

2.ترس و گرسنگی، نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت

3.مال وثروت ،کمک به فقیران و مستمندان و آفات زراعت

گزینه صحیح : 2

 

کدام دعا با عبارت «الهی عظم البلاء» آغاز می شود؟

1.دعای فرج

2.دعای سمات

3.دعای ندبه

گزینه صحیح : 1

 

اهداف حکومت مهدوی در کدامیک از گزینه‌های زیر ذکر شده است ؟

1.گسترش عدالت و خیر و برکت

2.اتحاد و همدلی

3.حاکمیت و گسترش آیین اسلام

4.همهْ گزینه ها

گزینه صحیح : 4

امام رضا(ع) فرمودند: « اگر زمین به اندازه چشم بر هم زدنی از حجت خالی می‌ماند اهل خود را فرو می‌بلعید.» این حدیث ناظر بر کدامیک از موضوعات زیر است

1.فتنه‌های عصر غیبت

2.علت غیبت امام عصر(عج)

3.ضرورت وجود حجت

4.وظایف منتظران

گزینه صحیح : 3

آیهْ پنجم سورهْ قصص بر کدام گزینه دلالت دارد؟

1.اهمیت شناخت و معرفت به امام زمان(عج)

2.مواظبت بر وظایف شرعی و فضایل اخلاقی و تلاش برای زمینه‌سازی حکومت موعود

3.سختی و طاقت فرسا بودن در عصر غیبت

4.تحقق وعده الهی بر پیشوایی و به ارث رسیدن زمین به مستضعفین

گزینه صحیح : 4

طبق حدیث حضرت علی(ع) اولین قدم برای قرار گرفتن در صف یاران مهدی(عج) کدام است؟

1.شناخت پروردگار

2.شناخت خود (انسان)

3.شناخت شخص امام زمان(عج) به نام و نسب

4.شناخت صفات و مقامات امام زمان(عج)

گزینه صحیح : 1

«مهدی» یکی از القاب امام زمان(عج)است. این واژه به چه معناست؟

1.از آن جهت که هدایت به حق می‌کند

2.چون قیام به حق می‌کند

3.حجت و گواه خداوند (عزوجلّ) بر خلق است

4.پرچم‌دار عدالت در آخر الزمان است.

گزینه صحیح : 1

در فراز پایانی کدامیک از دعاهای زیر خداوند را روزی دهنده بی‌حساب معرّفی نموده است ؟

1.دعای توسل

2.دعای صباح

3.دعای کمیل

گزینه صحیح :

        

 

عبارت « یاری کردن یکدیگر و شریک ساختن در مال تا حد برابری» معنی کدامیک از کلمات زیر است؟

1-مواسات

2-حریت

3-مداهنه

4-انظلام

گزینه صحیح : 1

رسول اکرم (ص) توانگری که ثروتش او را به سر کشی وا دارد را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟

1-بزدلان

2-جاهلان

3-نامردان

4-مردگان

گزینه صحیح : 4

بر اساس تصریح روایات ، کدام یک از ویژگی های مشاور نیست ؟

1-تقوای الهی

2-تجربه

3-سیاست

4-علم

گزینه صحیح : 3

پیمان حلف فضول یاداور کدام اصل از زندگی رسول اکرم (ص) است ؟

1-عدم مداهنه

2-عدم استرحام

3-عدم انظلام

4-شورا

گزینه صحیح : 3

طبق فرمایش رسول اکرم (ص) سر عقل چیست ؟

1-فکر قبل از عمل

2-مقابله با ظلم

3-ملایمت با مردم

4-صبوری در امور

گزینه صحیح : 3

بر اساس فرمایش پیامبر خدا (ص) برترین جهاد کدام است ؟

1-مبارزه با هوای نفس

2-مبارزه با ظلم و ستم

3-دفاع از مستضعفین

4-دفاع از حق و حقیقت

گزینه صحیح : 1

طلائی ترین کلید و خلاصه ومفید ترین راهکار برای یک زندگی بی نقص کدام است ؟

1-اصلاح ارتباط با خدا

2-صبر و استقامت

3-مشورت کردن

4-عدم مداهنه

گزینه صحیح : 1

رسول خدا (ص) برای انکه دل های مومنین پراکنده نشوند آنان را به چه کاری امر می کنند :

1-پیروی از ولایت

2-نظم و انضباط

3-تقوا داشتن

4-عزتمندی

گزینه صحیح : 2

این سخن از پیامبر اکرم (ص) نشانگر کدام ویژگی در شخصیت و زندگی ایشان است ؟ هرکه از دست رنج خویش بخورد ،از صراط چون برق درخشان بگذرد

1-ساده زیستی

2-حریت

3-استقلال

4-عزت

گزینه صحیح : 3

کدام مورد از موانع حریت است ؟

1-دنیا و جلوه های ظاهری

2-امیال بشری

3-کند و زنجیرهای اجتماعی له

4-همه موارد

گزینه صحیح : 4

بنابر فرمایش پیامبر اکرم(ص)، چه کسی‌ به مرگ جاهلیت خواهد مُرد؟

۱.کسی‌که بمیرد و خودش را نشناخته باشد.

۲.کسی‌که بمیرد و تکالیف شرعی خود را ادا نکرده باشد.

۳.کسی‌که بمیرد و امام زمانش را نشناسد.

۴.کسی‌که بمیرد و دینی غیر از اسلام داشته باشد.

گزینه صحیح : 3

گوستاولوبون فیلسوف و اسلام‌شناس فرانسوی معجزۀ بزرگ پیامبر اسلام(ص) را چه دانسته است؟

1.گِردهم‌آوردن قافلۀ پراکندۀ عرب و تشکیل ملتی واحد از این کاروان سرگردان و پریشان

2.دعوت ازخویشاوندان برای دعوت به اسلام در ابتدای آغاز رسالت خویش

3.دَرهم شکستن سلطه‌گرانِ پیروز و نجات دادن مردم از گمراهی

4.دفاع از مظلومان و ستمدیدگان با توسل به قدرت نظامی و آغاز جنگ

گزینه صحیح : 1

امیرالمؤمنین علی(ع) در خطبۀ 213 نهج البلاغه، بعثت پیامبر گرامی اسلام(ص)را با چه ویژگی‌هایی معرفی فرموده‌اند؟

1.خدا پیامبر اکرم(ص)را با روشناییِ اسلام فرستاد و در گزینش، او را بر همه مقدّم داشت

2.خداوند با بعثت او، شکاف‌ها را پُر کرد و سلطه‌گرانِ پیروز را دَرهم شکست

3.خداوند با بعثت پیامبر اکرم(ص) سختی‌ها را آسان و ناهمواری‌ها را هموار فرمود

4.همۀ گزینه‌ها

گزینه صحیح : 4

استادمطهری(ره) در توصیف رفتار پیامبر خاتم(ص) مهم‌ترین عامل جلب و جذب افراد طبقات مختلف به‌سوی توحید را چه دانسته‌اند؟

1.برخوردهای سازندۀ پیامبر اکرم(ص)

2.فعالیت‌های منسجم نظامی علیه دشمنان

3.برقراری عقد اخوّت بین برخی قبایل

4.گزینه‌های 2و3

گزینه صحیح : 1

پیام آیۀ 23 سورۀ مبارکۀ بقره در چه زمینه‌ای است؟

1.توصیف نعمت‌های بی‌شمار بهشتی

2.اهمیت توبه و پشیمانی و ترک گناه

3.مبارزه‌طلبی دربرابر منکران اعجاز قرآن

4.سفارش به انفاق‌ درحال تنگدستی

گزینه صحیح : 3

        

 

 

آیه 36 و 58 سوره نساء به ترتیب در مورد چه دستورات اخلاقی می باشد؟

1.نیکی به والدین و خویشاوندان و ... - ادای امانت‌ها

2.امر به معروف – نهی از منکر

3.آداب معاشرت کردن- حرمت ربا

گزینه صحیح : 1

امام‌علی(ع) برای ازبین‌بردن شکاف طبقاتی در جامعه چه کردند؟

1.به مناسبات عادلانهای که پیامبر به‌وجود آورده بودند، حیات تازهای بخشیدند.

2.بیت المال را مانند خلفای پیشین تقسیم کردند.

3.به عمران و آبادی پرداختند.

4.قیمت‌ها را کنترل کردند.

گزینه صحیح : 1

هدف اصلی پیامبر(ص) از ایجاد پیوند برادری بین مسلمانان چه بود؟

1.ارث‌بردن آن‌ها از همدیگر

2.استواری وحدت و پیوستگی آنان

3.هماهنگی بیشتر در جنگ‌های قبیله‌ای

4.همهْ گزینه‌ها

گزینه صحیح : 2

کدام‌یک از کتاب‌های زیر جزوِ کتب اربعه است؟

1.القطره، اصول کافی

2.الإشارات، مشارق الأنوار

3.مشارق الأنوار، استبصار

4.اصول کافی، التهذیب

گزینه صحیح : 4

کدام بزرگوار نخستین کسى‌ است که در روز رستاخیز در کنار حوض [کوثر] با پیامبر اکرم(ص)ملاقات مى‏کند؟

۱.حضرت فاطمۀ زهرا(س)

۲.حضرت خدیجه(س)

۳.على‌بن‌ابى‌طالب(ع)

۴.امام‌زمان(عج)

گزینه صحیح : 3

علت نالۀ شیطان هنگام بعثت رسول اکرم(ص) چه بود؟

۱.از اینکه در روی زمین اطاعت شود، مأیوس شده بود.

۲.دیگر فرصت فریب‌دادن مردم را نداشت.

۳.از فریب‌دادن مردم پشیمان شده بود.

۴.هنگام نابودی و مرگ او فرا رسیده بود.

گزینه صحیح : 1

        

کدام‌یک از دعاها و زیارات زیر امام‌زمان (عج)را « وَ دَیّانَ دینِهِ»حافظ و نگهبان دین معرّفی نموده است؟

کدام‌یک از دعاها و زیارات زیر امام‌زمان (عج)را « وَ دَیّانَ دینِهِ»حافظ و نگهبان دین معرّفی نموده است؟

1.دعای ندبه

2.دعای عهد

3.زیارت حضرت صاحب‌الامر(عج)

گزینه صحیح : 3

        

طبق سخن امام‌صادق(ع)هر کس چهل صباح خدا را با این دعا بخواند از یاران قائم(عج)خواهد بود. این دعا کدام است؟

1.دعای ندبه

2.زیارت آل‌یاسین

3.دعای عهد

گزینه صحیح : 3

        

در آیۀ 2 سورۀ مبارکۀ مُلک، کدام گزینه به‌عنوان هدف از حیات انسان بیان شده است؟

1. ذکر خدا

2. آزمایش انسان

3. خدمت به خلق

گزینه صحیح : 2

کدام‌یک از گزینه‌های زیر از شرایط حضور زنان در اجتماع است؟

1.رعایت عفاف و مختلط نبودن

2.تعارض‌نداشتن با مسئولیت اصلی همسری و مادری

3.رعایت کردن پوشش

4.همه گزینه‌ها

گزینه صحیح : 4

بر اساس سخنان امام‌خمینی(ره) چه زمانی ملت‌ها به ‌شکست و انحطاط دچار خواهند شد؟

1.وقتی زن‌های انسان‌ساز از ملت‌ها گرفته بشود

2.عدم اطاعت و فرمانبرداری از حکومت‌های قدرتمند

3.کم شدن اتحاد و انسجام بین مردم

4.گزینه 2 و 3

گزینه صحیح : 1

«هر که بعد از نماز تسبیح حضرت فاطمه(س) را بگوید پیش از آنکه پاها را ازهیئت نماز بگرداند آمرزیده شود و بهشت بر او واجب گردد.» این سخن از کیست؟

1.پیامبر خدا(ص)

2.امام‌صادق (ع)

3.حضرت علی‌(ع)

4.امام‌باقر(ع)

گزینه صحیح : 2

حضرت فاطمه(س)در پاسخ امام‌على ‌(ع)که پرسیدند بهترین امر براى زنان چیست، چه پاسخ دادند؟

1.توقف در برخورد با لقمه شبهه ناک

2.مردان نامحرم را نبینند و مرد نامحرم نیز آنها را نبینند

3.انجام واجبات و پرهیز از محرمات

4.اطاعت از همسر

گزینه صحیح : 2

طبق حدیثی از امام‌باقر(ع)اسلام روى پنج پایه بنا نهاده شده است، مهم‌ترین رکن آن کدام است؟

1.نماز

2.روزه

3.ولایت

4.زکات

گزینه صحیح : 3

        

در فراز «ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الآخره» در زیارت عاشورا از خداوند چه می‌خواهیم؟

1.دوستی با اهل‌بیت

2.شفاعت بواسطه اهل‌بیت

3.توفیق بودن با اهل‌بیت

گزینه صحیح : 3

دلایل و ضرورت‌های ازدواج در کدام گزینه ذکر شده است؟

1. حرکت تیمی ‌به سمت رشد و کمال

2. تسکین و آرامش روانی

3. گسترش صفات شایسته و رشد اخلاق

4. همه گزینه ها

گزینه صحیح : 4

آیه 9 18 سوره اعراف (هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ... )ناظر بر کدام یک از دلایل و ضرورت های ازدواج می باشد؟

1. تسکین و آرامش روانی

2. حرکت تیمی ‌به سمت رشد و کمال

3. گسترش صفات شایسته و رشد اخلاق

4. تامین نیاز به محبت و پشتیبان

گزینه صحیح : 1

دومین عامل موانع ازدواج بانوان در کدام گزینه ذکر شده است؟

1. فرار از مسئولیت

2. ادامه تحصیل

3. سختگیری و توجه زیاد به مادیات

4. مهریه کم

گزینه صحیح : 3

کلمه «نحله» در لغت به چه معانی آمده است؟

1. حقوق زن

2. مهر زیاد

3. صداقت

4. بخشش و عطیه

گزینه صحیح : 4

اولین ویژگی زن شایسته در آیه 5 سوره تحریم(عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَکُنَّ أَن یُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا ...) در کدام گزینه ذکر شده است؟

1. اسلام و تسلیم در برابر اراده و خواست الهی

2. تواضع و اطاعت از همسر

3. پرهیز از ارتکاب گناهان

4. توبه کردن و اصلاح خویش

گزینه صحیح : 1

 

طبق آیه 36 سوره آل‌عمران (لَیسَ الذَکَرِ کَالاُنثی) به چه موضوعی اشاره دارد؟

1. درخواست همسر عمران از خداوند و تولد دخترش

2. بشارت تولد فرزند به زکریا(ع)

3. انتخاب مربی برای فرزندان زکریا(ع)

4. گزینه 2 و 3

گزینه صحیح : 1

پیامبر(ص) در بدرقه پدری که خداوند توفیق داشتن دختر یا دخترانی را به او داده بود، چه فرمودند؟

1. دختران برکاتی دوست داشتنی هستند

2. دختران همچون گل بهاری لطیف هستند

3. دختران همچون دسته گل خوشبویی هستند

4. دختران نشانه زیبایی، طراوت و ظرافت خلقت هستند

گزینه صحیح : 1

دختران مُمَرضات‌ اند این ویژگی به چه معناست؟

1. ریز بین و هنرمند

2. پرستار خانواده

3. سرشار از لطف

4. پیش‌قدم در محبت

گزینه صحیح : 2

«اگر کسی موفق شود سه دختر را بزرگ کند خداوند سه بوستان بهشتی به او می دهد که هر کدام از آن‌ها از همه دنیا و هر چه در آن است بزرگ تر است». این سخن از کیست؟

1. امام‌علی (ع)

2. امام‌صادق(ع)

3. پیامبر اکرم(ع)

4. امام‌حسین(ع)

گزینه صحیح : 3

امام‌صادق( ع ) ابراهیم مهزم را به چه علت سرزنش نمود؟

1. رفتار بد وی با همسایه‌اش و بی احترامی به وی

2. مجادله با پدرش و پرخاشگری به او

3. پرداخت نکردن زکات اموالش

4. مجادله با مادرش و گفتن سخن درشت و ناهنجار

گزینه صحیح : 4

 

خصوصیات پسران پس از بالغ شدن که برای نقش آفرینی آنها در مراحل مختلف زندگی شان مفید است در کدام گزینه ذکر شده است؟

1. قوت بدنی، انرژی سرشار، فردگرایی، فداکاری

2. قوت بدنی، انرژی سرشار، رقابت و نبرد، فداکاری

3. قوت بدنی، بروز شدید احساسات، قدرت حل‌مسأله، فداکاری

4. قوت بدنی، انرژی سرشار، رقابت و نبرد، فرد گرایی

گزینه صحیح : 2

«در هیچ خانواده ای پسری زاده نشد مگر آن که عزتی یافتند که پیش از آن نداشتند.» این سخن از کیست؟

1. پیامبر اکرم(ص)

2. امام‌علی(ع)

3. امام‌صادق(ع)

4. امام‌حسین(ع)

گزینه صحیح : 1

امام رضا(ع) در پاسخ به شخصی که عرض کرد مردی را می شناسم که دخترش را بیشتر از پسرش دوست دارد و به او محبت می کند، چه فرمودند؟

1. دختر و پسر با هم مساوی اند

2. دختر و پسر نزد خداوند هیچ تفاوتی با هم ندارند

3. محبت پدر به دختر باید کمی بیشتر باشد

4. گزینه 1 و 2

گزینه صحیح : 4

امام صادق(ع) کسی را که بابت زحمات دیگران تشکر نمی کند به چه تشبیه کرده‌اند؟

1. به راهزنی تشبیه کرده اند که خیر و نیکی را از مردم می دزدد

2. به فردی که اعمال خوب وی هیچ‌وقت پذیرفته نمی‌شود

3. به فرزندی که زحمات والدینش را نادیده و موجب رنجششان شده است

4. به آدم پولداری که خیرش به کسی نمی‌رسد

گزینه صحیح : 1

امام صادق(ع) در ضمن حدیث خویش عواقب شوخى زیاد را چه دانسته‌اند؟

1. ارج و احترام را مى برد و موجب دشمنى مى شود

2. باعث خنده و خوشحالی بقیه می‌شود

3. شوخی زیاد باعث بی‌آبرویی انسان است

4. گزینه 1 و 2

گزینه صحیح : 1

 

 

احکام تستی

1. اگر وقت نماز به قدری تنگ باشد که با وضو گرفتن، نماز قضا می شود باید:

الف - تیمم نمود

ب - وضو گرفت

ج - بدون تیمم و وضو نماز خواند

د - هیچ کدام

2. نماز خواندن با لباس ابریشم خالص و انگشتر و گردنبند طلا برای مردان:

الف - حرام است

ب - مستحب است

ج - مکروه است

د - هیچ کدام

3. واجبات نماز، چند تاست:

الف - 10

ب - 9

ج - 11

د – 12

4. ارکان نماز ، چند تاست؟

الف - 5

ب - 6

ج - 7

د - 9

5. تکبیرة الاحرام در نماز...

الف - رکن است

ب - واجب است

ج - مستحب است

د - هیچ کدام

6. خواندن سوره های سجده دار در نماز

الف - واجب است

ب - مستحب است

ج - مبطل نماز است

د - حرام است

7. کسی که جهت قبله را نمی داند باید نماز را

الف - به چهار طرف بخواند

ب - به یک طرف بخواند

ج - به دو طرف بخواند

د - هیچ کدام

8. آیا کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند؟

الف - خیر

ب - بلی

ج - اول قضا را بخواند بعد نماز مستحبی را

د - هیچ کدام

9. کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است، نماز او چه حکمی دارد؟

الف - صحیح است

ب - باطل است

ج - در صورت کم بود وقت مانعی ندارد

د - هیچ کدام

10. شکهایی که نباید به آن اعتنا نمود، چند تاست؟

الف - 10

ب - 8

ج - 6

د - 5

11. نماز جمعه در عصر غیبت چه حکمی دارد؟

الف - واجب عینی است

ب - واجب کفایی است

ج - واجب تخییری است

د - مستحب است

12. کدام یک از موارد زیر ارکان نماز نیست؟

الف - نیتب - تکبیرة الاحرام

ج - رکوعد - قراءت

13. اگر شخصی نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد؟

الف - نمازش صحیح است

ب - نمازش باطل است

ج - مباح است

د - مکروه است

14. در وضو شستن بیش از دو بار:

الف - مکروه است

ب - حرام است

ج - مستحب

د - واجب است

15. شک در نمازهای چند رکعتی باطل است؟

الف - دو رکعی

ب - چهار رکعتی

ج - سه رکعتی

د - الف و ج صحیح است

16. اگر برای مسح کردن سر و پا رطوبتی در دست نباشد، چه باید کرد؟

الف - وضو باطل است

ب - احتیاطا وضوی دیگری باید گرفت

ج - باید از آب خارج استفاده کرد

د - با تر کردن دست از رطوبت دیگر اعضای وضو باید مسح کرد.

17. شخصی پنج دقیقه به آخر وقت نماز، با هواپیما به شهری رفت و برگشت و وقت نماز تمام شد حال نماز قضایش را چگونه باید بخواند.

الف - شکسته

ب - تمام

ج - هم شکسته و هم تمام

د - هیچ کدام

18. کسی که نیت نماز می کند، آیا می تواند در میان نماز، نیت خود را به نماز دیگر برگرداند؟

الف - نمی تواند

ب - از نماز بعدی به نماز قبل می تواند

ج - در هر حال می تواند

د - از نماز قبل به نماز بعدی می تواند

19. کسی که بعد از وقت شک کند که نمازش را خوانده یا نه، تکلیفش چیست؟

الف - نباید اعتنا کند

ب - باید قضا کند

ج - مستحب است که بخواند

د - هیچ کدام

20. شخصی که نمازش قضا شده و نمی داند چند رکعتی است، وظیفه اش چیست؟

الف - باید دو رکعت بخواند

ب - سه رکعت بخواند

ج - چهار رکعت بخواند

د - هر سه مورد را به جا بیاورد

21. شخصی که به سوگند خود عمل نکند، چه وظیفه ای دارد؟

الف - سه روز روزه بگیرد

ب - باید ده نفر را اطعام کند

ج - باید 10 نفر لباس بدهد

د - اگر می تواند لباس یا طعام بدهد و اگر نمی تواند، سه روز روزه بگیرد

22. کسی که به اندازه چهار رکعت وقت دارد، برای خواندن نماز ظهر و عصر چه وظیفه ای دارد؟

الف - نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر خود را قضا نماید.

ب - نماز ظهر را بخواند و نماز عصر را قضا کند.

ج - فقط واجبات نماز را بطور سریع بخواند تا بتواند هر دو نماز را به جا بیاورد.

د - هیچ کدام

23. اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه دروقت یادش بیاید، باید به جابیاورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید:

الف - قضای نماز بر او واجب نیست.

ب - نمازش را دوباره بطور شکسته بخواند.

ج - باید قضای نماز را بخواند.

د - هیچ کدام

24. اگر کسی بفهمد پشت به قبله و یا به سمت راست یا چپ، نماز به جا آورده چه حکمی دارد؟

الف - نمازش صحیح است در صورتی که جاهل بوده باشد.

ب - در هر حال نمازش باطل است و باید دوباره نماز را بخواند.

ج - نمازش صحیح نیست، ولی چون جاهل بوده، لازم نیست نماز را دوباره بخواند.

25. کسی که هر قسمت غسل را به فاصله یک ساعت انجام دهد آیا غسل او صحیح است؟

الف - بلی

ب - خیر

ج - در صورت ناچاری صحیح است

د - هیچ کدام

26. اگر بین نماز عصر متوجه شویم که نماز ظهر خود را نخوانده ایم، تکلیف چیست؟

الف - نماز را می شکنیم و نماز ظهر را اول می خوانیم.

ب - نماز را به نیت ظهر تبدیل می کنیم.

ج - نمازمان درست است به شرطی که یادمان رفته باشد.

د - می نشینیم و نماز را در همان رکعت تمام می کنیم.

27. ارکان نماز آنهایی هستند که...

الف - اگر عمدا یا سهوا ترک شود، نماز باطل است.

ب - اگر عمدا ترک شود باطل و اگر سهوا ترک شود، نماز صحیح است.

ج - اگر سهوا ترک شود، نماز اشکال ندارد و اگر عمدا ترک شود، نماز صحیح است.

د - هیچ کدام

28. ارکان نماز عبارتند از:

الف - تکبیر، ذکر ، تشهد ، قیام ، رکوع و سجده

ب - نیت ، تکبیر ، قیام ، رکوع و سجود

ج - نیت ، تکبیر ، تشهد، ترتیب ، موالات و سجده

د - قیام ، تکبیر ، رکوع ، سجده و سلام

29. شخصی قصد کرده است ده روز در شهری بماند و یک نماز چهار رکعتی خوانده و بعد از ماندن یک روز از قصد خود منصرف شده است، وظیفه او در برابر نمازهای بعدی چیست؟

الف - تا مسافرت نرفته، نمازش کامل است.

ب - نمازش شکسته می شود.

ج - باید هم تمام بخواند و هم شکسته.

د - هیچ کدام

30. شخصی که امام جماعت را عادل می دانسته، بعد از نماز بفهمد که او عادل نبوده، آیا نمازش صحیح است یا نه؟

الف - صحیح است.

ب - باطل است.

ج - اگر وقت کافی باشد، لازم است نماز را اعاده کند.

د - هیچ کدام

31. شهید راه امر به معروف و نهی از منکر:

الف - ابوذر غفاری

ب - امام حسین - علیه السلام

ج - ناصر ابدام

د - هر سه مورد

32. شرایط واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر چند تاست؟

الف - دوازده شرط

ب - هشت شرط

ج - شرط ندارد

د - چهار شرط دارد

33. اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت، معصیت کار، معصیت را ترک می کند:

الف - همین مقدار کافی است.

ب - باید امر و نهی الزامی کند.

ج - تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت لازم است.

د - هیچ کدام

34. کدام یک جزو روزه های واجب نیست؟

الف - روزه کفاره

ب - روزه قضا

ج - روزه نذری

د - روزه عیدین

35. اگر روزه دار بداند که ماه رمضان است وعمدا نیت روزه غیر ماه رمضان کند، روزه او چه حکمی دارد؟

الف - روزه آن روز باطل است.

ب - روزه رمضان محسوب می شود.

ج - روزه ای که قصد کرده صحیح است.

د - هیچ کدام

36. اگر بچه ای بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او

الف - واجب است.

ب - واجب نیست.

ج - باید نیت روزه مستحبی کند.

د - با اجازه پدر و مادرش باید روزه بگیرد.

37. اگر کسی عمدا به حضرت زهرا - سلام الله علیها نسبت دروغ دهد، روزه او چگونه است؟

الف - باطل است

ب - باطل نیست

ج - باطل است و کفاره دارد

د - بنابر احتیاط واجب باطل است

38. اگر کسی بداند که روزه است و عمدا برای غسل، سر در آب فرو برد، اگر روزه واجب معین باشد:

الف - روزه و غسلش صحیح است.

ب - روزه او صحیح است، اما دوباره باید غسل کند.

ج - بنابر احتیاط واجب، باید دوباه غسل کند و روزه را هم قضا نماید.

د - بنابر احتیاط واجب روزه را دوباره بگیرد، اما غسلش صحیح است.

39. اگر کسی آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید:

الف - می تواند آن را فرو برد و روزه اش صحیح است.

ب - باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو برد، روزه اش صحیح است.

ج - اگر با اختیار آن را فرو برد، روزه اش باطل است، ولی کفاره و قضا واجب نیست.

د - اگر در هر صورت فرو ببرد، کفاره و قضا بر او واجب است.

40. اگر کسی عمدا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است، تیمم ننماید:

الف - روزه او باطل نیست.

ب - اگر بعد از اذان غسل کند، روزه او باطل نیست.

ج - در هر صورت روزه اش باطل است.

د - قضا و کفاره بر او واجب می شود.

41. اگر روزه دار در روز محتلم شود:

الف - واجب است، فورا غسل کند.

ب - واجب نیست، فورا غسل کند.

ج - واجب است، فورا هم غسل و هم تیمم نماید.

د - باید غسل کند، روزه اش نیز باطل است.

42. کدام یک از مبطلات روزه، کفاره جمع دارد؟

الف - عمدا اماله کردن

ب - برای غسل عمدا سر را زیر آب کردن

ج - عمدا استفراغ کردن

د - دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص)

43. قضای نماز و روزه مادر بر پسر بزرگتر:

الف - واجب است.

ب - مستحب است.

ج - واجب نیست.

د - ب و ج صحیح است.

44. کسی که مرتکب قتل عمد شده و در روزه ماه رمضان با حرام افطار کرده است باید:

الف - کفاره واحد بدهدب - کفاره جمع بدهد

ج - فقط قضای روزه را به جا آورد

د - دوباره روزه بگیرد

45. کسی که در مسافرت نمازش شکسته است، آیا می تواند نماز قضای تمام بخواند و روزه قضا بگیرد؟

الف - در هیچ یک از دو صورت نمی تواند.

ب - در هر دو مورد می تواند.

ج - می تواند نماز قضا را بخواند، اما نمی تواند روزه قضا بگیرد.

د - می تواند روزه قضا بگیرد، اما نمی تواند نماز قضا بخواند.

46. مقدار «مد» برابر است با:

الف - نیم کیلو

ب - یک کیلو

ج - 5/7 سیر

د - یک چارک

47. مسافرت برای فرار از روزه اگر عمدی باشد:

الف - اشکال ندارد.

ب - کفاره جمع دارد.

ج - فعل حرام انجام داده.

د - سفرش سفر معصیت است.

48. زکات فطره بهتر است، در چه زمانی پرداخت شود؟

الف - بعد از افطار

ب - قبل از افطار

ج - بعد از نماز عید

د - قبل از نماز عید

49. اگر شخصی بدون خوردن سحری روزه برایش ضرر داشته باشد و سحر بیدار نشود:

الف - می تواند روزه را افطار کند.

ب - واجب است روزه را در هر شرایطی بگیرد.

ج - باید روزه را افطار کند و قضایش را بعدا بگیرد.

د - باید روزه را بگیرد، اگر حرجی شد افطار کند.

50. کافری که تازه مسلمان شده حکم روزه هایش چیست؟

الف - باید قضایش را به جا آورد.

ب - قضا و کفاره واجب نیست.

ج - فقط کفاره واجب است.

د - هم قضا و هم کفاره واجب است.

51. میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه به منزل او بیاید، اگر نان خور صاحبخانه محسوب شود، فطره روزه اش را:

الف - واجب است صاحبخانه بپردازد.

ب - خودش باید بپردازد.

ج - مستحب است صاحبخانه بدهد.

د - دادن فطره بر هر دو واجب است

 

 

1- زکات در چند مورد به مصرف می رسد و در کدام سوره به آن اشاره شده است؟

9 مورد- سوره توبه

5 مورد- سوره آل عمران

8 مورد- سوره بقره

10 مورد- سوره توبه

 

2- از شروط لباس نمازگزار این است که....

لباس نمازگزار باید پاک باشد اگر کسی عمدا با لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل نیست.

اگر نمازگزار نداند که لباس یا بدنش نجس است و بعد از نماز بفهمد نمازش صحیح است.

کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد چنانچه نمازش را بخواند و بعد از نماز بفهمد که لباسش نجس بوده نمازش صحیح نیست.

لباس نمازگزار باید مباح باشد و اگر عمدا با لباس غصبی نماز بخواند نمازش صحیح نیست ولی یک تکمه یا نخ غصبی اشکال ندارد.

 

3- وضو در چند مرحله انجام می گیرد؟

5

7

6

4

 

4- «زنده شدن مرده» کدام قسم از محال است؟

وقوعی

ذاتی

عادی

عقلی

 

5- غسل ارتماسی دارای....

یک مرحله است

دو مرحله است

سه مرحله است

چهار مرحله است

 

6- خوردن و آشامیدن چیز نجس چه حکمی دارد؟

مکروه

مباح

حرام

بی اشکال نیست

 

7- بر هر مسلمان مکلفی واجب است چه احکامی را یاد بگیرد؟ 

احکامی را که غالبا به آن احتیاج دارد

احکام تقلید

همه احکام

احکام نماز

 

8- در اصول دین تقلید..........

مکروه است

جایز نیست

مستحب است

جایز است

 

9- برطرف کردن عین نجاست یعنی.....

) هنگامی که عین نجاست از چیزی برطرف شد آن چیز پاک است.

هنگامی که عین نجاست از بدن حیوان برطرف شد بدن حیوان پاک است

در بعضی موارد که عین نجاست از چیزی خود به خود برطرف شد آن چیز پاک است.

وقتی عین نجاست به وسیله انسان برطرف شد آن چیز پاک است.

 

10- ماهی اگر در آب بمیرد........

پاک

نجس

حلال

حرام

 

11- نماز جمعه چند قنوت دارد و چه موقع خوانده می شود؟

یک قنوت دارد و در رکعت اول خوانده می شود.

دو قنوت دارد یکی در رکعت اول قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع

چهار قنوت دارد که در پایان هر رکعت خوانده می شود.

دو قنوت، یک قنوت بعد از رکوع اول و یک قنوت در رکعت دوم قبل از رکوع

 

12- کدام گزینه زیر موضوع این مساله است؟
«مساله: کسی است که وظیفه اش تیمم است اگر بداند تا آخر وقت عذرش باقی می ماند، می تواند با ......... تیمم کند.»

واجب بودن نماز

وسعت وقت

تنگ بودن وقت

اهمیت نماز واجب

 

13- کدام مورد، جزو موارد استثنای حکم حرمت ربا است؟

ربای بین پدر و فرزند

ربای بین زن و شوهر

ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمی می گیرد.

همه موارد

 

14- در مرحله چندم غسل ترتیبی تمام طرف چپ بدن را می شوییم؟

اول

چهارم

دوم

سوم

 

15- کدامیک از موارد زیر روزه را باطل نمی کند؟

استفراغ عمدی

فرو کردن تمام سر در آب

رسیدن غبار و دود غلیظ به گلو

مسافرت بعد از اذان ظهر

 

16- کسی که در پاک بودن بدن یا لباسش شک دارد چنانچه بعد از نماز بفهمد بدن یا لباسش نجس بوده......

نماز باطل است

نمازش صحیح است

باید قضای آن را به جای آورد

بنابر احتیاط باید دوباره بخواند

 

17- سبحان ربی العظیم و بحمده، یعنی....

خداوند ستایش کسی را که او را می ستاید می شنود.

پاک و منزه است پروردگار بزرگم و او را می پرستم.

پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه ام و من به ستایش او مشغولم.

هیچکدام

 

18- کسی که بدهکار است و الی هم دارد که زکاتش واجب شده، اگر بمیرد ورثه کدام یک را باید اول پرداخت کند؟

زکات

مال بدهکار

هر دو به شکل مساوی

باید به فرد محتاج تر پرداخت شود

 

19- حکم آب قلیل در برخورد با نجاسات.....

نجس می شود

ممکن است نجس شود

نجس نمی شود

شی نجس باید سه بار در آب قلیل وارد شود

 

20- اگر انسان نجاستی در لباس نمازگزار ببیند.....

لازم است امر به معروف نموده و به او تذکر دهد.

بهتر است نگوید.

لازم نیست به او بگوید

تذکر آن ثواب دارد.

 

21- در کدام یک از موارد زیر نماز آیات واجب نیست؟

گرفتن ماه

گرفتن خورشید

بارش باران شدید

پیدایش زلزله

 

22- اگر با آب نجس وضو بگیریم وضو .........است

صحیح

باطل

با اشکال

بی اشکال

 

23- هنگام تیمم کدامیک از قسمتهای زیر باید پاک باشد؟

پیشانی

کف دستها

الف و ب

تمامی صورت

 

24- اگر خاک با چیز دیگری مخلوط باشد، تیمم بر آن.....

صحیح است

صحیح نیست

اشکال ندارد

جایز است

 

25- بر کدام یک از موارد زیر زکات تعلق می گیرد؟

طلا- نقره- جو- گندم- کشمش- انگور- خرما- گاو- گوسفند

طلا- نقره- جو- گندم- کشمش- خرما- گاو- گوسفند- شتر

طلا- گندم- جو- کشمش- خرما- گاو- گوسفند- شتر- انگور

طلا- نقره- گندم- کشمش- خرما- گاو- گوسفند- شتر- انگور

 

26- خوردن و آشامیدن چیز نجس....

مکروه است

مباح است

حرام است

جایز نیست

 

27- کفاره هر یک روز افطار بدون عذر شرعی چیست؟

شصت روز روزه گرفتن

سی روز روزه گرفتن

یک روز روزه گرفتن

طعام سی نفر

 

28- کدام یک از موارد زیر وضو را باطل نمی کند؟

خارج شدن بول و مدفوع

خارج شدن باد از شکم

خوابیدن خوابی که چشم نبیند و گوش نشنود

چیزهایی که عقل را از بین نمی برد

 

29- خوردن و آشامیدن چیز نجس....

مکروه است

بعد از شستن می توان خورد

حرام است

برای کودکان اشکالی ندارد

 

30- کدامیک ار موارد زیر روزه را باطل می کند؟

حمام رفتن

مسواک زدن

بو کردن عطر و یا گل

فرو کردن تمام سر در آب

 

 

مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

احکام «بگرد و پیدا کن»

برای به دست آوردن رمز دایره ها ابتدا کلمه های مورد نظر را پیدا کنید و سپس حرف اول و آخر و آخر آنها را به ترتیب کنار هم قرار دهید تا رمز جدول پیدا شود.

(ن م) (ا ز) (س ت) (و ن) (د ی) (ن ا) (س ت)

آیا می توانید وقت مخصوص هر یک از نمازهای یومیه را از رساله پیدا کنید و در زیر بنویسید:

نماز صبح

نماز ظهر

نماز عصر

نماز مغرب

نماز عشا

آیا می توانید بگویید کدام پاک کننده چه نجسی را پاک می کند؟

پاکدکننده ها:آب - انتقال - استحاله - تبعیت - آفتاب - اسلام.

نجسها: خون - سگ - کافر - ادرار - زمین نجس - بچه کافر.

آیا می توانید مقدمات نماز را از مقارنات آن جدا کنید؟

نیت - قراءت - طهارت - رکوع - سجود - تشهد - وقت شناسی - سلام.

 

احکام رمزی [119]

1 - در این جا کلمه رمز را در هر قسمت می آوریم و شما باید با توجه به هر حرف آن، کلمه ای از احکام مورد نظر را به دست بیاورید.

1. ارکان نماز - «قنترس» .

2. نمازهای واجب - «یا منطق» .

3. اقسام وضو - « نجات» .

4. شرایط وضو - «آب وضو پاک باشد» .

5. مقدمات نماز - «قم پوطا»

پاسخنامه احکام رمزی [230]

1: نیت، تکبیرة الاحرام، رکوع، قیام و سجده.

2: یومیه، آیات، میت، نذر، قضا و طواف.

3: نیابتی، جبیره، ارتماسی و ترتیبی.

4: آب وضو پاک باشد. به جدول شرایط وضو مراجعه شود.

5: طهارت، ازاله نجاست، ستر و پوشش، قبله شناسی، مکان نماز غصبی و وقت شناسی.

 

احکام تستی

1. اگر وقت نماز به قدری تنگ باشد که با وضو گرفتن، نماز قضا می شود باید:

الف - تیمم نمود

ب - وضو گرفت

ج - بدون تیمم و وضو نماز خواند

د - هیچ کدام

2. نماز خواندن با لباس ابریشم خالص و انگشتر و گردنبند طلا برای مردان:

الف - حرام است

ب - مستحب است

ج - مکروه است

د - هیچ کدام

3. واجبات نماز، چند تاست:

الف - 10

ب - 9

ج - 11

د – 12 [120]

4. ارکان نماز ، چند تاست؟

الف - 5

ب - 6

ج - 7

د - 9

5. تکبیرة الاحرام در نماز...

الف - رکن است

ب - واجب است

ج - مستحب است

د - هیچ کدام

6. خواندن سوره های سجده دار در نماز

الف - واجب است

ب - مستحب است

ج - مبطل نماز است

د - حرام است

7. کسی که جهت قبله را نمی داند باید نماز را

الف - به چهار طرف بخواند

ب - به یک طرف بخواند

ج - به دو طرف بخواند

د - هیچ کدام

8. آیا کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند؟

الف - خیر

ب - بلی

ج - اول قضا را بخواند بعد نماز مستحبی را

د - هیچ کدام

9. کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است، نماز او چه حکمی دارد؟

الف - صحیح است

ب - باطل است

ج - در صورت کم بود وقت مانعی ندارد

د - هیچ کدام

10. شکهایی که نباید به آن اعتنا نمود، چند تاست؟

الف - 10

ب - 8

ج - 6

د - 5

11. نماز جمعه در عصر غیبت چه حکمی دارد؟

الف - واجب عینی است

ب - واجب کفایی است

ج - واجب تخییری است

د - مستحب است [121]

12. کدام یک از موارد زیر ارکان نماز نیست؟

الف - نیتب - تکبیرة الاحرام

ج - رکوعد - قراءت

13. اگر شخصی نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد؟

الف - نمازش صحیح است

ب - نمازش باطل است

ج - مباح است

د - مکروه است

14. در وضو شستن بیش از دو بار:

الف - مکروه است

ب - حرام است

ج - مستحب

د - واجب است

15. شک در نمازهای چند رکعتی باطل است؟

الف - دو رکعی

ب - چهار رکعتی

ج - سه رکعتی

د - الف و ج صحیح است

16. اگر برای مسح کردن سر و پا رطوبتی در دست نباشد، چه باید کرد؟

الف - وضو باطل است

ب - احتیاطا وضوی دیگری باید گرفت

ج - باید از آب خارج استفاده کرد

د - با تر کردن دست از رطوبت دیگر اعضای وضو باید مسح کرد.

17. شخصی پنج دقیقه به آخر وقت نماز، با هواپیما به شهری رفت و برگشت و وقت نماز تمام شد حال نماز قضایش را چگونه باید بخواند.

الف - شکسته

ب - تمام

ج - هم شکسته و هم تمام

د - هیچ کدام [121]

18. کسی که نیت نماز می کند، آیا می تواند در میان نماز، نیت خود را به نماز دیگر برگرداند؟

الف - نمی تواند

ب - از نماز بعدی به نماز قبل می تواند

ج - در هر حال می تواند

د - از نماز قبل به نماز بعدی می تواند

19. کسی که بعد از وقت شک کند که نمازش را خوانده یا نه، تکلیفش چیست؟

الف - نباید اعتنا کند

ب - باید قضا کند

ج - مستحب است که بخواند

د - هیچ کدام

20. شخصی که نمازش قضا شده و نمی داند چند رکعتی است، وظیفه اش چیست؟

الف - باید دو رکعت بخواند

ب - سه رکعت بخواند

ج - چهار رکعت بخواند

د - هر سه مورد را به جا بیاورد

21. شخصی که به سوگند خود عمل نکند، چه وظیفه ای دارد؟

الف - سه روز روزه بگیرد

ب - باید ده نفر را اطعام کند

ج - باید 10 نفر لباس بدهد

د - اگر می تواند لباس یا طعام بدهد و اگر نمی تواند، سه روز روزه بگیرد [123]

22. کسی که به اندازه چهار رکعت وقت دارد، برای خواندن نماز ظهر و عصر چه وظیفه ای دارد؟

الف - نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر خود را قضا نماید.

ب - نماز ظهر را بخواند و نماز عصر را قضا کند.

ج - فقط واجبات نماز را بطور سریع بخواند تا بتواند هر دو نماز را به جا بیاورد.

د - هیچ کدام

23. اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه دروقت یادش بیاید، باید به جابیاورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید:

الف - قضای نماز بر او واجب نیست.

ب - نمازش را دوباره بطور شکسته بخواند.

ج - باید قضای نماز را بخواند.

د - هیچ کدام

24. اگر کسی بفهمد پشت به قبله و یا به سمت راست یا چپ، نماز به جا آورده چه حکمی دارد؟

الف - نمازش صحیح است در صورتی که جاهل بوده باشد.

ب - در هر حال نمازش باطل است و باید دوباره نماز را بخواند.

ج - نمازش صحیح نیست، ولی چون جاهل بوده، لازم نیست نماز را دوباره بخواند.

25. کسی که هر قسمت غسل را به فاصله یک ساعت انجام دهد آیا غسل او صحیح است؟

الف - بلی

ب - خیر

ج - در صورت ناچاری صحیح است

د - هیچ کدام [124]

26. اگر بین نماز عصر متوجه شویم که نماز ظهر خود را نخوانده ایم، تکلیف چیست؟

الف - نماز را می شکنیم و نماز ظهر را اول می خوانیم.

ب - نماز را به نیت ظهر تبدیل می کنیم.

ج - نمازمان درست است به شرطی که یادمان رفته باشد.

د - می نشینیم و نماز را در همان رکعت تمام می کنیم.

27. ارکان نماز آنهایی هستند که...

الف - اگر عمدا یا سهوا ترک شود، نماز باطل است.

ب - اگر عمدا ترک شود باطل و اگر سهوا ترک شود، نماز صحیح است.

ج - اگر سهوا ترک شود، نماز اشکال ندارد و اگر عمدا ترک شود، نماز صحیح است.

د - هیچ کدام

28. ارکان نماز عبارتند از:

الف - تکبیر، ذکر ، تشهد ، قیام ، رکوع و سجده

ب - نیت ، تکبیر ، قیام ، رکوع و سجود

ج - نیت ، تکبیر ، تشهد، ترتیب ، موالات و سجده

د - قیام ، تکبیر ، رکوع ، سجده و سلام

29. شخصی قصد کرده است ده روز در شهری بماند و یک نماز چهار رکعتی خوانده و بعد از ماندن یک روز از قصد خود منصرف شده است، وظیفه او در برابر نمازهای بعدی چیست؟

الف - تا مسافرت نرفته، نمازش کامل است.

ب - نمازش شکسته می شود.

ج - باید هم تمام بخواند و هم شکسته.

د - هیچ کدام [125]

30. شخصی که امام جماعت را عادل می دانسته، بعد از نماز بفهمد که او عادل نبوده، آیا نمازش صحیح است یا نه؟

الف - صحیح است.

ب - باطل است.

ج - اگر وقت کافی باشد، لازم است نماز را اعاده کند.

د - هیچ کدام

31. شهید راه امر به معروف و نهی از منکر:

الف - ابوذر غفاری

ب - امام حسین - علیه السلام

ج - ناصر ابدام

د - هر سه مورد

32. شرایط واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر چند تاست؟

الف - دوازده شرط

ب - هشت شرط

ج - شرط ندارد

د - چهار شرط دارد

33. اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت، معصیت کار، معصیت را ترک می کند:

الف - همین مقدار کافی است.

ب - باید امر و نهی الزامی کند.

ج - تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت لازم است.

د - هیچ کدام

34. کدام یک جزو روزه های واجب نیست؟

الف - روزه کفاره

ب - روزه قضا

ج - روزه نذری

د - روزه عیدین

35. اگر روزه دار بداند که ماه رمضان است وعمدا نیت روزه غیر ماه رمضان کند، روزه او چه حکمی دارد؟

الف - روزه آن روز باطل است. [126]

ب - روزه رمضان محسوب می شود.

ج - روزه ای که قصد کرده صحیح است.

د - هیچ کدام

36. اگر بچه ای بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او

الف - واجب است.

ب - واجب نیست.

ج - باید نیت روزه مستحبی کند.

د - با اجازه پدر و مادرش باید روزه بگیرد.

37. اگر کسی عمدا به حضرت زهرا - سلام الله علیها نسبت دروغ دهد، روزه او چگونه است؟

الف - باطل است

ب - باطل نیست

ج - باطل است و کفاره دارد

د - بنابر احتیاط واجب باطل است

38. اگر کسی بداند که روزه است و عمدا برای غسل، سر در آب فرو برد، اگر روزه واجب معین باشد:

الف - روزه و غسلش صحیح است.

ب - روزه او صحیح است، اما دوباره باید غسل کند.

ج - بنابر احتیاط واجب، باید دوباه غسل کند و روزه را هم قضا نماید.

د - بنابر احتیاط واجب روزه را دوباره بگیرد، اما غسلش صحیح است.

39. اگر کسی آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید:

الف - می تواند آن را فرو برد و روزه اش صحیح است.

ب - باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو برد، روزه اش صحیح است.

ج - اگر با اختیار آن را فرو برد، روزه اش باطل است، ولی کفاره و قضا واجب نیست.

د - اگر در هر صورت فرو ببرد، کفاره و قضا بر او واجب است. [127]

40. اگر کسی عمدا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است، تیمم ننماید:

الف - روزه او باطل نیست.

ب - اگر بعد از اذان غسل کند، روزه او باطل نیست.

ج - در هر صورت روزه اش باطل است.

د - قضا و کفاره بر او واجب می شود.

41. اگر روزه دار در روز محتلم شود:

الف - واجب است، فورا غسل کند.

ب - واجب نیست، فورا غسل کند.

ج - واجب است، فورا هم غسل و هم تیمم نماید.

د - باید غسل کند، روزه اش نیز باطل است.

42. کدام یک از مبطلات روزه، کفاره جمع دارد؟

الف - عمدا اماله کردن

ب - برای غسل عمدا سر را زیر آب کردن

ج - عمدا استفراغ کردن

د - دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص)

43. قضای نماز و روزه مادر بر پسر بزرگتر:

الف - واجب است.

ب - مستحب است.

ج - واجب نیست.

د - ب و ج صحیح است.

44. کسی که مرتکب قتل عمد شده و در روزه ماه رمضان با حرام افطار کرده است باید:

الف - کفاره واحد بدهدب - کفاره جمع بدهد

ج - فقط قضای روزه را به جا آورد

د - دوباره روزه بگیرد [128]

45. کسی که در مسافرت نمازش شکسته است، آیا می تواند نماز قضای تمام بخواند و روزه قضا بگیرد؟

الف - در هیچ یک از دو صورت نمی تواند.

ب - در هر دو مورد می تواند.

ج - می تواند نماز قضا را بخواند، اما نمی تواند روزه قضا بگیرد.

د - می تواند روزه قضا بگیرد، اما نمی تواند نماز قضا بخواند.

46. مقدار «مد» برابر است با:

الف - نیم کیلو

ب - یک کیلو

ج - 5/7 سیر

د - یک چارک

47. مسافرت برای فرار از روزه اگر عمدی باشد:

الف - اشکال ندارد.

ب - کفاره جمع دارد.

ج - فعل حرام انجام داده.

د - سفرش سفر معصیت است.

48. زکات فطره بهتر است، در چه زمانی پرداخت شود؟

الف - بعد از افطار

ب - قبل از افطار

ج - بعد از نماز عید

د - قبل از نماز عید

49. اگر شخصی بدون خوردن سحری روزه برایش ضرر داشته باشد و سحر بیدار نشود:

الف - می تواند روزه را افطار کند.

ب - واجب است روزه را در هر شرایطی بگیرد.

ج - باید روزه را افطار کند و قضایش را بعدا بگیرد.

د - باید روزه را بگیرد، اگر حرجی شد افطار کند.

50. کافری که تازه مسلمان شده حکم روزه هایش چیست؟

الف - باید قضایش را به جا آورد.

ب - قضا و کفاره واجب نیست. [129]

ج - فقط کفاره واجب است.

د - هم قضا و هم کفاره واجب است.

51. میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه به منزل او بیاید، اگر نان خور صاحبخانه محسوب شود، فطره روزه اش را:

الف - واجب است صاحبخانه بپردازد.

ب - خودش باید بپردازد.

ج - مستحب است صاحبخانه بدهد.

د - دادن فطره بر هر دو واجب است.

پاسخنامه احکام تستی

1:الف.             2: الف.             3: ج.             4: الف.            5: الف.            6: د.

7: الف.            8: ب.               9: الف.          10: ج.             11: ج.            12: د. [231]

13: الف.          14: ب.             15: الف.         16:د.              17: الف.          18:ب.

19: الف.          20: د.              21: د.            22: الف.          23: ج.             24:ب.

25: الف.          26: ب.             27: الف.         28: ب.            29: لف.           30: الف.

31:د.              32:د.               33: الف.         34: د.             35: الف.           36: ب.[232]

37:ج.             38: د.              39: ب.           40: د.             41: ب.             42: د.

43: د.            44: ب.             45: ج.            46: د.             47: الف.         48: د.

49: د.            50: ب.

 

نامش چیست؟

1. نام روزه ای است که حتما باید بگیریم؟

2. روزه ای که نباید بگیریم؟

3. نام روزه ای که به عنوان جریمه باید گرفت؟

4. روزه ای که برای مرده می گیرند؟

5. نام روزه ای که در برابر نوعی قرار داد با خدا می گیرند؟

6. نام روزه ای که فقط بر پسر بزرگتر واجب است؟

7. نام روزه ای که دو روز پشت سر هم بدون افطار انجام می شود؟

8. روزه ای که باید در مکان خاصی گرفت؟

9. نام روزه ای که مکروه است؟

10. آن مقدار طعامی که شخص مریض به جای روزه می دهد چیست؟

11. نام زکاتی که در آخر ماه رمضان به فقرا می دهند کدام است؟

12. نام مقدار طعامی که به عنوان زکات فطرت می دهند چیست؟

پاسخنامه نامش چیست

1:واجب (مثل رمضان) .

2: حرام (عید فطر و قربان) .

3: کفاره.

4: نیابتی (استیجاری) .

5: نذر.

6: روزه قضای پدر.

7: وصال.[233]

8: اعتکاف.

9: عاشورا.

10: یک مد.

11: زکات فطره.

12: یک صاع

 

 

 1. سؤال اول : عید در لغت به چه معناست؟
 2. سؤال دوم: امام‌ علی (ع) عید سعید فطر را عید چه کسانی دانسته‌ اند؟

 

        از این منبع : اینجا را کلیک کنید

 

 با توجه به آیۀ 27 سورۀ مبارکۀ تکویر، قرآن ذکری برای چه کسانی است؟

هدف از خَلق موت( مرگ) و حیات( زندگی) در آیۀ 2 سورۀ مبارکۀ ملک، چه چیز بیان شده است؟
1.شما را بیازماید که کدام یک از شما شکرگزارترید
2.تا این که فقط خدا را عبادت نمایید
3.شما را بیازماید که بدی هایتان را برطرف و خالص شوید
4.شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل مى‏کنید
گزینه صحیح : 4
محسنان در آیۀ13 سورۀ مبارکۀ احقاف چگونه توصیف شده اند؟
1.کسانی که کمى از شب را مى‏خوابند
2.اقامه کنندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات
3.یکتاپرستانی که استقامت ورزیدند
4.کسانی که سحرگاهان استغفار می کنند
گزینه صحیح : 3
 
 
 1. از اینکه «لِیَعْبُدُون» را به «لِیَعْرِفُون» معنا کرده‌اند، کدام نکتۀ صحیح برداشت می‌شود؟
  ۱.عبادت به‌معناى معرفت است
  ۲.عبادتِ بدون‌معرفت معنى ندارد
  ۳.عبادت درهرحال به کمال منتهی می‌شود
  ۴.گزینۀ ۱و۳
  گزینه صحیح : 2
 2. در دعای ۹ صحیفۀ سجادیه، از خداوند می‌خواهیم که ما را چگونه به راه راست ارشاد کند؟
  ۱. با بستن راه‌های نافرمانی‌اش
  ۲. با تنبیه ما در برابر گناهانمان
  ۳. با راهنمایی خودش
  ۴. با بازگوکردن عاقبت گناهکاران
  گزینه صحیح : 3
 
 
با توجه به آیۀ 66 سورۀ مبارکۀ زمر، پیامبر(ص) با انجام کدام کار، در زمرۀ شاکران قرار می گیرد؟
1.عبادت خدا
2.انفاق در راه خدا
3.جهاد در راه خدا
4.تبلیغ قرآن
گزینه صحیح : 1
 1. با‌توجه‌به آیات ۲۲و۲۳ سورۀ مبارکۀ مائده، کدام تاکتیک جنگی به‌دست می‌آید؟
  ۱. نفوذ به سیستم اطلاعاتی دشمن و آگاهی از ترفندهای جنگیِ او
  ۲. کشاندن دشمن به بیرون از خاکش و جنگیدن با او در بیرون از خانه‌اش
  ۳. نفوذ به مرکز اصلی دشمن و جنگیدن با او در خانۀ خودش
  ۴. تلاش برای حفظ مرزهای خودی و مبارزه با دشمن در بدو ورود
  گزینه صحیح : 3
 2. بر اساس فرمودۀ رسول اکرم(ص)عاقل‌ترینِ مردم کیست؟
  ۱. بنده‌ای است که پروردگار خود را بشناسد و از او را فرمان‌برداری کند 
  ۲. بنده‌ای است که به دوستان محبت کرده و با دشمنان نیز مدارا کند
  ۳. بنده‌ای است که دشمنش را بشناسد و از فرمان او سرپیچی کند
  ۴. گزینۀ ۱و۳
  گزینه صحیح : 4
 
 
 
باتوجه به آیات 49 تا 55 سورۀ مبارکۀ صاد، پرهیزگاران در مقابل چه گروهی قرار گرفته اند؟
1. گمراهان
2. طغیانگران
3. مفسدان
4. مکذبان
گزینه صحیح : 2
 
 1. عالی‌ترین مرتبۀ انفاق کدام است؟
  ۱. انفاق بر پایۀ حبّ مال
  ۲. انفاق بر اساس حبّ انفاق‌کردن
  ۳. انفاق بر پایۀ حبّ خدا
  ۴. انفاق با هدف دریافت پاداش الهی
  گزینه صحیح : 3

 1. کدام گزینه از وظایف انسان‌هایی است ‌که خدا به ایشان ثروتی عطا فرموده است؟
  ۱. باید به خویشاوندان خود بخشش کند و اسیر آزاد کند
  ۲. باید تمام ثروتش را صرف آسایش خانواده‌اش کند
  ۳. باید مستمندان را بهره‏مند کند و قرض بدهکار را بپردازد
  ۴. گزینۀ ۱و۳
  گزینه صحیح : 4
 1. مؤثرترین عامل کنترل امیال و هوس‌ها چیست؟
  ۱.عقیده به معاد و توجه به روز رستاخیز
  ۲.پرهیز از از هواوهوس‌ها و احساسات افراطى
  ۳.تحصیل و فراگیری علوم اسلامی
  ۴.مشغولیت ذهنی و پرداختن به امور عام‌المنفعه
  گزینه صحیح : 1
 2. فرازی از دعای 50 صحیفۀ سجادیه که در این کتاب بیان شده است، ناظر بر کدام‌یک از صفات خداوند متعال است؟
  ۱.توانا و روزی‌دهنده‌بودن 
  ۲.جبار و منتقم بودن 
  ۳.توبه‌پذیر و مهربان‌ بودن
  ۴.عادل و راستگو بودن
  گزینه صحیح : 3
پیامبر(ص) در آیۀ 59 سورۀ مبارکۀ احزاب، وظیفۀ ابلاغ چه پیامی را به زنان دارد؟
 1. بر اساس روایتی که ابراهیم بن اسحاق از امام صادق (ع)و ایشان از پدر بزرگوارشان نقل فرموده اند،در حال حاضر سوره مبارکه قدر متعلق به کدام بزرگوار است؟
  1- پیامبر اکرم(ص)
  2- امام علی (ع)
  3- امام زمان(عج)
  4- امام حسین (ع)
  گزینه صحیح : 3
 2. در دعای 44 صحیفه سجادیه ،از ماه مبارک رمضان با چه عنوان یاد شده است؟
  1-ماه طهارت و پاکی
  2-ماه شب زنده داری
  3-ماه تصفیه و رهایی
  4-همه گزینه ها
  گزینه صحیح : 4
کدام آیه به حرکت کوه ها اشاره دارد واین حرکات را به چه چیزی تشبیه نموده است ؟
1.آیه 18 نمل حرکت مورچه ها 
2.آیه 63 نمل – وزش بادها
3.آیه 88 نمل – حرکت ابرها 
4.آیه 61 حرکت کشتی ها بر روی آب
گزینه صحیح : 3
کدام آیۀ به این نکته اشاره دارد که اگر انسان دعا را ترک نماید، خدا براى او ارزش و وزنى قائل نیست؟
1.احقاف5
2.فرقان 77
3.یونس10
4.انبیاء15
گزینه صحیح : 2
 1. طبق آیۀ 17 سورۀ مبارکۀ نساء، شرط مهم قبول توبه از طرف خداوند کدام‌اند؟
  1.جهالت و نادانی درحال ارتکاب گناه، هرچند گناهکار دیر توبه کند 
  2.زود توبه‌کردن، هرچند گناه از سر لجاجت و دشمنی با خداوند باشد
  3.جهالت و نادانی درحال ارتکاب گناه و زود توبه‌کردن از آن
  4.جهالت درحال ارتکاب گناه و رغبت‌نداشتن به ارتکاب دوبارۀ آن
  گزینه صحیح : 3
 2. براساس فرمایش امام‌علی(ع) در خطبۀ 143 نهج ‌البلاغه، خداوند کدام عمل را وسیلۀ دائمىِ فروریختن رزق‌وروزى و موجب رحمت بر آفریدگان قرار داده است؟
  ۱.استغفار و آمرزش‌خواستن
  ۲.باوضوبودنِ دائمی
  ۳.تنبلی‌نکردن و کار زیاد
  ۴.اطعام‌ مستمندان مؤمن
  گزینه صحیح : 1
 1. آیۀ شریفۀ تطهیر دربارۀ کدام بزرگواران نازل شده است؟
  ۱. رسول‌الله(ص) و علی‌بن‌ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین(ع)
  ۲. رسول‌الله(ص) و علی‌بن‌ابیطالب(ع) و تمام فرزندان ایشان تا قیامت
  ۳. رسول‌الله(ص) و علی‌بن‌ابیطالب(ع) و شیعیان واقعیِ ایشان تا قیامت
  ۴. رسول‌الله(ص) و علی‌بن‌ابیطالب(ع)و فاطمۀ زهرا(س) و زینب کبری(س)
  گزینه صحیح : 1
 2. در دورانی که دسترسی به امامان معصوم(ع)وجود ندارد، حاکم مطلوب دین کیست؟
  ۱. سیاستمداری که در ادارۀ جامعه نیز توانمندترین باشد
  ۲. فقیهِ سیاست‎شناسی که از مقبولیت عمومی نیز برخوردار باشد
  ۳. فقیهِ سیاست‎شناسی که در ادارۀ جامعه نیز توانمندترین باشد
  ۴. فقیهِ عادلی که در ادارۀ جامعه نیز توانمندترین باشد
  گزینه صحیح : 3
خداوند در آیۀ 114سورۀ مبارکۀ طه، پیامبر(ص) را به چه دعایی توصیه می کند؟
1.شکست دشمنان
2.گسترش اسلام
3.افزایش علم
4.افزایش یاران
گزینه صحیح : 3
 1. براساس فرمایش امیرالمؤمنین(ع) در خطبۀ ۹۷ نهج البلاغه، پیامد پیشی‌گرفتن از اهل‌بیت پیامبر اکرم(ص) چیست؟
  ۱.گمراه‌شدن
  ۲.هلاک‌شدن
  ۳.فقر و تهی‌دستی
  ۴.منزوی‌شدن
  گزینه صحیح : 1
 2. در دعای 47 صحیفۀ سجادیه از خداوند می‌خواهیم که چگونه ما را حمایت کند؟
  ۱.همان‌گونه که از مطیعان فرمانش حمایت کرده است
  ۲.طوری‌که از محبت دیگران بی‌نیازمان کند.
  ۳.همان‌گونه که مقربان درگاهش را در نظر داشته است.
  ۴.گزینۀ ۱و۳
  گزینه صحیح : 4
بهترین ثواب و آرزو در آیۀ 46 سورۀ مبارکۀ کهف چه چیزی بیان شده است؟
1.باقیات ‏صالحات
2.تقوا
3.بهشت
4.سعادت
گزینه صحیح : 1
 1. در دعای ۲۰ صحیفۀ سجادیه از خداوند می‌خواهیم که ما را به چه کاری بگمارد؟
  ۱. کاری که اسباب آسایش دنیوی ما را فراهم می‌کند
  ۲. کاری که انجام آن، به درجات ایمان ما بیفزاید
  ۳. کاری که فردای قیامت دربارۀ آن بازخواست می‌شویم
  ۴. کاری که از نیّتی ناب و یقینی سالم برخاسته باشد
  گزینه صحیح : 3
 2. بنا بر بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در شرح آیۀ ۲۱۸ سورۀ مبارکۀ بقره، ایمان مؤمن باید چگونه باشد تا خداوند از او دفاع کند؟
  ۱. همراه با آرمان‌خواهی
  ۲. همراه با عافیت 
  ۳. همراه با محبت
  ۴. همراه با مجاهدت
  گزینه صحیح : 4
در کدام آیات سورۀ مبارکۀ یوسف، به تعبیر خواب پادشاه مصر توسط حضرت یوسف(ع ) اشاره شده است؟
1)49-47 
2)43-44 
3)36-37 
4)41- 43
گزینه صحیح : 1
بر‌اساس کدام آیۀ سورۀ مبارکۀ توبه، همواره خداوند، پیامبر( ص) و ائمه و مؤمنان پاک سیرت، اعمال ما را می‌بینند و از کارهای ما آگاهند؟
1. 103
2. 105 
3. 128 
4. 126
گزینه صحیح : 2
 1. در دعای ۴۷ صحیفۀ سجادیه از خداوند درخواست می‌کنیم که چگونه ما را حمایت کند؟
  ۱. همان‌طور که از عابدان درگاهش حمایت می‌کند
  ۲. همان‌طور که از دانشمندان حمایت می‌کند
  ۳. همان‌طور که از مطیعان فرمانش حمایت می‌کند
  ۴. همان‌طور که از ناتوانان حمایت می‌کند
  گزینه صحیح : 3
 2. مفسران در تفسیر عبارت «وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ» مراد از کلمات را چه دانسته‌اند؟
  ۱. آزمایش‌ها و سختی‌های طبیعی که برای عموم انسان‌ها پیش می‌آید
  ۲. آزمایش‌ها و سختی‌هایی که برای حضرت ابراهیم(ع) پیش آمد 
  ۳. ایمان به وعدۀ حمایتی که خداوند به بندگان مخلصش داده است
  ۴. معجزات الهی که در دوران زندگی حضرت ابراهیم(ع) واقع شد
  گزینه صحیح : 2
این پیام، برداشتی از کدام آیۀ سورۀ مبارکۀ انفال است؟ «اختلافات داخلی باعث سستی و از میان رفتن شوکت و قدرت می‌شود. »
1. 54 
2. 46 
3. 63 
4. 61
گزینه صحیح : 2
 
 
 

تسبیح کنندگان خداوند در آیه اول سوره حدید چه کسانی هستند ؟

1 - همه موجودات  

2 - انسان ها  

 

با توجه به آیه اول سوره حدید مقام شکست ناپذیری ، به کدام یک از صفات الهی اشاره دارد ؟

1 - حکمت  

2 - عزت

 

با توجه به آیه دوم سوره حدید ، مالکیت خداوند چگونه است ؟

1 - حقیقی و تکوینی

2 - اعتباری و تشریعی

 

مضارع بودن دو فعل یحیی و یمیت در آیه دوم سوره حدید دلیل بر چیست؟

1 - استمرار مساله حیات و مرگ در طول زمانها

2 - حیات و مرگ همه موجودات عالم


توصیف به اول و آخر بودن خداوند در آیه سوم سوره حدید اشاره به چیست؟

1 - قادر بودن خداوند

2 - ازلیت و ابدیت خداوند

 

آیه سوم سوره حدید به کدام یک از صفات خدا اشاره دارد ؟

1 - علم و احاطه خدا
2 -قدرت و مالکیت خدا


بر اساس آیه چهارم سوره حدید استوای بر عرش  ، کنایه از چیست ؟

1 - علم و آگاهی خداوند
2 -تدبیر خدا در جهان هستی


مهمترین پیام عبارت (و هوَ معکم أینَ ما کنتم‏) در آیه چهارم سوره حدید چیست ؟

1 - عالم محضر خداست

2 -خدا مالک کل هستی است 

 

بر اساس آیه پنجم سوره حدید ، بازگشت کدام مخلوقات به سوی خداست ؟

1 - همه مخلوقات و موجودات

2 -انسانها

 

با توجه به آیه ششم سوره حدید منظور از" ذات الصدور" چیست ؟

1 - افکار و نیات نهفته‏ در سینه ‏ها

2 -صاحب سینه ها

 

خداوند در آیه هفتم سوره حدید به کدام یک از آثار مهم ایمان اشاره میکند ؟

1 - انفاق در راه خدا

2 -عزت و رستگاری

 

منظور از میثاق الهی در آیه هشتم سوره حدید چیست؟

1 - نعمت های الهی

2 -عقل و فطرت توحیدی

 

 در آیه نهم سوره حدید از قرآن با چه تعبیری یاد شده است ؟

1 - آیات بینات

2 -ذکر

 

با توجه به آیه نهم سوره حدید هدف از نزول قرآن چیست ؟

1 - دانستن احکام الهی

2 -خارج شدن از ظلمت گمراهی

 

در آیه دهم سوره حدید خداوند به چه کسانی وعده نیک میدهد ؟

1 - انفاق کنندگان

2 -جهاد در راه خدا

 

 بر اساس آیه یازدهم سوره حدید پاداش کسانی که قرض الحسنه میدهند چیست ؟

1 - پاداش ارزشمند

2 -رستگاری بزرگ

 

پیام آیه دوازدهم سوره حدید چیست؟

1 - ظهور نور ایمان، در قیامت

2 -بشارت الهی به انفاق کنندگان

 

با توجه به آیه دوازدهم سوره حدید کدام گروه از انسانها در قیامت نور مجسم خواهند داشت؟

1 - مومنان

2 -قاریان قرآن


بر اساس آیه سیزدهم سوره حدید ، منافقان از مؤمنان چه در خواستی دارند ؟

1 - طلب بخشش از مؤمنان

2 -دریافت پرتوی از نور مؤمنان

 

1- این سخن ازکیست ؟ کسی که نگاه کردنش به نامحرم زیاد شود حسرتش زیاد خواهد شد.

الف ) حضرت محمد (ص)                              ب ) حضرت علی (ع)

ج ) امام صادق (ع)                                      د )امام باقر (ع)

2- پیامبر (ص) فرمودند برای هر دین مرامی است و مرام اسلام ........ است .

الف ) جهاد                                             ب ) نهی ازمنکر

ج) حیا                                                    د) امربه معروف

3- کدامیک از واژه های زیر مهم تر است ؟

الف ) حیا                                                    ب ) عفاف

ج) حجاب                                                      د)عفاف وحجاب

4- این سخن از کیست ؟ " چادر لباس ملی مردم ایران است ."

الف ) امام خمینی (ره)                                 ب ) مردم ایران

ج ) زنان ایران                                              د ) مقام معظم رهبری

5- حیا چند قسم است و چند قسم آن مخصوص زنان است ؟

الف ) 10 قسم – 9 قسم                            ب ) 5 قسم – 4 قسم

ج )7 قسم – 3 قسم                                   د) 9 قسم – 6 قسم

6- شواهد تاریخی نشانگر این است که بشر از .....سال پیش پوشش داشته است .

الف ) 10000سال پیش                                          ب ) 8000 سال پیش

ج ) 3000 سال پیش                                              د ) 500 سال پیش

7 – یکی از مراتب بی عفتی .... است .

الف ) خودنمایی دربرابر نامحرم                               ب ) رعایت نکردن حجاب

ج ) صحبت و شوخی بانامحرمان                             د ) همه ی موارد صحیح است

8 – یکی از ابزارهای نمایش عفاف .... است .

الف ) حجاب                                      ب ) سکوت

ج ) گزینه الف و ب                               د ) هیچکدام 

 

1) ب ، 2) ج ، 3) الف ، 4) د ، 5) الف ، 6) ب ، 7) د ، 8) الف 

 


کدام گزینه صحیح است؟

 

الف) قبل از اسلام، در میان بعضی ملل، حجاب وجود داشته است.

ب) در ایران باستان، حجاب سخت و شدیدی وجود داشته است.

ج) در جاهلیت عرب، حجاب وجود نداشته است و بوسیله اسلام در عرب پیدا شده است.

د) همه موارد

 

2- .................. نوعی پاسبانی است که آفرینش برای مشخص بودن و مختلط نشدن نسل ها در وجود بشر نهاده است .................. یک شرافت انسانی و یک حساسیت انسانی است نسبت به پاکی و طهارت جامعه.

الف) حجاب

ب) غیرت

ج) تقوا

د) ازدواج

 

3- کدام یک از علل و عوامل زیر در پیدایش حجاب اسلامی تأثیر داشته است؟

الف) میل به ریاضت و رهبانیت، تسلط مرد بر زن

ب) عدم امنیت و عدالت اجتماعی، حسادت و خودخواهی مرد

ج) عادت زنانگی زن و احساس کمبود به مرد

د) هیچکدام

 

4- حیا و عفت و ستر و پوشش، تدبیری است که خود زن بایک نوع الهام برای .................. به کار برده است.

الف) گرانبها کردن خود

ب) حفظ موقعیت خود در برابر مرد

ج) جلب توجه مردان

د) الف و ب

 

5- پوشش زن در اسلام این است که ....................

الف) زن در معاشرت خود با مردان، بدن خود را بپوشاند

ب) زن در معاشرت خود با مردان به جلوه گری و خودنمایی نپردازد

ج) زن خود را از نامحرم پنهان نماید

د) الف و ب

 

6- از نظر اسلام ................... از جنبه روانی، به بهداشت روانی اجتماع کمک میکند و از جنبه خانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده و برقرای صمیمت کامل بین زوجین می گردد و از جنبه اجتماعی موجب حفظ و استیفاء نیروی کار و فعالیت اجتماع می گردد و از نظر وضع زن در برابر مرد، سبب می گردد که ارزش زن در برابر مرد بالا رود.

الف) محدودیت کامیابی های جنسی به محیط خانوادگی و همسران مشروع

ب) تک همسری و پرهیز از ازدواج های متعدد

ج) تسهیل در ازدواج جوانان

د)  ب و ج

 

7- اسلام برای تعدیل و رام کردن غریزه جنسی، یک وظیفه مشترک برای زن و مرد، هر دو مقرر کرده است و آن ................... است. یک وظیفه هم خاص زنان مقرر فرموده است و آن این است که بدن خود را از مردان بیگانه پوشیده دارند و در اجتماع به جلوه گری و دلربائی نپردازند.

الف) کنترل گناه     ( البته کنترل نگاه است که به اشتباه کنترل گناه نوشته شده )

ب) رعایت حجاب

ج) ازدواج

د) همه موارد

 

8- چرا در اسلام، دستور پوشش به زنان اختصاص یافته است؟

الف) زیرا رفت و آمد زنان در جامعه باید محدود باشد

ب) زیرا پوشش زنان، عاملی برای ریاضت و ترک لذت است

ج) زیرا میل به خود نمایی و خودآرایی مخصوص زنان است

د) همه موارد

 

9- کدام گزینه درست نیست؟

الف) بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی، موجب فلج کردن نیروی اجتماع می شود.

ب) زن هر انداره متین تر، باوقاتر و عفیف تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد، بر احترامش افزوده تر می شود.

ج) حجاب در اسلام وظیفه ای است که از ناحیه مرد بر زن تحمیل شده است.

د) حجاب در اسلام، هیچ منافاتی با حیثیت و کرامت زن ندارد.

 

10- ..................... این است که التذاذات جنسی باید به محیط خانوادگی و همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع، خالص برای کار و فعالیت باشد.

الف) مبنای تقوا در اسلام

ب) مبنای حجاب در اسلام

ج) مبنای احترام به زن

د) مبنای استواری اجتماع

 

11- کدام یک از نکات زیر از آیات 30 و 31 سوره نور استفاده می شود؟

الف) هر مسلمان چه مرد و چه زن، باید از چشم چرانی و نظر بازی اجتناب کند.

ب) مسلمان خواه زن یا مرد، باید پاکدامن باشد و عورت خود را از دیگران بپوشد.

ج) زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشکار نسازند و در صدد تحریک و جلب توجه مردان بر نیاید.

د) همه موارد

 

12- چرا پوشش وجه و کفین بر زن واجب نشده است؟

الف) زیرا نظر کردن به آن، مفسده ای ایجاد نمیکند.

ب) زیرا موجب حرج و فلج و سلب مکان فعالیت عادی زن میگردد.

ج) زیرا جزو اعضای جذاب و مورد توجه مردان نیست.

د) هیچکدام

 

13- بعضی از کارها نه دارای مصلحتی است که باعث شود شارع آن را واجب کند و نه دارای مفسده ای است که سبب شود حکم به تحریم آن دهد. این کارها به علت اینکه ملاکی برای وجوب یا حرمت ندارند .................. شمرده می شوند.

الف) مکروه

ب) مستحب

ج) حلال

د) مباح

 

14- به نیروی تقوا و ایمان در مقابل موجبات همه گناهها میتوان تکیه کرد، مگر در مورد ...................

الف) گناهان مربوط به غریزه جنسی

ب) گناهان مربوط به حق الناس

ج) گناهان مربوط به آبروی مؤمنین

د) همه موارد

 

15- کدام گزینه صحیح است؟

الف) جهان امروز به نام آزادی زن و صریح تر «آزادی روابط جنسی» روح جوانان را سخت فاسد کرده است.

ب) وقتی زن پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب عفاف و پاکدامنی را رعایت کند، افراد فاسد و مزاحم جرأت نمی کنند متعرض آنها شوند.

ج) پوشانیدن غیر وجه و کفین بر زن واجب است و از لحاظ فقه اسلام هیچگونه تردیدی وجود ندارد.

د) همه موارد

 

16- موضع اسلام در مورد حضور بانوان در اجتماع چیست؟

الف) اسلام، زنان را تا حدودی که منجر به فساد نشوند از شرکت در اجتماع نهی نمی کند.

ب) در بعضی موارد شرکت زنان را در اجتناع واجب میکند مانند حج

ج) اسلام با شرکت زن در مجامع با حفظ حریم مخالف نیست بلکه با اختلاط زن و مرد مخالف است

د) همه موارد

 

17- این حدیث از کدام معصوم است؟ «نگاه کردن(به نامحرم از روی شهوت) تیری است زهر آلود از ناحیه شیطان چه بسیارند نگاه هایی که بعدها حسرتها و تاسف های طولانی به دنبال خود آورده اند»

الف) پیامبر اکرم(ص)

ب) امام حسین(ع)

ج) امام صادق(ع)

د) امام هادی(ع)

 

18- فلسفه پوشش اسلامی از چه جنبه ای حائز اهمیت است؟

الف) جنبه روانی و جنبه اجتماعی

ب) جنبه خانه و خانوادگی

ج) بالا بردن احترام زن و جلو گیری از ابتذال او

د) همه موارد

 

19- معاشرت های آزاد و بی بند و بار پسران و دختران و روابط آزاد جنسی چه پیامدی به همراه دارد؟

الف) موجب می شود پسران و دختران تا جایی که ممکن است از ازدواج و تشکیل خانواده سرباز بزنند.

ب) در نظر پسران و دختران ازدواج یک وظیفه و تکلیف و سلب آزادی و محدودیت بشمار می رود.

ج) موجب می شود دختران و پسران به سمت ازدواج و تشکیل خانواده گرایش پیدا نمایند.

د) دو مورد الف و ب

 

20- در مورد افرادی که در کوچه ها و خیابانها مزاحم زنان می گردند، کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) در آیه 60 سوره احزاب به مجازات آنان اشاره شده است.

ب) جلب کردن آنها به کلانتری و تراشیدن سر آنها کفایت می کند.

ج) از نظر قانون اسلام، این افراد مستحق مجازات سخت و شدیدی می باشند.

د) الف و ج

پاسخ به سوالات با مراجعه به کتاب «مسأله حجاب» شهید مرتضی مطهری قابل دسترسی است.

 

 

1-  در سوره نساء آیه 23 و 24 زنان محرم چند دسته اند :

الف ) 10 دسته                     ب ) 20 دسته                               ج ) 25 دسته                            د) 15 دسته

2- زنی که امام زمان بر جنازه او حاضر شدند چه کرده بود؟

الف)چهل جمعه زیارت عاشورا خوانده بود.                                          ب)هفت سال در دوره بی حجابی از خانه بیرون نرفته بود.

ج)برخواندن دعای فرج تاکید کرده بود.                                              د)نمازاول وقت خوانده بود.

3- زنان نباید با صدای نرم و لطیف سخن گویند ,مردی که دارای قلب بیمار است طمع میکند در کدام آیه قرآن آمده؟

الف)20احزاب                                                                          ب)32نور

ج)32 احزاب                                                                             د)20نور

4 - حضرت سکینه (س)روز یازده محرم برگودال قتلگاه با گریه و زاری به پدر چه گفت ؟

الف ) ما را به اسیری بردند                                                         ب ) با تازیانه ما را زدند

ج ) چادر از سرمان کشیدند                                                         د ) پدر ما تشنه ایم

5-  دو نمونه بد و خوب زنان که در قرآن از آنان نام برده شده است ، کدامند ؟

الف ) بلقیس ـ صبا / مریم ـ زن فرعون                                              ب ) زن لوط و زن نوح / مریم ـ زن فرعون

ج ) زن لوط ـ صبا / مریم - زن فرعون                                               د ) زن لوط ـ زن ابوجهل / مریم ـ زن فرعون

6- حجاب در قرآن در چند سوره بیان شده ، کدامند ؟

الف ) 2 سوره : احزاب و نور                                                           ب ) 3 سوره : آحزاب ، نور ، مومنون

ج ) 2 سوره : مومنون  و نور                                                            د)   2سوره : احزاب و مومنون

7- تاریخ حجاب و پوشش زن به چه دورانی بر میگردد؟

الف)ما قبل تاریخ و عصر حجر                                                              ب)به دوران معاصر

ج)به 200سال قیل میلاد                                                                         د)هیچکدام 

8- این جمله از کیست:

صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان آن جامعه نشات میگیرد .

الف)مقام معظم  رهبری                                                                      ب)امام خمینی (ره)

ج)شهید بهشتی                                                                                  د)شهید رجایی

9-خطاب قرآن در آیات (31نور- 35 احزاب-29معارج-5مومن-68فرقان-32اسراء) به عفت و پاکدامنی مربوط به کدام دسته است؟

الف)مردان                                                                                   ب)زنان

ج)هردو                                                                                         د)هیچکدام

10- در سوره نور به چند نوع عفاف اشاره شده است؟

الف)4 نوع، استعفاف در نگاه-دامن-پاکدامنی-رفتار                               ب)2نوع ،استعفاف در نگاه-دامن

ج)6 نوع ،استعفاف  نگاه-دامن-گفتار-بدن-راه رفتن- رفتار                    ج)5 نوع  ،استعفاف  نگاه-دامن-گفتار-بدن-راه رفتن

 

 11-حدود حجاب اسلامی برای زنان  چقدر است؟

الف)پوشاندن همه قسمتهای بدن به غیر از صورت و دستها تا مچ                ب)  فقط پوشاندن صورت و دستها تا مچ

ج)پوشاندن کل بدن                                                                         د)همه موارد

12-منظور از تبرج چیست؟

الف)آشکار نمودن زینت برای نامحرم                                          ب)خود را در چشم دیگران قرار دادن

 ج)دلربایی کردن از همگان                                                       د) همه موارد

13-به فرموده رسوا اکرم (ص) گروههایی که وارد بهشت نمی شوند؟

الف)کسی که نسبت به عفت و ناموس خود بی تفاوت است               ب)زنی که خود را در لباس و حرکات و امور دیگر شبیه مرد سازد                       

ج)شرابخوار                                                                          د)همه موارد

14)اولین کسی که در اسلام تابوت برای جنازه اش قرار داده شد تا حجم بدنش نمایان نشود که بود؟

الف -حضرت زهرا (س)                                                          ب)حضرت خدیجه (س)  

ج)سمیه                                                                                    د)اسماء

15- به فرموده رسول اکرم بیشتر اهل دوزخ مردانی هستند که     .................و پست ترین مردگان شما ..................  

الف)ازدواج نمیکنند—بی همسرند.                                                        ب)نفقه نمی دهند---مردانند.  

ب)ازدواج نمیکنند—زنانند.                                                   ج)نفقه نمی دهند—زنانند .

 

مسابقه کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب از کتاب حریم ریحانه

 

 

       پاسخنامه سوالات عفاف و حجاب            

نام و نام خانوادگی:                                                           نام پدر:                                                                          شماره تماس:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

1

 

4

 

7

 

10

 

13

 

2

 

5

 

8

 

11

 

14

 

3

 

6

 

9

 

12

 

15

 

 دسته بندي : سوالات تستی احکام، سوالات مسابقات فرهنگی، سوالات قرآنی مسابقات، فارض نت


» صفحه آغازین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرها و رویدادهای اخی جهان ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرهای فوری و آنلاین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» یوزر نیم و پسورد های روزانه نود 32 ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» سفر کرده ها ( یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 - کلیه استانها و شهرها ( پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» نرم افزار طراحی سوال و سربرگ امتحانی ( دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» مراسم افتتاح دار القرآن خاتم الانبیاء (ص) اخی جهان . 1396 ( یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» دانلود 200 سخنرانی از حجت الاسلام محسن قرائتی ( جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» احادیث موضوعی در مورد عقل ( جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
موضوعات متفرقه

لينک هاي مفيد

» 1000 سایت در یک سایت
» آپلود سنتر رایگان (1)
» آپلود سنتر رایگان (2)
» آپلود سنتر رایگان (3)
» آپلود سنتر رایگان (4)
» آپلود سنتر رایگان (5)
» ارسال و دریافت فاکس اینترنتی
» آرشیو موسقی
» آرشیو موسیقی سایت خبري ویستا
» آسان دانلود
» افکت گذاری آنلاین برروی تصاویر
» اوقات شرعی شهرهای ایران
» اوقات شرعی آذرشهر
» باشگاه خبر نگاران جوان
» پارس قرآن
» پایگاه خبری 598
» پایگاه خبری افق
» پرشین پرشیا ( موسیقی سنتی )
» پرشین گرافیک
» پرنیان ـ قرآن آنلاین
» پست بانک اخی جهان
» تبدیل آنلاین عکس به آیکون
» تبدیل آنلاین فایلهای صوتی
» تبدیل آنلاین ویدئو، صوت، عکس، متون و کتاب های الکترونیک
» ترجمه آنلاین متون انگلیسی
» تن سنجی آنلاین
» ثامن گرافیگ
» جدیدترین اخبار ایران و جهان
» جهت یاب قبله
» خبر گزاری فارس
» خوشنویسی آنلاین
» دانلود کتب فارسی
» دفتر یادداشت پارسی و تقویم آنلاین
» دهياري اخي جهان
» رادیو آنلاین اینترنتی
» رادیو دیروز
» رادیو معارف
» ساعت رسمی کشور
» سامانه تعویض دفترچه خدمات درمانی
» سامانه فيش حقوق فرهنگيان
» سايت تفريحي و يگ
» سايت توفارقان
» سایت خبری بولتن نیوز
» سایت خبری بی باک
» سایت خبری تعامل
» سایت خبری رصد خانه
» سایت خبری شفاف
» سایت خبری عصر ایران
» سایت خبری موسیقی ایرانی
» سایت خبری موسیقی روز
» سایت شهید آوینی
» سایت طرح های اسلیمی
» سایت غدیر
» سایت فارسی کودکان
» سایت قرآنی تنزیل
» سایت کودک و نوجوان
» سرویس ایمیل فارسی
» سلامت نیوز
» سمت خدا . شبکه سه
» سیستم پرداخت قبوض از طریق اینترنت
» شبکه خبری زمان
» شهدای اخی جهان
» شهر خبر ( موتور جستجوی خبر فارسی )
» شیعه والپیپر
» فرمول نویس آنلاین ریاضی
» قبله یاب آنلاین
» قرآن آنلاین : حوض کوثر
» كتابخانه عترت اخي جهان
» گالری صوتی صلوات
» گالری عکس های جذاب
» متن و ترجمه صوتی قرآن
» محاسبه آنلاین وزن ایده آل بدن
» محاسبه وزن ایده آل
» مدرسه راهنمایی غیر دولتی آزادگان
» مرجع موبایل ایران (تصاویر پس زمینه)
» موسیقی آنلاین
» موسیقی آنلاین
» نقاشی و ویرایش تصویر آنلاین با Picozu
» همشهری آنلاین
» وب سایت ختم قرآن
» وبگردي 20:30
» وبلاگ حاج آقا صالحی
» وبلاگ رضا پور زین العابدین ( اخی جهان )
» وبلاگ ناصر محمد حسيني
» ورزش ایرانی
» ورود به جهان خبر
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .1
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .2
» بزرگترين مرجع قرآني جهان اسلام
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .1
» مجموعه تصاویر بسم الله الرحمن الرحیم
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .2
» گالری تصاوير جالب
» 287 نوع بسم الله ...
» سامانه مدیریت اشیاء گمشده
» ورود به شات نت
» ورود به گالری عکس فارض نت
» فهرست کشورها بر پایه تاریخ ایجاد
» وبلاگ گروهی رضا پیری
» صنایع الماس چوب عابدی ( اخی جهان )
» جدول لیگ های فوتبال
» پیانو آنلاین
» ساخت کد موزیک
» انتخاب کد رنگ آنلاین
» نقاشی آنلاین
» با قطره ها ( میرزا علی اصغر رسولزاده)
» گنجینه عربی ( خانم علیزاده)
» پایگاه کشوری سیم کارت
» مرجع تخصصی موبایل
» نی نی نام
» دهکده موزیک
» فروشگاه شارژ تلفن همراه
» بازی ، مربیگری وباشگاه داری فوتبال در مستر کاپ
» فوتبال فانتزی . لیگ فانتزی
» ورزش سه (3)
» دریافت کد نتایج زنده و جداول لیگ
» جستجوگر هوشمند خبری تحلیل گری
» پایگاه اطلاع رسانی باشگاه تراکتور سازی تبریز
» تراکتور لینک
» آهنگ های تراختور
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 1
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 2
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 3
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 4
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 5

نويسنده

قدیر پیری

آمار روزانه بازديد


درباره ما


وبسایت رسمی اخی جهان و مرجع نرم افزار های کاربردی ، آموزشی و فرهنگی
ايجاد کننده وبلاگ :
لوگوی دوستان http://up.behtarin.com/ وبسایت گالری عکس با گوگل کروم قابل مشاهده نیست http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/
................... آمار زنده سایت