فارض نت اخی جهان

ADS
نويسنده : قدیر پیری جمعه ۸ امرداد ۱۳٩٥, ٥:۱۳ ‎ق.ظ

مدتی است که سنت حسنه قرائت قرآن در مساجد، با استفاده از فناوری‌های جدید، شکل تازه ای به خود گرفته است. استفاده از فراتاب (ویدیو پروژکتور) در مساجد باعث شده تا همه نمازگزاران بتوانند در کمترین زمان متن دعا یا قرآنی را که خوانده می‌شود، مشاهده کنند و کمبود کتب ادعیه و قرآن  در بعضی مساجد جبران شود.

 


 

دریافت به تفکیک جزء

شماره جزء         دریافت پرده‌نگار       دریافت پی دی اف
جزء 1    دریافت
حجم: 57 مگابایت
   دریافت
حجم: 1.27 مگابایت
جزء 2    دریافت
حجم: 20 مگابایت
   دریافت
حجم: 1.24 مگابایت
جزء 3    دریافت
حجم: 17.4 مگابایت
   دریافت
حجم: 1.26 مگابایت
جزء 4     دریافت
حجم: 35.8 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.25 مگابایت
جزء 5     دریافت
حجم: 34.8 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.23 مگابایت
جزء 6    دریافت
حجم: 41.3 مگابایت
   دریافت
حجم: 1.25 مگابایت
جزء 7    دریافت
حجم: 43 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.4 مگابایت
جزء 8     دریافت
حجم: 38.4 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.3 مگابایت
جزء 9     دریافت
حجم: 38.7 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.3 مگابایت
جزء 10     دریافت
حجم: 33.7 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.21 مگابایت
جزء 11     دریافت
حجم: 38.1 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.3 مگابایت
جزء 12    دریافت
حجم: 38.8 مگابایت
   دریافت
حجم : 1.3 مگابایت
جزء 13    دریافت
حجم:39.1 مگابایت
   دریافت
حجم:1.31 مگابایت
جزء 14    دریافت
حجم:48 مگابایت
   دریافت
حجم:1.48 مگابایت
جزء 15    دریافت
حجم:42.4 مگابایت
   دریافت
حجم:1.37 مگابایت
جزء 16    دریافت
حجم: 55.5 مگابایت
   دریافتی
حجم: 1.5 مگابایت
جزء 17    دریافت
حجم:42.1 مگابایت
   دریافت
حجم: 1.36 مگابایت
جزء 18    دریافت
حجم:46.7 مگابایت
   دریافت
حجم:1.45 مگابایت
جزء 19    دریافت
حجم: 
65.1 مگابایت
   دریافت
حجم:
1.79 مگابایت
جزء 20    دریافت
حجم:
39.5 مگابایت
   دریافت
حجم:1.32 مگابایت
جزء 21    دریافت
حجم:41.5 مگابایت
   دریافت
حجم:1.36 مگابایت
جزء 22    دریافت
حجم:41.4 مگابایت
   دریافت
حجم:1.36 مگابایت
جزء 23    دریافت    دریافت
جزء 24    دریافت
حجم:39.6 مگابایت
   دریافت
حجم:1.33 مگابایت
جزء 25    دریافت
حجم:52.1 مگابایت
   دریافت
حجم:1.56 مگابایت
جزء 26    دریافت
حجم:47.2 مگابایت
   دریافت
حجم:1.46مگابایت
جزء 27    دریافت
حجم:77.8مگابایت
   دریافت
حجم:2.04مگابایت
جزء 28    دریافت
حجم:39.4 مگابایت
   دریافت
حجم:1.36مگابایت
جزء 29    دریافت
حجم:83.7 مگابایت
   دریافت
حجم:2.17 مگابایت
جزء 30    دریافت
حجم:66.4 مگابایت
   دریافت
حجم:2.55 مگابایت
         

دریافت به تفکیک سوره

ردیف   سوره     دریافت پرده نگار     دریافت پی دی اف  
1   سوره مبارکه فاتحه     دریافت
حجم: 971 کیلوبایت
   دریافت
حجم: 549 کیلوبایت
 
2   سوره مبارکه بقره      دریافت
حجم: 46.9 مگابایت
    دریافت
حجم: 2.24 مگابایت
 
3   سوره مبارکه آل عمران    به زودی
   به زودی  
4   سوره مبارکه نساء     دریافت
حجم: 23.4 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.55 مگابایت
 
5   سوره مبارکه مائده     دریافت
حجم: 40.2 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.34 مگابایت
 
6   سوره مبارکه انعام     دریافت
حجم: 52.3 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.43 مگابایت
 
7   سوره مبارکه اعراف      دریافت
حجم: 51 مگابایت
   دریافت
حجم: 1.55 مگابایت
 
8   سوره مبارکه انفال     دریافت
حجم: 19 مگابایت
    دریافت
حجم: 926 کیلوبایت
 
9   سوره مبارکه توبه    دریافت
حجم: 33.6 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.2 مگابایت
 
10   سوره مبارکه یونس     دریافت
حجم: 26.9 مگابایت
    دریافت
حجم: 1.06 مگابایت
 
11   سوره مبارکه هود    دریافت
حجم:27.6 مگابایت
   دریافت
حجم:1.08 مگابایت
 
12   سوره مبارکه یوسف     دریافت
حجم: 24.6 مگابایت

    دریافت
حجم: 1.05 مگابایت
 
13   سوره مبارکه رعد    دریافت
حجم:12 مگابایت
   دریافت
حجم: 0.7 مگابایت
 
14   سوره مبارکه ابراهیم    دریافت
حجم:13.1 مگابایت
   دریافت
حجم: 0.8 مگابایت
 
15   سوره مبارکه حجر    دریافت
حجم:19 مگابایت
   دریافت
حجم: 0.9 مگابایت
 
16   سوره مبارکه نحل    به زودی    به زودی  
17   سوره مبارکه اسراء    دریافت
حجم:24.4 مگابایت
   دریافت
حجم: 1 مگابایت
 
18   سوره مبارکه کهف    دریافت
حجم: 25.7 مگابایت
   دریافت
حجم:1.02 مگابایت
 
19   سوره مبارکه مریم    دریافت
حجم: 19.8 مگابایت
   دریافت
حجم: 929 کیلوبایت
 
20   سوره مبارکه طه    دریافت
حجم: 27.6 مگابایت
   دریافت
حجم: 1.06 مگابایت
 
21   سوره مبارکه انبیاء    دریافت
حجم: 22.8 مگابایت
   دریافت
حجم: 996 کیلوبایت
 
22   سوره مبارکه حج   دریافت
حجم: 19 مگابایت
   دریافت
حجم: 920 کیلوبایت
 
23   سوره مبارکه مومنون    دریافت
حجم: 23.7 مگابایت
   دریافت
حجم: 1001 کیلوبایت
 
24   سوره مبارکه نور    دریافت
حجم: 18.8 مگابایت
   دریافت
حجم: 913 کیلوبایت
 
25   سوره مبارکه فرقان    دریافت
حجم: 16.2 مگابایت
   دریافت
حجم: 853 کیلوبایت
 
26   سوره مبارکه شعراء    دریافت
حجم: 41.6 مگابایت
   دریافت
حجم: 1.32 مگابایت
 
27   سوره مبارکه نمل    دریافت
حجم: 19.8 مگابایت
   دریافت
حجم: 942 کیلوبایت
 
28   سوره مبارکه قصص    دریافت
حجم: 20.8 مگابایت
   دریافت
حجم: 961 کیلوبایت
 
29   سوره مبارکه عنکبوت    دریافت
حجم: 16 مگابایت
   دریافت
حجم: 861 کیلوبایت
 
30   سوره مبارکه روم    دریافت
حجم: 13.6 مگابایت
   دریافت
حجم: 814 کیلوبایت
 
31   سوره مبارکه لقمان    دریافت
حجم: 8.31 مگابایت

   دریافت
حجم: 698 کیلوبایت
 
32   سوره مبارکه سجده    دریافت
حجم: 6.87 مگابایت
   دریافت
حجم: 663 کیلوبایت
 
33   سوره مبارکه احزاب    دریافت
حجم: 19.2 مگابایت

   دریافت
حجم: 919 کیلوبایت
 
34   سوره مبارکه سبا    دریافت
حجم: 13.1 مگابایت
   دریافت
حجم: 800 کیلوبایت
 
35   سوره مبارکه فاطر    دریافت
حجم: 11.7 مگابایت

   دریافت
حجم: 778 کیلوبایت
 
36   سوره مبارکه یس    دریافت
حجم: 16.8 مگابایت

   دریافت
حجم: 865 کیلوبایت
 
37   سوره مبارکه صافات    دریافت
حجم: 33.1 مگابایت
   دریافت
حجم: 1.15 مگابایت
 
38   سوره مبارکه ص    دریافت
حجم: 17.7 مگابایت
   دریافت
حجم: 885 کیلوبایت
 
39   سوره مبارکه زمر    دریافت
حجم: 18.3 مگابایت
   دریافت
حجم: 913 کیلوبایت
 
40   سوره مبارکه غافر    دریافت
حجم: 19.4 مگابایت
   دریافت
حجم: 927 کیلوبایت
 
41   سوره مبارکه فصلت   دریافت
حجم: 12.4 مگابایت
   دریافت
حجم: 781 کیلوبایت
 
42   سوره مبارکه شوری    دریافت
حجم: 13 مگابایت
   دریافت
حجم: 792 کیلوبایت
 
43   سوره مبارکه زخرف    دریافت
حجم: 18.2 مگابایت

   دریافت
حجم: 894 کیلوبایت
 
44   سوره مباکه دخان    دریافت
حجم: 11.3 مگابایت
   دریافت
حجم: 748 کیلوبایت
 
45   سوره مبارکه جاثیه    دریافت
حجم: 8.22 مگابایت
   دریافت
حجم: 689 کیلوبایت
 
46   سوره مبارکه احقاف    دریافت
حجم: 9.21 مگابایت
   دریافت
حجم: 720 کیلوبایت
 
47   سوره مبارکه محمد    دریافت
حجم: 9.48 مگابایت
   دریافت
حجم: 721 کیلوبایت
 
48   سوره مبارکه فتح    دریافت
حجم: 8.83 مگابایت

   دریافت
حجم: 711 کیلوبایت
 
49   سوره مبارکه حجرات    دریافت
حجم: 5.47 مگابایت
   دریافت
حجم: 638 کیلوبایت
 
50   سوره مبارکه ق    دریافت
حجم: 9.15 مگابایت

   دریافت
حجم: 710 کیلوبایت
 
51   سوره مبارکه ذاریات    دریافت
حجم: 11.6 مگابایت
   دریافت
حجم: 757 کیلوبایت
 
52   سوره مبارکه طور    دریافت
حجم: 9.5 مگابایت
   دریافت
حجم: 714 کیلوبایت
 
53   سوره مبارکه نجم    دریافت
حجم: 11.9 مگابایت
   دریافت
حجم: 758 کیلوبایت
 
54   سوره مبارکه قمر    دریافت
حجم: 10.7 مگابایت
   دریافت
حجم: 735 کیلوبایت
 
55   سوره مبارکه الرحمن    دریافت
حجم: 14.5 مگابایت
   دریافت
حجم: 806 کیلوبایت
 
56   سوره مبارکه واقعه    دریافت
حجم: 17.5 مگابایت
   دریافت
حجم: 857 کیلوبایت
 
57   سوره مبارکه حدید    دریافت
حجم: 8.36 مگابایت
   دریافت
حجم: 697 کیلوبایت
 
58   سوره مبارکه مجادله    دریافت
حجم: 6.71 مگابایت
   دریافت
حجم: 661 کیلوبایت
 
59   سوره مبارکه حشر    دریافت
حجم: 6.64 مگابایت

   دریافت
حجم: 660 کیلوبایت
 
60   سوره مبارکه ممتحنه    دریافت
حجم: 4.74 مگابایت
   دریافت
حجم: 618 کیلوبایت
 
61   سوره مبارکه صف    دریافت
حجم: 3.93 مگابایت
   دریافت
حجم: 603 کیلوبایت
 
62   سوره مبارکه جمعه    دریافت
حجم: 2.96 مگابایت
   دریافت
حجم: 581 کیلوبایت
 
63   سوره مبارکه منافقون    دریافت
حجم: 3.02 مگابایت
   دریافت
حجم: 583 کیلوبایت
 
64   سوره مبارکه تغابن    دریافت
حجم: 4.53 مگابایت
   دریافت
حجم: 613 کیلوبایت
 
65   سوره مبارکه طلاق    دریافت
حجم: 4.39 مگابایت
   دریافت
حجم: 617 کیلوبایت
 
66   سوره مبارکه تحریم    دریافت
حجم: 4.06 مگابایت
   دریافت
حجم: 605 کیلوبایت
 
67   سوره مبارکه ملک    دریافت
حجم: 6.55 مگابایت
   دریافت
حجم: 656 کیلوبایت
 
68   سوره مبارکه قلم    دریافت
حجم: 10.1 مگابایت
   دریافت
حجم: 719 کیلوبایت
 
69   سوره مبارکه الحاقه    دریافت
حجم: 9.9 مگابایت
   دریافت
حجم: 715 کیلوبایت
 
70   سوره مبارکه معارج    دریافت
حجم: 8.49 مگابایت
   دریافت
حجم: 688 کیلوبایت
 
71   سوره مبارکه نوح    دریافت
حجم: 5.88 مگابایت
   دریافت
حجم: 637 کیلوبایت
 
72   سوره مبارکه جن    دریافت
حجم: 6.04 مگابایت

   دریافت
حجم: 643 کیلوبایت
 
73   سوره مبارکه مزمل    دریافت
حجم: 15.3 مگابایت
   دریافت
حجم: 2.25 مگابایت
 
74   سوره مبارکه مدثر    دریافت
حجم: 10.6 مگابایت
   دریافت
حجم: 726 کیلوبایت
 
75   سوره مبارکه قیامت    دریافت
حجم: 7.66 مگابایت
   دریافت
حجم: 668 کیلوبایت
 
76   سوره مبارکه انسان    دریافت
حجم: 6.45 مگابایت
   دریافت
حجم: 650 کیلوبایت
 
77   سوره مبارکه مرسلات    دریافت
حجم: 9.42 مگابایت
   دریافت
حجم: 699 کیلوبایت
 
78   سوره مبارکه نبا    دریافت
حجم: 7.69 مگابایت
   دریافت
حجم: 668 کیلوبایت
 
79   سوره مبارکه نازعات    دریافت
حجم: 8.72 مگابایت
   دریافت
حجم: 690 کیلوبایت
 
80   سوره مبارکه عبس    دریافت
حجم: 7.83 مگابایت
   دریافت
حجم: 668 کیلوبایت
 
81   سوره مبارکه تکویر    دریافت
حجم: 3.97 مگابایت
   دریافت
حجم: 625 کیلوبایت
 
82   سوره مبارکه انفطار    دریافت
حجم: 7.07 مگابایت
   دریافت
حجم: 588 کیلوبایت
 
83   سوره مبارکه مطففین    دریافت
حجم: 6.85 مگابایت
   دریافت
حجم: 661 کیلوبایت
 
84   سوره مبارکه انشقاق    دریافت
حجم: 5.04 مگابایت
   دریافت
حجم: 615 کیلوبایت
 
85   سوره مبارکه بروج    دریافت
حجم: 6.98 مگابایت
   دریافت
حجم: 2.24 مگابایت
 
86   سوره مبارکه طارق    دریافت
حجم: 3.59 مگابایت
   دریافت
حجم: 586 کیلوبایت
 
87   سوره مبارکه اعلی    دریافت
حجم: 3.93 مگابایت
   دریافت
حجم: 597 کیلوبایت
 
88   سوره مبارکه غاشیه    دریافت
حجم: 5.16 مگابایت
   دریافت
حجم: 617 کیلوبایت
 
89   سوره مبارکه فجر   دریافت
حجم: 5.96 مگابایت
  دریافت
حجم: 638 کیلوبایت
 
90   سوره مباکه بلد    دریافت
حجم: 4.1 مگابایت
   دریافت
حجم: 597 کیلوبایت
 
91   سوره مبارکه شمس    دریافت
حجم: 3.28 مگابایت
   دریافت
حجم: 580 کیلوبایت
 
92   سوره مباکه لیل    دریافت
حجم: 4.28 مگابایت
   دریافت
حجم: 603 کیلوبایت
 
93   سوره مبارکه ضحی    دریافت
حجم: 2.53 مگابایت
   دریافت
حجم: 566 کیلوبایت
 
94   سوره مبارکه شرح    دریافت
حجم: 2 مگابایت
   دریافت
حجم: 552 کیلوبایت
 
95   سوره مبارکه تین    دریافت
حجم: 2.04 مگابایت
   دریافت
حجم: 556 کیلوبایت
 
96   سوره مبارکه علق    دریافت
حجم: 3.96 مگابایت
   دریافت
حجم: 594 کیلوبایت
 
97   سوره مباکه قدر    دریافت
حجم: 1.51 مگابایت
   دریافت
حجم: 545 کیلوبایت
 
98   سوره مبارکه بینه    دریافت
حجم: 2.04 مگابایت
   دریافت
حجم: 566 کیلوبایت
 
99   سوره مبارکه زلزله    دریافت
حجم: 2.04 مگابایت
   دریافت
حجم: 555 کیلوبایت
 
100   سوره مبارکه عادیات    دریافت
حجم: 2.55 مگابایت
   دریافت
حجم: 568 کیلوبایت
 
101   سوره مبارکه القارعه    دریافت
حجم: 2.52 مگابایت
   دریافت
حجم: 563 کیلوبایت
 
102   سوره مبارکه تکاثر    دریافت
حجم: 2.04 مگابایت
  دریافت
حجم: 553 کیلوبایت
 
103   سوره مبارکه عصر    دریافت
حجم: 1.16 مگابایت
   دریافت
حجم: 536 کیلوبایت
 
104   سوره مبارکه همزه    دریافت
حجم: 2.18 مگابایت
   دریافت
حجم: 559 کیلوبایت
 
105   سوره مبارکه فیل    دریافت
حجم: 1.51 مگابایت
   دریافت
حجم: 544 کیلوبایت
 
106   سوره مبارکه قریش    دریافت
حجم: 1.34 مگابایت
   دریافت
حجم: 542 کیلوبایت
 
107   سوره مبارکه ماعون    دریافت
حجم: 1.84 مگابایت
   دریافت
حجم: 551 کیلوبایت
 
108   سوره مبارکه کوثر    دریافت
حجم: 957 کیلوبایت
   دریافت
حجم: 533 کیلوبایت
 
109   سوره مبارکه کافرون    دریافت
حجم: 1.67 مگابایت
   دریافت
حجم: 544 کیلوبایت
 
110   سوره مبارکه نصر    دریافت
حجم: 1.16 مگابایت
   دریافت
حجم: 536 کیلوبایت
 
111   سوره مبارکه مسد    دریافت
حجم: 1.49 مگابایت
   دریافت
حجم: 542 کیلوبایت
 
112   سوره مبارکه اخلاص    دریافت
حجم: 1.31 مگابایت
   دریافت
حجم: 536 کیلوبایت
 
113   سوره مبارکه فلق    دریافت
حجم: 1.49 مگابایت
   دریافت
حجم: 541 کیلوبایت
 
114   سوره مبارکه ناس    دریافت
حجم: 1.64 مگابایت
   دریافت
حجم: 543 کیلوبایت
 
 
دسته بندي :


» صفحه آغازین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرها و رویدادهای اخی جهان ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرهای فوری و آنلاین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» یوزر نیم و پسورد های روزانه نود 32 ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» سفر کرده ها ( یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 - کلیه استانها و شهرها ( پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» نرم افزار طراحی سوال و سربرگ امتحانی ( دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» مراسم افتتاح دار القرآن خاتم الانبیاء (ص) اخی جهان . 1396 ( یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» دانلود 200 سخنرانی از حجت الاسلام محسن قرائتی ( جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» احادیث موضوعی در مورد عقل ( جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
موضوعات متفرقه

لينک هاي مفيد

» 1000 سایت در یک سایت
» آپلود سنتر رایگان (1)
» آپلود سنتر رایگان (2)
» آپلود سنتر رایگان (3)
» آپلود سنتر رایگان (4)
» آپلود سنتر رایگان (5)
» ارسال و دریافت فاکس اینترنتی
» آرشیو موسقی
» آرشیو موسیقی سایت خبري ویستا
» آسان دانلود
» افکت گذاری آنلاین برروی تصاویر
» اوقات شرعی شهرهای ایران
» اوقات شرعی آذرشهر
» باشگاه خبر نگاران جوان
» پارس قرآن
» پایگاه خبری 598
» پایگاه خبری افق
» پرشین پرشیا ( موسیقی سنتی )
» پرشین گرافیک
» پرنیان ـ قرآن آنلاین
» پست بانک اخی جهان
» تبدیل آنلاین عکس به آیکون
» تبدیل آنلاین فایلهای صوتی
» تبدیل آنلاین ویدئو، صوت، عکس، متون و کتاب های الکترونیک
» ترجمه آنلاین متون انگلیسی
» تن سنجی آنلاین
» ثامن گرافیگ
» جدیدترین اخبار ایران و جهان
» جهت یاب قبله
» خبر گزاری فارس
» خوشنویسی آنلاین
» دانلود کتب فارسی
» دفتر یادداشت پارسی و تقویم آنلاین
» دهياري اخي جهان
» رادیو آنلاین اینترنتی
» رادیو دیروز
» رادیو معارف
» ساعت رسمی کشور
» سامانه تعویض دفترچه خدمات درمانی
» سامانه فيش حقوق فرهنگيان
» سايت تفريحي و يگ
» سايت توفارقان
» سایت خبری بولتن نیوز
» سایت خبری بی باک
» سایت خبری تعامل
» سایت خبری رصد خانه
» سایت خبری شفاف
» سایت خبری عصر ایران
» سایت خبری موسیقی ایرانی
» سایت خبری موسیقی روز
» سایت شهید آوینی
» سایت طرح های اسلیمی
» سایت غدیر
» سایت فارسی کودکان
» سایت قرآنی تنزیل
» سایت کودک و نوجوان
» سرویس ایمیل فارسی
» سلامت نیوز
» سمت خدا . شبکه سه
» سیستم پرداخت قبوض از طریق اینترنت
» شبکه خبری زمان
» شهدای اخی جهان
» شهر خبر ( موتور جستجوی خبر فارسی )
» شیعه والپیپر
» فرمول نویس آنلاین ریاضی
» قبله یاب آنلاین
» قرآن آنلاین : حوض کوثر
» كتابخانه عترت اخي جهان
» گالری صوتی صلوات
» گالری عکس های جذاب
» متن و ترجمه صوتی قرآن
» محاسبه آنلاین وزن ایده آل بدن
» محاسبه وزن ایده آل
» مدرسه راهنمایی غیر دولتی آزادگان
» مرجع موبایل ایران (تصاویر پس زمینه)
» موسیقی آنلاین
» موسیقی آنلاین
» نقاشی و ویرایش تصویر آنلاین با Picozu
» همشهری آنلاین
» وب سایت ختم قرآن
» وبگردي 20:30
» وبلاگ حاج آقا صالحی
» وبلاگ رضا پور زین العابدین ( اخی جهان )
» وبلاگ ناصر محمد حسيني
» ورزش ایرانی
» ورود به جهان خبر
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .1
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .2
» بزرگترين مرجع قرآني جهان اسلام
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .1
» مجموعه تصاویر بسم الله الرحمن الرحیم
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .2
» گالری تصاوير جالب
» 287 نوع بسم الله ...
» سامانه مدیریت اشیاء گمشده
» ورود به شات نت
» ورود به گالری عکس فارض نت
» فهرست کشورها بر پایه تاریخ ایجاد
» وبلاگ گروهی رضا پیری
» صنایع الماس چوب عابدی ( اخی جهان )
» جدول لیگ های فوتبال
» پیانو آنلاین
» ساخت کد موزیک
» انتخاب کد رنگ آنلاین
» نقاشی آنلاین
» با قطره ها ( میرزا علی اصغر رسولزاده)
» گنجینه عربی ( خانم علیزاده)
» پایگاه کشوری سیم کارت
» مرجع تخصصی موبایل
» نی نی نام
» دهکده موزیک
» فروشگاه شارژ تلفن همراه
» بازی ، مربیگری وباشگاه داری فوتبال در مستر کاپ
» فوتبال فانتزی . لیگ فانتزی
» ورزش سه (3)
» دریافت کد نتایج زنده و جداول لیگ
» جستجوگر هوشمند خبری تحلیل گری
» پایگاه اطلاع رسانی باشگاه تراکتور سازی تبریز
» تراکتور لینک
» آهنگ های تراختور
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 1
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 2
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 3
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 4
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 5

نويسنده

قدیر پیری

آمار روزانه بازديد


درباره ما


وبسایت رسمی اخی جهان و مرجع نرم افزار های کاربردی ، آموزشی و فرهنگی
ايجاد کننده وبلاگ :
لوگوی دوستان http://up.behtarin.com/ وبسایت گالری عکس با گوگل کروم قابل مشاهده نیست http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/
................... آمار زنده سایت