فارض نت اخی جهان

ADS
نويسنده : قدیر پیری دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢, ٧:٥٠ ‎ق.ظ

عاقبت آید ز ره

میرسد روزی به پایان نوبت هجران او
میشود آخر نمایان طلعت رخشان او
میرسد روزی به دوران فصل زیبای ظهور
میرود ایام غیبت میرسد دوران او
میرسد آخر به پایان دوره ظلم و ستم
میرسد مرد عدالت ناجی دستان او
عاقبت آید ز ره آن باقی دست خدا
عاقبت گردد منور چهره پنهان او
زنده خواهد شد زمین از آن مسیحایی نفس
میرسد بر جسم خاکی نفخه رحمان او
میرسد فصل بهار از آن قدوم مهربان
میشود دنیا بهشت از قدرت یزدان او
غم مخور ای عاشق درمانده از ایام هجر 
اندکی صبر آید از ره پرتو تابان او


دور جدید آورد او

تا که آید به جهان عشق و امید آورد او
بگذرد دوره غم دور جدید آورد او
تا که آید به جهان با نفس تازه خویش
فصل زیبای بهار و دم عید آورد او
تا رسد با نفس ناب و مسیحایی خویش
مرده را زنده کند بخت سعید آورد او
چون نمایان شود آن یوسف کنعانی ما
افکند ولوله ای شور و نوید آورد او
تا بتابد به جهان پرتو خورشید رخش
بگذرد شام سیه صبح سپید آورد او
شود از نعمت او ملک جهان همچو بهشت
عالمی نو اثری تازه پدید آورد او
بشکفد بخت جهان از اثر برکت او
بیکران مرحمت و لطف مدید آورد او
میرسد با همه خوبان و جمیع صلحا
لشگری یکسره از خیل شهید آورد او

عطر بهاری میرسد

برخیز و بنگر بر افق از ره سواری میرسد
هان بگذرد ایام غم خوش روزگاری میرسد
می آید آن آرام جان فصل بهار مردمان
آن نازنین مهربان یکتا نگاری میرسد
می آید آن جان جهان مولای ما صاحب زمان
چون میرسد از او نشان بر دل قراری میرسد
آرام خود یابد زمین از نعمت آن نازنین
پایان خوب و دلنشین بر انتظاری میرسد
پایان پذیرد فصل دی فصل خزانی گشته طی
از طرف مغرب سوی ری عطر بهاری میرسد
آخر رود ظلم و ستم این دوره درد و الم
ظلمت رود سوی عدم بر شب گذاری میرسد
آماده باشید عاشقان ای رهروان جان برکفان
برلشگر صاحب زمان هنگام یاری میرسد

خوش خبری می آید

بشنو از دور صدای نفری می آید
گویی از یوسف کنعان اثری می آید
میرسد دوره هجران تو پایان دیگر
دل غمگین تو را خوش خبری می آید
چشم دل باز کن و بر افق جاده نگر
که سواری به شتاب از سفری می آید
خیز از این خواب گران با دل و جانت حس کن
که نسیم خوش وقت سحری می آید
بشنو از هر طرف این رایحه ناب وصال
موسم فصل تر و تازه تری می آید
بشکفد بخت جهان زآمدن فصل بهار
دگر این باغ جهان را ثمری می آید
بدرخشد همه جا از اثر پرتو دوست
نوبت تابش و آن جلوه گری می آید

غم مخور می آید او

ناله کم کن این زمان می آید او
شکوه کم کن از جهان می آید او
غم مخور از ظلم و جور روزگار
بر نجات مردمان می آید او
میرسد با یک بغل مهر و وفا
با دو دست مهربان می آید او
وعده حق الهی باشد این
این یقین دان بی گمان می آید او
هان مده امّید خود آسان ز دست
در رهش ثابت بمان می آید او
گم مشو در فتنه آخر زمان
قلب خود را وارهان می آید او
زین خبر غافل مشو آماده باش
دیده وا کن ناگهان می آید او

نمی آیی چرا؟

برایم زندگی بی تو محال است
دگر بی تو جهان خواب و خیال است
چگونه بی تو بودم تا به اکنون
برایم واقعا جای سوال است
چرا باید شوی از من تو غائب
چه چیزی مانع این اتصال است
من اصلا لایقت شاید نباشم
دل نا محرمم یک احتمال است
نمی آیی چرا بر روزگاران
جهان بی تو دگر رو به زوال است
خوشا روزی  که آیی از سفر باز
زمان با تو بودن بی مثال است
به امّیدت نشینم تا بیایی
نمیدانی دلم بی تو چه حال است


چه خبر؟ 

 

ای تو ای پیک صدیق از شه خوبان چه خبر
بگو از آمدن حضرت جانان چه خبر
کی رسد دولت او تا که رسد وعده حق
بگو از وقت ظهور رخ تابان چه خبر
کی رسد پرتو او تا که رود شام فراق
بگو از تابش خورشید درخشان چه خبر
بوی پیراهن او کرده دلم مست و خراب
از صدای قدم یوسف کنعان چه خبر
کی شود تازه جهان از گذر باد بهار
بگو از فصل خوش ناب گل افشان چه خبر
اینهمه رایحه تازه که پیچیده ز چیست
از شمیم نفس دلبر پنهان چه خبر
بگو آن منجی حق کی بنماید رخ خود
زآن امید دل این خیل ضعیفان چه خبر
بده از موعد دیدار عزیزش خبری 
بگو از آمدن منجی انسان چه خبر

 

 دیگر بس است! 

 صبر و هجر عاشقان دیگر بس است
انتظار رهروان دیگر بس است
تا به کی سوز و گداز و عاشقی
گریه های بی امان دیگر بس است
کی رسد پایان بر این آخر زمان
فتنه ها در هر مکان دیگر بس است
تا به کی ظلم و جنایت در زمین
ناله مستضعفان دیگر بس است
منجی حق عاقبت از در درآ
بی تو بودن در جهان دیگر بس است
کی رسد آن وعده دیدار تو
طعنه های این و آن دیگر بس است
پخته شد در رهگذار روزگار
امتحان شیعیان دیگر بس است

 

دیدار جانان میرسد 

 غم مخور از شام هجران شاه خوبان میرسد
غیبت آن یوسف کنعان به پایان میرسد
بگذرد ایام هجران میرود دوران فصل
نوبت دیدار و وصل روی جانان میرسد
صبح صادق می دمد از مغرب ملک زمین
آن فروغ و پرتو خورشید رخشان میرسد
فصل رویش میرسد بر چرخ گردون زمان
نوبهاران و شکوفایی دوران میرسد
جور اعدا تا ابد هرگز نمی یابد دوام
آن یگانه منجی خلق مسلمان میرسد
آخرین دردانه از نسل بزرگ انبیاء
آن نهایت رحمت یزدان به دوران میرسد
قطب عالم واسط حق حجت حق در زمین
آن وفور نعمت و لطف فراوان میرسد
چشم تو روشن شود از دولت دیدار یار
هان بدان ای عاشق غمدیده درمان میرسد

 

از ما گفتن! 

 میرسد منتقم علقمه از ما گفتن!
آید از ره پسر فاطمه از ما گفتن!
پر شده هر طرف از ولوله آمدنش
بی جهت نیست که این همهمه از ما گفتن!
حس کن از هر طرف این رایحه ناب ظهور
بشنو از هر طرف این زمزمه از ما گفتن!
پیچ تاریخی عهد است و شده عصر ظهور
همه معنی است در این ترجمه از ما گفتن!
صبح صادق بدمد وعده حق را بینی
میرسد بر شب غم خاتمه از ما گفتن!
میرسد فرصت نابودی شیطان رجیم
میرسد نوبت آن محکمه از ما گفتن!
اگر این نیست علاماتی از آن چیست بگو
غیر از این نیست بدان اینهمه از ما گفتن!

 

 

او که آید 

 او که آید همه جا نورفشان خواهد شد
عالم از برکت او باغ جنان خواهد شد
او که آید ز جهان ظلمت شیطان برود
نور حق جلوه گر کوی و مکان خواهد شد
تا که آید به عیان پرتو خورشید رخش
روشن از طلعت او ملک جهان خواهد شد
او که آید ز جهان ظلم و ستم خواهد رفت
در همه دور جهان امن و امان خواهد شد
دولت فاضله اش چون برسد بر همگان
منعم از نعمت او پیر و جوان خواهد شد
چون رسد دولت او بر همه اطراف زمین
خالی از مکر همه فتنه گران خواهد شد
تا به دنیا برسد نعمت آن حجت حق
فارغ از مسئله سود و زیان خواهد شد
خوش به حال دل دنیا که به لطف قدمش
بهترین دوره زیبای زمان خواهد شد

 

میرسی آخر ز ره 

 میرسی بر خط دوران عاقبت
می نمایی روی تابان عاقبت
روزی آخر از سر لطف و کرم
می کنی خود را نمایان عاقبت
پرده را از روی خود یکسو نهی
میرسی بر جمع یاران عاقبت
بر فراز آسمان این جهان
میشوی مهر فروزان عاقبت
رخصت دیدار رویت را دهند
میشود نعمت فراوان عاقبت
روزی از بهر نجات مردمان
میرسی از ره شتابان عاقبت
لحظه ها بی تو شده مشکل ولی
میرود این شام هجران عاقبت

 

بدان او خواهد آمد 

 مخور چندان تو غم او خواهد آمد
منال از بیش و کم او خواهد آمد
مکن اندیشه از بیداد دوران
رود ظلم و ستم او خواهد آمد
مشو نومید از آن دیدار رویش
بشو ثابت قدم او خواهد آمد
نهد منت به روی چشم عالم
که از لطف و کرم او خواهد آمد
یقین دان وعده حق الهی است
که روزی لاجرم او خواهد آمد
مشو غافل ز بانگ کعبه دوست
که از سوی حرم او خواهد آمد
زمان انتظارش خوشترین است
بدان دم مغتنم او خواهد آمد

 

مگر او بیاید 

 مگر آن منجی انسان بیاید
که بر کار جهان سامان بیاید
مگر آن منجی حق آید از ره
که آرام دل کیهان بیاید
مگر آید دگر از پرده غیب
که فصل رویش دوران بیاید
مگر او آورد عدل و عدالت
که بر ظلم و ستم پایان بیاید
نیاید تا نیاید صلح و آرام
فقط با او به ما میزان بیاید
دهد پایان بر این آخر زمانه
به پایان فتنه و بحران بیاید
مگر آن مهربان رخ را نماید 
که پایان شب هجران بیاید
مگر آید ز در آن یوسف ما
که بر درد دلم درمان بیاید
مگر آن خسرو خوبان بیاید
که بر این جسم خسته جان بیاید
مگر آن یوسف کنعان بیاید
که نور دیده گریان بیاید

 

یا اباصالح مدد 

 گشته پیچ سخت دوران یا اباصالح مدد
هر طرف شد جنگ و بحران یا اباصالح مدد
در همه اطراف و اکناف بلاد مسلمین
فتنه شد از آل سفیان یا اباصالح مدد
منجی حق بر نجات نسل انسانها بیا
مانده بر دنیا نه سامان یا اباصالح مدد
ظلم و بیداد و جنایتها دگر از حد گذشت
خیره شد چشم ضعیفان یا اباصالح مدد
منجی حق عاقبت بر داد مظلومان برس
کشته شد خلق مسلمان یا اباصالح مدد
تیره شد وضع جهان از مکر شیطان لعین
هجمه شد بر دین و قرآن یا اباصالح مدد
کی رسانی دولت دیدار خود را برجهان
کی رسد غمها به پایان یا اباصالح مدد
آی امان از این عذاب دوره آخرزمان
شد فراوان سیل و طوفان یا اباصالح مدد
حجت یزدان بگو راه حقیقت کو کجاست
راه خود گم کرده انسان یا اباصالح مدد
ای بهار آرزو کی میرسی از ره دگر
شد غم و دردم دو چندان یا اباصالح مدد
یوسف گمگشته ام بازآ به کنعان عاقبت
گشته دنیا بی تو زندان یا اباصالح مدد
طاقتی دیگر نمانده عاشق ویرانه را
خسته ام دستم به دامان یا اباصالح مدد

 

می آید او 

 صد مژده بادا بر جهان می آید او می آید او
از روی لطف آن مهربان رخساره را بنماید او
گردد دگر رویش عیان بر جمله خلق جهان
از روی خود آن دلستان این پرده را بگشاید او
می آید آن آرام جان فصل بهار مردمان
بر قدر دور کهکشان با نور خود افزاید او
می آید آن دلجوی ما زین شام هجران سوی ما
این ره ز خود تا کوی ما با لطف خود پیماید او
وقتی که آید هر مکان از او شود باغ جنان
هر جا زمین و آسمان با مقدمش آراید او
از او دل پیر و جوان یابد حیات جاودان
بس لطف و خیر بیکران بر مردمان فرماید او
آقای ما صاحب زمان نور زمین و آسمان
روشن شود چشمانتان ای عاشقان می آید او

 

 

زمانی خواهد آمد 

 مخور غم همزبانی خواهد آمد
زمان مهربانی خواهد آمد
رسد از ره دگر فصل بهاران
حیات جاودانی خواهد آمد
رود فصل خزان از روزگاران
بهار زندگانی خواهد آمد
به پایان میرسد دوران غیبت
که آن گنج نهانی خواهد آمد
که دیگر بگذرد ایام هجران
وصال یار جانی خواهد آمد
منال از ظلمت و بیداد دوران
که نور آسمانی خواهد آمد
نمی ماند دگر اینگونه دوران
که منجی جهانی خواهد آمد
مشو نومید از آن دیدار رویش
که از او یک نشانی خواهد آمد
مشو غافل ز گلبانگ ندایش
که روزی ناگهانی خواهد آمد
الا یا اهل عالم مژده بادا
سوار جمکرانی خواهد آمد

 

ای خسرو خوبان بیا 

 جان به لب آمد دگر از این شب هجران بیا
دل به تنگ آمد ز غم ای خسرو خوبان بیا
چاره درد دلم را کس نمیداند بگو
مردم از دوری تو خود از پی درمان بیا
روزی از روی کرم این پرده را از رخ بکش
روی خود بنما به من چون طالع رخشان بیا
طاقتم دیگر نمانده بی رخ زیبای تو
مرحمت بنما به من با یک بغل احسان بیا
بر سفر پایان بده من التماست میکنم
سوی این شهر و دیار ای یوسف کنعان بیا
بر همه منت بنه بر غیبتت پایان ببخش
بر همه عالم عیان با آن رخ تابان بیا
دل ببر از جمله عالم با فروغ روی خویش
ای مسیحا بهر احیاء دل دوران بیا

 

ابا صالح بیا 

 امان از فقر و بیداد و گرانی
امان از قحط عشق و مهربانی
امان از ظلمت دجال دوران
امان از جور این دنیای فانی
شده هر سو پر از جنگ و جدلها
نمانده بر کسی آرام جانی
گرفته هر کجا را ظلم و بیداد
امان از دوره آخر زمانی
ابا صالح بیا ای حجت حق
که خواهان ظهورت شد جهانی
بیا ای مصلح کل منجی حق
بیا ای آنکه خود گنج نهانی
بیار آن وعده حق الهی
بده بر ما حیات جاودانی
شده دل بی تو لبریز غم و درد
بگو تا کی جدا از ما بمانی
شده در هر طرف پر فتنه و جنگ
شده بی تو جهان آتشفشانی
نیایی تو نیاید چاره من
که تو تنها امیدم بی گمانی
تو باید آوری خیر و سعادت
تو که نور زمین و آسمانی
بیا تا با تو آید مهر و احسان
که معنی یابد از تو زندگانی

 

منجی موعود امم می آید 

 غم مخور آخر این دوره غم می آید
صبح و پایان شب ظلم و ستم می آید
مهلت زندگی ما همه در سایه دوست
دور بخشندگی و فضل و کرم می آید
از سوی حضرت حق میرسد آن دوره ناب
با قدومش به جهان لطف و نعم می آید
انتظار همگان عاقبت آید به کنار
آخر آن منجی موعود امم می آید
پرده از روی خوش یوسف ما بردارند
که به پایان دگر این درد و الم می آید
بوی پیراهن او میرسدم از همه جا
آن نکو طلعت و فرخنده قدم می آید
بشنوی خود سخن روح فزا از لب دوست
آن مسیحا نفس آن معجزه دم می آید
چونکه نزدیک شده وعده دیدار رخش
نوبت بوسه بر آن صحن و حرم می آید
دل میندیش ز بیداد شب فصل خزان
نوبهار خوش دوران ز عدم می آید
مکن اندیشه ز هجران و شب غیبت او
دل مخور غصه دم وصل تو هم می آید

 

دگر ای مهربان بازآ 

 بیا ای خسرو خوبان تو ای جان جهان بازآ
بیا از این سفر آخر دگر بر این میان بازآ
بیا ای مهربان مولا بیا ای مالک دلها
بیا ای منجی دنیا بهار مردمان بازآ
بیا ای یار مظلومان امید خیل محرومان
بیا دنیا شده ویران شده غم بی امان بازآ
بیا زین غیبت دیرین شده خواب جهان سنگین
بیار آن لحظه شیرین به دوران ناگهان بازآ
بیا ای یوسف کنعان از این کنج دل زندان
کنی خود تا به کی پنهان به جمع عاشقان بازآ
بیا تا کی ز ما دوری غم هجران و مهجوری
شد از حد درد و رنجوری دگر ای مهربان بازآ
بیا روشن بکن دنیا به لطف مقدمت هرجا
بده بر زندگی معنا و بر دور زمان بازآ

 

بی تو پریشان تا چند 

 مهدیا بی رخ تو در شب هجران تا چند
بی تو ای جان جهان زار و پریشان تا چند
تا کی از دوری تو آتش و سوز و غم و هجر
خود بگو بر من مسکین دل نالان تا چند
تا به کی خود بپسندی به دلم رنج فراق
غیبت روی تو ای یوسف کنعان تا چند
کی کند پرتو تو چشم جهانی روشن
فارغ از نعمت تو اینهمه دوران تا چند
کی رسد وعده حق نهضت تو کی آید
دوری از لطف تو ای خسرو خوبان تا چند
تا کی از جور زمان چشم ضعیفان گریان
ظلم و بیداد بر این خلق مسلمان تا چند
تا کی از فتنه دجال زمان ویرانی
ظلمت یکسره لشگر شیطان تا چند

 

تنها تویی تو 

 بهار مردمان تنها تویی تو
امید عاشقان تنها تویی تو
مباد از دیگران هیچ انتظاری
که منجی جهان تنها تویی تو
تویی که واسط درگاه حقی
پناه بی کسان تنها تویی تو
رسی روزی دگر از پرده غیب
که آن گنج نهان تنها تویی تو
رسد فصل بهاران با قدومت
بهار بی خزان تنها تویی تو
رسد با تو زمان رویش ما
حیات جاودان تنها تویی تو
رسد الطاف حق در دولت تو
که لطف بیکران تنها تویی تو

 

رخ نما جان بفدایت مهدی 

 عاشقم عاشق دیدار و لقایت مهدی
رخ نما تا که کنم جان بفدایت مهدی
جان دهم تا شنوم بانگ اناالمهدی تو
عاشقم عاشق آن صوت و ندایت مهدی
بیدلم دلشده خسته به راهت بازآ
بیقرارم که رسد بانگ رسایت مهدی
پرده از چهره گشا تا که دهم جان به رهت
تا که قربان شوم و کشته به پایت مهدی
اذن رؤیت بده تا آنکه غلامت گردم
تا شوم خاک در صحن و سرایت مهدی
خواهم از درگه حق رخصت زود آمدنت
میکنم هر دم و هر لحظه دعایت مهدی
انتظارم همه دم تا که رسد دیدارت
چشم به راهم من دلخسته برایت مهدی

 

دنیا چه غوغایی شده 

 دنیا چه غوغایی شده آشفته دنیایی شده
اوضاع عالم ملتهب آشوب و بلوایی شده
خاورمیانه شد کنون لبریز درد و اشک و خون
پر فتنه و غرق جنون مهد بلایایی شده
این قلب عالم را ببین آماده جنگ است و کین
خیل شیاطین در کمین آشفته سیمایی شده
پیچیده گشته ماجرا از ظلم شب این خطه را
کانون شر و فتنه ها گویی به تنهایی شده
اوضاع سخت است شام را از آن گرفت آرام را
تا کی رسد بر انتها این خود معمایی شده
از فتنه دجالگان پر گشته اطراف جهان
بر هر گروه از مردمان نیرنگ و اغوایی شده
ظلم و جنایت ها ببین در هر طرف روی زمین
اهداف شیطان لعین گویی که اجرایی شده
آه و فغان در هر طرف خیل شیاطین صف به صف
زین رهروان نا خلف آتش به هر جایی شده
شد دوره رنج و بلا مهدی بیا مهدی بیا
دور از تو بودن تا کجا دل بی تو شیدایی شده

 

در انتظارم ای دوست 

 یک عهد نانوشته من با تو دارم ای دوست
تا جان و زندگی را پایت گذارم ای دوست
عهدی که با تو بستم آیا مگر شکستم
تا لحظه ای که هستم من پای کارم ای دوست
آماده ام بیایی تا من شوم فدایی
گر روی خود نمایی جان را سپارم ای دوست
هر دم در انتظارم آیی به روزگارم
باشی تو در کنارم آید قرارم ای دوست
من کی گلی بچینم زان روی دلنشینم
تا کی تو را ببینم در انتظارم ای دوست
دیدار جانفزایت خواهم من از خدایت
هر لحظه بر دعایت دستی برآرم ای دوست
دلبسته ام به رویت وابسته ام به بویت
تا آستان کویت من رهسپارم ای دوست

 

بشو آماده که او می آید 

 خیز و خود را بکن آماده که او می آید
منشین و بشو استاده که او می آید
بشنو از دور صدای قدمش را حس کن
نظر افکن همه بر جاده که او می آید
منتظر باش که گلبانگ ندایش شنوی
مرد میدان شو و آزاده که او می آید
عطر پیراهن او میرسدم از هرجا
مژده ای عاشق دلداده که او می آید
میرسد از همه جا رایحه ناب ظهور
دور گردون خبرم داده که او می آید
دل گواهی بدهد رؤیت او نزدیک است
زانکه این بر دلم افتاده که او می آید
باید آماده شوی تا که کنی استقبال
باید آغوش تو بگشاده که او می آید

 

آقای ما کو 

 خداوندا بگو آقای ما کو
عزیز جمله دلهای ما کو
خداوندا بگو تا کی تحمل
ظهور یوسف زهرای ما کو
بگو کی میرسد دوران دیدار
وصال یار بی همتای ما کو
بگو کی میرسد خورشید رویش
فروغ دلبر زیبای ما کو
بهار زندگی در سایه اوست
همه عمر و همه دنیای ما کو
بگو در انتظارش تا کی و چند
امید حال و هم فردای ما کو
بگو کی میرسد صبح وصالش
بگو پایان این شبهای ما کو

 

بیا جانا 

 بیا جانا دگر وقت ظهور است
جهانی تشنه حس حضور است
جهان شد در پی منجی موعود
تمنای تو در حد وفور است
بیا که گشته افزون معرفتها
که لبریز تو از شور و شعور است
رسیده بی تو دورانی به بن بست
از این پیچ زمان وقت عبور است
جهان پر گشته از ظلم و جنایت
که دنیا مملو از بیداد و زور است
بیا که بی تو آرامش ندارم
سعادت بی تو از دنیا بدور است
بیا که طاقتم از حد گذشته
دلم بی تو دگر کمتر صبور است

 

آخر بیاید 

 بهار مردمان آخر بیاید
عزیز مهربان آخر بیاید
مشو از دیدنش دیگر تو نومید
که آن جان جهان آخر بیاید
به راهش منتظر باید همیشه
که آن آرام جان آخر بیاید
رسد روزی که بینی طلعت دوست
فروغ جاودان آخر بیاید
بسر آید دگر دوران غیبت
که وصل دلستان آخر بیاید
منال از قصه پر غصه هجر
به پایان داستان آخر بیاید
بباید تا ابد در انتظارش
که روزی بی گمان آخر بیاید

 

 
دسته بندي :


» صفحه آغازین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرها و رویدادهای اخی جهان ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرهای فوری و آنلاین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» یوزر نیم و پسورد های روزانه نود 32 ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» نکات خلاصه هر جزء قرآن کریم نکات جزء های قرآن کریم استادحاج ابوالقاسم ( تصویری ) ( چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٦ )
» طرح خانه های نورانی ( دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٦ )
» دانلود دعاها و نواهای ماه مبارک رمضان ( یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٦ )
» سفر کرده ها ( یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 - کلیه استانها و شهرها ( پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» نرم افزار طراحی سوال و سربرگ امتحانی ( دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
موضوعات متفرقه

لينک هاي مفيد

» 1000 سایت در یک سایت
» آپلود سنتر رایگان (1)
» آپلود سنتر رایگان (2)
» آپلود سنتر رایگان (3)
» آپلود سنتر رایگان (4)
» آپلود سنتر رایگان (5)
» ارسال و دریافت فاکس اینترنتی
» آرشیو موسقی
» آرشیو موسیقی سایت خبري ویستا
» آسان دانلود
» افکت گذاری آنلاین برروی تصاویر
» اوقات شرعی شهرهای ایران
» اوقات شرعی آذرشهر
» باشگاه خبر نگاران جوان
» پارس قرآن
» پایگاه خبری 598
» پایگاه خبری افق
» پرشین پرشیا ( موسیقی سنتی )
» پرشین گرافیک
» پرنیان ـ قرآن آنلاین
» پست بانک اخی جهان
» تبدیل آنلاین عکس به آیکون
» تبدیل آنلاین فایلهای صوتی
» تبدیل آنلاین ویدئو، صوت، عکس، متون و کتاب های الکترونیک
» ترجمه آنلاین متون انگلیسی
» تن سنجی آنلاین
» ثامن گرافیگ
» جدیدترین اخبار ایران و جهان
» جهت یاب قبله
» خبر گزاری فارس
» خوشنویسی آنلاین
» دانلود کتب فارسی
» دفتر یادداشت پارسی و تقویم آنلاین
» دهياري اخي جهان
» رادیو آنلاین اینترنتی
» رادیو دیروز
» رادیو معارف
» ساعت رسمی کشور
» سامانه تعویض دفترچه خدمات درمانی
» سامانه فيش حقوق فرهنگيان
» سايت تفريحي و يگ
» سايت توفارقان
» سایت خبری بولتن نیوز
» سایت خبری بی باک
» سایت خبری تعامل
» سایت خبری رصد خانه
» سایت خبری شفاف
» سایت خبری عصر ایران
» سایت خبری موسیقی ایرانی
» سایت خبری موسیقی روز
» سایت شهید آوینی
» سایت طرح های اسلیمی
» سایت غدیر
» سایت فارسی کودکان
» سایت قرآنی تنزیل
» سایت کودک و نوجوان
» سرویس ایمیل فارسی
» سلامت نیوز
» سمت خدا . شبکه سه
» سیستم پرداخت قبوض از طریق اینترنت
» شبکه خبری زمان
» شهدای اخی جهان
» شهر خبر ( موتور جستجوی خبر فارسی )
» شیعه والپیپر
» فرمول نویس آنلاین ریاضی
» قبله یاب آنلاین
» قرآن آنلاین : حوض کوثر
» كتابخانه عترت اخي جهان
» گالری صوتی صلوات
» گالری عکس های جذاب
» متن و ترجمه صوتی قرآن
» محاسبه آنلاین وزن ایده آل بدن
» محاسبه وزن ایده آل
» مدرسه راهنمایی غیر دولتی آزادگان
» مرجع موبایل ایران (تصاویر پس زمینه)
» موسیقی آنلاین
» موسیقی آنلاین
» نقاشی و ویرایش تصویر آنلاین با Picozu
» همشهری آنلاین
» وب سایت ختم قرآن
» وبگردي 20:30
» وبلاگ حاج آقا صالحی
» وبلاگ رضا پور زین العابدین ( اخی جهان )
» وبلاگ ناصر محمد حسيني
» ورزش ایرانی
» ورود به جهان خبر
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .1
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .2
» بزرگترين مرجع قرآني جهان اسلام
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .1
» مجموعه تصاویر بسم الله الرحمن الرحیم
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .2
» گالری تصاوير جالب
» 287 نوع بسم الله ...
» سامانه مدیریت اشیاء گمشده
» ورود به شات نت
» ورود به گالری عکس فارض نت
» فهرست کشورها بر پایه تاریخ ایجاد
» وبلاگ گروهی رضا پیری
» صنایع الماس چوب عابدی ( اخی جهان )
» جدول لیگ های فوتبال
» پیانو آنلاین
» ساخت کد موزیک
» انتخاب کد رنگ آنلاین
» نقاشی آنلاین
» با قطره ها ( میرزا علی اصغر رسولزاده)
» گنجینه عربی ( خانم علیزاده)
» پایگاه کشوری سیم کارت
» مرجع تخصصی موبایل
» نی نی نام
» دهکده موزیک
» فروشگاه شارژ تلفن همراه
» بازی ، مربیگری وباشگاه داری فوتبال در مستر کاپ
» فوتبال فانتزی . لیگ فانتزی
» ورزش سه (3)
» دریافت کد نتایج زنده و جداول لیگ
» جستجوگر هوشمند خبری تحلیل گری
» پایگاه اطلاع رسانی باشگاه تراکتور سازی تبریز
» تراکتور لینک
» آهنگ های تراختور
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 1
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 2
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 3
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 4
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 5

نويسنده

قدیر پیری

آمار روزانه بازديد


درباره ما


وبسایت رسمی اخی جهان و مرجع نرم افزار های کاربردی ، آموزشی و فرهنگی
ايجاد کننده وبلاگ :
لوگوی دوستان http://up.behtarin.com/ وبسایت گالری عکس با گوگل کروم قابل مشاهده نیست http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/
................... آمار زنده سایت