فارض نت اخی جهان

ADS
نويسنده : قدیر پیری پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤, ٩:٥٧ ‎ب.ظ

اسامی؛

تعداد سوره هاى قرآن به 114سوره می رسد. هر یک از 114 سوره قرآن، اسمى دارد. بعضى سوره ها هم چندین نام دارد. به عنوان مثال؛ سوره حمد، بیش از بیست نام دارد. نام بعضى از سوره ها به اسم اشخاص است. مانند سوره هاى: یونس، هود، یوسف، ابراهیم، محمّد(ص)، مریم، لقمان، نوح و ... . نام بعضى از سوره ها هم، از حروف مقطعه اوّل سوره گرفته شده، مثل سوره هاى؛ طه، یس، ص، ق و ... ، ولی اکثر سوره هاى دیگر قرآن، به نام؛ پدیده هاى طبیعى، حیوانات، تیپ ها و گروه هاى اجتماعى، حوادث تاریخى و ... مى باشد.

 


نام سوره ها، یک چیز قطعى و اجتناب ناپذیر نیست. اغلب به تناسب موضوع و مسئله اى است که در سوره مطرح شده یا از موضوعات گوناگون یک سوره، چشم گیر تر بوده است، روى همین جهت است که بعضى از سوره ها چند اسم دارند و به همین جهت هم بوده است که، در برخى از نسخه هاى قرآن، براى سوره ها نامى نمى نوشتند، و یا این که مى گفتند: سوره اى که در آن بقره یا آل عمران یا مریم ذکر شده است، نه این که اسم این ها به طور مشخص همین ها باشد. البته طبیعى است که با گذشت زمان آن مشخصه، به عنوان نام سوره، معروفیّت پیدا کرده، عَلَم و مشهور بشود. نام سوره ها به ترتیب قرآنی از قرار زیر می باشد:    

1.    الحمد

2.    البقرة

3.    آل عمران

4.    النّساء

5.    المائدة

6.    الأنعام

7.    الأعراف

8.    الأنفال

9.    التّوبة

10.    یونس

11.    هود

12.    یوسف

13.    السّعد

14.    إبراهیم

15.    الحجر

16.    النّحل

17.    الإسراء

18.    الکهف

19.    مریم

20.    طه

21.    الأنبیاء

22.    الحجّ

23.    المؤمنون

24.    النّور

25.    الفرقان

26.    الشّعراء

27.    النّمل

28.    القصص

29.    العنکبوت

30.    السّوم

31.    لقمان

32.    السجدة

33.    الأحزاب

34.    سبأ

35.    فاطر

36.    یس

37.    الصّافات

38.    ص

39.    الزّمر

40.    غافر

41.    فصّلت

42.    الشّورى

43.    الزّخرف

44.    الدخان

45.    الجاثیة

46.    الأحقاف

47.    محمّد

48.    الفتح

49.    الحجرات

50.    ق

51.    الذاریات

52.    الطور

53.    النّجم

54.    القمر

55.    السّحمن

56.    الواقعة

57.    الحدید

58.    المجادلة

59.    الحشر

60.    الممتحنة

61.    الصّف

62.    الجمعة

63.    المنافقون

64.    التّغابن

65.    الطلاق

66.    التّحریم

67.    الملک

68.    القلم

69.    الحاقّة

70.    المعارج

71.    نوح

72.    الجن

73.    المزمّل

74.    المدثّر

75.    القیامة

76.    الإنسان

77.    المرسلات

78.    النّبأ

79.    النّازعات

80.    عبس

81.    التّکویر

82.    الإنفطار

83.    المطففین

84.    الانشقاق

85.    البروج

86.    الطارق

87.    الأعلى

88.    الغاشیة

89.    الفجر

90.    البلد

91.    الشّمس

92.    اللیل

93.    الضّحى

94.    الانشراح

95.    التّین

96.    العلق

97.    القدر

98.    البیّنة

99.    الزّلزال

100.    العادیات

101.    القارعة

102.    التّکاثر

103.    العصر

104.    الهمزة

105.    الفیل

106.    قریش

107.    الماعون

108.    الکوثر

109.    الکافرون

110.    النّصر

111.    لهب

112.    الإخلاص

113.    الفلق

114.    النّاس

معانی؛

معناى کلمه سُوره؛ از ریشه لغوى، "سُُور" گرفته شده است. سُورِة به معنى؛ "رفعت و منزلت" است. باروى شهر را "سُور" مى نامند. سُوره بخشى از قرآن است، همانند شهرى که حصار و دیواره اى، آن را از قسمت هاى دیگر جدا مى کند.(1)

1-    فاتحه[گشاینده]

2-    بقره[گاو ماده]

3-    آل عمران[خانواده حضرت عمران(ع)]

4-    نساء[زنان]

5-    مائده[سفره و خوان غذا]

6-    انعام[احشام و چهار پایان]

7-    اعراف[جائى است میان بهشت و جهنم]

8-    انفال[منابع و ثروت هاى عمومى در طبیعت]

9-    توبه[بازگشت]

10-    یونس[نام یکى از پیامبران]

11-    هود[نام یکى از پیامبران]

12-    یوسف[نام یکى از پیامبران]

13-    رعد[غرش آسمان و ابر]

14-    ابراهیم[نام یکى از انبیاء]

15-    حجر[نام سرزمین قوم ثمود]

16-    نحل[زنبور عسل]

17-    اسراء[حرکت شبانه]

18-    کهف[غار]

19-    مریم[مادر حضرت عیسى(ع)]

20-    طه[رمزى است خطاب به پیامبر اسلام(ص)]

21-    انبیاء[پیامبران]

22-    حجّ[قصد و آهنگ و نام یکى از عبادات اسلامى که از فروع دین است.]

23-    مؤمنون[ایمان آوردگان]

24-    نور[روشنایی و روشنی]

25-    فرقان[جدا کننده]

26-    شعراء[شاعران]

27-    نمل[مورچه]

28-    قصص[قصّه]

29-    عنکبوت[تننده ی معروف که به فارسی"کارتنه"گویند و آن جانوری کوچک است که، از لعاب دهان خود نخ هایی می تند و به وسیله ٔ آن طعام خود را شکار می کند و برای خود خانه می سازد.]

30-    روم[نام کشورى است.]

31-    لقمان[نام مردی حکیم که اصلش حبشی بوده و در روزگار داود می زیسته است]

32-    سجده[سجده کردن]

33-    احزاب[حزب ها و گروه ها]

34-    سبا[نام شهری که بلقیس دختر هدهاد در کشور یمن، پادشاه آن بود. او به عقد حضرت سلیمان(ع) در آمد[

35-    فاطر[شکافنده، پدید آورنده]

36-    یس[از حروف رمز قرآن و خطاب به پیامبر(ص)]

37-    صافّات[به صفّ کشیده ها]

38-    ص[از حروف مقطع رمز]

39-    زمر[جمع زمره: گروه ها و دسته ها]

40-    مؤمن[ایمان آورنده]

41-    فصّلت[بخش بخش و فصل فصل شده]

42-    شورى[مشورت و هم فکرى و نظر خواهى]

43-    زخرف[زینت و زیور]

44-    دُخان[دود]

45-    جاثیه[به زانو افتاده]

46-    احقاف[نام سرزمین قوم عاد در نزدیکى یمن]

47-    محمّد(ص)[نام پیامبر بزرگ اسلام(ص)]

48-    فتح[پیروزى]

49-    حجرات[حجره ها و اطاق ها]

50-    ق[از حروف رمز اوائل سوره ها]

51-    ذاریات[پراکنده کنندگان]

52-    طور[نام کوهی که حضرت موسی(ع) برای مناجات با خدا به آن جا رفت]

53-    نجم[ستاره]

54-    قمر[ماه]

55-    رحمن[بخشنده]

56-    واقعه[پیش آمد، حادثه]

57-    حدید[آهن]

58-    مجادله[گفت و گو و جَدَل]

59-    حشر[بیرون آمدن، بر انگیخته شدن]

60-    ممتحنه[زن امتحان شده]

61-    صفّ[ردیف و صفّ]

62-    جمعه

63-    منافقون[دو چهره ها]

64-    تغابن[گول خوردگى و حسرت و خسران]

65-    طلاق[رها ساختن و طلاق دادن زن]

66-    تحریم[حرام و ممنوع ساختن]

67-    ملک[فرمانروائى]

68-    قلم

69-    حاقّه[آن چه سزاوار و مسلم و حقّ است]

70-    معارج[نردبان ها، رتبه هاى بالا برنده]

71-    نوح[از پیامبران بزرگ]

72-    جن[موجودى نامرئى با ویژگی هائى عجیب]

73-    مزمّل[گلیم به خود پیچیده]

74-    مدثّر[جامه به خود پیچیده]

75-    قیامت[برخاستن]

76-    دهر[روزگار، دوران]

77-    مرسلات[فرستاده شده ها]

78-    نبا[خبر]

79-    نازعات[آنها که از روى قوت مى کشند]

80-    عبس[چهره در هم کشید]

81-    تکویر[در هم پیچیده شدن]

82-    انفطار[شکافته شدن]

83-    مطففین[کم فروشان]

84-    انشقاق[دو شقه شدن و شکاف برداشتن]

85-    بروج[برج ها]

86-    طارق[ستاره ظاهر شونده]

87-    اعلى[برتر]

88-    غاشیه[فرا گیرنده]

89-    فجر[سپیده دم]

90-    بلد[شهر]

91-    شمس[خورشید]

92-    لیل[شب]

93-    ضحى[نور و روشنائى]

94-    انشراح[گشاده شدن، وسیع شدن]

95-    تین[انجیر]

96-    علق[خون بسته، زالو، کرم]

97-    قدر[اندازه، سنجش، ارزش]

98-    بیّنه[دلیل روشن و حجت آشکار]

99-    زلزال[لرزش و زلزله]

100-    العادیات

101-    قارعه[کوبنده]

102-    تکاثر[افتخار به زیادى ثروت و عزّت]

103-    عصر[زمان، بعد از ظهر، فشار و ...]

104-    همزه[عیب جو و طعنه زن]

105-    فیل

106-    ایلاف[الفت دادن]

107-    ماعون[ظرف غذا]

108-    کوثر[خیر فراوان]

109-    کافرون[کافرها]

110-    نصر[یارى]

111-    تبّت[شکسته باد]

112-    اخلاص[خالص کردن]

113-    فلق[صبح]

114-    ناس[مردم]

 

پی نوشت:

1. الاتقان سیوطى، ج 1 ص 52 و آشنایى با علوم قرآن، داود عطار.

 

 

 

آثار تلاوت قرآن

1.    Imageنورانیّت قلب

رسول الله(ص) فرمود: ... دل ها همانند آهن زنگار مى بندد. عرض شد: ... اى رسول خدا، صیقل دهنده دل ها چیست؟. فرمود: تلاوت قرآن.

امیر المومنین(ع) فرمود: ... خداوند سبحان، هیچ کس را به چیزى مانند این قرآن اندرز نداده است، زیرا قرآن ریسمان محکم خدا و دستاویز مطمئن اوست. در این قرآن بهار دل است و چشمه هاى دانش.  براى صیقل دادن دل، چیزى جز قرآن وجود ندارد.

2.    زیاد شدن حافظه
3.    ایجاد معنویّت در میان اهل منزل

رسول الله(ص) فرمود: ... هیچ گروهى در خانه اى از خانه هاى خدا براى تلاوت کتاب خدا و مباحثه آن جمع نشدند، مگر این که آرامش بر آنان فرود آمد و رحمت فرایشان گرفت و فرشتگان آنان را در میان گرفتند.

4.    سعه صدر و توسعه روزى

رسول الله(ص) فرمود: ... خانه هاى خود را به خواندن قرآن روشن کنید، چون تلاوت قرآن در خانه زیاد شود، خیر آن افزایش پیدا مى کند و اهل آن از نعمت هاى الهى برخوردار مى شوند.

امیر المومنین(ع) فرمود: ... بهترین ذکر (و سخن) قرآن است، با قرآن است که سینه ها فراخ مى شود و درون ها روشن مى گردد.

5.    قدرت و توکّل در برابر ناملایمات(1)


سیّد حسن احمدی نژاد با تصرّف

پى‏نوشت‏:

1.  با استفاده از آموزش قرآن، عبد الرحیم موگهى.

 

 

مأخذ نامگذاری سُوَر قرآن

 

۱- سوره حمد به معنی ستایش: مأخذ نامگذاری با حساب کردن بِسمِ الله آیه دوم سوره است.

۲- سوره بقره به معنی گاو، گاو مخصوصی که دستور ذبح آن از طرف خداوند به قوم بنی اسرائیل داده شد، مأخذ نامگذاری آیه ۶۷ سوره بقره است.

۳- سوره آل عمران به معنی عمران پدر حضرت مریم است، مأخذ نامگذاری آیه ۳۳ سوره است.

۴- سوره نساء  به معنی زنان (این سوره مشتمل بر احکام و حقوق زنان می باشد)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۵- سوره مائده به معنی سفره ی آراسته از غذا (راجع به تقاضای حواریون عیسی است که از او خواستند سفره آراسته از غذا برای آنان نازل کند)، مأخذ نامگذاری آیه ۱۱۲ سوره است.

۶- سوره اَنعام به معنی چهار پایان (در این سوره حکم حلیت و حرمت آن بیان شده است)، مأخذ نامگذاری آیه ۱۳۶ سوره است.

۷- سوره اعراف به معنی (محلی است میان بهشت و جهنم)، مأخذ نامگذاری آیه ۴۵ سوره است.

۸- سوره اَنفال به معنی بهره ها، غنائم چنگ، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹- سوره توبه به معنی بازگشتن از گناه و کار بد (در این سوره شرح توبه متخلّفین از جنگ تبوک آمده است)، مأخذ نامگذاری آیه ۱۰۵ سوره است.

۱۰- سوره یونس نام یکی از پیامبران الهی، مأخذ نامگذاری آیه ۹۸ سوره است.

۱۱- سوره هود  نام یکی از پیامبران الهی، مأخذ نامگذاری آیه ۵۳ سوره است.

۱۲- سوره یوسف  نام یکی از پیامبران الهی، مأخذ نامگذاری آیه ۴ سوره است.

۱۳- سوره رعد  صدای ابر و غرّش آن، مأخذ نامگذاری آیه ۱۳ سوره است.

۱۴- سوره ابراهیم  نام یکی از پیامبران الهی، مأخذ نامگذاری آیه ۳۵ سوره است.

۱۵- سوره حِجر  به نام شهری در شبه جزیره عربستان که قوم ثمود در آنجا ساکن بودند، مأخذ نامگذاری آیه ۸۰ سوره است.

۱۶- سوره نحل  به معنی زنبور عسل، مأخذ نامگذاری آیه ۶۸ سوره است.

۱۷- سوره اسراء  به معنی سیر در شب (منظور معراج حضرت محمّد (ص) از مسجد اقصی و مابعد آن است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۸- سوره کهف  به معنی غاری که در کوه بوجود آمده باشد (در این سوره از اصحاب کهف سخن رفته است)، مأخذ نامگذاری آیه ۹ سوره است.

۱۹- سوره مریم مادر حضرت عیسی (ع)، مأخذ نامگذاری آیه ۲۷ سوره است.

۲۰- سوره طه  یکی از نام های حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و یا رمزی میان خدا و پیامبرش (از حروف مقطعه است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۲۱- سوره انبیاء  به معنی پیامبران (در این سوره داستان زندگی بسیاری از پیامبران آمده است)، مأخذ نامگذاری زندگی انبیاء است که در این سوره آمده است.

۲۲- سوره حج  یکی از عبادات مهم اسلام است، مأخذ نامگذاری آیه ۲۷ سوره است.

۲۳- سوره مؤمنون  به معنی ایمان آورندگان (در این سوره اوصاف ایشان را ذکر کرده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۲۴- سوره نور  به معنای روشنایی، مأخذ نامگذاری آیه ۳۵ سوره است.

۲۵- سوره فرقان به معنی جدا کننده حق و باطل (یکی از نامهای قرآن است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۲۶- سوره شعراء به معنی کسانی که شعر می سرایند (در این سوره از شعرا سخن رفته است)، مأخذ نامگذاری آیه ۲۲۴ سوره است.

۲۷- سوره نمل به معنی مورچه ( واقعه برخورد لشکر سلیمان با مورچگان در این سوره است)، مأخذ نامگذاری آیه ۱۸ سوره است.

۲۸- سوره قِصص به معنی حکایتها ( در این سوره داستان حضرت موسی آمده است)، مأخذ نامگذاری آیه ۲۵ سوره است.

۲۹- سوره عنکبوت نام حشره ای، مأخذ نامگذاری آیه ۴۱ سوره است.

۳۰- سوره روم منظور دولت امپراتوری روم است، مأخذ نامگذاری آیه دوم سوره است.

۳۱- سوره لقمان به نام لقمان حکیم است، مأخذ نامگذاری آیه ۱۲ سوره است.

۳۲- سوره سجده به معنی عمل پیشانی بر زمین نهادن برای عبادت خداوند، مأخذ نامگذاری آیه ۱۵ سوره است.

۳۳- سوره احزاب به معنی فرقه ها، طایفه ها، لشکرها (منظور لشکرهای کفار مکه و سایر قبایل عرب است که برای جنگ با مسلمین به مدینه آمدند)، مأخذ نامگذاری آیه ۲۰ سوره است.

۳۴- سوره سبأ نام قومی است، مأخذ نامگذاری آیه ۱۵ سوره است.

۳۵- سوره فاطر به معنی پدید آورنده، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۳۶- سوره یس یکی از حروف مقطعه قرآن است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۳۷- سوره صافات به معنی صف کشندگان، فرشتگان صف کشیده، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۳۸- سوره ص یکی از حروف مقطعه، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۳۹- سوره زمر به معنی گوهها (گروه گروه از دوزخیان و فرشتگان)، مأخذ نامگذاری آیه ۷۱ سوره است.

۴۰- سوره غافر (مؤمن) به معنی آمرزنده (در این سوره از مؤمن آل فرعون سخن رفته است)، مأخذ نامگذاری آیه ۳ سوره است.

۴۱- سوره فصّلت به معنی تفصیل داده شده (در آیات قرآن حق و باطل موشکافی شده است) و در این سوره سجده واجب وجود دارد ،  مأخذ نامگذاری آیه ۳ سوره است.

۴۲- سوره شوریٰ به معنی مشاوره، مشورت کردن، مأخذ نامگذاری آیه ۳۸ سوره است.

۴۳- سوره زخرف به معنی زینت ها، طلا (در این سوره از نقره و طلا سخن رفته است)، مأخذ نامگذاری آیه ۳۵ سوره است.

۴۴- سوره دُخان به معنی دود، مأخذ نامگذاری آیه ۱۰ سوره است.

۴۵- سوره جاثیة  به معنی به زانو در آمده (در روز قیامت مردم به زانو در می آیند)، مأخذ نامگذاری آیه ۲۷ سوره است.

۴۶- سوره احقاف به معنی سرزمین قوم هود می باشد که گرفتار عذاب الهی شدند، مأخذ نامگذاری آیه ۲۱ سوره است.

۴۷- سوره محمّد نام پیامبر عظیم الشّأن اسلام، مأخذ نامگذاری آیه ۲ سوره است.

۴۸- سوره فتح به معنی گشودن، پیروزی (منظور پیروزی پیامبر در انعقاد قرارداد صلح حدیبیه است که راه را برای پیروزیهای بعدی هموار کرد)، مأخذ نامگذاری آیه ۱ول سوره است.

۴۹- سوره حجرات  به معنی حجره ها، خیمه ها (حجره های منزل پیامبر)، مأخذ نامگذاری آیه ۴ سوره است.

۵۰- سوره ق از حروف مقطعه قرآن است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۵۱- سوره ذاریات به معنی پراکنده کنندگان مانند بادها، ابرها، ملائکه، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۵۲- سوره طور نام کوهی است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۵۳- سوره نجم به معنی ستاره، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۵۴- سوره قمر به معنی ماه (در این سوره موضوع شقُّ القمر بیان شده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۵۵- سوره الرّحمن از صفات خداوند-بسیار بخشنده، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۵۶- سوره واقعه یکی از نامهای قیامت است به معنی واقع شونده، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۵۷- سوره حدید به معنی آهن، مأخذ نامگذاری آیه ۲۵ سوره است.

۵۸- سوره مجادلة  به معنی گفتگو کردن (در این سوره موضوع گفتگوی زنی با پیامبر در مورد شوهرش بیان شده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۵۹- سوره حشر به معنی جمع کردن، راندن (راندن یهودیان بنی النضیر از حوالی مدینه در این سوره آمده است) ، مأخذ نامگذاری آیه ۲ سوره است.

۶۰- سوره ممتحنة به معنی کسی که مورد آزمایش واقع شده، آزمایش شده (موضوع زنانی که مسلمان شده بودند و شوهران کافر خود را در مکه رها کرده و در مدینه به پیامبر اسلام (ص) پناهنده می شدند در این سوره آمده است)، مأخذ نامگذاری آیه ۱۰ سوره است.

۶۱- سوره صف به معنی ردیف ایستاده، صف به صف ایستادن، مأخذ نامگذاری آیه ۴ سوره است.

۶۲- سوره جمعة نماز جمعه در این سوره بیان شده است، مأخذ نامگذاری آیه ۹ سوره است.

۶۳- سوره منافقون جمع منافق، آدم دورو ( در این سوره از منافقان و توطئه آنان علیه مسلمانان سخن گفته است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۶۴- سوره تغابن به معنی پشیمانی، مغبون کردن، یکی از نامهای قیامت است، مأخذ نامگذاری آیه ۹ سوره است.

۶۵- سوره طلاق در این سوره قسمتی از احکام طلاق و سفارش درباره زنان آمده است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۶۶- سوره تحریم به معنی حرام کردن (و منظور از آن خطاب خداوند به پیامبر است که چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال ساخته بر خود حرام می کنی)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۶۷- سوره مُلک به معنی پادشاهی، پادشاهی و اقتدار خداوند است زیرا تصرف در کارها تنها به دست قدرت اوست، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۶۸- سوره قلم به معنی قلم، ابزار نوشتن، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۶۹- سوره حاقّة به معنی حقّانیت وقایع و به حق رسی، از نامهای قیامت است (زیرا جمیع حوادث قیامت وقوعش واجب و حق است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۷۰- سوره معارج به معنی نردبان ها و جاهای بالا رفتن است، مأخذ نامگذاری آیه ۳ سوره است.

۷۱- سوره نوح نام یکی از پیامبران الهی است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۷۲- سوره جن به معنی موجودات ناپیدا (در این سوره موضوع ایمان آوردن عده ای از اَجِنّه به پیامبر مطرح شده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۷۳- سوره مزّمّل به معنی گلیم بر خود پیچیده (منظور پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۷۴- سوره مدّثّر به معنی رداء یا گلیم بر خود پیچیده (منظور پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۷۵- سوره قیامة به معنی رستاخیز، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۷۶- سوره دهر(انسان) به معنی روزگار، زمانه، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۷۷- سوره مرسلات به معنی فرستاده شدگان (منظور ملائکه یا بادها است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۷۸- سوره نبأ به معنی خبر (منظور خبر روز قیامت است)، مأخذ نامگذاری آیه ۲ سوره است.

۷۹- سوره نازعات به معنی فرشتگانی که مأمور گرفتن جانها هستند، کشندگان،مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۸۰- سوره عبس به معنی روی ترش نمودن (منظور شخص نابینایی است که حضور پیامبر آمد و شخصی روی در هم کشید که در این سوره آمده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۸۱- سوره تکویر به معنی درهم پیچیدن (منظور این است که خداوند روشنایی را از خورشید می گیرد و این پیش در آمد قیامت است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۸۲- سوره انفطار به معنی شکافته شدن (منظور شکافته شدن و از هم گسستن آسمان است که پیش درآمد قیامت است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۸۳- سوره مطفّفین به معنی کم فروشان (در این سوره از کم فروشی نکوهش شده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۸۴- سوره انشقاق به معنی شکافته شدن (از هم گسستن آسمانها و جاذبه های آن است که خبر از قیامت می دهد)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۸۵- سوره بروج به معنی برج ها، یا ستاره های بزرگ، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۸۶- سوره طارق به معنی ظاهر شونده، ستاره درخشان، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۸۷- سوره اعلیٰ به معنی برتر (یعنی پروردگار برتر است از هر چه تصور شود)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۸۸- سوره غاشیة به معنی فروگیرنده، بیهوش کننده، همه گیر (یکی از نامهای قیامت است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۸۹- سوره فجر به معنی شکافته شدن، بامداد، صبح، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹۰- سوره بلد به معنی شهر، منظور شهر مکه است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹۱- سوره شمس به معنی آفتاب، خورشید، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹۲- سوره اللَّیل به معنی شب، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹۳- سوره الضُّحیٰ به معنی صبحگاه، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹۴- سوره انشراح به معنی گشاده شدن (منظور این است که خداوند سینه و دل پیامبر را گشاده نمود و وسعت بخشید)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹۵- سوره تین به معنی انجیر، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹۶- سوره علق به معنی خون بسته، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹۷- سوره قدر به معنی اندازه، شب قدر، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹۸- سوره بیّنة به معنی دلیل آشکار، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹۹- سوره زلزال به معنی لرزش زمین، تکان دادن که از علامت های قیامت نیز می باشد، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۰۰- سوره عادیات به معنی اسب های دونده، ممکن است اشاره به رفتن حضرت علی علیه السلام به غزوه ذات السلاسل باشد، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۰۱- سوره قارعة به معنی کوبنده، یکی از نامهای قیامت است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۰۲- سوره تکاثر به معنی مباهات و فخر نمودن به مال بسیار و قوم بسیار (کفار قریش برای فخر فروشی به کثرت خویش قبرهای قبیله خود را نیز می شمردند و به حساب می آوردند)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۰۳- سوره عصر به معنی زمانه، نماز عصر، عصر و زمان رسول اکرم صلّی الله علیه و آله یا امام عصر(عج)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۰۴- سوره هُمزة به معنی غمّاز و عیب جو، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۰۵- سوره فیل به معنی فیل (منظور سپاه ابرهه است که برای خراب کردن خانه خدا از یمن به طرف مکه حرکت کرد و نابود شد)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۰۶- سوره قُریش نام قبیله ای که حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله از آن قبیله بود، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۰۷- سوره ماعون به معنی زکات، مأخذ نامگذاری آیه آخر سوره است.

۱۰۸- سوره کوثر به معنی خیر کثیر، حوضی در بهشت یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۰۹- سوره کافرون مراد از کافران در اینجا کافران قریش است که پیشنهادی به پیامبر صلّی الله علیه و آله دادند و پذیرفته نشد، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۱۰- سوره نصر به معنی یاری کردن، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۱۱- سوره مسد(لهب) ابولهب که از دشمنان پیامبر (ص) در مکه بود، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۱۲- سوره اخلاص به معنی پاک و خاص کردن (منظور پاک و خاص کردن معتقدات از هر گونه شرک)، مأخذ نامگذاری اسم آن از معنای سوره گرفته شده است.

۱۱۳- سوره فلق به معنی شکافتن، سپیده دم، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۱۱۴-  سوره  ناس  به معنی مردم، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.


دسته بندي : مأخذ نامگذاری سوره ها، معنی نام سوره ها، اسامی سوره ها، فارض نت


» صفحه آغازین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرها و رویدادهای اخی جهان ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» خبرهای فوری و آنلاین ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» یوزر نیم و پسورد های روزانه نود 32 ( دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٦ )
» نکات خلاصه هر جزء قرآن کریم نکات جزء های قرآن کریم استادحاج ابوالقاسم ( تصویری ) ( چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٦ )
» طرح خانه های نورانی ( دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٦ )
» دانلود دعاها و نواهای ماه مبارک رمضان ( یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٦ )
» سفر کرده ها ( یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 - کلیه استانها و شهرها ( پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
» نرم افزار طراحی سوال و سربرگ امتحانی ( دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦ )
موضوعات متفرقه

لينک هاي مفيد

» 1000 سایت در یک سایت
» آپلود سنتر رایگان (1)
» آپلود سنتر رایگان (2)
» آپلود سنتر رایگان (3)
» آپلود سنتر رایگان (4)
» آپلود سنتر رایگان (5)
» ارسال و دریافت فاکس اینترنتی
» آرشیو موسقی
» آرشیو موسیقی سایت خبري ویستا
» آسان دانلود
» افکت گذاری آنلاین برروی تصاویر
» اوقات شرعی شهرهای ایران
» اوقات شرعی آذرشهر
» باشگاه خبر نگاران جوان
» پارس قرآن
» پایگاه خبری 598
» پایگاه خبری افق
» پرشین پرشیا ( موسیقی سنتی )
» پرشین گرافیک
» پرنیان ـ قرآن آنلاین
» پست بانک اخی جهان
» تبدیل آنلاین عکس به آیکون
» تبدیل آنلاین فایلهای صوتی
» تبدیل آنلاین ویدئو، صوت، عکس، متون و کتاب های الکترونیک
» ترجمه آنلاین متون انگلیسی
» تن سنجی آنلاین
» ثامن گرافیگ
» جدیدترین اخبار ایران و جهان
» جهت یاب قبله
» خبر گزاری فارس
» خوشنویسی آنلاین
» دانلود کتب فارسی
» دفتر یادداشت پارسی و تقویم آنلاین
» دهياري اخي جهان
» رادیو آنلاین اینترنتی
» رادیو دیروز
» رادیو معارف
» ساعت رسمی کشور
» سامانه تعویض دفترچه خدمات درمانی
» سامانه فيش حقوق فرهنگيان
» سايت تفريحي و يگ
» سايت توفارقان
» سایت خبری بولتن نیوز
» سایت خبری بی باک
» سایت خبری تعامل
» سایت خبری رصد خانه
» سایت خبری شفاف
» سایت خبری عصر ایران
» سایت خبری موسیقی ایرانی
» سایت خبری موسیقی روز
» سایت شهید آوینی
» سایت طرح های اسلیمی
» سایت غدیر
» سایت فارسی کودکان
» سایت قرآنی تنزیل
» سایت کودک و نوجوان
» سرویس ایمیل فارسی
» سلامت نیوز
» سمت خدا . شبکه سه
» سیستم پرداخت قبوض از طریق اینترنت
» شبکه خبری زمان
» شهدای اخی جهان
» شهر خبر ( موتور جستجوی خبر فارسی )
» شیعه والپیپر
» فرمول نویس آنلاین ریاضی
» قبله یاب آنلاین
» قرآن آنلاین : حوض کوثر
» كتابخانه عترت اخي جهان
» گالری صوتی صلوات
» گالری عکس های جذاب
» متن و ترجمه صوتی قرآن
» محاسبه آنلاین وزن ایده آل بدن
» محاسبه وزن ایده آل
» مدرسه راهنمایی غیر دولتی آزادگان
» مرجع موبایل ایران (تصاویر پس زمینه)
» موسیقی آنلاین
» موسیقی آنلاین
» نقاشی و ویرایش تصویر آنلاین با Picozu
» همشهری آنلاین
» وب سایت ختم قرآن
» وبگردي 20:30
» وبلاگ حاج آقا صالحی
» وبلاگ رضا پور زین العابدین ( اخی جهان )
» وبلاگ ناصر محمد حسيني
» ورزش ایرانی
» ورود به جهان خبر
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .1
» آشنائی با سوره های قرآن کریم .2
» بزرگترين مرجع قرآني جهان اسلام
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .1
» مجموعه تصاویر بسم الله الرحمن الرحیم
» گالری بسم الله الرحمن الرحیم .2
» گالری تصاوير جالب
» 287 نوع بسم الله ...
» سامانه مدیریت اشیاء گمشده
» ورود به شات نت
» ورود به گالری عکس فارض نت
» فهرست کشورها بر پایه تاریخ ایجاد
» وبلاگ گروهی رضا پیری
» صنایع الماس چوب عابدی ( اخی جهان )
» جدول لیگ های فوتبال
» پیانو آنلاین
» ساخت کد موزیک
» انتخاب کد رنگ آنلاین
» نقاشی آنلاین
» با قطره ها ( میرزا علی اصغر رسولزاده)
» گنجینه عربی ( خانم علیزاده)
» پایگاه کشوری سیم کارت
» مرجع تخصصی موبایل
» نی نی نام
» دهکده موزیک
» فروشگاه شارژ تلفن همراه
» بازی ، مربیگری وباشگاه داری فوتبال در مستر کاپ
» فوتبال فانتزی . لیگ فانتزی
» ورزش سه (3)
» دریافت کد نتایج زنده و جداول لیگ
» جستجوگر هوشمند خبری تحلیل گری
» پایگاه اطلاع رسانی باشگاه تراکتور سازی تبریز
» تراکتور لینک
» آهنگ های تراختور
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 1
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 2
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 3
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 4
» معرفی وبلاگ به موتورهای جستجوگر 5

نويسنده

قدیر پیری

آمار روزانه بازديد


درباره ما


وبسایت رسمی اخی جهان و مرجع نرم افزار های کاربردی ، آموزشی و فرهنگی
ايجاد کننده وبلاگ :
لوگوی دوستان http://up.behtarin.com/ وبسایت گالری عکس با گوگل کروم قابل مشاهده نیست http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/ http://up.behtarin.com/
................... آمار زنده سایت