کاوشی پیرامون لفظ جلاله اللّه

درآمد 
اولین هدفی که قرآن برای آن اهمیت وافری قایل است همان ایجاد فکر و اندیشه توحیدی در انسان است. قرآن می‏خواهد انسان را فقط به مبدأ اصیل و خاستگاه واقعی خود رهنمون سازد و او را در مقابل آفرینش گر هستی در حال توجه بنشاند و با رشد توحیدی در کالبد روح و روان آدمی او را به خضوع در برابر آفریدگار وادار نماید منتها از سر علم و محبت نه جهل و تقلید. آفریدگار انسان، همان حقیقتی است که ذات او یگانه و بی‏ نیاز از غیر است و تصورش چنانچه هست از قوه فاهمه بشر خارج است، همو که جامع تمام اوصاف جمال و کمال بوده و نشان خود را در کلامش اللّه نهاده است. 
کمتر آیه یا سوره‏ ای در قرآن وجود دارد که این واژه در آن به کار نرفته نباشد، آن‏گونه که در پاره‏ ای از سوره ‏ها همانند مجادله، در هر آیه ‏اش حداقل یک‏بار تکرار شده و آن چنان‏ که مفسران در معنی این واژه گفته ‏اند، او معبودی است که عقل‏ها در معرفتش حیران‏اند اما دل‏ها به ذکر او آرام و جان‏ها با یاد او آسایش می‏یابند. تنها اوست که نجات‏بخش انسان از تاریک زار ظلمات به نور است و با اعراض از اوست که هم‏ وغم، وجود انسان را فرا می‏گیرد لذا در شأن اوست که به کرّات در لابه‏ لای آیات قرآن بدان اشاره گردد. 
در این وجیزه سعی بر آن نهادیم تا ساختار لفظی این واژه را از منظر لغت عرب، تبیین کرده و حوزه فراگیر معنای حقیقی آن را در قرآن، درخور فهم و مجال مطلب بیان کنیم، شاید که فتح‏ بابی برای تفکر بیشتر در مورد این واژه و خصوصیات آن باشد.

ساختار لفظی واژه جلاله اللّه

قرآن ‏پژوهان راجع به اشتقاق این لفظ جلاله و این‏که اصل شکل لغوی آن چگونه بوده است، نظرها و دیدگاه‏ های مختلفی را بیان کرده‏اند، آنچه در ادامه آورده می‏شود طرح و بررسی برخی از این دیدگاه ‏هاست. 
الف: استاد شهید مطهری درباره ریشه لغت "الله" چنین بیان می‏کنند: 
"کلمه الله در اصل الاله بوده است و همزه آن به‏ خاطر کثرت استعمال حذف شده است1 و یا این‏که احتمال قوی این است که اله و وله دو لهجه از یک لغت باشد یعنی اول وله بوده و بعد آن را به‏ صورت اله استعمال کرده‏ اند2". 
ب: گروهی می‏گویند که الله گونه دیگر از الاهای سریانی (آرامی) است، این دیدگاه را که فخررازی هم آن را در مفاتیح ‏الغیب3 نقل کرده و نیز بعید دانسته است، از جانب شرق‏ شناسان تأیید شده و بیشتر مقبول این گروه است4. 
ج: واژه الله همان لاه است5 که الف‏ولام تعریف به خود گرفته است: ال+لاه => اللّه6. 
1 - تستر 2 - علا و ارتفع: بلند و مرتفع و برتر از هرچیز و "تستر" یعنی از نظرها پوشیده و محجوب و آیه شریفه لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار (انعام/103). 
د: اللّه در اصل الاله بوده است، که در تلفظ، تخفیف پذیرفته است: ال + اله => اللّه 
هـ.: الله در اصل الاه بوده است، بعدها الف ‏و لام تعریف بر سر آن وارده شده و به شکل الالاه درآمده است سپس عرب‏ زبانان، همزه را به‏ علت ثقیل‏ بودن در تلفظ، حذف کرده ‏اند و هنگامی که همزه از اول آن حذف شد، کسره آن را به لام تعریف دادند و به‏ صورت (اللاه) درآمد و بعد از آن لام تعریف را حرکت دادند. بنابراین وقتی دو لام متحرک در کنار هم قرار گرفتند، اولی را در دومی ادغام کردند تا این‏که بعد از این تغییرات تبدیل به الله شد. چگونگی مراتب اشتقاق این نظریه و تغییرات آن را می‏توان به شکل ذیل به‏ طور خلاصه بیان کرد: 
ال حذف همزه دادن حرکت کسره همزه محذوف به لام تعریف ادغام دو تا لام 
الاه ــــــــ>الالاه ـــــــــــــــــ>اللاه ــــــــــــــــــــــــــــــ>اللاه ــــــــــــــ>الله 
و: طبق این برداشت ریشه الله معنی وصفی دارد و در اصل مشتق از وله به معنای تحیر! است چرا که عقل‏ها در ذات اقدس او حیران‏ اند و گاه نیز از ریشه الاهة به معنای عبادت دانسته‏ اند و الاله را به معنی معبود که جامع جمیع اوصاف جلالی و کمالی و عاری از هر عیب و نقص وجودی است گرفته ‏اند7.

ریشه اله در زبان‏های سامی و ترکی از نگاه زبان‏شناسان

در زبان‏های سامی ال یا ایل واژه ‏ای است که بر قدرت و اقتدار دلالت می‏کند و نوعی تفوق و برتری ذاتی را در معنا حامل است. در زبان ترکی نیز ال به معنی "گروه یا طایفه‏ ای است که دارای قدرت منسجم‏ تر و بیشتری باشند"، در زبان عربی الوه در معنی "خدا" شکل توسعه‏ یافته ‏ای از ال یا ایل به ‏شمار می‏رود. 
زبان‏شناسان معتقدند که اله در زبان عربی نزدیک به قطع، از همان ساختار لفظ الوه بوده و یک واژه اصیل سامی‏ زبانان است. حال اگر مبنا را در وضع و ساختار اله بر این بگذاریم که این لفظ، یک واژه اصیل سامی بوده و پیشتر مشابهی در زبان عربی نداشته - و در اصل از گروه زبان‏های عبری گرفته شده - ما را از بحث درباره چگونگی اشتقاق این لفظ بی‏ نیاز می‏کند و شاید اختلاف‏ نظرهای موجود درباره ریشه واژه جلاله، ناشی از فقدان چنین دیدگاهی در ساختار آن باشد8.

حوزه معنایی واژه جلاله الله

از ریشه اله معانی متعددی در کتب لغت ذکر شده که از میان آنها معنی اله را می‏توان یکی از آنها یا تمامی آنها دانست. در ذیل به نمونه ‏ای از این معانی اشاره می‏شود: 
1 - اله، یاله، الوهة، الوهیّة: عبادت و پرستش کردن (کسی یا چیزی را). 
2 - ألهّه: اتخذ الهاً: (چیزی یا کسی را به) خدایی گرفتن. 
3 - الهت الی فلان: سکنت الیه: آرامش پیدا کردن با کسی اشاره به آیه 28 سوره رعد: الا بذکرالله تطمئن القلوب. 
4 - با حرف جر الی (اله الی): روی‏آوردن به کسی برای حمایت. اشاره به آیه 188 سوره موءمنون: هو یجیر و لایجار علیه. 
مجیر و پناه‏ دهنده مردم، خدای بلند مرتبه است که مردم برای نجات از گمراهی‏ ها به سوی او پناه می‏ آورند، این وجه‏ شبه بین ریشه و مفهوم لفظ الله یافت می‏شود. مولوی در مثنوی در ای ن‏باره می‏گوید: 
معنی الله گفت سیبویه یولهون فی‏ الحوائج هم لدیه 
گفت الهنا فی حوائجنا الیک والتمسناها وجدناها لدیک 
5 - اله فی الشی: اذاالتحیر فیه و لم یهتد الیه (تحیر و سرگردانی پیرامون چیزی9). 
از آنجا که اندیشه و عقل انسان در فهم ذات الهی - و بلکه صفات او - آنچنان‏که هست، ضعیف و ناتوان بوده و در آخر همچون شخصی مبهوت، حیران و سرگردان می‏شود، او را الله نامند. این وجه ‏تسمیه از اشاره ‏ای که علی(ع) در صفات خداوند متعال بیان فرمودند اخذ شده: "الله معناه، المعبود الذی یاله فیه الخلق ویوله الیه والله هوالمستور عن درک الابصار و المحجوب عن الاوهام والخطرات10". الله مفهومش معبودی است که خلق در او حیران‏ اند و به او عشق می ‏ورزند، او کسی است که از درک چشم ‏ها مستور و از افکار عقول، محجوب و پنهان است. قسمت اخیر حدیث اشاره به آیه لاتدرکه الابصار و هویدرک الابصار (انعام/ 103) دارد.

ارتباط مفهوم تفسیری لفظ جلاله با اسم اعظم

امام خمینی(ره) درباره تفسیر واژه الله می‏فرماید: "الله یک جلوه جامع است، یک جلوه‏ ای از حق‏تعالی است که جامع همه جلوه‏ هاست، رحمان و رحیم از جلوه‏ های این جلوه است11". 
و "اسم اعظم عبارت از آن اسمی است و آن علامتی است که واجد همه کمالات حق ‏تعالی است به‏ طور ناقص یعنی نقص امکانی. و واجد همه کمالات الهی است، نسبت به سایر موجودات، به ‏طور کمال. این موجوداتی که دنبال آن اسم اعظم می‏آیند اینها هم واجد همان کمالات هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشان، به اندازه سعه وجودی خودشان، تا برسد به همین موجودات مادی12". 
این لفظ اسم خاص برای خداوند است و در آن به تمام صفات جمال و جلال اشاره شده و بدین‏ سبب اسم اعظم الهی نامیده شده است، این لفظ جز بر خدا به کس دیگر اطلاق نمی‏ شود، حال‏ آن‏که اسامی دیگر الهی همانند: عالم، رحمان، قادر، و... بر غیر او نیز جایز الاطلاق می‏باشد، حتی مشرکان دوره جاهلیت بر حسب آیات و نقل تاریخی، خالق و آفریدگار را الله می‏دانستند، ولی تدبیر و تصرف را برای بت‏ های مصنوع قایل بودند13. 
واژه جلاله الله جامع‏ ترین نام خداست، به این معنا که با بررسی اسمای الهی این مطلب به وضوح دیده می‏شود که هر کدام از اسامی او، یک بخش مخصوص از صفات خدا را نمایان می‏سازند و تنها اسمی که جامع و جلوه ‏گر تمامی صفات و کمالات الهی در یک جاست، اسم الله است، لذا تمامی آن نام‏ها صفت این واژه قرار می‏گیرند مانند: ان‏الله غفور رحیم (مائده/ 42)، ان‏الله سمیع علیم (بقره/ 181)، وان‏الله علی کل شی قدیر (بقره/ 109) به ترتیب به غفران پروردگار، به علم و آگاهی او و قدرت نامحدودش اشاره دارند. حتی در آیه 27 سوره حشر14 بیشتر از دو صفت بر این اسم آمده است و صفت‏ واقع‏ شدن این نام‏ها برای واژه الله در این آیات و آیات دیگر قرآن دلیل آن است که این صفات به مفهوم حقیقی خود، در ذات خدا که الله جلوه آن است، وجود دارد و شاید به‏ همین جهت باشد که در سایر مذاهب هم وقتی می‏خواهند به معبود مسلمانان اشاره کنند واژه الله را نام می‏برند15.

اسم اعظم در روایات

در بعضی از روایات آمده است که اسم اعظم خداوند در آیات پایانی سوره حشر است. رسول بزرگوار اسلام در این زمینه می‏فرمایند: "من قرئ آخرالحشر غفر له ماتقدم من ذنبه و ما تأخر16". در این روایت به خاصیت و اثر زدودن گناه توسط این آیات اشاره فرموده و در روایات دیگری که ابن ‏عباس از ایشان نقل می‏کند، به صراحت به بودن اسم اعظم در شش آیه آخر این سوره اشاره می‏فرماید: قال رسول‏الله(ص): "اسم الله الاعظم فی ستة آیات من آخر سورة‏الحشر17". 
در روایت دیگری، یکی از اصحاب درباره اسم اعظم از حضرت سوءال می‏کند و پیامبر(ص) در هر دو پرسش او چنین پاسخ می‏فرماید: "علیک بآخر الحشر و اکثر قرائتها18". در حدیث دیگری ضمن سفارش به تلاوت این آیات، ثواب تلاوت‏ کننده آن آیات را در صورت مرگ، اجر شهید بیان می‏فرماید: "من قرئ لوانزلنا هذاالقرآن علی جبل و... [تا آخر سوره حشر] ممات من لیلته، مات شهیداً19". و تمامی اینها بیانگر عظمت و اهمیت اسم اعظم الهی است که گویی الله جلوه آن است، آری او نامی است که قلب را روشن و به عارف نیرو و آرامش می ‏بخشد و او را در جهانی از نور و صفا مستغرق می‏سازد. شایان ذکر است که تنها خواندن این اسما کافی نیست بلکه تخلق ذاتی پیدا کردن به این اسما و تجلی آن در نفس و جان انسانی است که رهگشاست. 
آگاهی بر اسم اعظم برخلاف آنچه بعضی می‏ پندارند این نیست که انسانی کلمه‏ ای از اسمای الهی را بگوید و مانند قضیه "آصف‏ بن برخیا" در آوردن تخت بلقیس پادشاه قوم سبا در یک چشم‏ به‏ هم‏ زدن، اثر عجیب و شگفت ‏آوری را انتظار داشته باشد، بلکه شرط اصیل در مسئله تخلق به آن اسم در درون شخص عارف است که منجر به تکامل معنوی و روحانی در او می‏شود و قدرتی الهی در پرتو این اسم اعظم به عنایت و اذن خدا به دست می‏آورد20. 
بزرگانی همانند محی‏ الدین بن ‏عربی برای جلوه‏ گر ساختن اسمای حسنای الهی در نفس عارف از سه مرحله تحت عناوین "التعلق"، "التحقق" و "التخلق" نام می‏برند، که هریک بحری است بی‏ پایان و مقدمه‏ ای برای وصول به دیگری، تا این‏که عارف بعد از افتقار و معرفت اسم الهی به مدلول و مفهوم حقیقی آن اسم تخلق پیدا می‏کند21.

شمارگان لفظ جلاله در قرآن

با عنایت به شمارگان این واژه در قرآن به قطع می‏توان گفت که هیچ اسمی از اسامی پروردگار متعال به تعداد آن وجود ندارد، آن چنان‏ که این لفظ جلاله بدون ترکیب با کلمه دیگری به تعداد 2697 نازل شده و به ضمیمه حرف یا کلمه دیگری به تعداد 152، به ‏عبارتی این لفظ نورانی به شکل مفرد و مرکب به شمارگان 2849 در قرآن موجود است. 
حال شمارگان لفظ جلاله در صورت مفرد آن22: 
اللهَ (به فتح آخر): 592. اللهِ (به کسر آخر): 1125. اللهُ (به ضمه آخر): 980. 
و شمارگان لفظ جلاله در صورت ترکیبی آن: 
اِلهَ: 80 شماره. الهاً: 16. الهکَ: 2. الهکم: 10. الهنا: 1. الههُ: 2. الهین: 2. آلهة: 18. آلهتک: 1. آلهتکم: 4. آلهتنا: 8. آلهتهم: 2. آلهتی: 1. اللهم: 5.

پاورقیها:

1 - مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ج 1، ص 80، انتشارات صدرا، چاپ دوازدهم، 1367ش. 
19 و 18 - حویزی، نورالثقلین، ج 5، ص 293، اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1415 هـ. 
14 - هوالله الذی لا اله الا هوالملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. 
11 - امام خمینی(ره)، تفسیر سوره حمد، ص 105، موءسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ دوم، 1375 ش. 
10 - علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 3، ص 222. 
16 - طبرسی، مجمع‏البیان، ج 9، ص 267. 
15 - تفسیر نمونه، ج 1، ص 17. 
17 - سیوطی، درالمنثور، ج 8، ص 116، دار احیاءالتراث العربی، چاپ اول، 2001 م. 
12 - همان، ص 100 و 101. 
13 - شرح و تفسیر لغات قرآن براساس تفسیر نمونه، ج 1، ص 80. 
22 - تفصیل شمارگان واژه الله را ببیند در: برکات، محمد فارس، المرشد الی آیات القرآن الکریم، ص 566 - 592 نشر دارقتیبه، بیروت، چاپ چهارم، 1985م. 
20 - برای تفصیل بنگرید به: تفسیر نمونه، ج 15، ص 467 - 483. 
2 - همان، ص 82. 
21 - ابن‏عربی، محیی‏الدین، کشف ‏المعنی عن سر اسماء الله‏ الحسنی، تحقیق: دکتر پابلو بینیستو، نشر بخشایش، چاپ اول، 1419 هـ. 
3 - فخررازی، تفسیر مفاتیح‏الغیب، ج 1، ص 148، چاپ دوم، دار احیاءالتراث‏ العربی، بیروت، 1417 هـ. 
4 - دایرة‏المعارف الاسلامیة، مقاله "ونکن بلاک ماکدونا لد" مستشرق انگلیسی درباره الله، ج 1، ص 302 - 311 و مقاله او درباره کلمه اله، دایرة‏المعارف‏الاسلامیة، ج 3، ص 1093-1904، ماکدونالد در این دو مقاله سعی در اثبات آرامی یا عبری‏بودن این واژه نموده است. 
5 - مفاتیح‏الغیب، ج 1، ص 146. 
6 - همان، ص 147. 
7 - مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات‏القرآن‏الکریم، ج 1، ص 105 - 109، نشر بنگاه ترجمه، تهران، 1360 ش. 
8 - بنگرید به: بادامچی، حسین، مقاله "بررسی واژه الله"، روزنامه سلام، 4/2/76. و: شریعتمداری، جعفر، شرح و تفسیر لغات قرآن براساس تفسیر نمونه، ج 1، ص 80. 
9 - زکی حمّاد، احمد، "الله الاحد" صفاته و کمالاته فی کلماته، ص 170 و 171، دارالقلم، دمشق، چاپ اول، 2001 م.

منبع : 

http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,615

علی راد

/ 0 نظر / 183 بازدید