آشنائی با سوره های قرآن کریم ( صوتی )

 

سوره مبارکه الفاتحة

........................................
.......................................
  سوره مبارکه البقرة
.......................................
........................................
..................................
/ 0 نظر / 103 بازدید