لوگوهای فیلم سینمایی حضرت محمد (ص)

به این امر قانع نشده و بنابراین به تعداد محدودی از طراحان حرفه اى (مصطفی اسدللهی، صداقت جباری، جلیل رسولی، فرزاد ادیبی،مسعودنجابتی، سیدحسن موسی‌زاده، دامون خانجانزاده، علی وزیریان، صابرشیخ رضایی، محمدرضا دوست محمدی، ابوالفضل خسروی) به صورت مستقیم سفارش داده شد تا هنر خود را به نمایش گذاشته و براى نمایشگاه و کتاب این موضوع  دست به قلم شوند.
در نهایت از میان مجموع آثار دعوت شدگان و هیات داوران که شامل آقایان مسعودنجابتى، صداقت جبارى و جلیل رسولى بود؛ طراحى نوشته ى اقاى «جلیل رسولى» توسط کارگردان انتخاب و بدون مراسم خاصى و به صورت غیرمستقیم در کنفرانس خبرى فیلم رونمایى شد.
در ادامه مطلب توجه شما را به دیدن طرح هاى پیشنهادى که براى این فیلم طراحى شده و به صورت اختصاصی در اختیار روزرنگ قرار گرفته است دعوت می‌کنیم. به نظر شما بهترین عنوان براى فیلم محمد (ص) کدام مى توانست باشد؟

 


Mohammad Rasoulollah Logo 05.cdr
مصطفی اسداللهی

Mohammad.cdrمسعود نجابتی

Farzad Adibi 1Farzad Adibi 2فرزاد ادیبی

لوگو محمد رسول اللهجلیل رسولی

DAMOON KHANJANZADEH(logotype)دامون خانجان زاده

محمد رسول الله (2)علی وزیریان

mohammadسیدحسن موسی‌ز‌اده

Mohammad S FinalMohammad S Finalصابرشیخ رضایی

Mohammad02ابوالفضل خسروی

payambar final dpayambar final cمحمدرضا دوست محمدی

/ 0 نظر / 263 بازدید