نرم افزار تمرین نت خوانی


سلفژ و تمرینات وابسته به آن یکی از ضروری ترین بخش هایست که هنرجویان موسیقی و یا حتی نوازندگان حرفه ای برای پیشرفت و یا حفظ توانایی در خواندن، نوشتن و اجرای موسیقی به آنها نیاز دارند. تمرینات سلفژ را می توان به چند بخش تقسیم کرد که شامل ریتم خوانی (Rhythm Training)، نت خوانی (Sight Reading)، تربیت گوش (Eear Training) و سرایش (Singing) می باشند.


نرم افزاری که در اینجا معرفی شده نسخه شماره ۱ تمرینات نت خوانی است که به صورت آزمایشی در اختیارتان قرار گرفته است. این نرم افزار بیشتر برای ساز پیانو طراحی شده است ولی با این وجود هنرجویان سایر سازهای موسیقی (به جز سازهای محدوده آلتو) می توانند از آن برای تمرینات نت خوانی بهره ببرند.


طریقه استفاده از این نرم افزار به این ترتیب است که کامپیوتر به صورت تصادفی نت هایی را روی صفحه نمایش به شما نشان می دهد و شما باید نت نشان داده شده را تشخیص داده و بر روی دکمه متناظر آن کلیک کنید. در شکل زیر نمای کلی نرم افزار را مشاهده می کنید:

 

Piano Structure

 

عملکرد بخش های مختلف برنامه به ترتیب شماره به شرح زیر می باشد:

 

1- خطوط حامل و نت ها 2- دکمه های نت 3- نمایشگر تعداد نت های انتخاب شده درست و نادرست 4- ارزش گذاری نت خوانی با نمایش ستاره 5- نمایش نت جدید 6- انتخاب کلید و محدوده نت ها 7- راهنمای نت ها روی خطوط حامل 8- تنظیمات زبان نت ها و زمان سنج 9- فعال و غیر فعال کردن صدا 10- زمان سنج

 

اکنون به شرح هر یک از این بخش ها می پردازم:

 

1- خطوط حامل و نت ها

در این بخش نت های جدید نمایش داده می شود و شما باید با دیدن هر نت و تشخیص آن بر روی دکمه متناظر آن کلیک کنید. بسته به اینکه شما چه کلید و محدوده ای را انتخاب می کنید، نت های نمایش داده شده متفاوت خواهند بود.

 

2- دکمه های نت

پس از تشخیص نت های نمایش داده شده باید بر روی این دکمه ها کلیک کنید. شما می توانید زبان نمایش نام این نت ها را از بخش تنظیمات تغییر دهید.

 

3-نمایشگر تعداد نت های انتخاب شده درست و نادرست

دو نمایشگر بالای صفحه نشان دهنده تعداد نت های درست و نادرست انتخاب شده در هر لحظه می باشند.

 

NoteTrainer-Scores

 

در میان این دو نمایشگر یک دکمه تنظیم مجدد قرار دارد که با کلیک بر روی آن مقادیر این دو نمایشگر صفر خواهد شد.

 

4-ارزش گذاری نت خوانی با نمایش ستاره

 

NoteTrainer-Stars

 

در صورتی که بخواهید سرعت و دقت نت خوانی خود را ارزیابی کنید باید از ابزار زمان سنج استفاده کنید. پس از به پایان رسیدن زمان مشخص شده، کیفیت نت خوانی شما به دو طریق نمایش داده می شود: 
۱- عدد امتیاز 
۲- نمایش ستاره 
امتیاز شما با محاسبه تعداد نت های درست و نادرستی که انتخاب می کنید محاسبه می شود. بسته به اینکه چه امتیازی کسب می کنید ستاره دریافت می کنید. به عنوان مثال اگر بتوانید در مدت یک دقیقه ۶۰ نت درست را انتخاب کنید این بدان معناست که شما توانسته اید به طور متوسط در هر ۱ ثانیه یک نت را درست انتخاب کنید. در این صورت امتیاز شما ۱۰۰۰ بوده و ۵ ستاره کامل دریافت خواهید کرد.

 

5-نمایش نت جدید NoteTrainer-NewNote

 

با هر بار کلیک بر روی این دکمه نت جدیدی متناسب با محدوده ای که انتخاب کرده اید بر روی خطوط حامل نمایش داده می شود.

 

6-انتخاب کلید و محدوده نت ها NoteTrainer-NewNote

 

با کلیک بر روی این دکمه به صفحه انتخاب محدوده نت ها وارد می شوید

 

NoteTrainer-SelectStaff

 

در این بخش ابتدا می توانید کلید مورد نظرتان را انتخاب کنید. به عنوان مثال شما می توانید کلید سل، فا یا هردو کلید را انتخاب کنید. برای این کار کافیست بر روی دکمه روشن و خاموش  آنها کلیک کنید. پس از روشن کردن کلید مورد نظر باید سطح مورد نظرتان را نیز انتخاب کنید. برای این کار بر روی یکی از کلید های ستون Levels کلیک کنید. هرچه عدد بیشتری را انتخاب کنید سطح سوالات و در حقیقت محدوده نت های روی حامل که از شما پرسش می شود سخت تر خواهد شد. با انتخاب یک سطح، حد بالا و پایین محدوده نت ها با کمک دو نت گرد بر روی حامل نمایش داده می شود.

پس از انتخاب کلید و محدوده نت ها می توانید بر روی دکمه ذخیره  کلیک کنید تا این تنظیمات بر روی سیستم شما ذخیره شوند. در این صورت با هر بار ورود به برنامه نیاز به تنظیم مجدد این بخش نخواهید داشت. با کلیک بر روی دکمه  تنظیمات اعمال شده و به محیط برنامه بازمی گردید.

 

7-راهنمای نت ها روی خطوط حامل NoteTrainer-NewNote

 

با کلیک بر روی این دکمه راهنمای نت ها روی حامل فعال می شود. به کمک این راهنما می توانید نت های روی حامل را شناخته و از بر کنید:

 

NoteTrainer-Helper


شماره های مشخص شده در راهنمای خطوط حامل بیان گر شماره خطوط اصلی و خطوط کمکی بالا و پایین حامل می باشد. 
با کلیک مجدد بر روی دکمه راهنمای خطوط، این راهنما غیر فعال می گردد.

 

8-تنظیمات زبان نت ها و زمان سنج NoteTrainer-Settings

 

با انتخاب این دکمه به بخش تنظیمات زبان نت و زمان سنج وارد می شوید

 

NoteTrainer-Settings

 

در این بخش می توانید سیستم نام گذاری نت ها و مقدار زمان سنج را بسته به نیازتان تغییر دهید. در اینجا نیز می توانید با کلیک بر روی دکمه ذخیره  تنظیمات انتخاب شده را به عنوان تنظیمات پیش فرض بر روی سیستم ذخیره کرده و با کلیک بر روی دکمه تنظیمات را اعمال کرده و به محیط برنامه بازگردید.

 

9-فعال و غیر فعال کردن صدا NoteTrainer-Sound

 

با کمک این دکمه می توانید صداهای برنامه را فعال و غیر فعال کنید

 

10-زمان سنج

 

ابزار زمان سنج برای ارزیابی سرعت نت خوانی طراحی شده است. با تنظیم مقدار زمان سنج در بخش تنظیمات می توانید مدت زمان کارکرد زمان سنج را تعیین کنید. با فعال کردن این زمان سنج که از نوع شمارش معکوس می باشد می توانید معیار دقیق تری برای ارزیابی توانایی خود در خواندن نت ها روی خطوط حامل داشته باشید.

 

NoteTrainer-Timer

 

/ 0 نظر / 63 بازدید