ترفند های ساده زنـدگی

ترفندها و حقایق ساده ای که همیشه به کارتان می‌آید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

html>

/ 1 نظر / 52 بازدید
alizadeh

پسر بچه ای 4 ساله که یک روز کار خیلی بدی کرده بود مامانش دنبالش دوید تا بیرون حیاط پسرک همون جلوی درحیاط وایستاد و جلوتر نرفت مامانش هم کتکش زد بعد وقتی برگشتن تو خونه با چشمای پراز اشکش به مامانش گفت: فکر نکن نمیتونستم فرار کنما تو #چادر سرت نبود !