نماز در آیینه قرآن

نماز در آیینه قرآن

مقدمه 
در قرآن مجید آیات متعددى درباره نماز وجود دارد که نمایانگر اهمیت و ارزش خاص و جایگاه رفیع و عالى این عبادت مهم در پیشگاه خداوند است . آیات مربوط به نماز هر کدام پیام خاصى دارد. بعضى از آنها به اهمیت بعد معنوى و ملکوتى نماز پرداخته ، و برخى آن را مایه آرامش دلها قرار داده و تعدادى نماز را عامل بازدارنده از زشتى و پلیدى معرفى نموده و بخشى دیگر نیز به بررسى نماز در ادیان گذشته و همراهى نماز با عبادات دیگر از قبیل حج ، جهاد، زکات و عدالت اجتماعى پرداخته است .
نکته مهم در آیات قرآن ، درباره نماز، سیر تاریخى این عبادت است که از زمان انبیاء گذشته تا به حال ادامه داشته است . و انسان هر وقت با دقت و تفکر به آن پرداخته ، بیشتر به ارزش و اهمیت آن پى برده است . از دوران حضرت ابراهیم (ع ) که از خدا مى خواهد دودمانش را از نمازگزاران قرار دهد؛ همچنین حضرت لقمان (ع ) که فرزندش را به اقامه نماز توصیه مى کند؛ و یا آنچه را که در دوران جنگ تحمیلى مشاهده کردیم که نماز اساس ، پایدارى ، استقامت ، اطمینان خاطر و آرامش دلهاى رزمندگان در کوران مبارزه نا برابر بین اسلام و کفر واقع شده بود.
اگر بخواهیم در یک جمله کوتاه بهترین ، مفیدترین و حکیمانه ترین دستمایه زندگى را براى بشر امروزى تعریف کنیم ، تا آرامش و اطمینان معنوى خاصى را در دلها قرار دهد که از وسوسه شیطان و گرفتاریهاى روزمره این زندگى عادى انسان را رهایى دهد، تنها باید از قرآن کمک گرفت ، آنجا که مى گوید:
و استعینوا بالصبر و الصلوة ...
به وسیله صبر و نماز کمک و یارى بجویید.
امیدوارم با حرکت جدیدى که در جامعه اسلامى درباره نماز انجام گرفته است ، به ویژه با تاءکید خاص مقام معظم رهبرى آیه الله خامنه اى و تلاش و کوشش حجة الاسلام و المسلمین قرائتى ، که هدایت این حرکت را به عهده دارند، نماز هر چه بیشتر در عمق جان انسانها قرار بگیرد، و جامعه اسلامى ایران را به عنوان بزرگترین ارزش گزاران و اقامه کنندگان نماز و شعائر دینى و مذهبى در تمام دنیاى کفر و شرک معرفى کند.
در این کتاب صد و هشتاد و سه آیه در مورد تسبیح و عبادت و نماز جمع آورى شده است ، به امید این که خداوند همه ما را از نمازگزاران حقیقى قرار داده ، تا باعث نجات ما در دنیا و آخرت گردد.
والسلام .
 

عباس عزیزى
حوزه علمیه قم
18 ذیحجة الحرام 1414
 

فصل اول تسبیح


1- تسبیح خدا  
ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون
آنها که (در مقام قرب ) نزد پروردگار تو هستند، (هیچگاه ) از عبادتش تکبر نمى ورزند و او را تسبیح مى گویند و برایش سجده مى کنند.
(اعراف ، 206)
2- تسبیح و حمد عمومى موجودات جهان  
تسبح له السموات السبع و الارض و من فیهن و ان من شى ء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا .
آسمانهاى هفتگانه و زمین و کسانى که در آنها هستند، همه تسبیح او مى گویند، و هر موجودى ، تسبیح و حمد او مى گوید، ولى شما تسبیح آنها را نمى فهمید، او بر بار و آمرزنده است .
(اسراء، 44)
3- خداوند چه نیازى به پرستش انسان دارد؟ 
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنى الحمید .
اى مردم ! شما همگى ، نیازمندان به خدا هستند، تنها خداوند است که بى نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است .
(فاطر، 15)
4 تسبیح کوهها و پرندگان  
سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و کنا فاعلین .
و کوهها و پرندگان را مسخر داود ساختیم که با تسبیح (خدا) مى گفتند، و ما قادر بر انجام این کار بودیم .
(انبیاء، 79)
5 همه موجودات مشغول تسبیح هستند 
سبح الله ما فى السموات و ما فى الارض الملک القدوس العزیز الحکیم
هر چه در زمین و آسمانهاست همه به تسبیح و ستایش خدا که پادشاهى منزه و پاک و مقتدر و داناست مشغولند.
(جمعه ،1)
6 تسبیح براى خدا  
سبح لله ما فى السموات و الارض و هو العزیز الحکیم .
آنچه در آسمانها و زمین وجود دارد براى خدا تسبیح مى گویند، و او عزیز و حکیم است .
(حدید،1)
7 تسبیح همراه با حمد 
و سبح بحمد ربک بالعشى و الابکار
هر صبحگاه و شبانگاه ، پروردگار خود را حمد و تسبیح گوى .
(مؤ من ،55)
8 سجده گیاه و درخت  
و النجم و الشجر یسجدان .
روییدنیهاى بى ساقه و با ساقه برایش سجده مى کنند.
(الرحمن ، 6) 9 سجده همه جنبندگان  
و لله یسجد ما فى السموات و ما فى الارض من دابة و الملئکة و هم لایستکبرون .
هر چه در آسمان و زمین از فرشتگان و جنبندگان است خدا را سجده مى کنند و تکبر نمى ورزند.
(رعد، 49)
10 حمد و تسبیح  
فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون .
و تنها او سزاوار ستایش در آسمانها و زمین است ، هم در آخر شب و هم در آخر شب و هم در حینى که ظهر مى کنید.
(روم ، 17)
11 تسبیح کوه ها و پرندگان با حضرت داوود  
انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشى و الاشراق .
ما کوهها را با او مسخر کردیم که صبح و شام در تسبیح با او دمساز باشند.
(ص ، 18)
12 همه تسبیح گوى او هستند 
الم تر ان الله یسبح له من فى السموات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون .
آیا ندیدى که براى خدا تسبیح مى کنند تمام آنان که در آسمانها و زمین اند و همچنین پرندگان به هنگامى که بر فراز آسمان بال گسترده اند، هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را مى داند، و خداوند به آنچه انجام مى دهند عالم است .
(نور 41)
13 سجود همگانى  
الم تر ان الله یسجد له من السموات و من فى الارض و الشمس و القمر و النجومک و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب .
آیا ندیدى که سجده مى کنند براى خدا تمام کسانى که در آسمانها و زمین هستند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان ، و بسیارى از مردم ، اما بسیارى ابا دارند و فرمان عذاب درباره آنها حتمى است .
(حج ، 18)
14 تسبیح در صبح و عصر 
و لله یسجد من فى السموات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الآصال .
همه آنها در آسمانها و زمین هستند از روى اطاعت یا اکراه و همچنین سایه هاى آنها هر صبح و عصر - براى خدا سجده مى کند.
(رعد، 15)
15 سجده همه جنبندگان حتى سایه ها براى خدا  
اولم یرو الى ما خلق الله من شى ء یتفیوا ظلاله عن الیمین و الشمائل سجد الله و هم داخرون ولله یسجد ما فى السموات و ما فى الارض من دابة و الملائکة و هم لا یستکبرون .
آیا آنها مخلوقات خدا را ندیدند که چگونه سایه هایشان از راست و چپ حرکت دارند و با خضوع براى خدا سجده مى کنند!
(نه تنها سایه ها بلکه ) تمام آنچه در آسمانها و زمین از جنبندگان وجود دارد.
(نحل ، 48 و 49)
16 فقط خدا مستحق پرستش است  
فاصبر على ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ، و من الیل فسبحه و ادبار السجود .
در برابر آنچه مى گویند شکیبا باش ، و تسبیح و حمد پروردگارت را قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب بجا آور و در بخشى از شب او را تسبیح کن و بعد از سجده ها.
(ق ، 39 و 40)
17 تسبیح هنگام شب و صبح  
و هو الله لا اله الا الله هو له الحمد فى الاولى و الاخرة و له الحکم و الیه ترجعون .
و او همان الله است که معبودى جز او نیست و حمد در دنیا و آخرت او راست و حکم نیز مرا و راست و به سویش باز مى گردید.
(قصص ، 70)
18 تسبیح پروردگار بزرگ  
انما یؤ من بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون .
تنها کسانى به آیات ما ایمان مى آورند که هر وقت این آیات به آنان یادآورى شود به سجده مى افتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را بجا مى آورند و تکبر نمى کنند.
(سجده ، 15)
19- تسبیح پروردگار بزرگ  
فسبح باسم ربک العظیم .
پس به نام پروردگار عظیمت تسبیح کن .
(واقعه ، 74)


فصل دوم : عبادت

 
20- عبادت راز آفرینش  
و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون .
من جن و انس را نیافریدیم جز براى اینکه عبادتم کنند (و از این طریق تکامل یابند و به من نزدیک شوند).
(ذاریات ، 56)
21- عبادت سبب رستگارى  
یا ایها الذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون .
اى کسانى که ایمان آورده اید رکوع کنید و سجود بجا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید.
(حج ، 77)
22- عبادت و یقین  
و اعبد ربک حتى یاءتیک الیقین .
و پروردگارت را عبادت کن تا یقین (مرگ ) فرا رسد.
(حجر، 99)
23- از عبادت او تکبر نورزید  
ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون .
آنها که (در مقام قرب ) نزد پروردگار تواند هیچگاه از عبادتش تکبر نمى ورزند و او را تسبیح مى گویند و برایش سجده مى کنند.
(اعراف ، 206)
24- عبادت ماءموریت انسان  
و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوة و یؤ توا الزکوة و ذلک دین القیمة .
در حالى که به آنها دستورى داده نشده بود جز اینکه خدا را پرستش کنند با کمال اخلاص ، و از شرک به توحید باز گردند، نماز را بر پا دارند، و زکات را ادا کنند، و این است آئین مستقیم و صحیح و پایدار.
(بینه ، 1)
25- غیر خدا را عبادت نکنید  
قل افغیر الله تاءمرونى اعبد ایها الجاهلون .
آیا به من دستور مى دهید که غیر خدا را عبادت کنم اى جاهلان .
(زمر، 64).
26- عبادت و شکر  
و اعبدوه و اشکروا.
او را پرستش کنید و شکر او را بجاى آورید.
(عنکبوت ، 17)
27- بندگان حقیقى خدا  
و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد .
کسانى که از عبادت طاغوت اجتناب کردند و به سوى خداوند باز گشتند بشارت از آن آنها است ، بنابراین بندگان مرا بشارت ده .
(زمر، 17)
28- هر امتى عبادتى دارد  
لکل امة جعلنا منسکا هم ناسکوه .
براى هر امتى عبادتى قرار دادیم تا آن عبادت را (در پیشگاه خدا) انجام دهند.
(حج ، 67)
29- همه بر او سجده کنیم  
فاسجدوا لله و اعبدوا.
براى خدا سجده کنید و او را پرستش نمائید.
(نجم ، 62).
30- عبادت فرشتگان  
و له من فى السموات و الارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون # یسبحون اللیل و النهار لا یفترون .
براى اوست آنچه در آسمانها و زمین است ، و آنها که نزد او هستند هیچگاه از عبادتش استکبار نمى کنند و هرگز خسته نمى شوند. # شب و روز تسبیح مى گویند و ضعف و سستى به خود راه نمى دهند.
31- عبادت مخصوص خداوند سبحان است  
قل اتعبدوا من دون الله ما لا یملک لکم ضرا و لا نفعا و الله هو السمیع العلیم .
بگو آیا مى پرستید بغیر خدا چیزى را که مالک نفع و ضررى براى شما نیستند و حال آنکه خداوند شنوا و داناست .
(مائده ، 76)
32- عبادت فقط براى خدا  
انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق و اعبدوه و اشکروا له الیه ترجعون .
شما غیر از خدا فقط بتهایى (از سنگ و چوب ) را مى پرستید و دروغى به هم به هم مى بافتید، آنهایى را که غیر از خدا پرستش مى کنید، مالک هیچ رزقى براى شما نیستند. روزى را تنها نزد خدا بطلبید و او را پرستش کنید و شکر او را به جا آورید که به سوى او بازگشت داده مى شوید.
(عنکبوت ، 17)
33- پرستش خداوند  
ایاک نعبد و ایاک نستعین # اهدنا الصراط المستقیم # صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین .
تنها تو را مى پرستیم و تنها از تو مدد مى جوییم # ما را به راه راست هدایت کن # راه کسانى که بر آنان نعمت داده اى ، نه آنان که مورد خشم تواند و نه گمراهان .
(فاتحه ، 5 تا 7).
34- تنها خدا را عبادت کنید  
یا عبادى الذین آمنوا ان ارضى واسعة فایاى فاعبدون .
اى بندگان من که ایمان آوردید! همانا زمین من فراخ و گسترده است ، پس ‍ تنها مرا عبادت کنید.
(عنکبوت ، 56).
35- خدا را با اعتقاد عبادت کنید  
و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها .
و براى خدا، نامهاى نیک است ؛ خدا را به آن (نامها) بخوانید.
(اعراف ، 180)
36- معبودى جز او نیست  
ذلکم الله ربکم لا اله الا الله هو خالق کل شى ء فاعبدوه و هو على کل شى ء وکیل .
این پروردگار من و شماست که معبودى جز او نیست ، آفریننده همه چیز است ، پس او را پرستش کنید و او نگهبان هر چیز است .
(انعام ، 102)
37- راه راست در عبادت خداست  
ان الله ربى و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم .
همانا خدا پروردگار من و شماست ، پس او را عبادت کنید، این راه راست است .


فصل سوم : نماز


بخش اول : اهمیت و جایگاه نماز  
38- نماز جزء برنامه هاى حکومت اسلامى  
الذین ان مکناهم فى الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهو عن المنکر و لله عاقبة الامور.
یاران خدا کسانى هستند که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم ، نماز را بر پا مى دارند و زکات را ادا مى کنند و امر به معروف و نهى از منکر مى نمایند و پایان همه امور از آن خداست .
(حج ، 41)
39 نماز موهبتى الهى  
و جعلنا هم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الهیم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة و کانوا لنا عابدین .
و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به دستور ما هدایت مى کنند و آنان وحى فرستادیم تا کارهاى نیک انجام دهند و نماز را برپا دارند و زکوة بدهند و آنان همگى عبادت کننده ما بودند.
(انبیاء، 73)
40 نماز و زکات  
فاقیموا الصلوة و اتوا الرکوة و اعتصموا بالله هو مولیکم فنعم المولى و نعم النصیر.
پس نماز بگذارید و زکات بدهید و به خدا توسل جویید اوست مولاى شما، چه مولاى خوب و چه یار و یاور شایسته اى .
(حج ، 78)
41 نماز همراه با مشورت  
و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شورى بینهم و مما رزقنا هم ینفقون
و کسانى که دعوت پروردگار خود را اجابت نموده و نماز بپا مى دارند و امورشان به مشورت نهاده مى شود، و از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق مى کند.
(شورى ، 37)
42 نماز و قرآن  
ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقناهم سرا علانیة یرجون تجارة لن تبور
کسانى که کتاب الهى را تلاوت مى کنند و نماز را بر پا مى دارند و از آنچه به آنها روزى داده ایم پنهان و آشکار انفاق مى کنند تجارت (پر سودى ) را امید دارند که نابودى و کساد در آن نیست .
(فاطر، 29)
43 یکى از صفات متقین اقامه نماز است .  
الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقنا هم ینفقون
پرهیزکاران آنهایى هستند که به غیب ایمان مى آورند و نماز بر پا مى دارند و از تمام نعمتها و مواهبى که با آنها روزى داده ایم انفاق مى کنند.
(بقره ،3)
44 نماز، خصلت مؤ منین  
و المؤ منون و المؤ منات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوة و یؤ تون الزکوة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیر حمهم الله ان الله عزیز حکیم
مردان و زنان با ایمان ولى (و یار و یاور) یکدیگرند امر به معروف و نهى از منکر مى کنند و نماز را بر پا مى دارند و زکات را مى پردازند و خدا و رسولش ‍ را اطاعت مى نمایند خداوند به زودى آنها خویش قرار مى دهد.
(توبه ، 71)
45 نماز یکى از اصول نیکى هاست  
... و لکن البر من امن بالله و الیوم الاخر و الملائکة و الکتاب و النبیین ... و اقام الصلوة ...
بلکه نیکى (و نیکوکار) کسانى هستند که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانى و پیامبرانى ایمان آورده اند... و نماز را بر پا مى دارند... .
(بقره ، 177)
46 مستمر یاد خدا بودن  
یا ایها الذین امنوا اذکرا الله ذکر کثیرا# وسبحوه بکرة و اصیلا
اى کسانى که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را تسبیح نمایید.
(احزاب 41و42)
47 دل بستن به خدا 
و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا
نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند.
(مزمل ، 8)
48 نماز و شکرگزارى  
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک و انحر
به خاطر شکرانه عطایاى ما براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى کن .
(کوثر، 1و2)
49 نماز و عدالت اجتماعى  
قل امر ربى بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بداءکم تعودون
بگو اى رسول ما پروردگار من شما را به عدل و درستى امر کرده و نیز فرموده که در هر عبادت روى به حضرت او آرید و خدا را از سر اخلاص ‍ بخوانید که چنانچه شما را در اول بیافرید دیگر بار به سویش باز آیید.
(عراف ، 29)
50 پاداش نماز  
و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلوة انا لا نضیع اجر المصلحین
و آنها که به کتاب (خدا) تمسک جویند و نماز را بر پا دارند (پاداش بزرگى خواهند داشت زیرا) ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد.
(اعراف ، 170)
51 نماز و آیین مستقیم  
و ما امروآ الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوة و یوتوا الزکوة و ذلک دین القیمة
در حالى که به آنها دستورى داده نشده بود جز اینکه خدا را پرستش کنند با کمال اخلاص ، و از شرک به توحید باز گردند، نماز را بر پا دارند، و زکات را ادا کنند، و این است آئین مستقیم و صحیح و پایدار.
(بینه ، 1)
52 مؤ منان کسانى هستند که نماز را بر پا مى دارند 
الذین یقیمون الصلوة و یؤ تون الزکوة و هم بالاخرة هم یوقنون
همان کسانى که نماز را بر پا مى دارند و زکات را ادا مى کنند و به آخرت یقین دارند.
(نمل ، 2و3)
53 بر پا داشتن نماز یکى از برنامه هاى اولوا الالباب  
و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقنهم سرا و علانیه و یدرؤ ن بالحسنه السیئة اولئک لهم عقبى الدار.
و آنها به خاطر ذات (پاک ) پروردگارشان شکیبائى مى کنند، و نماز را بر پا مى دارند، و از آنچه به آنها روزى داده ایم ، در پنهان و آشکار انفاق مى کنند، و با حسنات ، سیئات را از میان مى برند، پایان نیک سراى دیگر از آن آنهاست .
(رعد، 22)
54 نماز یکى از نشانه هاى ایمان  
قل لعبادى الذین امنوا یقیموا الصلوة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة
به بندگان من که ایمان آورده اند بگو: نماز را بر پا دارند و از آنچه به آنان روزى داده ایم در پنهان و آشکار انفاق کنند.
(ابراهیم ، 31)
55 نماز و صفات مؤ منان و مجاهدان  
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المومنین
(مؤ منان کسانى هستند که ) توبه کنندگان و عبادت کنندگان سپاس گویان و ساحت کنندگان و رکوع کنندگان و سجده آوران و آمران به معروف و نهى کنندگان از منکر و حافظان حدود (و مرزهاى ) الهى و بشارت بده مؤ منان را.
(توبه ، 112)
56 علم و نماز  
لکن الرسخون فى العلم منهم و المؤ منون یؤ منون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و المقیمین الصلوة و المؤ تون الزکوة و المؤ منون بالله و الیوم الاخر اولئک سنوتیهم اجرا عظیما
ولى آن دسته از آنها که راسخ در علمند و آنها که ایمان دارند به تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان مى آوردند و آنها که نماز را بر پا مى دارند و آنان که زکات مى دهند و آنها و روز قیامت ایمان آورده اند به زودى به همه آنان پاداشت عظیمى داد.
(نساء، 162)
57 مواظبت بر نمازها  
والذین هم على صلاتهم یحافظون
مصلین کسانى هستند که مواظب نماز خویشتن اند و همه اوقات نماز را حفظ مى کنند.
(معارج ، 34)
58 مهندسى خانه و نماز  
و اوحینا الى موسى و اخیه ان تبواء لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلوة و بشر المؤ منین
و به موسى و برادرش وحى کردیم که براى قوم خود خانه هائى در سرزمین مصر انتخاب کنید، و خانه هایتان را مقابل یکدیگر (و متمرکز) قرار دهید و نماز را بر پا دارید و به مؤ منان بشارت ده (که سرانجام پیروز مى شوند).
(یونس ، 87)
59 نماز و عمل صالح  
ان الذین امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة لهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون
کسانى که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و نماز را بر پا داشتند و زکات را پرداختند مزدشان نزد پروردگارشان است و نه ترسى بر آنهاست و نه غمگین مى شوند.
(بقره ، 277)
60 جهاد و نماز  
الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلواة و اتوا الزکوة
آیا ندیدى کسانى را که (در مکه ) به آنها گفته شد (فعلا) دست از جهاد بدارید و نماز بر پا کنید و زکات بپردازید.
(نساء، 77)
61 نماز و هجرت  
ربنا انى اسکنت من ذریتى بواد غیر ذى زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوة فاجعل اءفئدة من الناس تهوى الیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون
پروردگارا من بعضى از فرزندانم را در سر زمین بى آب و علفى در کنار خانه اى که حرم تو است ساکن ساختم تا نماز را بر پاى دارند تو قلبهاى گروهى از مردم را متوجه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزى ده شاید آنان شکر تو را بجاى آورند.
(ابراهیم ، 37)
62 نماز و رحمت الهى  
و اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون
و نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و رسول (خدا) را اطاعت کنید تا مشمول رحمت (او) شوید.
(نور، 56)
63 نماز و تقوا  
و ان اقیموا الصلوة و اتقوة و هو الذى الیه تحشرون
(و نیز به فرمان داده شده به ) این که نماز را بر پا دارید و از او به پرهیزید و تنها او است که به سویش محشور خواهید شد.
(انعام ، 72)
64 نماز شرط برادرى و اخوت اسلامى  
فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة فاخوانکم فى الدین
هرگاه توبه کنند و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند برادر دینى شما هستند.
(توبه ، 11)
65 نماز پیوند با خدا و پیوند با خلق  
و اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوة عندالله ان الله بما تعملون بصیر
نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید (با این دو وسیله روح و جسم اجتماع خود را نیرومند سازید، و بدانید) هر کار خیرى براى خود (در سراى آخرت ) از پیش مى فرستید، آن را نزد خداوند خواهید یافت ، خداوند به اعمال شما آگاه است .
(بقره ، 110)
66 نماز یکى از اوصاف محسنین  
تلک آیات الکتاب الحکیم هدى و رحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلوة و یؤ تون الزکاة و هم بالاخرة هم یوقنون
این آیات کتاب حکیم است (آیاتى پر محتوا و استوار) مایه هدایت و رحمت براى نیکوکاران است . همانها که نماز را بر پا مى دارند، زکات را ادا مى کنند، و به آخرت یقین دارند.
(لقمان ، 2 تا 4)
67 نماز یکى از صفات تواضع کنندگان  
الذین اذا ذکر الله و جلت قلوبهم و الصابرین على ما اصابهم و المقیمى الصلوة و مما رزقناهم ینفقون
همانها که وقتى نام خدا برده مى شود دلهایشان مملو از خوف پروردگار مى گردد و آنها که در برابر مصائبى که به آنان مى رسد شکیبا و استوارند و آنها که نماز بر پا مى دارند و از آنچه روزى شان دادیم انفاق مى کنند.
(حج ، 35)
68 یاد خدا در خانه ها  
فى بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال
(این چراغ پر فروغ ) در خانه هایى قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهاى آن را بالا برند (تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد)، خانه هایى که نام خدا در آنها برده مى شود.
(نور، 36)
69 نماز همراه با مردم دارى  
و اذا اخذنا میثاق بنى اسرائیل لا تعبدون الا الله و با لوالدین احسانا و ذى القربى و الیتامى و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون
و یاد آرید هنگامى را که از بنى اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدا نپرستید و نیکى کنید درباره پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و زبان خوش با مردم تکلم کنید و نماز به پاى دارید و زکات مال خود بدهید پس شما عهد شکسته و روى گردانیدید جز چند نفرى و شمایید که از حکم و عهد خدا برگشتید.
(بقره ، 83)
70 مراقبت از نماز 
و الذین یؤ منون بالاخرة یؤ منون به وهم على صلاتهم یحافظون
آنها که به آخرت ایمان دارند، به آن ایمان مى آورند، و بر نمازهاى خویش ، مراقبت مى کنند.
(انعام ، 92)
71 نماز و طهارت اهل بیت  
و قرن فى بیوتکن و لا تبرجن تجرج الجاهلیة الاولى و اءقمن الصلوة و آتین الزکوة و اءطعن الله و رسؤ له انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اءهل البیت و یطهرکم تطهیرا
و در خانه هاى خود بمانید، و همچون دوران جاهلیت نخستین (در میان مردم ) ظاهر نشوید، و نماز را بر پادارید، و زکات را بپردازید، و خدا و رسولش را اطاعت کنید؛ خداوند فقط مى خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
(احزاب ، 33)
72 نماز و قرص الحسنه  
و اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفروا الله ان الله غفور رحیم
... و نماز را بر پا دارید و زکات ادا کنید و به خدا قرض الحسنه دهید (در راه او انفاق نمایید)و(بدانید) آنچه را از کارهاى خیر براى خود از پیش ‍ مى فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است .
(مزمل ، 20)
بخش دوم : اسرار و آثار نماز  
73 تاءثیر رکوع و سجود  
یا ایها الذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون
اى کسانى که ایمان آورده اید رکوع کنید و سجود بجا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید.
(حج ، 77)
74 نماز باز دارنده از فحشا و منکرات  
و اقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله اکبر نماز را بر پا دار، زیرا نماز انسان را از کارهاى زشت و ناپسند باز مى دارد و یاد خدا بسیار بزرگتر است .
(عنکبوت ، 45)
75 هدف از آفرینش  
و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون
من جن و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند (و از این طریق تکامل یابند و به من نزدیک شوند.).
(ذاریات ، 56)
76 یاد خدا مایه آرامش دلها  
الذین امنوا تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب
آنها کسانى هستند که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن (آرام ) است آگاه باشید با یاد خدا دلها آرامش مى یابد.
(رعد، 28)
77 نماز وسیله محو گناهان  
و اقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من الیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرى للذاکرین و اصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین
نماز را در دو طرف روز و اوایل شب بر پادار، چرا که حسنات ، سیئات (و آثار آنها را) بر طرف مى سازد، این تذکرى است براى آنها که اهل تذکرند و شکیبائى کن که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد.
(هود، 114)
78 نماز سبب رستگارى  
قد افلح من ترکى ، و ذکر اسم ربه فصلى
مسلما رستگار مى شود کسى که خود را تزکیه کند، و نام پروردگارش را به یاد آورد و نماز بخواند
(اعلى ، 14و15)
79 اهداف شیطان از بازداشتن نماز  
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوة فهل انتم منتهون
شیطان مى خواهد در میان شما به وسیله شراب و قمار عداوت ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، آیا (با این همه زیان و فساد و با این نهى اکید) خوددارى خواهید کرد؟
(مائده ، 91)
80 بهترین حالات در سجده  
کلا لا تطعه و اسجد و اقترب
چنان نیست (که آن طغیانگر مى پندارد) هرگز او را اطاعت مکن ، و سجده نما (به خدا) تقرب جوى .
(علق ، 19)
81 اثر سجده در چهره یاران پیامبر  
محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الکفار رحماء بینهم تریهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فى و جوههم من اثر السجود
محمد فرستاده خدا است و کسانى که با او هستند در برابر کفار سر سخت و شدید، و در میان خود مهربانند، پیوسته آنها را در رکوع و سجود مى بینى ، آنها همواره فضل خدا و رضاى او را مى طلبند، نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است .
(فتح ، 21)
82 نماز و بازار 
رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلوة وایتاء الزکوة . یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار
مردانى که نه تجارت و نه معامله آنها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و اداى زکات غافل نمى کند.
(نور، 37)
83 نماز، کارخانه انسان سازى  
ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، و اذا مسه الخیر منوعا، الا المصلین
انسان حریص و کم طاقت آفریده شد هنگامى که بدى به او رسد بى تابى مى کند، و هنگامى که خوبى به او برسد مانع دیگران مى شود، مگر نمازگزاران .
(معارج ، 19 تا 23)
84 اوصاف بر جسته نماز گزاران  
الذین هم على صلاتهم دائمون و الذین فى اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم و الذین یصدقون بیوم الدین . و الذین هم من عذاب ربهم مشفقون و الذین هم لفروجهم حافظون و الذین هم لا ما ناتهم و عهدهم راعون و الذین هم بشهاداتهم قائمون و الذین هم على صلاتهم یحافظون اولئک فى جنات مکرون
نماز گزاران نمازها را پیوسته به جا مى آوردند. در اموالشان حق معلومى است براى تقاضا کنندگان و محرومان ، و به روز جزا ایمان دارند و از عذاب پروردگارشان بیمناکند و دامان خویش را از بى عفتى حفظ مى کنند. و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت مى کنند، و قیام به اداى شهادت حق مى نمایند. و براى نماز خود مراقبت دارد. این افراد در باغهاى بهشتى گرامیند.
(معارج ، 23 تا 25)
85 یارى طلبى از نماز  
یا ایها الذین امنوا استعینوا بالصبر و الصلوة ان الله مع الصابرین
اى افراد با ایمان از صبر و استقامت و از نماز (در برابر حوادث سخت زندگى ) کمک بگیرد. (همانا) خداوند با صابران است .
(بقره ، 152)
86 یاد خدا سبب رستگارى  
و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون
خدا را فراون یاد کنید تا رستگار شوید.
(انفال ، 45)
87 صبح و شام یاد خدا  
و اذکر ربک فى نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الا و الاصال و لا تکن من الغالفین
پروردگارت را در دل خود از روى تضرع و خوف و آهسته و آرام ، صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش .
(اعراف ، 205)
88 سود نماز براى خود انسان  
و لا تزر وازرة وزر اخرى و ان تدع مثقلة الى حملها لا یحمل منه شى ء ولو کان ذاقربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقاموا الصلوة و من تزکى فانما یتزکى لنفسه و الى الله المصیر.
هیچ گاهى گنهکارى بار گناه دیگرى را بر دوش نمى کشد؛ و اگر شخص ‍ سنگین بارى دیگرى را براى حمل گناه خود بخواند، چیزى از آن بر دوش ‍ نخواهد گرفت ، هر چند از نزدیکان او باشد! تو فقط کسانى را بیم مى دهى که از پروردگار خود در پنهانى مى ترسند و نماز را بر پا مى دارند؛ و هر کس ‍ پاکى (و تقوا) پیشه کند، نتیجه آن به خودش باز مى گردد؛ و بازگشت (همگان ) به سوى خداست .
(فاطر، 18)
89 آسان بودن نماز براى خاشعان  
و استعینوا بالصبر و الصلوة انها لکبیرة الا على الخاشعین
در زندگى از صبر و نماز کمک گیرید هر چند نماز کار مشکلى است مگر براى فروتنها.
(بقره ، 45)
90 در همه حال به یاد خدا باشید 
الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فى خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار
همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند یاد مى کنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین مى اندیشند و مى گویند بارالها! اینها را بیهوده نیافریده اى ، منزهى تو را از عذاب نگاه دار.
(آل عمران ، 191)
91 نماز و یاد خدا  
و اقم الصلوة لذکرى
نماز را براى یاد من به پا دارید.
(طه ، 14)
92 به یاد خدا باشید 
فاذکرونى اذکرکم و اشکروالى و لا تکفرون
به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران (در برابر نعمتها) نکنید.
(بقره ، 152)
93 خشوع در نماز  
قد افلح المؤ منون ، الذین هم فى صلاتهم خاشعون
مؤ منان رستگار شدند، آنهایى که در نمازشان با خشوع هستند.
(مؤ منون ، 1و2)
94 زکات دادن على (علیه السلام ) در حال نماز
انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنو الذین یقیمون الصلوة و یؤ تون الزکوة و هم راکعون
سرپرست و ولى شما خدا و رسول اوست و مؤ منانى که نماز به پا داشته و فقیران را در حال رکوع زکات مى دهند.
(مائده ، 55)
95 نتیجه ترک عبادت  
ان الذین یستکبرون عن عبادتى سید خلون جهنم داخرین
آنان که از عبادت کردن به خداوند تکبر مى ورزند، هر چه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو خواهند رفت .
(مؤ من ، 60)
96 نماز یکى از علائم ایمان  
انما المؤ منون الذین اذا ذکر الله و جلت قلوبهم و اذا تلیت و علیهم ایاته زادتهم ایمانا و على ربهم یتو کلون الذین یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤ منون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم
مؤ منان کسانى هستند که هرگاه خدا نزد آنها یاد شود دلهاى آنها مى ترسد و هرگاه آیات خدا بر آنها تلاوت شود ایمانشان بیشتر مى گردد و بر پروردگار خود توکل مى کنند، آنان که نماز را بپا مى دارند و از آنچه به آنها داده ایم انفاق مى کنند و مؤ منان حقیقى آنها هستند، براى آنان درجات (فوق العاده اى ) نزد پروردگارشان است و براى آنها آمرزش و روزى بى نقص و عیب است .
(انفال ، 2 تا4)
97 رفع ناراحتیهاى پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم از طریق نماز
فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتى یاءتیک الیقین
(غم مخور) و به ذکر اوصاف کمال پروردگارت تسبیح گو و از نمازگزارن باش و دائم به پرستش خداى خود مشغول باش تا ساعت یقین بر تو فرا رسد.
(حجر، 98)
98 تاءثیر روگردانى از ذکر خدا 
و من اعرض عن ذکرى فان له معیشة ضنکا و نحشره القیامة اعمى
هر کسى از یاد من روى گردان شود زندگى تنگ (و سختى ) خواهد داشت ، و روز قیامت او را نابینا محشور مى کنیم
(طه ، 124)
99 نتیجه نماز و تقوى  
و اقاموا الصلوة و من تزکى فانما یتزکى لنفسه و الى الله المصیر
نماز را بر پا مى دارند، و هر کس پاکى (و تقوا) پیشه کند، نتیجه آن به خودش ‍ باز مى گردد، و بازگشت (همگان ) به سوى خداست .
(فاطر، 18)
بخش سوم : آداب و شرایط نماز  
100 آداب نماز 
... و لا تجهر بصلاتک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا
... و تو در نماز نه صدا را بسیار بلند و نه بسسیار آهسته گردان بلکه حد متوسط را اختیار کن .
(اسراء، 110)
101 اذان  
و اذا نادیتم الى الصلوة اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم لا
یعقلون
اینان وقتى شما اذان نماز مى گویید آن را وسیله تفریح خود گرفته بازیچه اش ‍ مى پندارند، و این براى این است که مردى بى خردند.
(مائده ، 58)
102 فلسفه وضو، تیمم و غسل  
یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤ ؤ سکم و ارجلکم الى الکعبین و ان کنتم جنبا فاطهروا و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجود هکم و ایدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهر کم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون
اى کسانى که ایمان آورده اید هنگامى که براى نماز بپاخاستید صورت و دستها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا مفصل (یا برآمدگى پشت پا) مسح کنید و اگر جنب باشید خود را بشویید (غسل کنید) و اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکى از شما از محل پستى آمده (قضاى حاجت کرده ) یا با زنان تماس گرفته باشید (آمیزش جنسى کرده اید) و آب (براى غسل یا وضو) نیابید با خاک پاکى تیمم کنید و از آن بر صورت (پیشانى ) و دستها بکشید، خداوند نمى خواهد مشکلى براى شما ایجاد کند بلکه مى خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید شاید شکر او را بجا آورید.
(مائده ، 6)
103 جهت قبله هنگام نماز  
و من حیث خرجت فول و جهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعملون
از هر کجا (و از هر شهر و نقطه اى ) خارج شدن (به هنگام نماز) روى خود را به

/ 0 نظر / 8 بازدید