آشنایی با کلیدهای میانبر در word

Shift+ W     (تنوین ضمه)

Shift+ E      (تنوین کسره)

Shift+ F      (تشدید)

Shift+ B      (أ)

Shift+ N      (إ)

Shift+ M      (ء)

Shift+Z       (ة)

Shift+V       (ؤ)

*توجه داشته باشید که حرف (ة) در تعداد محدودی از فونت ها (مانند Arabic Style, Tahoma,

Times New Roman, Arial, ...) فعال است.
2- میانبرهای موجود در برنامه:
میانبر یا (Shortcut) به کلیدهای ترکیبی در صفحه‌کلید گفته می شود که برای سرعت

بخشیدن به عمل تایپ، مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این میانبرها عبارتند از:

Ctrl +O‌ برای باز کردن فایل ذخیره شده از قبل

Ctrl +N‌ برای ایجاد صفحه خالی جدید

Ctrl +S برای ذخیره فایل یا تغییرات آن

Ctrl +P برای چاپ کردن نوشته

Ctrl +A‌ برای انتخاب همه‌ی متن

Ctrl +D برای تغییر تنظیمات فونت

Ctrl +F برای پیدا کردن کلمه، عبارت یا جمله در متن

Ctrl +Z برای برگشتن به مرحله‌ی قبل

Ctrl +Y برای رفتن به مرحله‌ی بعد

Ctrl + C برای کپی کردن

Ctrl +V برای چسباندن (Paste‌ کردن)

Ctrl +X برای بریدن (Cut کردن)

Ctrl +W برای خروج از فایل جاری (Close کردن)

Ctrl +R برای راست چین کردن پاراگراف

Ctrl +L برای چپ چین کردن پاراگراف

Ctrl +E برای وسط چین کردن پاراگراف

Ctrl + J برای تساوی خطوط در پاراگراف

Ctrl + B‌ برای ضخیم کردن نوشته (Bold کردن)

Ctrl +I برای کج کردن نوشته (Italic کردن)

Ctrl +U برای کشیدن خط زیر نوشته (Underline کردن)

Ctrl +{ برای کوچک کردن اندازه فونت

Ctrl +} برای بزرگ کردن اندازه فونت

Ctrl +Shift سمت راست صفحه کلید، برای بردن نشانگر موس به سمت راست

Ctrl +Shift سمت چپ صفحه کلید، برای بردن نشانگر موس به سمت چپ

Alt +Shift برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس
 
 
 
بیش از 200 نوع از کلید های میانبر مجموعه: ترفندهای کامپیوتری

 

بیش از 200 نوع از کلید های میانبر

 

Esc لغو عملیات در حال انجام.

F1 راهنما.

F2 در حالت عادی تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده . در برنامه های قدیمی تر (معمولا تحت داس)ذخیره فایل جاری.

F3 جستجو.

F4 باز کردن لیست پایین رونده Address Bar

F5 به روز آوری Refresh

F6 مانند کلید Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می کند.

F10 پرش به منو های اصلی یک پنجره مثلFile,Edit,View,...

F11 پنجره جاری را تمام صفحه می کند.

PrintScreen در ویندوز از کل صفحه نمایش یک عکس می گیرد و آن را در حافظه کلیپ بورد قرار می دهد و ما می توانیم در یک برنامه ویرایش عکس مثل Ms-Paint آن را Paste کنید .

Tab بین اجزای پنجره جاری سوییچ می کند .

Space در حالت مرورگر اینترنت اکسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد .مثل Page Down

BackSpace در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یک مرحله به بالاتر میرود (معادل Up) و در مرورگراینترنت اکسپلورر معادل Back است.

Home رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.

End رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.

PageUp در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا می رود.

PageDown در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پایین می رود.

 

 

ترکیبات کلید Ctrl :
Ctrl+q در بعضی از برنامه ها خروج است.
Ctrl+w در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل Ms-Word, کلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فایل باز شده جاری را می بندد.
Ctrl+e جستجو در مسیر جاری.
Ctrl+r تازه کردن صفحه معادل کلید F5 و Refresh
Ctrl+y وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم (Undo) این کلید ها یک عمل به جلو می روند (Redo) البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایکروسافت اینگونه هستند .
Ctrl+i باز کردن قسمت علاقه مندی هاFavorites
Ctrl+o باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها ، معادل File>Open
Ctrl+p پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها.
Ctrl+a انتخاب همه آیتم ها.
Ctrl+s در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری .Save
Ctrl+d در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندی ها اضافه می کند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ویندوز هم آیتم (آیتم های) انتخاب شده را پاک می کند.

Ctrl+f جستجو.
Ctrl+h معادل History (ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Find / Replace است)
Ctrl+l در اینترنت اکسپلورر معادل File>Open است.
Ctrl+z بازگشت به آخرین عملیات انجام شده .Undo
Ctrl+x انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبوردCut.
Ctrl+c کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد.Copy
Ctrl+v فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد.Past
Ctrl+b پنجره سازماندهی علاقه مندیها (Organize Favorites) را باز می کند.
Ctrl+n در اینترنت اکسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یک پنجره جدید باز می کند.
Ctrl+F1 در اکثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز می کند .
Ctrl+F4 باز کردن لیست پایین رونده Address Bar در مرورگر اینترنت اکسپلورر و مرورگر ویندوز.
Ctrl+F10 باز کردن منو های بالای پنجره برنامه ها مثل File,Edit,....
Ctrl+BackSpace موقع ویرایش متن همان کار BackSpace را انجام می دهد با این تفاوت که به جای پاک کردن کاراکتر به کاراکتر کلمه به کلمه پاک می کند.
Ctrl+5 معادل Select All در اکثر ویرایشگر های متنی.
Ctrl+Home درحالت ویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.
Ctrl+End درحالت ویرایش مکان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد.
Ctrl+Insert کپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد(Copy).

 

 

بیش از 200 نوع از کلید های میانبر

 

ترکیبات کلید Alt :
Alt+A باز کردن منوی علاقه مندی ها و قرار گرفتن بر روی Add to Favorites
Alt+D انتقال مکان نما به Address Bar
Alt+F4 بستن پنجره جاری.
Alt+Space Bar معادل راست کلیک بر روی نوار عنوان پنجره جاری.
Alt+Esc پیمایش بین پنجره های باز جاری.
Alt+Tab سوییچ کردن بین پنجره های باز جاری.
Alt+BackSpace در بعضی از ویرایشگرها معادل Undo عمل می کند (معمولا ویرایشگرهای قدیمی و تحت داس)
Alt+Home در مرورگر اینترنت اکسپلورر به صفحه خانگی پرش می کند.
Alt+Right Arrow معادل Forward در مرورگر ویندوز.
Alt+Left Arrow معادل Back در مرور گر ویندوز.
Alt+Number ترکیب کلید Alt به همراه زدن یک عدد از قسمت سمت راست صفحه کلید در حالت ویرایش یک کاراکتر معادل کد اسکی عدد وارد شده نمایش می دهد . مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 را وارد کنیم پس از رها کردن کلید Alt این کاراکتر نمایش داده می شود : § .
Alt+Enter متعلقات (Properties) آیتم(های) انتخاب شده را نمایش می دهد.
Alt+PrintScreen از پنجره جاری یک عکس تهیه می کند و به حافظه کلیپ بورد انتقال می دهد.

 


ترکیبات کلید Shift :

Shift+F10 معادل راست کلیک.
Shift+Del پاک کردن کامل آیتم (های) انتخاب شده .یعنی بدون این که به سطل بازیافت انتقال یابد پاک می شود.
Shift+tab وارونه کاری که Tab انجام می دهد.
Shift+Insert فراخوانی اطلاعات از حافظه کلیپبورد (Paste)

 

 

ترکیبات WinKey :
خود WinKey باز شدن منوی Start در ویندوز.
WinKey+E باز کردن My Computer در حالت Folders.
WinKey+R باز کردن پنجره Run.
WinKey+U باز کردن پنجره Utility Manager.
WinKey+D نمایش دسکتاپ معادل Show Desktop
WinKey+F جستجو.
WinKey+Ctrl+F جستجوی یک کامپیوتر در شبکه.
WinKey+L قفل کردن کامپیوتر .یا رفتن به حالت Swich User
WinKey+M تمامی پنجره های باز را Minimize می کند.
WinKey+Shift+M تمامی پنجره های Minimize شده را Restore می کند.

 

 

پاک کردن یک کلمه با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl + Backspace 

با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl + Backspace، به جای پاک کردن تک‌تک کاراکترهای یک کلمه، می‌توانید کلمات را پاک کنید.معمولا کاربرا برای پاک کردن یا از انتخاب متن و سپس کلید Delete یا از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Z استفاده می کنند.  این کار سرعت شما را در حذف کلمه‌های اشتباه افزایش می‌دهد.

 

 

کپی کردن متن بدون استایل با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl + Shift + V

تا به حال مشاهده کردید وقتی یک متن که دارای رنگبندی و لینک می باشد را داخل یک نرم افزار ویرایشگر مثل نوت پد کپی می کنید استایل های نسبت داده شده حذف می شود . شما همین کار را می توانید در نرم افزار ورد با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl + Shift + V نیز بکار ببرید .

 

 

جابجا کردن چشمک زن متن به ابتدای یا انتهای کلمه 

چشمک زن یا همان مکان نما به شما کمک می کند تا متن را در جای دلخواه تایپ کنید . تنها نمادی که در نرم افزار ورد به صورت خاموش و روشن محل تایپ متن را به کاربر نمایش میدهد . (نام نماد به صورت مثال و برای درک بهتر می باشد) انتقال دادن چشمک‌زن به صورت دستی، زمان زیادی از تایپ‌ کردن را به خود اختصاص می‌دهد. برای افزایش سرعت، چشمک‌زن را به کمک میانبرهای صفحه‌کلید جابه‌جا کنید. برای انتقال چشمک‌زن به ابتدای کلمه قبل از کلیدهای ترکیبی Ctrl + Left Arrow  (علامت چپ فلش روی صفحه کلید) و برای انتقال آن به ابتدای کلمه بعد از کلیدهای ترکیبی Ctrl + Right Arrow استفاده کنید.

 

ایجاد یک متن زیر یا بالانویس
برای درج بالانویس در کنار یک کلمه‌، از کلیدهای ترکیبی = + Ctrl + Shift و برای درج زیرنویس از کلیدهای ترکیبی = + Ctrl استفاده کنید.

متداول ترین کلیدهای میانبر به شرح زیر می باشد :

کلیدهای Alt + Shift: این کلید ترکیبی زبان نوشتاری متن را تغییر می دهد می توانید از این کلیدها به طور همزمان استفاده کنید. چه در word  باشید چه در Excel و یا هرجای دیگر و هر نوع  ویندوزی!

کلیدهای حرف + Shift: وقتی تایپ انگلیسی می کنید ممکن است بخواهید یک سری از کلمات را به صورت بزرگ نمایش دهید در این صورت هم می توانید دکمه Caps lock را روشن کنید و هم می توانید کلید  shift را نگه داشته و حرف مورد نظرتان را وارد کنید.  

کلید Shift +Right: شاید برای شما نیز این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید یک قسمتی از جمله را انتخاب کنید در این حالت می توانید کلیک چپ را پایین گرفته و بر روی قسمت مورد نظر خود بکشید و یا این که Shift  را پایین نگه داشته و کلید Right  را فشار دهید در هر بار فشار یک حرف از سمت راست مکان نما انتخاب می شود. این امکان برای انتخاب فایل های windows  در یک پوشه و یا خانه های  excel  هم وجود دارد.

کلید Shift +Left: در این حالت اگر Shift  را پایین نگه داشته و کلید Left را فشار دهید درهر بار فشار یک حرف از سمت چپ مکان نما انتخاب می شود.

کلیدهای Shift + Up: در این حالت اگر Shift  را پایین نگه دارید و کلید Up را فشار دهید کل کلماتی که در سمت راست سطر مورد نظر شما قرار دارند و همچنین کلماتی که در بالای سطر قرار گرفته اند،انتخاب می شوند اگر مکان نما در اول سطر باشد سطر بالا انتخاب می شود.

کلیدهای Shift +Down: در این حالت اگرShift  را پایین نگه داشته و کلید Down را فشار دهید کل کلماتی که در سمت چپ سطر مورد نظر باشند  و همچنین سطر پایین انتخاب می شوند.

سری بعدی کلیدها که کمی متداول تر است و مانند کلیدهای  ترکیبی قبلی در windows  هم کارایی های  مخصوص به خود را دارد کلیدهای ترکیبی با Ctrl  است.

کلیدهای Ctrl + A: برای انتخاب کل سند انتخاب می شود که در windows جهت انتخاب کل فایل های درون فلدر تمامی عکس های درون یک پوشه و تمامی جدول ها و نوشته های یک excelاستفاده می شود

کلیدهای  Ctrl + C: برای کپی کردن هر چیزی در سیستم به کار می رود، به طور کامل حکم کپی را دارد

کلیدهای  Ctrl +X: برای کات کردن قسمت انتخاب شده از متن، فایل های انتخاب شده در پوشه ، خانه انتحاب شده در excel و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدهای Ctrl + V: برای قرار دادن قسمت کپی یا کات شده در محل دلخواه مورد استفاده قرار می گیرد .

کلیدهای  Ctrl + Home: مکان نما را به اول متن منتقل می نما ید

کلیدهای  Ctrl + End: مکان نما را به آخرمتن منتقل می نما ید.( در واژه پرداز یا همان word و یا مثلا در outlook).

 

 

در زیر لیستی از تمامی کلیدهای میانبر اصلی در مایکروسافت ورد را داریم. اگر به دنبال کلید های میانبر در برنامه های دیگر هستید صفحه کلید های میانبر تمامی نسخه های ویندوز را ببینید.

 

 

کلید های میانبر :

توضیحات: Ctrl + 0 اضافه یا حذف 6 کاراکتر فضای خالی قبل از هر پاراگراف Ctrl + A انتخاب همه محتویات صفحه Ctrl + B ضخیم کردن متن هایلایت شده(انتخاب شده) Ctrl + C کپی کردن متن انتخاب شده Ctrl + E تنظیم متن یا خط انتخاب شده در وسط صفحه Ctrl + F باز کردن جعبه جستجو Ctrl + I کج کردن(ایتالیک) فونت متن انتخاب شده Ctrl + K درج پیوند(لینک) Ctrl + L تنظیم متن یا خط انتخاب شده به سمت چپ صفحه Ctrl + M ایجاد تورفتگی پاراگراف Ctrl + P باز کردن جعبه چاپ صفحه Ctrl + R تنظیم متن یا خط انتخاب شده در سمت راست صفحه Ctrl + T ایجاد تورفتگی هنگینگ Ctrl + U خط زیر کردن متن انتخاب شده Ctrl + V جایگذاری متنی که قبلاً کپی یا برش شده Ctrl + X برش متن انتخاب شده Ctrl + Y بالعکس برگرداندن آخرین کار انجام شده Ctrl + Z برگرداندن آخرین کار انجام شده Ctrl + Shift + L ساخت سریع گلوله مشکی در ابتدای بندهای انتخاب شده Ctrl + Shift + F تغییر قالب فونت Ctrl + Shift + > اندازه فونت را تا فونت 12 به صورت 1 تایی افزایش می دهد و بیشتر را به صورت 2 تایی Ctrl + ] افزایش 1 تایی اندازه فونت Ctrl + Shift + < اندازه فونت را تا فونت 12 به صورت 2 تایی کاهش می دهد و کمتر را به صورت 1 تایی Ctrl + [ کاهش 1 تایی اندازه فونت Ctrl + / + c درج علامت سنت (¢) Ctrl + Shift + * نمایش یا پنهان کردن کاراکتر هایی که قابل چاپ نیستند Ctrl + حرکت یه اندازه یک کلمه به چپ Ctrl + حرکت یه اندازه یک کلمه به راست Ctrl + حرکت به ابتدای خط یا پاراگراف Ctrl + حرکت به انتهای خط یا پاراگراف Ctrl + Del حذف کلمه سمت راست مکان نما Ctrl + Backspace حذف کلمه سمت چپ مکان نما Ctrl + End حرکت مکان نما به آخر سند Ctrl + Home حرکت مکان نما به ایتدای سند Ctrl + Spacebar بازنشانی کردن فونت متن انتخاب شده Ctrl + 1 فاصله 1 تایی بین خطوط Ctrl + 2 فاصله 2 تایی بین خطوط Ctrl + 5 فاصله 1.5 تایی بین خطوط Ctrl + Alt + 1 تغییر حالت فونت به هدینگ 1 Ctrl + Alt + 2 تغییر حالت فونت به هدینگ 2 Ctrl + Alt + 3 تغییر حالت فونت به هدینگ 3 Alt + Ctrl + F2 باز کردن سند جدید Ctrl + F1 باز کردن TASK PANE Ctrl + F2 پیش نمایش متن آماده برای چاپ Ctrl + Shift + > افزایش 1 تایی اندازه فونت Ctrl + Shift + < کاهش 1 تایی اندازه فونت Ctrl + Shift + F6 باز کردن یک برنامه دیگر ورد Ctrl + Shift + F12 چاپ اسناد F1 باز کردن HELP F4 تکرار آخرین عمل انجام شده F5 باز کردن جعبه محاوره ای جستجو و جایگزینی F12 ذخیره بر اساس ... Shift + F3 تغییر حالت فونت به حروف بزرگ و کوچک و حرف اول بزرگ Shift + F12 ذخیره Shift + Insert جایگذاری متنی که قبلاً کپی یا برش شده Shift + Alt + D درج تاریخ کنونی Shift + Alt + T
/ 0 نظر / 59 بازدید