اسامی قرآنی برای نوزادان

تا خانواده های محترم و جامعه قرآن دوست بتوانند با تمسک و انس با قرآن بیش از پیش از مفاهیم و مطالب انسان ساز آن ها بهره مند شوند. در میان اسامی دختران و پسران در قرآن، اسامی زیبا و پر محتوایی می توان یافت که می تواند مبنا و ملاک خوب و افتخار آمیزی برای انتخاب اسم فرزندانمان باشد؛ چرا که از جمله حقوق فرزند بر والدین آن است که نام نیک برای او انتخاب کنند و چه منبع و مأخذی بهتر از قرآن که نام فرزند خود را متبرک با اسامی قرآنی نماییم. باشد که همه ما مشمول شفاعت قرآن و عترت قرار گیریم و بیش از پیش در عرصه های مختلف از این کتاب آسمانی راه گشا و سعادت بخش بهره ببریم. اسامی استخراج شده از قرآن کریم به این شرح است:

اسامی پسران:

ردیف

نام

نام سوره

شماره آیه

معنای نام

1

رحمان

حمد

1

بخشاینده ـ رحمت گر

2

رحیم

حمد

1

مهربان ـ بسیار رحم کننده

3

مالک

حمد

4

صاحب ـ دارنده

4

فتح‌الله

بقره

76

گشایش الهی ـ فتح و گشودن خداوند

5

محرّم

بقره

85

حرام شده ـ نام اوّلین ماه قمری ـ تحریم شده

6

رسول

بقره

87

فرستاده ـ کسی که رسالتی را بر عهده دارد

7

جبرییل

بقره

98

نام فرشته مقرب الهی و امین وحی بر پیامبر اکرم (ص)

8

سلیمان

بقره

102

نام یکی از پیامبران الهی

9

احد

بقره

102

یکی از صفات خداوند به معنی یگانه ـ واحد ـ تک

10

قدیر

بقره

106

بسیار قدرتمند ـ قادر

11

ولی

بقره

107

صاحب ـ سرور ـ سرپرست ـ مولا

12

نصیر

بقره

107

یاورـ یاری دهنده

13

محسن

بقره

112

نیک ـ نیکو ـ نیک کار

14

ابراهیم

بقره

125

نام یکی از پیامبران اولوا العزم الهی که خانه خدا را بنا کرد.

15

اسماعیل

بقره

125

نام پسر حضرت ابراهیم(ع) که مادرش هاجر می‌باشد.

16

یعقوب

بقره

132

نام یکی از پیامبران الهی و پدر حضرت یوسف(ع)

17

اسحاق

بقره

133

نام یکی از پیامبران الهی

18

رئوف

بقره

143

بسیار دل سوز، کسی که رأفت دارد.

19

حجّت

بقره

150

دلیل ـ برهان

20

شاکر

بقره

158

شکرگزار

21

غفور

بقره

173

آمرزنده، آمرزش گر

22

رمضان

بقره

185

نام یکی از ماه‌های قمری ـ ماه روزه و نزول قرآن

23

عباد

بقره

186

بندگان ـ جمع عبد

24

عزّت

بقره

206

بزرگی ـ عزّت ـ عزیز بودن

25

نعمت

بقره

211

بخشش

26

اکبر

بقره

217

بزرگ تر ـ بزرگ‌ترین

27

رحمت‌الله

بقره

218

رحمت الهی، لطف خدا

28

داوود

بقره

251

نام یکی از پیامبران الهی

29

علی

بقره

255

بلند مرتبه ـ والا

30

عظیم

بقره

255

بزرگ با عظمت

31

تراب

بقره

264

خاک

32

حمید

بقره

267

ستایش کننده، ستوده

33

حکمت

آل عمران

269

حکمت (دانش و آگاهی)

34

وهاب

آل عمران

15

بسیار بخشنده

35

رضوان

آل عمران

15

خشنودی، رضایت

36

حسن

آل عمران

37

نیکو ـ نیکویی

37

زکریا

آل عمران

37

نام یکی از پیامبران الهی

38

محراب

آل عمران

37

محل عبادت و سجده‌گاه

39

نبی

آل عمران

68

صاحب خبر ـ پیامبر

40

نعمت‌الله

آل عمران

103

نعمت خدا دادی، خدا داده

41

محمّد

آل عمران

144

آخرین پیامبر الهی ـ پسندیده ، ستایش شده

42

ایوب

نساء

163

نام یکی از پیامبران الهی ـ صبر ایوب شهرت دارد.

43

یونس

نساء

164

نام یکی از پیامبران الهی که مدّتی در شکم ماهی بود.

44

برهان

نساء

174

دلیل ـ علت

45

بشیر

مائده

19

بشارت دهنده ـ کسی که خبر شادی بدهد.

46

قادر

انعام

37

توانا

47

یوسف

انعام

84

نام یکی از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوب(ع)

48

الیاس

انعام

85

نام یکی از پیامبران الهی

49

صالح

اعراف

73

نام پیامبر قوم ثمود

50

ماشاءالله

اعراف

188

آنچه خدا بخواهد ـ خواست خدا

51

ایمان

توبه (برائت)

23

ایمان

52

نورالله

توبه (برائت)

32

نورالهی ـ نور خدا

53

شفیع

یونس

3

شفاعت کننده

54

ضیاء

یونس

5

نور، روشنی، روشنایی

55

اصغر

یونس

61

کوچک‌تر، کوچک‌ترین

56

مجید

هود

73

بزرگوار، تمجید شده

57

رشید

هود

78

صاحب عقل و خرد، رشد یافته ـ بالغ

58

سعید

هود

105

خوش بخت، سعادت مند

59

عطاء

هود

108

بخشش، موهبت

60

غلام

یوسف

19

پسر، نوکر

61

شاهد

یوسف

26

گواه، ناظر، شاهد

62

امین

یوسف

54

کسی که امانت را رعایت می‌کند.

63

روح‌الله

یونس

87

روح خدا، لقب حضرت عیسی(ع)

64

جبّار

ابراهیم

15

صاحب قدرت و زور، سخت گیر

65

شهاب

حجر

18

نام سنگ‌های آسمانی

66

جمال

نحل

6

زیبایی

67

سبحان

اسراء

1

منزه، پاک، پاکیزه

68

شکور

اسراء

3

بسیار شکرگزار

69

منصور

اسراء

33

پیروز شده

70

خلیل

اسراء

73

دوست، صفت حضرت ابراهیم(ع)

71

محمود

اسراء

79

ستایش شده ـ ستوده

72

فردوس

کهف

107

بهشت

73

عبدالله

مریم

30

بنده خدا

74

صادق

مریم

54

راست گو، درست کار

75

طه

طه

1

نامی برای پیامبر اکرم(ص) از حروف مقطّعه قرآن

76

غفار

طه

82

آمرزنده، بخشنده

77

سینا

مومنون

20

محلّ عبادت حضرت موسی(ع) ـ طور سینا

78

مصباح

نور

35

چراغ

79

هادی

فرقان

31

هدایت کننده

80

فواد

قصص

10

دل ـ قلب

81

صباح

صافات

177

صبحگاه

82

یدالله

فتح

10

دست خدا

83

متین

ذاریات

58

دارای متانت و وفار ـ سنگین و استوار

84

جلال

الرحمن

27

صاحب بزرگی و عظمت

85

حسان

الرحمن

70

نیکو ـ نیک

86

احمد

صف

6

یکی از نام‌های پیامبر اکرم(ص)

87

ودود

بروج

14

دوست ـ یار

88

حافظ

طارق

4

نگهدارنده ـ نگاهبان

89

نصرالله

نصر

1

یاری خدا

90

صمد

توحید

2

بی‌نیاز

 

اسامی دختران: 

ردیف

نام

/ 0 نظر / 232 بازدید