هم کد سازی تلفن های ثابت استان آذربایجانشرقی

کلیه هم استانی های عزیز با ورود به سایت مخابرات استان آذربایجانشرقی

می توانند آخرین تغییرات شماره تلفن های ثابت خود را مشاهده فرمایند.

کد استان آذربایجانشرقی : 041
اطلاع از شماره های جدید : تماس با سامانه : 9090
ارسال شماره قدیمی با کد مربوطه به سامانه پیامکی : 300002862

/ 0 نظر / 10 بازدید