دانلود ترتیل منشاوی صفحه به صفحه mp3 ( طرح حفظ قرآن )


از صفحه ۱ تا ۱۰۰                                       حجم : ۱۶.۲۴ MB

فرمت : zip                                                دانلود فایل 

از صفحه 101 تا 2۰۰                                       حجم : 15.50 MB

فرمت : zip                                                دانلود فایل 

از صفحه 201 تا 3۰۰                                       حجم : ۱۶.۲3 MB

فرمت : zip                                                دانلود فایل 

از صفحه 301 تا 4۰۰                                       حجم : 15.28 MB

فرمت : zip                                                دانلود فایل 

از صفحه 401 تا 5۰۰                                       حجم : 14.79 MB

فرمت : zip                                                دانلود فایل 

از صفحه 501 تا 6۰۰                                       حجم : 16.38 MB

فرمت : zip                                                دانلود فایل

 

منبع: http://salavat110.ir

/ 0 نظر / 54 بازدید