آپلود عکس و فایل

با استفاده از این ابزار میتوانید عکس ها یا فایل های خود را آپلود کنند.

این ابزار فایل های شمارا در سرور های قدرتمند آپلود سنتر ایران بلاگ آپلود میکند.

 پسوندهای مجاز :

.JPEG, .JPG, .ZIP, .GIF, .PNG, .PSD, .RAW, .TGA, .TIF, .TIFF, .BMP, .JOE, .JFIF, .DIB, .IMG, .AAC, .DXF, .DWG, .ICO, .CPT, .CDR, .PDF, .SWF, .FLA, .ISO, .MP4, .3GP, .VOB, .DPG, .TP, .BUP, .IFO, .SRT, .SUB, .PLS, .OGG, .ASF, .DOC, .DOCX, .TXT, .ACCDB, .MDB, .XLS, .XLSX, .PPT, .TIF, .BZ2, .BGL, .BDC, .SCR, .CHM, .FON, .TTF, .JSK, .RMBV, .AVO, .XML, .CSS, .DIVX, .SISX, .SIS, .JAR, .JAD, .TAR, .FLV, .MP3, and .TORRENT

/ 0 نظر / 6 بازدید