اشعار مهدوی

دور جدید آورد او

تا که آید به جهان عشق و امید آورد او
بگذرد دوره غم دور جدید آورد او
تا که آید به جهان با نفس تازه خویش
فصل زیبای بهار و دم عید آورد او
تا رسد با نفس ناب و مسیحایی خویش
مرده را زنده کند بخت سعید آورد او
چون نمایان شود آن یوسف کنعانی ما
افکند ولوله ای شور و نوید آورد او
تا بتابد به جهان پرتو خورشید رخش
بگذرد شام سیه صبح سپید آورد او
شود از نعمت او ملک جهان همچو بهشت
عالمی نو اثری تازه پدید آورد او
بشکفد بخت جهان از اثر برکت او
بیکران مرحمت و لطف مدید آورد او
میرسد با همه خوبان و جمیع صلحا
لشگری یکسره از خیل شهید آورد او

عطر بهاری میرسد

برخیز و بنگر بر افق از ره سواری میرسد
هان بگذرد ایام غم خوش روزگاری میرسد
می آید آن آرام جان فصل بهار مردمان
آن نازنین مهربان یکتا نگاری میرسد
می آید آن جان جهان مولای ما صاحب زمان
چون میرسد از او نشان بر دل قراری میرسد
آرام خود یابد زمین از نعمت آن نازنین
پایان خوب و دلنشین بر انتظاری میرسد
پایان پذیرد فصل دی فصل خزانی گشته طی
از طرف مغرب سوی ری عطر بهاری میرسد
آخر رود ظلم و ستم این دوره درد و الم
ظلمت رود سوی عدم بر شب گذاری میرسد
آماده باشید عاشقان ای رهروان جان برکفان
برلشگر صاحب زمان هنگام یاری میرسد

خوش خبری می آید

بشنو از دور صدای نفری می آید
گویی از یوسف کنعان اثری می آید
میرسد دوره هجران تو پایان دیگر
دل غمگین تو را خوش خبری می آید
چشم دل باز کن و بر افق جاده نگر
که سواری به شتاب از سفری می آید
خیز از این خواب گران با دل و جانت حس کن

/ 0 نظر / 6 بازدید