چند تمرین تقویتی برتر برای بدن

حرکت چمباتمه
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

یکی از تمرینات بسیار طبیعی و مهم، حرکت چمباتمه است. این حرکت تمام ماهیچه‌های موجود در پایین تنه را درگیر می‌کند.


حرکت پروانه
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

برای افزایش تراکم استخوان، حرکت پروانه یکی از تمرینات برتر چندمنظوره محسوب می‌شود. این تمرین به شدت برای تقویت قلب مؤثر است.


حرکت بورپی
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

مهم‌ترین نکته در مورد این حرکت، ترکیب تمرینات قلبی و تمرینات قدرتی در یک تمرین است.


حرکت ضربه به نشیمنگاه
گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

برای انجام این حرکت، بایستید و پاهای خود را به اندازه عرض باسن باز کنید. سپس در جا بدوید و سعی کنید پاهای خود را به اندازه‌ای به پشت خم کنید که پاشنه پاها به نشیمنگاهتان ضربه بزند. این حرکت عضله چهار سر به ویژه ماهیچه جلوی ران و قلب را تقویت می‌کند.


چمباتمه زدن روی یک پا
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

این حرکت برای تقویت زردپی‌های پشت زانو، بخش شکم و باسن بسیار مناسب است. روی یک پا بایستید و پای دیگر را همزمان با چمباتمه زدن، به سمت جلو حرکت دهید.


حرکت شنا
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

این حرکت برای تقویت سینه، کمر، بازوها و حتی شکم بسیار مؤثر است. سعی کنید شانه‌هایتان با مچ دستتان در یک خط قرار گیرد. تا آنجا که ممکن است قفسه سینه خود را به زمین نزدیک کنید.


پرش تاک
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

در این پرش بایستی طوری بپرید که زانوها به سینه بچسبند. این حرکت بسیار قدرتمند و جذاب است و به تقویت کل بدن از جمله قلب کمک می‌کند.

/ 0 نظر / 33 بازدید