سرود های انقلابی

2 الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله   608 0:03:25 3 الله الله الله ، لا اله الا الله   2,600 0:11:05 4 آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو   532 0:03:37 5 این پیروزی خجسته باد این پیروزی   1,972 0:08:24 6 22 بهمن روز از خود گذشتن    813 0:04:36 7 شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار   240 0:01:38 8 آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان   1,551 0:06:37 9 بوی گل سوسن و یاسمن آید   287 0:01:57 10 مسلمانان به پا خیزید   984 0:04:11 11 ارمغان   161 0:00:52 12 آرمانم شهادت   943 0:05:19 13 از غم دل   692 0:03:54 14 از این انقلاب   517 0:02:54 15 آزاده مردی   655 0:03:41 16 برادر   709 0:03:59 17 برخیزید   568 0:03:11 18 بخوان هم وطن   739 0:04:09 19 چون آیی بر بالین من   192 0:01:03 20 دوره ی ایثار و کار   661 0:02:01 21 دشمن   571 0:03:13 22 انقلاب   232 0:01:16 23 هم رزم   480 0:02:41 24 حرف امام   641 0:03:36 25 پیرو خط امام   463 0:02:35 26 تو ای طلیعه ی سحر   432 0:02:25 28  شعر انقلاب (آغاسی)   205 0:01:23 27 سرود ملی جمهوری اسلامی ایران   148 0:01:00 29 الله اکبر   434 0:02:57 30 ملت برای ارتش، ارتش برای ملت   252 0:01:42 31 ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید   590 0:04:01 32 به لاله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته   1,229 0:05:14 33 ای به امید کسان خفته   586 0:03:59 34 نصر من اله، جاودان نقش لقای تو   723 0:04:55 35 بهاران خجسته باد   237 0:01:35 36 خرمشهر، ای شهر شهیدان   877 0:05:58 37 من ایرانیم آرمانم شهادت   799 0:05:27 38 الا معمار و طراح حرم برخیز   586 0:03:59 39 هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید   286 0:01:56 40 نبودی با ما ببینی، که چه روزگاری داشتیم    668 0:04:32 41  هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی   765 0:04:20 42  تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند   702 0:03:58 43 با آمدنت بهار دل پیدا شد   841 0:03:35 44 گلزار وطن   1,064 0:04:32 45 هم پای جلودار   2,961 0:12:37 46 خلبانان ، ملوانان   960 0:04:05 47 خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف   1,029 0:04:23 48 سفر مبارک   1,098 0:04:41 49 الله اکبر خمینی رهبر   1,103 0:04:42 50 سپیده اولین بهار   593 0:02:31 51 وطنم (گلریز)   811 0:03:27 52 رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم   903 0:05:59 53 الله الله الله.. مرد مسلمان   1,620 0:04:36 54 آن زمان که بنهادم س به پای آزادی   8,756 0:25:00 55 عاشقان سر مست   3,042 0:08:40 56 آزادگان مژده   1,234 0:03:30 57 به پیش به پیش ای دلاوران   1,058 0:03:00 58 بت شکنی بت شکنی خمینی   1,430 0:03:25 59 دیده بگشای ای برادر   3,132 0:08:56 60 ای ایران ای آذر ایزد نشان   1,706 0:04:51 61 ای سرباز ایرانی   1,430 0:04:04 62 گاه سفر شد   4,426 0:12:37 63

/ 0 نظر / 97 بازدید